Recordhouder niet 64 interlands JAN MULDER OP DREEF IN ANDERLECHT-PLOEG Nederlandse schakers in Hoogoventoernooi verloren RKHAY-ers azen op cross-titel >E Rustdag in Rallye van Monte Carlo Ledenwinst in Zeeland Omdat kinderen ook buiten blijven spelen als het regent. tinus Michels ^erd niet ^eel wijzer fV/aa/sJ LAND I (LAND II: luws jar blijft Hel^a? Ertó 1 Gd KijKea, Bi^Us! 1 GROOT VAKMAN Zebra wil neer inschrijfgeld N i'open j ™rgd!° vtarlS dat in het af- [risch nie) L ,lng er orgamsato- t^hmaal i! ,^eeft voorgestaan. Van goede df» gelfs.een commissie [komen om de m actie moetsn AANVOERDER Vijf goals Soepeler Belgen Atletiekclubs Standen in het zaterdagvoetbal Mogelijkheden Schaken HTS geplaatst voor de finale ZUIDWESTERS HIELD STAND DE STEM VAN DINSDAG 21 JANUARI 1969 PUCK VAN HEEL 65 JAAR .CHTEN fcOLTELEVISIE PONG DO LTF.LE VISIE "(•DELINGEN IlOLIEK-GODSDjtu. UITZENDING Si TOMMET ET Til AtJ AVENTURES DF 1 SAWYER. Feuilleton SEDELINGEN JlNAAL HANSON DU SRnr, (MME a LA VAUst Pleton R.NAAL Irnaal |TE UMBLaTTERN fsementsprogramma grosse tag DER t v lacbe. Tv-fT Irnaal ische reflexioni UIFF AHOITy-film DREHSCHEIBE IV gott im STUDIO laubernde JEANNll ■ilm ute [t SPORT-SPIEGEL [sluitendNIEUWS ÏNIS, SCHLaGER Dm NONEN. Detective-fili l'EKTE luws ItSUM III 240 M EN fj E. 12.03 Zorro: progr. |3.00 Nws. 13.03 Eki[ platenprogr. (14.00 rf |s. 15.03 Er - Jee |00 Nws. 16.03-18.00 enprogr.. (17.00-17.02 sj [SSEL VLAAMS 324 M ps. 12.03 Gev. muz. (Ijl cht, meded., progr.-on BOS-berichten voor de s 2.55 Buitenlands pera^ 00 Nws., weerbericht, |en beursberichten. 13.20 li ■4.00 Nws. 14.03 Schootai |03 Nws). 15.57 Grai 16.00 Nws. 16.03 6.09 Lichte muz. 16.151 voor oudere luisteral Is., weerbericht en Ihte grammofoonmuz. 111 03 Voor de soldaten. 1(| [portuitslagen. 18.30 Fiat Grammofoonmuz. lil Ir het verkeer. 18.40 Lit) |15 Sportkroniek. 18.52 Ta 118.55 Amusementsmuz. lil veerbericht en act. 1ST ëntsmuz. 19.45 Piaalj chte muz. 20.00 Klas. pkbespreking. 21.20 Klis 22.00 Nws. en berichtj J Zeven Kunsten: buitenij btuur. 22.30 Jazzmuz. Bprogr. 23.30 Nws. 23.55-2 [van zeeschepen. loensdag 22 januari (HILVERSUM I 402 M J 7.00 Nws en ochtendg. [20 Socialistisch strijdlied. Lichte grammofoon 5 Van de voorpagina). VI le dag. VARA: 8.00 Nwi 1 Stereo: Lichte grt 1.30-8.35 Van alle mar» 'raatje voor de huisviora Jreo: Semi - klassieke orka [(gr). 9.35 Waterstanden.t( fadio. 10.00 Lichte gram 10.50 Voor de kieuw vs. 11.02 Voor de vrouw, 1 |Londens Symfonie - orB klassieke muz. (gr)' JHLVERSUM H 298 M (7.00 Nws. 7.10 Het lef®! ■7.15 Op het eerste g«T Tiuz. met nws. en act. 1»^ Is. 8.11 Als dat zou ku' platenprogr. (8.30-8.32 1 Gymnastiek voor de J 9.40 Voor de kleuters H Amusementsmuz. (gr), ij vrouw. 11.00 Nws. 1H* wedstrijdprogr. 11.® ERSUM III 240 M EN 9.00 Nws. 9.02 Zing, chte vocale muziekjes. 0.03 Mengelmuze: >»tu elplaten, met con® ig Band- en Soft Swing NRU: 11.00 Nws. het laatste interna™» op het gebied van de (12.00 Nws). dr betel iéts ouerhomeuj ROTTERDAM Tussen 19 april I en 23 oktober 1938 ligt het re- ,nrd van Gerardus Hendrieus van 1,-1 «boren 21 januari 1904, dus „n dé drempel waarop men wordt ge- «ht uit het arbeidsproces te ver- aminen. Zo niet de algemeen als Puck van Heel bekend staande Rot- 1 Ldamse caféhouder, die dan wel „eer aan 't personeel zal overlaten mnI geenszins van plan is zijn acti- «geiten tc staken en nog minder om I >t yoetbalgebeuren niet meer te vol- in Puck van Heel, met vierenzes tig interlands nog steeds onaantast baar aan de top van de vaderland- i se lijst van oranjeshirtdragers, staat I nog middenin de arena. (jeen thuiswedstrijd van „zijn" Iftiienoord slaat hij over, met zijn ■vrijkaart voor het leven volgt hij de ■verrichtingen van het Nederlands elf- Ital en als Ajax in het Europa Cup- I toernooi aantreedt, is volbloed Rot- Iterdammer Puck van Heel wel zo veel oetballiefhebber dat hij zich van de Amsterdamse concurrentie" niets «trekt. En deze Puck van Heel, .wat gezetter dan in zijn actieve tijd, „vit er niets van weten dat hij van- [daag vijfenzestig jaar wordt. Nuch ter constateert hij dat het geen kunst „als je maar blijft leven". Er zal niette min vandaag in zijn afé in de Bas Jungeriusstraat een (klein feestje worden gebouwd want Jpuck van Heel heeft veel vrienden, die hem de hand zullen komen schud- [den, of hij wil of niet. Puck van Heel s een „instituut" ondanks het feit. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM Ajax-trainer Ri tus Michels is niet veel wijzer gewor- ïtn van de wedstrijd tussen Cetubal 'en Benfica voor de Portugese com petitie. Michels wenste Benfica zo- s bekend tegenstander van Ajax in kwartfinales voor de Europa Cup [voor landskampioenen te zien spe len om zich een oordeel te kunnen lormen over de mogelijkheden van [de Portugese formatie. [Het was een bitter slecht duel, puin Benfica slechts met moeite f>t een 1—1 puntenverdeling kwam. Schels: „ik denk dat ze niet voluit loeiden omdat er een „spion" was 1 het stadion. Ik laat me niet mis leiden, zoals Liverpool-trainer Shank- fey tot vorig seizoen deed toen hij |iax selcht op dreef zag tegen Tel- »r. Shantoley ging hierop af, maar Engelsen zijn dart wel aan de weet Bekomen. We wonnen toen dik, orn aat Liverpool Ajax onderschatte. Dat S mij niet overkomen. Ik heb ge pen dat Benfica over een goed teaim "t, ook al kwam dat er tegen I niet uit. Vooral het spel van isebio viel me op. Die is weer hotn- ,sd procent fit. Ik ga in ieder ge- 01 nog eens naar Portugal om Ben- aan het werk te zien, voordat piar de Portugezen in Amsterdam tnoet", 'Haneneis: ..ik ga nog een keer 1 Portugal". Hun onze sportredactie) bt"'riNom 0P.zaterdag 8 fe- OstenlrJJ 5 uur komen in Slct PvaatdiS s kestuursleden en af- É«bit! Van de turnverenigin- ïan de krt„?°v de iaarvergadering bun) g Zebra van de KNGV. I te' iaaroüJ*11 de verEadering komt "t'Ulrikv fo Vïn de s<,cretar'S In d- sprake. Kdeknw°erigf verslaS consta- Itein» te u e™heid binnen de af- I (Wt ewarcn. I ovrt de ere?eT is de heer Hendrikx latitat 5.g ae! van de Zebra. Het le- i88®1) terwifi k !en jaar van 8504 to4 Sp 48 kwam tÜ33",1?1 verenigingen i verbanrt m fg,en 34 clubs in 1958' ■Positie van de 1 zwakke financiële I 6fn verhosiruf I zal binnenkort ■"'odzakelyk zijn lnachrijfgelden dat hij als voetballer nooit zo aan de weg heeft getimmerd.Van Heel deed zijn plicht, voetbalde en daarmee bas ta. Hij was geen spectaculaire spe ler, wel een vakman die rustig pro blemen oploste, steunend op zijn gro te techniek en zijn knappe kijk op het spel. Dat heeft hij nooit hoeven ieren, alleen ontwikkelen. Puck van Heel was een natuurtalent, dat rijp te in de Rotterdamse straten waar ook spelers als Wilkes en Moulijn hun talenten ten toon hebben ge spreid. Puck van Heel was een gro te, hoewel niet zo groot van stuk, reden waarom hij als jongetje de bij naam Puck kreeg, die hij nooit meer kwijt is geraakt. Tot nu toe niet. Want wie kent eigenlijk Gerard van Heel? De carrière van Puck van Heel was een van de merkwaardigste die men in herinnering kan brengen. Hij debuteerde, in Feijenoord maar wie had anders verwacht, bij de ju nioren. stapte over naar het zesde elftal, het derde en het tweede. Door een toeval kwam hij in het eersre te recht. Clubgenoot Kees Pijl was ge kozen voor de ploeg die naar de Olympische Spelen in Parijs ging en hem was verboden voor Feijenoord uit te komen in de destijds bestaan de kampioenscompetitie. Wie moest hem vervangen? Er liep in het tweede een goede speler rond, Puck van Heel, en hij werd het. Als links buiten speelde hij op de pinksterda gen 1924 eerst tegen Sportclub En schede en daarna tegen Be Quick. Officieel behoorde Van Heel echter nog steeds tot de „tweede keus". Ook toen hij in oktober 1924 werd opgesteld in het bondselftal dat te gen Zuid Afrika speelde. En ook toen hij op 19 april 1925 als internationaal debuteerde tegen Zwitserland. Dat was het begin van een carrière, die eerst na vierenzestig interlands zou eindigen. Fuck van Heel speelde zijn mees te interlands als linkshalf (59), trad driemaal op als spil, een keer als rechtshalf en eenmaal als linksbin nen. Zijn rustige aard, zijn welover wogen wijze van spelen, zijn natuur lijk overwicht op zijn medespelers maakten van hem ook een uitnemen de aanvoerder, welke taak hij negen entwintig keer als internationaal ver vulde. Een van de somberste herinnerin gen uit zijn lange recordcarrière: de nederlaag met het team in de pe riode van „We gaan naar Rome" Op 27 mei 1934 werd Oranje in Mi laan door Zwitserland uitgeschakeld voor het toernooi om de wereldti tel. Een van de fijnste: het spelen in het elftal met de legendarische aanval Wels-Vente - Bakhuys - Smit - Mijnders. Nog iets vreemds aan zijn carriè re: zijn verdiensten werden door de KNVB beloond met het ten geschen ke geven van een schrijfbureau toen Van Heel in 1936 in Parijs zijn vijftig ste interland speelde. Maar hij werd eerst tot lid van verdienste benoemd bij het vijfenzeventigjarig bestaan van de KNVB. En toen was Puck van Heel al lang geen actief speler meer. Die onderscheiding heeft hij nog. Het bureau niet meer. Dat ver dween bij het bombardement op Rot terdam, toen hij in de Jonker Frans straat woonde, op de „Spartaoever". Sindsdien vestigde hij zich waar Puck van Heel thuis hoort, op de linker-Maasoever, de „Feijenoord- kant". En daar viert hij vandaag zijn vijfenzestigste verjaardag. Puck van Heel in zijn „werkkamer", zijn café. Aan de muur een grote foto van het Feijenoord-stadion en de schoenen die hem met 64 interlands recordhouder maakten. x (Van onze sportredactie) ANTWERPEN Het is in de match tegen Gantoise (eerst kiaS Belgische voetbalcompetitie) duide lijk aangetoond dat de voorhoede van de eerste klasser SC-Brugge voorna melijk streed op de vaardigheid van Pierre Carteus. De Brugse aanvaller begon al niet helemaal fit aan de Vlaamse derby. Reeds voor aanvang van de wedstrijd klaagde hij over pijn in zijn linkerdij. Nadat hij enkele ke ren met zijn linkerheen had gescho ten, werd de pijn ondraaglijk en moest de architect van de voorhoede het veld verlaten. Vanaf dat moment was het gedaan met de overmacht van Brugge. Men miste de goede voor zetten van organisator Carteus. De aanval verloor aan kracht en de Gentse ploeg kwam nu op zijn beurt in de gelegenheid door te drukken, In de twintig minuten dat Carteus nog het bevel voerde, was er van een overwicht van de thuisclub geen spra ke. Het was in die eerste wedstrijd fase ononderbroken Brugge wat de klok sloeg. George Jurion kreeg in die periode geen voet aan de grond. Het overwicht van de gasten werd in die vijftiende minuut uitgedrukt in een doelpunt, dat uit de combina tie Carteus-Bailliu-Thio tot stand kwam. Laatstgenoemde speler knalde de bal onhoudbaar langs Brkljacic. Ondanks dat Gantoise het initiatief van Brugge overnam, viel ook het tweede doelpunt aan Gentse zijde. Het was Baiiliu die de stand tegen de verhouding in op 0-2 bracht. Slechts een minuut hadden de Gentse suppor ters om te wanhopen. Toen bracht Delmulle de spanning weer terug: 1-2. Gantoise zag winstkansen, en trok fel ten aanval. In de 25ste mi nuut van de tweede helft werd een stormloop met succes afgewerkt. Van Nee schoot de bal hoog voor het doel, waar Christiaens klaarstond om de stand in evenwicht te brengen: 2-2. Jan Mulder en Tom Nordahl boor den in een half uur alle illusies van Beerschot de grond in toen zij in de tweede helft van het treffen tussen Anderlecht en de Antwerpse ploeg samen vijf goals maakten. 'In ruim dertig minuten was het pleit beslecht. Anderlecht had eindelijk gekregen waar het in de eerste speeihelft recht op had. Voor rust toonden de lands kampioenen ook een groot overwicht, rriaar met veel geluk en kunst en vliegwerk van keeper Mortier ble ven Anderlecht-doelpunten uit. In de pauze had Jan Mulder zich waarschijnlijk voorgenomen aan deze situatie zonder omhaal een einde te rnaken. Want reeds in de eerste mi nuut van de tweede helft liet hij zijn eerste doelpunt aantekenen. In het zelfde kwartier volgden twee goals van 'Nordhal, terwijl Mulder zelf voor 4-0 en 5-0 zorgde. Vijf minuten voor het einde ontstond het enige Beer schot-doelpunt uit de tweede en laat ste gevaarlijke aanval die de Ant werpse ploeg in deze match produ ceerde. JAN MULDER: ...schutterskwaUteiten... St. Truiden ging pas in het laatste kwartier van de wedstrijd tegen Lier- se wat soepeler spelen. Maar toen was het reeds te laat. Aanvallen van Polleunis en Van der Loop leverden niets op door ingrijpen van de Lierse goalie, zodat het treffen voor St. Truiden met 2-0 verloren ging. Die nederlaag hadden de Truienaars voor namelijk te wijten aan hun stroeve spel. Vooral in het eerste half uur na de rust, kwamen de aanvallers van St. Truiden vrijwel niet over de mid denlijn. Lierse hield het initiatief en ver- zekerdeLZich in de veerüende minuut van de tweede helft ^an de winst toen Vermeyen een doelpunt aan de eerste treffer van de Nul (in de tien de minuut) toevoegde. De ranglijst wordt na de zeven tiende competitieronde nog steeds aangevoerd door Standaard, dat Da ring met 4-1 versloeg. Op de tweede plaats volgen Brugge en Anderlecht met 3 punten minder. St. Truiden is met 20 punten goed voor een zesde plaats, terwijl Beerschot zevende ge noteerd staat. Gantoise houdt met 15 punten nog vier teams onder zich. WIJK AAN ZEE (ANP) De par tij tussen Jan Hein Donner en de Hon gaar Portisch uit de vijfde ronde van de grootmeestergroep van het Hoog ovenschaaktoernooi, dat in Wijk aan Zee wordt gehouden, is gisterochtend in derde zitting door Portisch gewon nen. Donner gaf bij de 67 e zet op, na dat zondagavond de partij bij de 61e zes was afgebroken. Donner boekte in de zesde ronde, die later op de dag werd gespeeld een verdienstelijk re mise tegen de Amerikaan Benkoe. Botwinnik bleef alleen aan de lei ding. De Russische crack gaf de Ame rikaan Lombardy geen schijn van kans. Langeweg bleek niet opgewas sen tegen de Zuidslaag Ciric en ook Ree kon er nietts aan veranderen dat het een slechte dag was voor de Ne derlandse deelnemers. De Rus Geiler won gemakkelijk. De uitslagen van de partijen ge speeld voor de zesde ronde luiden: Doda (Polen)-Keres (Rusl.) 0-1 (tijds overschrijding). Langeweg (Ned.)-Ci- ric (Z.-Sl.) 0-1. Botwinnik (Rusl.)- Lombardy (V.S.) 1-0. Kavalek (Tsj.)- Medina (Sp.) afg. Portisch (Hong.)- Van Scheltinga (Ned.) uitgesteld. Benkoe (V.S.)-Donner (Ned.) 0,5-0,5. Geiler (Rusl.)-Ree (Ned.) 1-0. Olafs- son (IJsland)-Ostojic (Z.-Sl.) 1-0 (tij dsoverschrij ding) JAN HEIN DONNER: verlies en remise De stand: 1 Botwinnik 5,5 pnt. 2, 3, 4: Keres, Geiler en Ciric allen 4,5 pnt. 5: Benkoe 4 pnt. 6: Olafsson 3,5 pnt. 7: Portisch 3 pnt uit 5 partijen (een partij minder gespeeld). 8, 10: Donner, Langeweg en Doda allen 3 pnt. 11: Lombardy 2,5 pnt. 12: Ostojic lt,5 pnt. 13. Van Scheltinga 1 pnt uit 5 partijen. 14-15: Kavalek, Medina bei den 1 pnt en 1 afg. partij. 16: Ree 0,5 pnt. Meestergreep: zesde ronde: Kramer (Ned.)-Honfi (Hong.) afg. Sandor (Hong.)-Scholl (Ned.) 0-1 (tijdsover schrijding). Ujtelky (Tsj.)-Jongsma (Ned.) 1-0. Cioealtea (Roem.)-Brede- wout (Ned.) afg. Kurajica (Z.-Sl.)- Kozma (Tsj.) 1-0. Hartoch (Ned.)- Krabbe (Ned.) 0-1. Bednarski (Po len)-Westeringen (Finland) afg. Cort- lever (Ned.)-Gaprindasvili (Rusland) afg. De stand: 1: Kurajica 6 pnt. 2: Hon- fi 4,5 pnt en 1 afg. partij. 3: Schol 4 pnt. 4-5: Westerinen en Cioealtea bei den 3,5 pnt en 1 afg. partij. 6: Bed narski 3 pnt en 1 afg. partij. 7-8: Kra mer, Cortlever 2,5 pnt plus 1 afg. par tij. 9-11: Krabbe, Kozma en Sandor allen 2,5 pnt. 12: Ujtelky 2 pnt uit 5 partijen. 13: Hartoch 1,5 pnt. 14: Gap- rindasvili 1 pnt plus 1 afg. partij. 15: Jongsma 1 pnt. 16: Bredewout 0,5 pnt en 1 afg. partij uit 5. Internationale damesgroep: tweede ronde: Tuk (Ned.)-Vreeken (Ned.) 0,5-0,5. Vokralova (Tsj.)-Sokolov (Z.- Sl.) afg. Litmanovicz (Polen)-Ivanka (Hong.) 0-1. Heli wig (Polen)-Heems kerk (Ned.) 0,5-0,5. Gutierrez (Sp.)- Van der Giessen (Ned.) 0,5-0,5. Nico- lau (Roem.)-Timmer (Ned.) 0,5-0,5. Stand: 1-5: Nicolau, Timmer Van der Giessen, Heemskerk en Ivanka allen 1,5 pnt. 6: Sokolov 1 pnt en 1 afg. 7: Vokralova 0,5 pnt en 1 afg. 8- 11: Vreeken, Hellwig, Gutierrez en Tuk allen 0,5 pnt. 12: Litmanovicz 0 pnt. MONACO (ANP) Overeenkom stig de verwachtingen hebben in de eerste fase van de 38ste rallye Mon. te Carlo slechts weinig equipes de strijd moeten staken. Toen maandag middag de finishcontrole op de Bou levard Albert Premier werd geslo ten hadden zich 167 equipes gemeld. Op de aanloop routes naar Monte Carlo zijn 29 combinaties uitgeval len. In alle gevallen had een me chanisch gebrek tot gevolg, dat de rijders hun rallyavontnur voortijdig moesten beëindigen. Het goede weer en de in voor treffelijke staat verkerende wegen waren er de oorzaak van dat vrijwel alle equipes aanmerkelijk voorlagen op 't tijdschema. Slechts enkele rij ders hadden strafpunten opgelopen wegens het zich te laat melden aan een controlepost. Vic Elford, winnaar in 1968, be hoorde tot het grote contingent dat strafpuntloos Monaco bereikte. Ook de Britse Porsche-rijder had steeds tijd over gehad. „Ik durf te wedden" zei Elfords co-equipier David Stone, „dat wij de eerste rijders in de meer dan 50-jarige geschiedenis van de Rallye Monte Carlo zijn, die op weg naar de finish hebben gezwommen. In Poznan scheen de zon heerlijk We hadden zoveel tijd over, dat WÜ een duik in het verwarmde water hebben genomen De deelnemers kregen een dag de tijd om uit te rusten van de ruim 3000 km lange tocht naar het mini staatje aan de Middellandse zee. Vandaag starten zij voor het gemeen schappelijke traject, Mo-naco-Vals les Bains Monaco (1468,5 km.) waarin zeven klassementsproeven zijn op genomen. De zestig combinaties die na terugkeer in Mo-nte Carlo de rang lijst aanvoeren betwisten elkaar donderdagnacht in de slotproef over 671,5 km de zege, de zilveren wis seltrofee en 12.000 Franse franken, zo'n 8000 Nederlandse guldens. De enige Nederlandse equipe die Monte Carlo niet heeft bereikt is de combinatie Rosenblatt-Luybregts. Slotemaker-Van der Geest (BMW 2000 TI), Gijs van Lennep-Klein (Volkswagen 411) en Gerard van Lennep-Schwarz (BMW 2000 TI), alsmede de Belgisch-Nederland equipe Van Pelt-De Jong meldden zich op tijd bij de finishcontrole. (Van onze sportredactie) HULST Negen maart is de ma gische datum waarop alle hoop van de Hulsterse atletiekvereniging RKHAV gevestigd is. Op die dag worden in het Limburgse Tegelen de Nederlandse crosskampioenschappen gehouden. Ongeveer twintig RKHAV- ers, onder aanvoering van Piet Vonck, Willie Fermont en Wies van Houte, worden voor deze titelstrijd ingeschre ven. Vorige week zijn de leden van de Hulsterse club met het speciaal op „Tegelen" gerichte programma be gonnen. Elke loper heeft zijn eigen schema. Bovendien zal de heer Stae lens, trainer van het nationale Belgi sche atletiekteam en de Gentse ver eniging Gentoise in de komende we ken enkele malen naar Hulst komen om de Zeeuwse crossers speciale trai ningen te geven. De leden van RKHAV nemen vrij wel elk weekend deel aan een grote cross. Meestal reist de ploeg af naar België om daar de kansen te beproe ven. Deze gang van zaken heeft in de Zeeuwse atletiekkringen al eens de vraag doen reizen waarom de Hul sterse crossers bijna niet meer op de Zeeuwse en Brabantse wedstrijden te vinden zijn. De heer Koster, voorzit- ter van de vereniging heeft daar een duidelijk antwoord op: „Het is voor onze jongens veel aantrekkelijker om in België te lopen omdat de reiskos ten aanmerkelijk lager liggen. Ver der zijn er in België altijd grote prij zen te verdienen, terwijl er voor ie dere cross tegenstanders van formaat zijn ingeschreven". Het laatstgenoemde argument is voor de Zeeuwsch-Viaamse crossers van grote betekenis. In de vereniging is fnen er van overtuigd dat de suc cessen van de laatste tijd voor een groot gedeelte te danken zijn aan de zware tegenstand die men in België (Van onze sportredactie) TERNEUZEN In het afgelopen jaar kwamen er in Zeeland in totaal 25 atleten en atletes (KNAU-leden) bij. Dit blijkt uit het jaarverslag van de heer A. de Munck, secretaris van het district Zeeland van de Konink lijke Nederlandse Atletiek Unie. De grootste ledenwinst ging naar AV '56 en Marathon. Een aanmerke lijke achteruitgang werd er bij RKHAV geconstateerd. Het gemiddel de aantal leden per vereniging (er zijn in Zeeland zeven atletiekclubs) steeg in 1968 van 90 tot 94. Een en ander zal ter sprake komen tijdens de algemene vergadering van het district op 1 februari in hotel Centraal in Goes. (Van een onzer voetbalmedwerkers) BREDA De standen in de zater dagcompetitie van de KNVB, na de in het afgelopen weekeinde gespeelde wed- strjjden zien er als volgt uit: 2e klasse C Hcizen 14-18 Geinoord 15-14 DOVO 15-18 Heerjansdam 15-12 Spakenburg 15-18 Sprang 13-11 Kozakken B, 12-14 's-Gravenz, 13-11 SSC '55 13-14 Apeldoorn 13- 8 CJW 14-14 4p IrlocGO Wijk 14-23 Rust Roest 13-11 Altena 14-15 Nivo Sparta 12-10 Zuilichem 14-14 Brakel 11- 9 Zwaluwse B. 12-12 Wilhelm. '26 11- 6 Wit Zwart 13-12 2 pnt. in mind. 3e klasse Zuid Meeuwen 14-26 Tern. Boys 12-12 Woudrichem 14-17 Rillandia 15-12 Dinteloord 13-16 AZV 14-10 Roda Boys 13-15 Yerseke 13- 6 Good Luck 11-14 Sleeuwijk 13- 3 SW '54 12-13 4e klasse B Krabbendijke 12-20 Seolto 11-10 Chrislandia 12-17 Smerdiek 10- 9 VVN 14-17 Wissenkerke 13- 8 Nieuwland 14-16 Wolph.dijk 13- 5 Kloetinge 13-15 Kapelle 8- 3 JUDO De Europese judounie heeft de heren Buchel (Zandvoort), Ko ning (A'dam) en Wagenaar (Am sterdam) uitgenodigd om als scheidsrechter te fungeren bij de Europese kampioenschappen voor senioren, die in mei in Oostende worden gehouden. De heren Essink (Eindhoven), Luiten (Leiden) en Bontje (Den Haag) werden geïnvi teerd wedstrijden te leiden tijdens de Europese kampioenschappen voor aspiranten en junioren, die in maart in Berlijn plaatsvinden. De internationale judofederatie heeft de Hagenaar Bontje op d-e lijst van wereldscheidsrechters, die zeven tien namen bevat, geplaatst. ondervindt. „In de Zeeuwse wedstrij den is er voor onze jongens vrijwel geen tegenstand meer. In België kun nen zij zich daarentegen optrekken aan de sterksten hetgeen ook het ei gen peil ten goede komt", aldus de heer Koster. Torli heeft het bestuur van RKHAV voor de clubleden deelname aan en kele Zeeuwsche crossen, waaronder het provinciale kampioenschap en de Middelburgse Wallenloop, verplicht gesteld om het contact niet helemaal verloren te doen gaan. Voor de Wal lenloop heeft men zelfs Belgische lo pers kunnen interesseren zodat er op 22 februari een sterk veld aan de start zal komen. Mede omdat Hulst ten opzichte van België gunstig gelegen is gaat men zich in de oost-Zeeuwsch-Vlaam- se gemeente steeds meer op de cros sen toeleggen. Momenteel zijn er een veertigtal leden, waaronder lopers uit Hansweert en Heinkenszand, weke lijks in Hulst om te trainen. De ver wachtingen voor de nationale titel strijd zijn in het RKHAV-kamp hoog gespannen. „Jullie zullen zeker het clubkampioenschap behalen", is de prognose van trainer Staelens opti mistisch. Volgens de Belgische oefen- meester is er in Nederland geen club die sterkere atleten heeft als Vonck, Fermont en Van Houte (voor het clubkampioenschap tellen de plaatsen van de drie eerstaankomende van een club) Als de verwachting van de heer Staelens bewaarheid wordt, dan zijn de atleten bijna zeker van een plaats in de Nederlandse ploeg die in het voorjaar deelneemt aan de landen- cross in Glasgow. Ook in de strijd om de persoonlijke titels behoren ere plaatsen voor de Hulstenaren tot de mogelijkheden. In het afgelopen weekeinde namen 16 leden van de vereniging deel aan een cross in het Belgische plaatsje Erembodegem. De 16-jarige Jo Schout behaalde dit keer met een eerste plaats bij de kadetten het bes te resultaat. Bij de senioren eindig den Piet Vonck (zesde) en Wies van Houte (negende) bij de eerste tien. Zij droegen er toe bij, dat RKHAV de prijs voor de beste buitenlandse ploeg in ontvangst kon nemen. Willie Ver mont ontbrak in Eerembodegem op het appèl. De Heikantse atleet is de laatste weken niet voor honderd pro cent fit. Deze week zal hij in Gent on derzocht worden door de Belgische sportarts, dokter Rollin. (Van onze schaakmedewerker) TERNEUZEN In de school- schaakcompetitie heeft de HTS uit Vlissingen zich via een 3,52,5 zege op de chr. hbs uit Middelburg ge plaatst in de finale om het schaak kampioenschap van Zeeland. Het Petrus Hondius Lyceum te Terneuzen had zich reeds eerder voor de eindstrijd geplaatst en zal dus met de hts uit gaan maken wie de titel gaat opeisen. In de tweede klas van de Zeeuwse schaakcompetitie heeft Koudekerke met 7,50,5 gewonnen van Goes 3. (Van onze korfbalmedewerker) TERNEUZEN In de micro-korf balcompetitie waren er zaterdag geen hoogtepunten. De grootste verrassing kwam op naam van Zuidwesters, dat tegen het gerenommeerde Swift I goed stand hield. Mede doordat de Middelburgers hun goede schot had den thuisgelaten, konden ze geen rui me voorsprong nemen. Bij de rust was het nog slechts 31 en na rust verdedigden de Souburgers nog be ter. Swift tekende slechts 1 doelpunt aan. Aanvallend echter kon Zuidwes ters geen vuist maken en verder dan eveneens 1 doelpunt kwamen ze niet. Swift kon zodoende een kleine 42 overwinning behalen. Swift II had een benauwde mid dag tegen een goed spelend Ondo X. Er onspon zich een goede gelijkop- gaande wedstrijd. Bij de rust was het nog slechts 32, maar na rust kwamen de beide doelpuntenmachi- nes pas goed op gang. Veel afstands treffers aan beide zijden, waarbij Swift II steeds een voorsprong be- ijield van 1 of 2 doelpunten. De uit slag werd uiteindelijk 97. In afdeling 2B leverden Swift IV en Vedo I een verwoede strijd. Het peil van deze wedstrijd was niet hoog, maar de spanning vergoedde veel. Via 'n ruststand 2-2 werd het 3-3 en iedereen dacht al aan een gelijk spel, toen Swift in de laatste minuut toch nog de overwinning in de wacht sleepte. (ADVERTENTIE) Daarom, daarom, daarom: Davitamon 10. Elke dag. Allemaal. Davitamon 10. hel complete drageetje dat zorgt voor extra weerstand

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 11