arlem cono voor kolenhaard en kachel, Syntraciet' lang gloeiende warmte FLINKE WERKKRACHTEN gewoon lekkerder. Je proeft meteen het verschil. Halfzware Samson is Syntraciet 6eefU^aW9®°- SANATOGEN Wiveecle kamer factie groep- Aarden vraagt: goedkoper dan gewone antraciet Commentaar Onverantwoord In. KEYSTONE VALVE (Nederland) N.V. KEYSTONE VALVE (Nederland) N.V. en vooruit UW ADVERTENTIE BELANGRIJK NIEUWS vraag het uw kolenhandelaar 'Hét versterkend middel voor jong en oud 8 DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 v ZOEKT (leeftijd tot 24 jaar) voor het in elkaar zetten van afsluiters. Voor de juiste krachten bieden wij een goed loon en een prettige werkkring. Aanmelden bij REGENBEEMD 23 (de Krogten) BREDA TEL. 23788. an <,The Great Society" naar „Forward Together": de uit- M ®'ndelijk toch niet „Groots maatschappij" van Lyndon B. John 8an de 'land van R'char ito i'XOn ",samen vooruit". Tenmin sj a,s.President Nixon bereiken za ■a i hoopt te bereiken. ■ifn 'nau9urat'erede, ondanks he at iedereen zei Nixon wel t zien"611' me' sPann'n9 tegemoet g ■had' 'S 9eworden wat men er va mogen verwachten: een wa en j' °PPetvlakkig, maar ook hie TAd.aar realistisch betoog. voren ,T?eSt markant springt naa ziin at9ene wat Nixon zei ove ■tn-.|V eS5>'even' ^ven opvallen hn WaS ontt>reken van grot ■°rzon-verwijdende" en „visio Kndo"11 vrede en welvaart opwek volk in ^00rden- Nixon heeft zij ,e beloftln9eVd' g'Steren 9een 9r niet nalatl fdaan' al kon hiï h Kren met e,nka even te ident Band dat r e'9en land". he F od heeft geroepen om d •x* gedeponeerd handelsmerk Staatsmijnen/DSM. in DE STEM is nieuws. nieuws waarop men daadwerkelijk reageert. ROOK OOK HALFZWARE SAMSON VAN NIMEYE»! EEN LEEUW VAN EEN SHAG. ardinaal Alfrink heeft duidelijk K uitgesproken dat de bisschop pen van Nederland niet van Kn zijn, op eigen gezag een uit- Edering te maken op de celibaats- „et door aan gehuwde priesters toe taan, hun ambt te blijven uif- nen. ;oor dit zo duidelijk te stellen, .ft hij een bijdrage geleverd aan de binnenkerkelijke dialoog over dit jLagstuk. Een van de voorwaarden voor een'vruchtbare dialoog is nu een maal, dat de gesprekspartners elkaar Eggen waar zij staan. Kardinaal Al- jfrink en zijn collega-bisschoppen ■>ben gekozen voor de lange weg, dfweg van het overleg met de epis- cfcaten van andere landen en met hoofd van het wereldepiscopaat, dlbisschop van Rome. JHet woord is nu aan degenen die een pleidooi hebben gehouden voor Tkorte weg, de weg van hel open if liet, waarbij Nederland gehuw- [priesters in de ambtsbediening en verder maar afwacht, wat repercussies in de wereldkerk (llen zijn. lijven zij op hun standpunt n? En welke consequenties den zij uit dit standpunt te trekken? W de toespraak van kardinaal ink is duidelijk gebleken dat hij jcelibaatswet, zoals zij momenteel Ie Latijnse kerk bestaat, een dis- ibele zaak vindt. Hij wil erover [fen, naar binnen zowel als naar en. it het feit dat hij de zinvolheid Iran het priesterlijk celibaat heeft Bdedigd, mag niet worden afge- dat hij de verplichte koppe- van priesterschap en celibaat Bse gehandhaafd wil zien. jüit eerdere toespraken en sfand- ■ntsbepalingen is voldoende ge- Hken dat dit niet het geval is. Kar- Haal Alfrink weigert alleen om in fcze zaak een oplossing te forceren, tH allerwaarschijnlijkst geen oplos- J zal zijn, omdat zij voor de Ne- landse kerk tot fatale gevolgen 2I leiden. ■Wij menen aan diegenen, die poot „doordrukken" pleiten, te moe- in vragen dat zij zich goed realise- wat dit in feite gaat betekenen. willen alleen een conflict, zeggen ®n geen breuk. Maar het conflict Ber z'in zij er zo zeker van, Hl bij een op de spits drijven van ■l conflict de zaak hun niet uit de Htd zal gaan lopen? Wat zij voor- B^n heeft in feite iets van de poli- ■k, waarmee een man als Dulles in Hemationale conflicten naam heeft Blaakt: gaan tot de grens, poker- ■^n en hopen dat de andere par- Hhet eerst door de knieën gaat. Hpr een dergelijke politiek voelen ■|l niets. In wereldlijke vraagstuk- de, niet. En in kerkelijke nog min- Deze advertentie is voor iedereen die nu nog grove kolen stookt, zoals noten twee of drie, eierkolen of briketten. Als u daartoe behoort, lees dan verder. Over Syntraciet Syntraciet is gemaakt van heel fijne zuivere antraciet. Het is daarom goedkoper dan gewone antraciet-noten (soms wel tot drie gulden per mudHet is speciaal geschikt voor haarden en kachels. En ook voor de open haard. Syntraciet geeft u rijke, gloedvolle warmte. Syntraciet brandt heerlijk, is van constante hoge kwaliteit en beter regelbaar dan welke andere grove kolensoort ook. Kachel en haard zijn vlugger aan, dus warmte in een wip. Heeft u nooit eerder Syntraciet gestookt, probeer dan eens een paar zakjes. Vraag uw kolenhandelaar erom. Het is best mogelijk dat Syntraciet u heel goed zal bevallen. En dat u het blijft stoken, elke winter weer. Zoals zoveel gezinnen dat al doen. W Dan zijn ze al gauw niet lusteloos meer, krijgen ze weer eetlust en zin om te leren en te spelen. En 't is zo makkelijk: Even aanmaken, melk bijvoegen, roeren en opdrinken, dat is alles. Gezondheid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 8