St. CBRISTOFFEL eubelen Prins en prinses krijgen DM 100.000 smartegeld Denk even na. TOBESPÏHD .roeiende ledische iculteit STEM DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ;tie ind 8e Boris Wolynov alleen in ruimte achtergebleven Amerikaanse geleerden maakten enzymen ISLISSING b MAART vandaag in HOOGSTE BEDRAG OOIT IN WEST-DUITSLAND TOEGEKEND Politieman gewond bij vechtpartij m Goes Aartsbisschop Helder Camara gemuilkorfd JAMIN BERGING MILITAIR Pomphouders in oosten lijden grote verliezen Droog als de klank van castagnetten vandaag krokantjes 200 gram van iis voor 99 eleotvonici uw garantie voor n geslaagde vakantie! KIES UIT MEER DAN 700 REIZEN N BON BON BON BON BON BON WEERBERICHT ROOSENDAAL, MOLENSTRAAT 45, TEL. 37150 SOJOEZ-4 TERUG OP AARDE MOSKOU (Tass/DPA/AP) Na de behouden landing, gister morgen, van het Russische ruim teschip Sojoez-4 is de Sojoez-5 met Boris Wolynov aan boord al leen om de aarde blijven cirkelen. Wolynov verrichtte gisteravond een baancomrectde die het oorspron kelijk door drie kosmonauten be mande ruimtevaartuig wat dichter bij de aarde bracht, op een hoogte die varieerde van 201 tot 229 km, met een omlooptijd van 88,6 minuten en een baanhoek van 51 graden en 40 minuten. Br was oppieuw een tele- visieuitzending vanuit het ruimte schip. Wolynov vertelde een en an der over de apparatuur, demon streerde de toestand van gewichts loosheid en toonde beelden van de aarde. De commandant van de Sojoez-5 en de drie intussen gelande kosmo nauten hebben de titel „Ereburgei van Kaüoega" gekregen, meldt Tass. In deze oude stad ten zuidwesten van Moskou heeft de „grondlegger van de ruimtevaart", Kanstamtin Ziolkowski (1875-1935), gewoond. Gisteravond waren er nog geen aanwijzingen of de Sojoez-5 ook spoedig naar de aarde terugkeert of wellicht voor nieuwe experimen ten voorlopig nog in de ruimte blijft. Alexei Jelisejev en Evgende Chroenov zijn de eerste kosmonau ten die met een amder ruimteschip zijn teruggekomen dan waarmee zij zijn gelanceerd. Met hen landde Vladimir Sjatalov, de commandant van de Soyoez 4, op de vastgestelde plaats in Kazakstan, 40 kilometer ten noorden van de staalstad Karaganda. Een helikopter van de bergmgs- ploeg zag de Sojoez de aarde nade ren. Er woei een felle wind in het gebied en de temperatuur was 53 graden onder nul. „Hoe voelen jullie je, jongens? vroeg iemand terwijl ledien van de reddingsploegen, dorpelingen uit de omtrek en verslaggevers naar de plaats renden waar de Sojoez geland was. „Daar zijn geen woorden voor erg blij, erg gelukkig", antwoordde Jelisejev. De Russische pers prijst de missie vain de Sojoez vier en vijf als een grote stap op de weg naar het vor men van permanente ruimtestations en laboratoria. De nadruk wordt in de artikelen gelegd op het belang van permanente ruimtestations voor het ruimteonderzoek. Ingenieur Yuii Zemov schrijft in de Pravda dat toekomstige ruimtesta tions kunnen worden gebruikt als lanceringsplatforms voor interplane taire vluchten. Ook zouden op deze stations ruimtevaarders kunnen wor den getraind in omstandigheden die gelijk zijn aan die waarin zij tijdens hun vluchten zullen verkeren. In buitenlandse commentaren wordt gewezen op de grote militaire betekenis van toekomstige ruimtesta tions. Van daaruit is ongehinderde en uitgebreide spionage mogelijk en zouden zelfs bommen kunnen wor den gelanceerd. UTRECHT (ANP) De bond van automobiel-, garage- en aanverwante bedrijven (BOVAG) in Den Haag wordt overstroomd met telefoontjes van verontruste pomphouders uit Oost-Nederland, die als gevolg van de invoering van de B.T.W., hun benzineomzetten steeds meer zien da len. Sommigen hebben nu al omzet- verminderingen tot 60 procent, ter wijl hier en daar nog grotere ver liezen worden geleden. De prijzen van merkbenzine in Duitsland liggen 6 tot 8 tent per liter lager dan die van de merkbenzine in de Nederlandse grensgewieden, ter wijl de prijzen van de merkloze witte benzine zelfs 10 tot 12 cent lager zijn. NEW YORK (AP) Vier Ameri kaanse geleerden zijn er in geslaagd kunstmatig een enzym te creëren, de voornaamste materie die het hele le ven beheerst, en hebben daarmee een oude droom van scheikundigen en biologen tot werkelijkheid gemaakt. Zonder enzym kan niets leven. Het enzym beheerste alle biochemische reacties van alles wat leeft men sen;- bacteriëii, bomen, vissen, de spijsvertering, het ademen, het wer ken van het hart, de zenuwprikkels, de groei van de weefsels van het li chaam, de energie die de spieren doet bewegen. Zonder het enzym zou niets mogelijk nijp. Een enkele lichaamscel kan 100.000 enzymen bevatten die elk specifiek ergens op reageren en die elk op de juiste tijd en plaats aan bod komen. De schepping van enzymen in een laboratorium opent voor de weten schap nieuwe en fantastischemoge lijkheden. Men kan nu nagaan hoe de enzymen,'in slechts duizendsten van seconden, hun ongelooflijke werk doen. En er zouden speciale enzymen kunnen worden ontwikkeld voor bet verrichten van nieuwe chemische ta ken. De schepping kan leiden tot de fa bricage van nieuwe en krachtige ge neesmiddelen. Er is reeds een enzym gevonden waarvan men meent aan te kunnen nemen dat het bij het be handelen van leukemie bij kinderen een belangrijke rol kan spelen. En een ander enzym zou in staat zijn om het tandbederf te voorkomen. Denk even na Onder dat motto brengen we voortaan elke zaterdag een puz zel die u enkele uurtjes plezie rig denkwerk kan bezorgen. Een puzzel van formaat en pret tig gevarieerd. De eerste van de reeks vindt u op pagina 19, met een duidelijke uiteenzet ting van hoe het allemaal moet. En om fn de puzzelsfeer te blijven: op pagina 7 vindt men de oplossing van onze kerstpuz zel, met de namen van degenen die de prijzen gewonnen hebben. En op dezelfde pagina wordt de puzzelreis 19681969 voortgezet. De jongste lezers kunnen in De Kleine Stem terecht voor de uitslag van hün kerstpuzzel. (ADVERTENTIES) CU het tamt,uoarsherry TXoUkKmmeatmmt DE ÉCHTE SPAANSE SHSSarx IMPORT 4. KVERBUNT NV. -TH.BUR3 melk en puur c niet te geloven voor die prijs! gespecialiseerd In high-fidelity stereo-appa- ratuur - kleurentelevisie radio - bandrecorders ginnekenweg 41 breda tel. 39281 Meent 75 a - Rotterdam - Tel. 010-137228 per autocar, trein en vliegtuig o.a. naar: SPANJE - FRANKRIJK - ITALIË OOSTENRIJK - DUITSLAND ISRAËL - TSJECHOSLOWAKIJE waaronder speciale reizen voor jonge ren van 17--35 jaar. Speciale vliegreizen naar: ROME vanaf f 375,-, LOURDES vanaf 289,-, HEI LIG LAND vanaf 589,- Zend mij uw GRATIS reisgids betreffende: VLIEGREIZEN AUTOCARREIZEN TREINREIZEN JEUGDVLI EG REIZEN JEUGDAUTOCARREIZEN (hokje voor heigeen u wenst invullen) NAAM__ ADRES. PLAATS. St.Christoffel Meent 75a - Rotterdam Ml zaterdag 18 januari 1969 Tijdelijk regen Aanvankelijk veel bewolking met tijdelijk regen. Overdag enkele buien. Matige tot krachtige wind. Iets hogere temperatuur. HULST, STEENSTRAAT 14, TEL. 3751 'ote lade en kast met •ijfklep f217.-, \nne, tafel noten blad 'elijkeprijs f 132.-. ;ding perion in div. e prijs £226.-. ikeprijs f 358.-. en fineer, matpolyester 33.-, tijdelijke prijs vee nachtkastjes 191.-. Toilettafel 99.-. Compleet idelijkeprijs f 556.-. n vorm, combinatie tstofen kunstleder, 195.-, tijdelijke prijs tok, bladmaat lijke prijs f44.-. groen gebeitst. Tafel cm rond f 105.-, eetkamerstoelen, 90.-, tijdelijke prijs -, tijdelijke prijs i 236.'* of palissander print, boekenvak over volle f242.-, tijdelijke prijs tot 9 uur geopend (bij Roosendaal) ELSTAD" UTRECHT a 737, ROTTERDAM ssiek), AMSTERDAM iervoort, DEN TTAA msingel 2, HEERLEN i een onzer verslaggevers) Van een onzer verslaggevers) JtBüKG Als de besturen van Jofescholen van Tilburg en Eind- fen de commissie-Van Walsum I eensgezind Brabants standpunt f de vestigingsplaats van de acht- medisdte faculteit hadden gege- zou die commissie in grote rderheid snel en duidelijk haar bevelend advies aan de minister F Onderwijs en Wetenschappen len kunnen geven. Nu dit niet Jebeuid moest er een zeer ver- eld advies uit de bus komen, stelde vrijdagmiddag in Til- waar een forumdiscussie over kwestie werd gehouden, een f de commissieleden, de Haagse P. A. de Groot, lid van de com- 6ie-Van Walsum. «ren zijn Üeze acties geculmi- 1 in een serie mededtelingien en ringen. De voornaamste daar- Izjjn de volgende: besturen van de technische ho- hool in Eindhoven en de katho- I hogeschool van Tilburg willen 1 samenwerken om Noord-Bra- |aan een eigen universiteit te vergadering van Provinciale i van Noord-Brabainit werd gis- l over deze kwestie geïnteipel- door de KVP-fraictie-voorZiittter feijssen. Antwoond van de com- der koningin: „In Brabant een volledige universiteit tot i worden gebracht." ministerraad zal waarschijnlijk jaart beslissen over cte plaalts van ging. Politiek Den Haag ver- fit dat Maastricht de meeste kan- inaakt i tegenstelling met wat de com- 'e-Van Walsum veronderstelde Ihet Eindhovense St.-Josephzie- luis beslist niet vervangen wor- Idoor een academisch ziekenhuis. |zal een nieuw ziekenhuis ge lid moeten worden, pet Verbond van medische studen- 'iculteiten in Nederland stelt dat iel mogelijk het aantal medische dingen moet worden verhoogd, t met één, maar met meer facul- en. blijven strijden voor het boud van een zoute Ooster- pelde", zegt Zevibel-voorzit- lockefeer. Pagina 3. frapsychologie is in de ogen pn de meeste mensen niet „allemaal van de duivel". Pagina 7. K* 'aiders in Praag zijn bezorgd p6r bet onbehagen onder de I' Pagina 9. 'or bet ontbreken van Lies- Jtn List ziet de njeuwe show Pd Ramses Shaffy er anders 0 dei anders. Pagina 13. Bet ziet er naar uit dat de Volks- F°ss van De Stem morgen een cordaantal deelnemers telt. Pagina 15. Jüe i' Hans Habe? Pagina 17. puizenden Duitse vrouwen 'beren via een Nederlands 'reau aa" de - Nederlandse '•nan te komen. Pagina 19. 9aande en de komende man B> bet Witte Huis. Pagina 21. mjh s,'cbting Correlatie wil een I E-V ,ussen de maatschap, f P®l'|k eenzamen en de maat- jfhaPP'i zelf. Pagina 23. ref dagelijkse leven van Gert timmerman en zijn Hermien |»aj( met altijd over „rode ro- Pagina 25. De Russische ruimtevaarders (v.lji.r.) A. Jelisejov, V. Sjatalov en E. Chroenov ergens in de Sovjet-Unie na terugkeer op aarde met de „Sojoez-4". <k jteurDr. W. A. J. M. Harkx LdacteurL. Leijendekker gkantoor i Breda, Reigerstr. 16 0n 22341. Postgiro 1114111 BERGEN OP ZOOM, ZUIVELSTRAAT 26, TEL. 6850 OOSTERHOUT, ARENDSTRAAT 14, TEL. 4957 GOES, KLOKSTRAAT 1, TEL. 8030 de zaken van Jacqueline Onassis hebben behartigd, toen ze nog Jac queline Kennedy heette en de publi- katie in „Der Stem" wilde verhinde ren van de memoires van haar ver moorde man. De uitgeefster van Neue Welt de Düsseldorfse firma „Welt am Son- abend" wordt vertegenwoordigd door dr. Arning, huisadvocaat van het Springer-concern- en dr. Labin, huis-advocaat van „Der Spiegel". Zwaar geschut aan beide kanten, volkomen in tegenspraak met het geredekavel over de hoogte van het smartegeld, dat de zaak beheerst. Alleen dr. Arning 'vermag enige beroering te verwekken, als hij mee deelt, dat volgens hem en zijn cliënte berichten over de voor-echtelijke zwangerschap van prinses Irene en de medeplichtigheid van haar ouders aan de abortus helemaal niet uit de lucht gegrepen hoeven te zijn. „De bron is een hoogst betrouw bare", roept hjj ongeveer uit. „Name lijk de man die ook voor ,Der Spiegel' correspondent is in Brussel. Hij is be reid .om voor de rechtbank te komen getuigen". President Engelschall gaat er niet op in. Hij zegf slechts: „Ik dacht, dat de partijen het er al lang over eens waren, dat het verhaal op onwaar heid berust". (ZIE VERDER PAGINA 9) (Van een onzer verslaggeefsters) GOES Op het bureau van de Goese gemeentepolitie zitten vier woonwagenbewoners uit Goes opge sloten, die o.a. worden verdacht van poging tot doodslag op een politie man en een burger. Verder wordt hun ten laste gelegd dat zij openlijk geweld en verzet tegen de politie hebben gepleegd, en andermans goe deren hebben vernield. Het conflict tussen de woonwagen bewoners en de politie begon gister nacht, toen twee woonwagenbewo ners een grote spiegelruit kapot gooi den van een café aan de Bocht van Guinea in Goes. Voor de politie hen kon grijpen gingen zij er met de auto vandoor waarbij zij een politieman en een burger bijna klem reden Het tweetal keerde later terug met twee metgezellen, en gooiden vervol gens twee grote ruiten in in de St- Jacobstraat. Toen de politie de vier mannen wilden aanhouden, boden zii hevig verzet. Bij de worsteling die doodston werd een agent met een bierfles op het geslagen en buiten gevecht ee- steld. 6 De vier woonwagenbewoners za gen kans er in de auto vandoor te gaan. Zij werden echter herkend als bewoners van het Goese woonwa genkamp. Gistermorgen slaagden 12 politie agenten er met behulp van een speurhond in drie van de vier ver dachten op het kamp aan te houden De vierde man werd later aange troffen op de vliering van een wo ning aan de Pieter Jaspersestraat Raadslieden Arning (links) en Labin voor „Neue Welt". (Van onze speciale verslaggever) HAMBURG In het Hamburgse paleis van justitie wordt een zelfverzekerde dr. Rabe omwolkt door boenwasgeur. „Ik ben ervan overtuigd, dat mijn cliënten tevreden zullen zijn over het bereikte resultaat", zegt hij. Naam van de cliënten, zoals het handjevol be langstellenden uit de mummelende mond van de deurwaarder heeft kunnen vernemen: prins Bernhard der Nederlanden en prinses Irene de Bourbon Parma. Het resultaat, door rechtbank-president dr. Engelschall in onverstaanbaar vak-jargon de zaal ingemitrailleerd: voor beiden een smartegeld van 50.000 markt. Te betalen door de uitgeefster van het Duitse scliaandaalblad „Neue Welt". Voor het eerst in de geschiedenis heeft een regerend vorstenhuis zich tot de burgerlijke rechter gewend om bescherming te verkrijgen van zijn goede naam. De uitspraak is meteen sensationeel. Nooit in de historie van het Duitse recht werd een dergelijk hoog smartegeld toegekend voor wat hier in juridische termen heet „aan tasting van de persoonlijke sfeer". De bedragen tot een totaal van 100.000 mark, waarmee rechtbank president Engelschall de indiscrete „Neue Welt" strafte, zullen de schan daalpers als oordeelsbazuinen in de oren schallen. De slachtoffertjes van de oorlog in Biafra kunnen er blij mee zijn, want daarheen gaat waarschijnlijk het geld, nadat het conform de eis van prins Bernhard en prinses Irene op de bankrekening is gestort van het Internationale Roode Kruis te Ge neve. Als eindelijk, om vier minuten voor half elf, de klacht van prins Bernhard en prinses Irene tegen de „Neue Welt" in behandeling komt, zegt president Engelschall, die door iedereen wordt aangesproken met „Herr Director" terzijde, maar luid keels: „Hoe heten ze ook weer?" Namens prins Bernhard en prinses Irene traden de raadsheren Parn en Rabe op van 'n gerenommeerd Ham burg advocatenhuis dezelfden die RECIFE (KNP) De Braziliaanse regering heeft aartsbisschop Helder Camara van Olinda en Recife verbo den te spreken voor zijn diocesane radio. De kranten hebben van de re gering het verbod gekregen zelfs maar de naam van de bischop te noe men. Zijn toespraken of preken mo gen niet worden gepubliceerd. Aldus meldt het Engelse katholie ke weekblad „Catholic Herald" uit Refice. Aartsbisschop Helder Camara is een van de bekendste Braziliaanse bisschoppen. Zijn bekendheid heeft hij vooral te danken aan zijn harde strijd voor betere sociale verhoudin gen in het land'. ]09e jaargang no., 26022 tlE VOOR tND Raadslieden Rabe en Parn (r.) van prins Bernhard en prinses Irene.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1