super markt nieuws C.J. Vossen Griepje? hu r/OM Friesch-Groningsche Hypotheekbank N.V werkt binnen 10 minuten 500 gram DOORREGEN VARKENSLAPPEN Bontmantels Kees van de Ven 500 gram GEHAKT HALFOM 1 Vi kg STOOFPEREN -400 gram BOERENKOOL Kopen bij de SPAR is sparen de koop! HUUR BREDA Eengezinswoningen Kantoren DE KOEPEL N.V. bderzoek naar rantoestanden i Amsterdamse ijksinrichting KINDERTABLETTEN bij alle banken, commisionairs in effecten en bij de kantoren der bank. DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 VANDAAG SPALT Lange persianer pattes 475.- Lange Nertspootjes f 750.- Nieuwlandstraat 3 Tilburg tel 04250-20617 (Speciale BEIROET Libanon h Maar de moeilijkheden zi acht dagen van moeizam premier, Rasliid Karami, •cgerende klasse de baas de viermans-regering vai vervangen door een eige testien man. Ondertussen vinden belangri suidelijke grenzen. Leger- en vei de meerderheid van de gevestij liet proberen de Palestijnse guer [sraël die weer represailles tege laarin slagen kan Libanon hop Cidden-Oosten te beperken. De recente Israëlische raid teger t vliegveld van Beiroet dreigl rerregaande binnenlandse politieke n sociale omwentelingen teweeg te rengen, zoals dat ook het geval is eweest in andere Arabische lan en onder het gewicht van Israels lilitaire macht. Het leger en de eer belangrijke militaire veilig- eidsdiensten bepalen de kern van et probleem. .Het leger in Libanon speelt niet e voorname rol die het in andere rabische staten speelt. Niettemin het leger zeer belangrijk. De Isra- jsrhe „actie van de schande" gaf st militaire apparaat een slechte iputatie zelfs bij die weinig geïn- resseerden, die gemakkelijk de kortkomingen van hun instellin- m kunnen tolereren. Zo is het le- ir meer dan ooit erbij gebaat Israël ten enkel voorwendsel voor een inval te geven. Het leger is dus >k flink ongerust over het feit dat Palestijnen deze keer Libanese •dem als uitgangspunt voor hun ties hebben gekozen. Zeer recent is er een toevloed van lerrilla's naar het zuidelijk deel ai Libanon gestroomd. Hun aan- I wordt geschat tussen de 300 en pO, hetgeen nog lang niet zoveel is 4ls in Jordanië, maar toch meer dan (genoeg om voldoende moeilijkhe- gen voor Libanon te veroorzaken, evenals voor de kostbare nationale eenheid tussen moslims en christe- ■en. die elk de helft van de bevol king uitmaken. I Toen Aboe Ammar, de leider van Fi£atah' onlangs in Libanon was Jebben de autoriteiten geprobeerd MORGEN VOOR AGENTEN Die bedrijven, werk plaatsen, fabrieken, ga rages, scholen e.d. in Brabant bezoeken, be staat de mogelijkheid van een interessante verdienste indien zij on ze aanbieding, (geen verkoop) bij hun rela ties naar voren bren gen. Voor nadere inlichtin gen of een afspraak bel ECA-NV, 01600- 45084 of 01850-33698. VANDAAG MORGEN NAdelen kunnen voor u VOORdelen zijn 1 Laat dus uw boekhou ding tijdig deskundig inrichten en/ot bijhouden door: ACCOUNTANTS KANTOOR Zoutstraat 13 Breda tel. 01600-46613. Hornstraat, c.v. 295,per mnd. Muiderslotstraat, c.v- 330,per mnd. Hillenraadstraat, c.v. 278,50 per mnd. Ruusbroecstraat 260,— per mnd. Delbergen 262,per mnd. Marksingel 675,per mnd. Erasmusplein 500,per mnd. INLICHTINGEN MAKELAARSKANTOOR BREDA - WILHELMINASTRAAT 3 Telefoon 01600-22511 Niet lekker? Koorts? Extra liefde en aandacht doen na tuurlijk al een hoop. Maar zorg ook voor verantwoorde hulp: haal op tijd de dokter en geef een paar van die ver trouwde, prettige Sinaspril zuigtabletjes Met een stof die de gevoelige kindermaag beschermt. Sinaspril heeft een frisse limonadesmaak, gaat er zonder mokken in en helpt heel snel. Fiat 124 60 DIN-pk, 1197 cc f 6000,-* incl. BTW f6720,- Fiat 124-Special 70 DIN-pk, 1438 cc f 6800,-* incl. BTW f7616,- GARAGE J. FRANCKE Dorpsstraat 84. Tel. 01134-505 FIRMA A. DE KEYZER ZN. Plein 29. Tel. 01153-468 W. J. BLOCK Tivolieweg Tel. 01140-2058 AUTOMOBIELBEDRIJF GARAGE „NOORD" Th. P. van der Weele Nieuwstraat 50-52. Tel. 01100-7991/7792 AUTOMOBIELBEDRIJF J. HAMERS Tuinstraat 22a. Tel. 04160-4583 AUTOBEDRIJF A. DE KEYZER EN ZN. Verl. v. Steenbergenlaan 25. Tel. 01150-4564 GARAGE L. F. OOSTVOGELS Molenstraat 45. Tel. 01696-2303 N.V. GARAGE ,,'T WESTEN" Bredestraat 23a. Tel. 01170-2255 AUTOBEDRIJF DICTUS Kade 24. Tel. 01652-3127 Krabbendijke Zaamslag AUTOBEDRIJF STAAL Ginnekenweg 269-271 Tel. 01600-45052 AUTOBEDRIJF VANU Markendaalseweg 64 Tel. 01600-39950 GARAGE J. FRANCKE Villa Nova, Halsterseweg 318. Tel. 01640-5152 GARAGE A. J. J. VERHEYEN Alphenseweg 29 Tel. 04257-533 FIRMA P H. v. d. GIESEN EN ZONEN Potenblokseweg 11a. Tel. 01686-780 Automobielbedrijf LEMMENS EN KEYENBERG Burg. Freyterslaan 36. Tel. 01650-34683 GEBR. v.d. ELSHOUT Adelstraat 1. Tel. 01626-513. Waalwijk öergen op Zoom Terneuzen Baarle-Nassau Zundert (N.-Br.) Heiningen Oostburg Roosendaal Oudenbosch

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 6