EEL >0% 10% 0% C ransen zouden ilitair steunen Libanon MAO-GRIEP KOMT NU OOK NAAR HET ZUIDEN ZUIDWEST- istburg ladimir Sjatalow cirkelt m aarde racht 15 doden bij S.A.S.-ramp DE STEM ELF BEMANDE SOVJETRUIMTEVAARTEN REDDERS SNELLEN WE NA VLIEGRAMP ONTPLOFFINGEN OP ATOOM- VLIEGDEKSCHIP: EEL DODEN en van Koekoek over de "andaag in lies van de Ven ïemaefieos" igzaken BTW OOR OP AARDGAS Varkensvlees duurder editie voor ZEELAND januari a.s. ORTING ORTING ORTING idijk Zoon STATIONS GROEIENDE OORLOGSPSYCHOSE IN MIDDEN-OOSTEN RN KORT MODEl! Turmac mag prijs sigaretten niet verlagen Westeuropese topconferentie voorgesteld „Hoogtepunt binnen tien dagen" VERZUIM TOENAME Kruidendokter in St. Jansteen ongewenst A 'fthöVi ]09e jaargang - no. 26019 Directeur Dr. W. A. J. M. Harkx ujjofdredacteur L. Leijendekker HoofdkantoorBreda. Reigerstr. 16 Tëlefoon 22341. Postgiro 1114111 woensdag 15 januari 1969 WEERBERICHT Opklaringen Enkele opklaringen maar ook plaat selijk een bui. Zwakke tot matige wind tussen noordoost en zuidoost. Zelfde temperatuur als gisteren. Qe Sovjet-Unie heeft tot dusver de volgende elf beman de vluchten ondernomen: 12 april 1961 Yoeri Gagarin met Wostok-1, duur 1 uur 48 minuten, 6 augustus 1961 Gherman Titov met Wostok-2, duur 25.18, 11 augustus 1962 Andrian Nikolajev met Wostok-3, duur 94.22, 12 au gustus 1962 Pavel Popowitsj met Wostok-4, duur 70.57, 14 juni 1963 Valeri Bikovski met Wostok-4, duur 119.06, 16 juni 1963 Valentina Teresjkova met Wostok-6, duur 70.50, 12 oktober 1964 Wladimir Komarov, Konstantin Feoktistov en Boris Jegorov met Wosjkod-1, duur 24.17, 18 maart 1965 Pavel Beljajev en Alexei Leonov met Wosjkod-2, duur 26.02, Leonov eerste „ruimtezwever", 23 april 1967 Wladimir Komarov met Sojoez-1, duur 26.30 verongelukt en 26-30 oktober 1968 Georgi Beregowoi met Sojoez-2 rendez-vous met Sojoez 3 VERST AP JE IN RUIMTE? (Van onze redactie buitenltnd) MOSKOU. - Gaan twee Russische kosmonauten in de :„ite cirkelend om de aarde, van cabine verwisselen? Dit is de vraag die ruimtevaartdeskundigen over de hele lereld bezighoudt, sinds gisteren - als gewoonlijk on aangekondigd de Sojoez-4 met aan boord luitenant kolonel Wladimir Sjatalow werd gelanceerd. UZE HING !E PEARL HARBOR (AP) Op het legdek van het vliegdekschip En- •prise is na een reeks ontploffingen brand uitgebroken terwijl het schip ikh op 120 km ten zuidwesten van cl Harbor bevond, aldus deelt de Jcine mee. was tenminste een vliegtuig bij jtrokken, aldus de marine. De oor- van de brand was niet onmid- dlijk bekend. De Enterprise vroeg om medische lip en keert naar Pearl Harbor te- jg. Er zouden veel slachtoffers zijn. Il Honoloeloe worden militairen en jrgers opgeroepen om bloed af te Het schip is op weg naar Pearl Irbor (Honoloeloe). 13 TELEFOON 246 laandags gesloten ■DEN HAAG. (ANP). In schrif telijke vragen aan minister mr. C. H. F. Polak (justitie) schenkt de fBctievoorzitter van de Boerenpartij in de Tweede Kamer, de heer H. Kkoek, aandacht aan de gijzeling de heer J. Koole uit Vlissingen. Ei de vragen noemt de heer Koekoek "elijke dwangmiddelen niet pas- Naar zijn oordeel zou minister zijn invloed moeten laten gel- opdat de betrokkene „een be som geld" ontvangt als rtegeld. r ons kantoor te Z aam kracht die in staat is een met c-v. beschikbaar, •ouwelijke ma en kunnende typeT1- M adres te Zaamslag, P*e'n jjr De Sojoez-4 zal, volgens de Mos- kouse correspondent van radio-Praag vandaag worden gevolgd door de So- joez-5. Twee ruimtevaarders zullen aldus radio Praag van plaats gaan verwisselen. De beide ruimte schepen zouden daartoe aan elkaar gekoppeld moeten worden, waarna Sjatalow zijn cabine zal ruilen voor die van de kosmonaut die met de Sojoez-5 zou worden gelanceerd. De Sojoez-4 draagt de naam „Amoer". Het heet naar de rivier in het oos ten van de Sovjet-Unie. Het ruimte schip steeg op om half negen (Neder landse tijd) van de lanceerplaats Baikonov en kwam in een baan om de aarde met een kleinste afstand van 173 km en 'n grootste van 225 km Sjatalow meldde dat alles goed ver lopen was en begon later aan de hem opgedragen taken. De lancering was op de band vast gelegd en werd anderhalf uur later door de Sovjetrussische televisie uit gezonden. Daarna volgde een recht streekse uitzending uit de Sojoez-4, waarin Sjatalow te zien was terwijl hij bezig was met zijn werk. Hij zat op de bestuurdersplaats, naast hem was een lege zetel. Sjatalow vertelde dat er verscheidene televisiecamera's aan boord zijn, waarvan twee aan de buitenzijde zijn aangebracht en waar mee o.m. de aarde kan worden waar genomen. Het ruimteschip draait in ongeveer anderhalf uur eenmaal om de aarde in een baahhoek van 51 graden en 40 minuten, zodat het achtereenvolgens over alle bewoonde gebieden zal trekken wanneer het lang genoeg in zijn baan blijft. De Sojoez-ruimteschepen zijn niet ontworpen voor bemande vluchten naar de maan en verder. Vermoede lijk zijn zij voorlopers van een be mand ruimtestation. Deskundigen in Baikonoer noemen het ruimteschip de sleutel daarvoor doordat de be manning van het ene in het andere schip kan overstappen. Prof. Blagon- ravof noemde de Sojoez „het ruimte schip van de toekomst". Lancering van ruimteschepen naar planeten en maan kost vanaf een ruimte station veel minder energie dan rechtstreeks vanaf de aarde. De Sojoez kan drie en vermoedelijk zelfs vijf man be vatten en 30 dagen rond de aarde blijven cirkelen. Sjatalow is 41 jaar, gehuwd met 'doesa Ionwa en heeft twee kinderen, lij is opgeleid aan de luchtvaart- :hool in Katsjino en werd in 1963 i de gelederen van de Sovjetrussi- she ruimtevaarders opgenomen. JEN 35-JARIGE dokitersvrouw uit /alencia heeft het leven geschonken iam een vierling, drie meisjes en een jongen. De baby's maken het goed. Hun gezamelijk gewicht is -5 kilo en 300 gram. Direct na de ramp stroomden red ders toe. Hier wordt een van de drenkelingen aan land gedragen. LOS ANGELES (Reuter) Een ongeluk met een DC-8 van de Scan dinavische luchtvaartmaatschappij S.A.S. bij Los Angeles heeft vermoe delijk vijftien inzittenden het leven gekost. Het toestel stortte maandag avond kort voor de landing in zee. Fr zijn vier lijken geborgen, waar onder die van een Amerikaan en de stewardess Susanne Goethberg. Elf personen (negen passagiers en twee stewardessen) worden nog vermist. Van de dertig geredden liggen er ne gen in het ziekenhuis. Geen van hen verkeert in levensgevaar. De passa giers waren overwegend Scandina- viërs en Amerikanen. Onder de vermisten bevindt zich volgens S.A.S. een uit Nederland af komstige inwoonster van Californië, wier naam wordt opgegeven als me vrouw Louise Lefebre. De geredden hebben verteld dat het ongeluk zonder waarschuwing was gebeurd. Ze voelden plotseling een schok en zagen water de cabine binnenstromen. De meesten klauter den via een noodluik op een vleugel en stapten vervolgens in rubber bootjes, die uit het toestel werden geworpen. Kotters van de Ameri kaanse kustwqcht, geholpen door twee helikopters, en particuliere vaartuigjes (waarvan er tientallen uitvoeren), pikten de overlevenden op uit de woelige zee. UW LANGE BONTMANlEt teven wij U graag advies L UW bontwerk TILBURG - TEL. O4250-204 lalzaak sinds 1916 Stichting Bontwaarborg (Van onze redactie buitenland) EIROET/JERUZALEM In Li on doen berichten de ronde als W/Nankriik dit land lichben be- d het militair bij te staan in ge. i™ Y3® oen Israëlische aanval, zelfs van' iCe' met troepenzendingen. Een -Ir»,,e vooraanstaande Libanese «anten schreef dit te hebben ver- kringen"11 "g0ec' inSeHchte politieke ■Kort voor de berichten verschenen ■ak president Charles Helou met r ranse oud-minister van voorlich- ■Ps Georges Gorse. Gorse ontkende teanon te zijn met een missie van president De Gaulle maar hij gaf wel toe dat hij hem kort voor zijn vertrek naar Beiroet had ge sproken. Ten aanzien van de Franse houding inzake een eventuele Isra ëlische aanval op Libanon zei Gorse: „Ik kan bevestigen dat als het be staan van Libanon wordt bedreigd, Frankrijk niet onverschillig kan blij ven, gezien onze vriendschap en met het oog op evenwicht en vrede". Wat de vredestichtende ideeën van •rankrijk betreft, had de Israëlische iremier Esjkol gisteren in het parle ment ook het een en ander op te nerken. Hij veroordeelde het Franse vapenembargo (zichtbaar bewogen) als een daad die de vrede allesbehal- vc bevordert. ,.Het is", alsdus Esj kol, „als het binden van de handen van een man die belaagd wordt door een andere man die beide handen vrij heelt. Het meest ongerust maken de Isra eli's zowel als tal van waarnemers zich over de stroom van geruchten die van Arabische zijde stelselmatig wordt gevoed, als zou Israël troepen samentrekken langs de grenzen van Jordanië en de Libanon. Israël ont kent dit en men wijst op bepaalde overeenkomsten met de gebeurtenis sen die in 1967 aan de oorlog vooraf gingen, namelijk de voortdurende be schuldigingen dat Israël troepen sa' mentrok aan de Syrische grens (het geen onwaar zou zijn geweest). Dit leidde weer tot Egyptische troepen concentraties en andere acties met als uiteindelijk resultaat de juni-oor- log. De vissers van Moerdijk zoeken hun heil in Zeeland: op hun „eigen" viswater blijft de vis weg. Pagina 3. Een caravan, die bij het „ere- veld" staat dat Vlaamse extre misten te Stekene voor Oost frontstrijders aanleggen, is met kogels doorzeefd. Pagina 5. Het komt hard aan om gegijzeld te worden maar voor ons recht zou het een stap achteruit zijn wanneer de gijzeling zou ver dwijnen. Pagina 7. Treinrover Bruce Reynolds is tot 25 jaar gevangenisstraf veroor deeld. „Wie denkt dat misdaad loont, is gek", zei hij tijdens het próces. Pagina 9. Vandaag voor het eerst „Mijns inziens", een rubriek van de be kende journalist Johan Winkler. „Mijns inziens" komt elke week terug. Pagina 15. Philips en Fokker gaan samen bestuderen of de bouw van een Nederlandse kunstmaan haal baar (dat betekent: betaalbaar) is. Pagina 23. Raymond Ceulemans: de grote favoriet voor de Europese titel driebanden. Sportpagina. BIJ EEN BRAND aan boord van het Nederlandse kustvaartuig „Buka" is in de nacht van maandag op dinsdag de 40-jari'ge stuurman D. C. Engels uit Groningen om hef leven ge komen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De Turmac-siga- rettenfabriek mag zijn sigarettenprijs niet verlagen vóór 1 april. Dit heeft gisteren de president van de Amster damse rechtbapk uitgemaakt. Zoals wij gisteren al meldden wil de Turmac zijn bekendste marken aan de markt brengen in pakjes van* 25 stuks, waarbij de prijs gehandhaafd zou blijven op f 1,75 per pakje. Dit zou betekenen dat de prijs per siga ret zelfs nog goedkoper zou worden dan het geval was toen men voor een pakje van 20 stuks nog maar f 1,50 hoefde te betalen. De rechter deed zijn uitspraak in een kort geding dat was aangespan nen door vier andere sigarettenfabri- kanten omdat de voorgenomen maat regel van Turmac in strijd was met een marktovereenkomst van de geza menlijke sigarettenfabrieken. LONDEN (AP) Op de gisteren in Londen gehouden bijeenkomst van het politieke comité van de Westeu ropese Unie is een voorstel goedge keurd tot het houden van topbijeen komsten van Europese regerings hoofden. Van Franse en Italiaanse zijde was de reactie van meet af aan niet be paald gunstig. Het voorstel zal nu worden voor gelegd aan de Assemblee van de W.E.U., die op 20 en 21 februari te Parijs bijeenkomt. Er zal dan om worden gestemd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De vier percent BTW drukt ook op aardgas. Minister de Block (Ec. Zaken) heeft het ver zoek van de Nederlandse Consumen tenbond om een stijging van de gas- prijs als gevolg van de BTW te voor komen niet ingewilligd. De minister heeft in het antwoord aan de consu mentenbond twee argumenten aan gevoerd: de distributiekosten van aardgas zijn hoog, zodat de prijs niet omlaag kan, verder meent de minis ter dat het ten opzichte van kolen en olie een ongewenste discriminatie zou betekenen, als voor gas geen BTW zou worden berekend. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/GOES Binnen nu en tien dagen zal de Mao-griep op grote schaal haar intrede doen in het zuiden van het land. In het westen heeft zij een hoogtepunt bereikt. PhiUps Duphar, die het vaccin tegen de Mao-griep ver vaardigt, houdt er rekening mee dat binncTi drie weken ook in de zuidelijke provincies het aantal in- fluenza-gevallen een top zal be- .reiken. Dr. Mazurel, directeur van het influenzacentrum te Leiden, en dr. Soeters van PhiHps Duphar, deelden ons dit desgevraagd mede. Grote bedrijven In Brabant en Zeeland constateren een langza me, maar nog niet verontrustende, toename van het aantal ziektege vallen. „Het is opgelegd pandoer", aldus dr. Soeters, „dat de Mao- griep ook Brabant en Zeeland zal bereiken. Het is het normale ver loop van een influenza-epidemie. Er is altijd een verloop van en kele Weiken". Philips Duphar kan volgens hein Sn redelijke mate aan de vraag naar het griep-vaccin voldoen. Het ziektebeeld bij de Mij. De Scihelde in Vlissingen was begin deze week niet abnormaal. De per- soonsafdelinig daar registreerde 178 absente werknemers, welk aantal niet hoger ligt dam in andere maanden. Philips Eindhoven ondervindt nog geen grote hinder van de Mao- griep. Alle werknemers hebben er de gelegenheid gekregen om ge vaccineerd te worden. De medische dienst van de N.V. Hero te Breda deelt medicijnen aan het personeel uit. „We hebben ons eigen middeltje. Het personeel krijgt van ons APC of Dolex, soms kinine en een flinke spuit vita mine-C. Twee dagen vroeg naar bed en de meeste griepjes zijn on der de knie", aldus een woord voerster. Overigens is op deze fa briek het aantal griepgevallen de laatste dagen licht gestegen. Onge veer 20 werknemers zijn vanwege de griep thuis gebleven. De situatie bij de AKU Breda wordt niet verontrustend ge noemd, maar ook hier is het aan tal griepgevallen de laatste da gen met 20 tot 25 uitgebreid. Het GAK Breda, dat in West-Bra bant tot Tilburg opereert spreekt van een toename van ret aantal absenties in deze week. Over de gehele lijn valt de toestand wel mee, aldus onze zegsman. Vorig jaar maart registreerde het GAK het hoogste aantal ziektegevallen in bedrijven. Momenteel ligt het totaal daar nog 700 onder. Het aan tal bedrijfsziektegevallen bedroeg begin januari (cijfers van vorig jaar tussen haakjes): Tilburg e.o. 849 (590), Bergen op Zoom e.o. 393 (341), Breda e.o. 856 (868), Roo sendaal 431 (370). Ongeveer 5 pro cent betreft griepgevallen. (Van een onzer verslaggevers) ST. JANSTEEN De burgemees ter van St. Jansteen en zijn heide wethouders hebben besloten geen verdere medewerking te geven aan de plannen van de Belgische „krui dendokter" Th. Braem, die zoals wij eerder hebben bericht een praktijk wil beginnen in deze gemeente. Het gemeentebestuur beeft de heer Braem geen vergunning verleend om op een door hem gekocht stuk grond aan de Magdalenastraat een woning te bouwen om er zijn praktijk te kun nen uitoefenen. Dit kon omdat het perceel ligt in zogenaamd beschermd agrarisch gebied. De „kruidendok ter" probeert nu een pand te kopen in de bebouwde kom van St. Jan steen. Als hij daarin slaagt en een vestigingsvergunning aanvraagt, zal het gemeentebestuur hem die niet kunnen weigeren. Wel zal onmiddel lijk de waarnemend inspecteur van de volksgezondheid in Zeeland, dr. S. Lelie, worden ingelicht. Dr. Lelie heeft het Jansteense gemeentebestuur een brief gestuurd waarin hij er op wijst dat de heer Braem onbevoegd de geneeskunde uitoefent. Dr. Lelie wil verhinderen dat hij zijn activiteiten in Zeeland gaat ont plooien. De „kruidendokter", die zich zelf een fysiotherapeut noemt, heeft in de buurt van Leuven voor zijn kruiden een laboratorium. Geruime tijd al houdt hij spreekuur in een voormalig winkelpand te Roosendaal. (Van anze parlementaire redactie) DEN HAAG Het varkensvlees is de laatste dagen iets duurder gewor den, als gevolg van een gestegen uit voer naar Frankrijk. Hierdoor is er op de binnenlandse ma^kt wat min der varkensvlees in sforraad, zodat de prjjzen iets aantröxken. Dit heeft derhalve niets te maken met de be lasting op de toegevoegde waarde (BTW), die in het algemeen gesteld bij vlees niet tot prijsverhoging hoeft te leiden. (ADVERTENTIES) lp .bouillon-Pv; (0§>'*"tijdelijk nog., oude prijs (tot TOO- n tassen) kostuums en Migs»

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1969 | | pagina 1