AMRO-spaarders profiteren vanaf 1 februari a.s. van de volgende rentepercentages: 4% 4Va% 5% 6% ItÏlle betc Komst elegat 'sjeche Directiesecretaresse Wedden dat fed lekker vindt VAN NELLE HALF/ZWARE De Briesende Bruid nu is er ook BUMS Kiemwit met hele tarwekiemen stapels gezonde boterhammen! lnte op 1 ovei Loda witbrood met hele tarwekiemen I BUMS DWARSGEBAKKEN KIEMWIT (Van onze redactie bi lAG -- De onverwachte a ssische delegatie in Praa stige ongerustheid gewekt. Commentaar >rlogsrrusdaden ïatle in Nice roorcleeld Avonturen van SUSKE en WISKE DE STEM VAN DINSDAG £1 JANUARI 1969 De tarwekiem is een rijke bron van levensnood zakelijke eiwitten en vitaminen A-E-B. Door toevoeging van tarwekiemen aan de fijne, ongebleekte bloem, die voor de bereiding vanBUMS kiemwit is voorgeschreven, wordt een verrijking van voedings waarde en een nog betere verteerbaarheid verkregen. BUMS dwarsgebakken kiemwit geeft de huisvrouw de garantie, dat zij de allerbeste broodkwaliteit, met de hoogste voedingswaarde en de meeste beschermende stoffen voor haar gezin koopt. Ook BUMS dwarsgebakken kiemwit is een kwali teitspro dukt van warme bakkers. witbrood met hele tarwekiemen Een publikatie van SABA N.V. (SAmenwerkende BAkkers), Hedel, 1 rente op een AMRO- renteboekje of spaarrekening. rente op een AMRO-spaarrekening met een opzegtermijn van 3 maanden. rente op een AMRO- spaarrekening met een opzegtermijn van 6 maanden. rente op een AMRO- spaarrekening met een opzegtermijn van 12 maanden. rente op een AMRO-spaarrekening met een vaste termijn van 24 maanden. jaargang no. 26025 nE VOOR ELAND tfeur: Dr. W. A. J. M. Harkx ËredacteurL. Leijendekker ,fdkantoorBreda, Reigerstr. 16 Lfoon 22341. Postgiro 1114111 te^TROOSEMDAAL, MOLENSTRAAT 4.' èn maandag uitgegeven verklaring wei prekingen komen voeren over de stat pen in Tsjechoslowakije". Maar waarnen de Russische delegatie meer verband lis in het land na de zelfverbranding van J [Over de samenstelling van de delegatie is nie jven rouwstoeten door de straten van Praag ti l Jan Palach, die beschouwd wordt als een nie I de Tsjechische vrijheid te eren. mervoorzitter Van Thiel heeft namens de Tweede Kamer aan de regering gevraagd de re ien bekend te maken van het zoek, dat in 1949 is ingesteld oorlogsmisdaden, die Neder- e militairen na de oorlog in het nalige Nederlands-lndië ge ld zouden hebben. Wij hopen Ie regering aan dit verzoek ge- Zal geven. s door de t.v.-uitzending, die oude kwestie 'weer actueel gemaakt, onverdiend een is geworpen op de tiendui- n Nederlandse mannen, die iet louter voor hun genoegen ar Nederlands-lndië zijn uitge- :n, dan dient deze blaam te in weggenomen. Zou de be- Wiging juist zijn dan moet wor- nagegaan of en welke maatre- dan destijds zijn genomen en er niets gedaan zou zijn schuldigen alsnog ter verant- l'hg geroepen kunnen worden. >ralsnog wijzen wij iedere ver- jing met de oorlogsmisdaden, l°or Duitsers zijn begaan, met itwaardiging van de hand. In uitsland behoorden die misda- >t het systeem. Als er in Neder- ■Indië al misdaden zouden zijn in dan zijn dit uitzonderingen "st, uitzonderingen, die omdat oorlog is, overal en altijd zijn lekomen. laten wij er verder voor oppas- ®t de discussie over dit onder- niet ontaardt in een hetze te- alles wat militair is. leder van JjL'.s verontrust over de oorlogs- B'ng en de bewapeningswed- Van deze tijd. Die verontrusting Kr, Ta we"icht afreageren met M Maar die lossen niets op. eer mT, Nederlands leger en er ÏL nie1 omdat wij dat ag willen, maar uit zelfbe- e NAVO functioneert niet e westerse vredespolitiek is tn ET 9enoe9? Akkoord. Daar- voorrci,,'.nen wii dan te werken, bij ■T n9 en risico's aanvaardend. L met zin voor de realiteit, linr, k lsn?e' dat daarmee geen re- |f9 oudf' betekent zelfmoord. T wu" ntot "h* lA'F'P-) De rechtbank in Wteren de Beatle George hij verstek tot duizend >ei h°et! veroordeeld, omdat hij H ri 1J,.het ver,aten van een par- e ranse piatenkoning Eddie T" fotoeraag had mishan- e foto's maakte van de gas- Het bee veranderd voor Palai den gister zichzelf i: beeld van men hun deze plaat In tegen de 25-jari die maanc in brand merken ge radio-Prar van binnei ren tegenc Volgens d vechtersba een strafre had hij vei moord ges betwijfelei verklaard ken protes gen, werkt is er een de zelfver! van Hlav; laatste is n De corre de Praags richt, dat zich maan van het na gaarse hoe vlambare daarna in ziekenhuis Volgens Boedapest jafige Sanc ambachtsse liet de Hon Wel werd jaar gelede moord had Inmiddel persbureau dood van I genomen dia en pei rol spelen lichtingen wiis breng een gespan waakse hot het persbu taar op de da en de „Bepaalde ganen bijv choslowaak oefenen va Amerikaan en persbui dagende ac (Van om DEN HA lid mevro P.v.d.A. toestemmi) De Block zeer korte Ieren over kerheid dr staan is' De kamt zoek besli mervoorzil maandag over het st 6 februari worden, kamer hie: Vanaf 22 januari a.s. is De Technische Boekhandel N. Stam N.V. ook in Breda gevestigd Op die dag openen wij onder de naam Stam boekhandel onze nieuwe zaak, zodat wij onze cliënten in West-Brabant en Zeeland nog beter van dienst kunnen zijn U bent van harte welkom op ons nieuwe adres Graaf Hendrik III plein 43 Breda Telefoon 01600-46396 Wij zoeken een ervaren secretaresse voor onze directeur. Zij moet haar werk snel en accuraat kunnen doen en zoveel mogelijk werk uit handen nemen. De baan vraagt om intelligen tie, verantwoordelijkheidsgevoel, ini tiatief, een middelbare schoolopleiding en natuurlijk een secretaresse-oplei ding. We dachten dat u daarom wel omstreeks de dertig zult zijn. Loda Breda is een onderdeel van het snel expanderende KZO-concern. Loda maakt en verkoopt een groot aantal produkten voor huishoudelijk gebruik, zoals Lodaline, Echfalon en Lodac. Wij bieden u veeleisend, maar inte ressant werk, een goed salaris, 6 vakantietoeslag, 2% Kerstgratificatie, winstdeling en drie weken vakantie. Belangstelling? Schrijf dan snel aan: n v Loda, Teteringsedijk 47, Breda. Steek je neus maar eens in 't pakje. Dat ruikt anders. Heel anders! Dat zijn de allerfijnste Kentucky en Virginia tabakken. Gemixed door Van Nelle Het Betere Werk!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 14