naar G Peter Blanker en zijn frusstrooiing Kom ookeens naar FEMINA jmtiita BIGGLES IN HONGKONG Wie ben ik BINNENKORT PREMIèRE IN „PICCOLO" IN ROTTERDAM p 12 1.50 p.pers Groep Beledigd no Verklaring Ze loeren op one, Fteher I 5chiet Shebaneerom hen. df te echnb-^.^=- Ken De 5chedelvdn een aap! Wat betekent dat 1 NEDERLAND I: NEDERLAND II BELGIë Vlaams BELGIë (Waals): DUITSLAND I DUITSLAND ll: NEDERLAND I: NEDERLAND II BELGIë Vlaams BELGIë (Waals): DUITSLAND I DUITSLAND Luister naar WAARDEBON 2.50 p.pers. 21ste internationale consumentenbeurs 4t/m 15 oktober 1968 - Ahoy' - Rotterdam r Het kan een oud /Dat denk jijLaten we spoor ztjnMet 5heba voortmakenJk zat me pas Een offer van mijn stam aan de geesten om jullie te straffen. I Ministerie van onderwijs in de ether 15 ZATERDAG 9.30 10.00 10.30 11.00 16.00 16.02 17.00 17.10 17.30 18.50 19.00 19.06 20.00 20.20 21.00 21.50 22.40 23.05 23.10 METEN EN VERGELIJKEN NOTEN EN TONEN KIJK EENS WAT IK ZEG SLUITING JOURNAAL DAGJE OUDER EEN HEEL KORTE. SPF.CIA LE BIJ DORIS OP SCHOOT PIPO DE CLOWN. „De strijd om de parelzon" SLUITING DE FABELTJESKRANT kleur) NIEUWS RAWHIDE JOURNAAL BIJ DORUS OP VISITE PER SECONDE WIJZER DETECTIVEBUREAU NUL; „De naakte man" door George Simenon ACHTER HET NIEUWS TWEEDE JOURNAAL SLUITING (in 18.50 19.00 19.03 19.08 20.00 20.20 21.10 22.00 22.30 22.35 DE FABELTJESKRANT NIEUWS PROGRAMMAOVERZICHT OKTOBER VOYAGE TO THE BOTTOM OF THE SEA. „De schrik van het vulkaaneiland" (in kleur) JOURNAAL DANGER MAN: „De handige huisknecht" HET VERHAAL VAN DE ZEE „De mens en de zee" SCHOPPEN TROEF. Quizspel TWEEDE JOURNAAL SLUITING. 16.00-18.00 VOLKSUNIVERSITEIT 18.50 ZANDMANNETJE 18.55 HUCK FINN. Tv-feuilleton voor de jeugd 19.20 AUTORAMA 19.50 FRANSE TAAL WENKEN 19.52 ZOEKLICHT OP DE KULTU- RELE AKTUALITEIT 20.00 NIEUWS 20.25 100.000 OF NIETS. Spelpro- gramma. 21.40 AKTUALITEITEN 22.10 GEHEIME OPDRACHT. Tv- feuilleton 23.00 NIEUWS 16.30 SCHOOLTELEVISIE 18.10 BERICHTEN 18.15 PROMOTION. Grammofoon- platenprogramma 19.25 PLUM-PLUM. Voor de kleuters 19.30 LE JARDIN EXTRAORDI NAIRE. „In het land van de kangeroes". 20.00 JOURNAAL 20.30 COMMENT TROUVEZ-VOUS MA SOEUR?. Komedie 21.55 LA PROIE POUR L'OMBRE. Wedstrijdspel 22.25 LE PETIT CARROUSEL ILLUSTRé 23.25 JOURNAAL 20.00 20.15 22.00 22.05 22.25 24.00 JOURNAAL DER HOLLEDAUER SCHIM MEL. Schelmenstuk uit het land van de hop. TREKKING VAN DE LOTTO GETALLEN JOURNAAL STRASSE OHNE ZUKUNFT. Engelse speelfilm JOURNAAL 14.30 PROGRAMMA-OVERZICHT 14.58 NIEUWS IN HET KORT 15.00 HALLO, FREUNDE alles over zeepkisten" 15.25 VOM NILPFERD, DAS ANGST VOR DEM IMPFEN HATTE Russische tekenfilm 15.40 DER TEXANER. „Wie is laf?" Western-serie. 16.05 MUSIK AUF SCHLOSS POM- MERSFELDEN. Ingeborg Hall- stein zingt 16.40 URLAUB NACH MASS 17.10 4-3-2 HOT AND SWEET. Mu ziek voor jonge mensen 17.55 NIEUWS 18.00 SAMSTAG UM SECHS 18.30 18 - 20 - NUR NICHT PAS SEN 18.50 SENSATION ZW'ISCHEN HIMMEL UND ERDE. Circus. 19.30 HEUTE 20.00 MaDCHENJAHRE EINER Kö- NIG1N. Oostenrijkse speelfilm 21.45 KOMMENTAAR 21.55 DAS AKTUELLE SPORT-STU- DIO 23.10 NIEUWS 23.15 DAS TÖDLICHE PATENT. Tv- spel. ZONDAG 15.30 15.32 17.00 17.20 18.55 19.00 19.05 19.30 20.30 20.35 21.05 22.00 22.30 22.35 (ln JOURNAAL MONITOR WEEKJOURNAAL SLUITING DE FABELTJESKRANT kleur) WOORD VOOR WOORD ZINGEND GELOVEN SPORT JOURNAAL NATIONAAL ALLERLEI: Ne derland onder de loep EEN JAAR „OOSTENRIJK 3": Viering eenjarig bestaan van de zender „Oostenrijk 3" KUNSTGREPEN. Door Pierre Janssen en Leen Timp TWEEDE JOURNAAL SLUITING. 18.55 DE FABELTJESKRANT 19.00 NIEUWS IN HET KORT 19.05 DE VRIJBUITERS „De Atoom duikboot" 19.30 AMAZONE (in kleur): een kennismaking met de grootste rivier op aarde 20.20 LANDVERHUIZERS 20.35 DE LUCY SHOW (in kleur): „Mijn baas is de beste" 21.00 KIJKKIJK: met jan en alle man. 21.50 VECHTEN VOOR DE VREDE: „Lijdelijk toezien?" 22.25 EEN LIED TOT BEVRIJDING 22.30 TWEEDE JOURNAAL 22.35 SLUITING 11.00- 14.00 14.30 14.45 16.35 17.15 18.15 18.35 19.05 20.00 20.15 20.40 22.45 23.10 11.40 EUCHARISTIEVIERING VOOR BOER EN TUINDER DE GORDEL VAN SLANGE- LEER. „De tempel van Lim- basi" TOKIO OLYMPIADE SPORTPANORAMA. WIEL- RENNEN: reportage van de aankomst van de wedstrijd Pa rijs-Tours INTERNATIONALE MUZIEK- WEDSTRIJD NICOLAI MAL- KO voor jonge dirigenten KLEIN, KLEIN KLEUTERTJE SPORTREPORTAGE DAKTARI. „De indringers" NIEUWS SPORTACTUALITEITEN FESTIVAL VAN BREGENZ '68 „DIE LUSTIGE WITWE" GRAHAM SUTHERLAND. En gelse kunstschilder NIEUWS 11.00-11.30 PROTESTANTSE KERK DIENST 14.30 FéMININ PRéSENT 15.00 L'AMI PUBLIC NUMéRO UN 15.55 VISA POUR LE MONDE 17.00 WIELRENNEN PARIJS TOURS 17.40 KESKINVAPA 17.50 RENDEZ-VOUS DIMANCHE. Cultureel programma 19.00 ZANDMANNETJE 19.05 SPORT VAN HET WEEKEND 20.00 JOURNAAL 20.25 PROGRAMMA-OVERZICHT 20.35 BOLéRO. Komedie 22.45 JOURNAAL. JOURNAAL DER STILLE DON (1). Russi sche speelfilm 22.00 PALIO Dl SIENA. „De grote dag van een stadsrepubliek" JOURNAAL. 20.00 20.15 23.00 10.00 11.00 11.45 12.00 12.45 13.25 13.45 14.15 14.40 15.10 15.15 15.45 17.10 17.25 18.15 18.30 19.00 19.30 19.40 20.00 21.10 22.00 22.05 de GODSDIENSTOEFENING GUSTAV GRÜNDGENS PROGRAMMA-OVERZICHT AQUI, ESPANA DIE DREHSCHEIBE. Actuali teiten DAS ABENTEUR LOCKT KINTOPP. „Films van vroe ger" FLIPPER DIE WELT SEI SCHÖN: schilder Max Slevost NIEUWS DIE GESUNDE 7. „Voedings leer" QUAX, DER BRUCHFILOT, speelfilm HARTE MaNNER-SCHNEL- LE BOOTE. BONANZA NIEUWS KIRCHE IM GESPRaCH DIE SPORT REPORTAGE NIEUWS DRÜBEN HEINRICH Vni, UND SEINE FRAUEN. Spel van Hermann Gressieker KWnScysinatrashow IMPULSE Zaterdag 5 oktober HILVERSUM I 402 M KRO: 12.00 Stereo: Trompetmuz. 'gr) 12.14 Marktber. 12.16 Overheids- '001-1.: De politie nu 12.26 Med. voor en tuinb. 12.30 Nws. 12,41 Act. tz.ao Zonder grenzen: een rubriek over missie en zending NRU: 13.00 Vliegende schijven: platenprogr. v.d. Wil. KRO: 14.00 P.M. een weekblad iuDTT?ee.„ Plaatjes (16.00-16.02 Nws.) Itn. u Wat het oor niet kent: etnische muz. HIRO: 17.00 Evolutie Vfn reIigie- De Soefi-Beweging fi asn en daarbuiten KRO: 17.30 o-»-b-9: pocketradio voor tieners 18.19 10 m of P'P'R- 18'30 Nws- 18-46 Act. 'i® Stereo: De Springplank: jonge <u„„i met orkestbegeleiding 19.30 on nnWogramma voor de twintiger ,ln antwoord op uw schrijven: ^•PkP'ogr. 21.30 Bel Canto: opera aria s 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.42 O- verweging 22.45 Goai muz. sport- P ogr. m. commentaren, rep. en ge kruide nieuwtjes 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II 298 M VARA: 12.15 Acoordeonmuz. (gr) 12.26 Med t.b.v. land- en tuinb. 12.29 Actueel sportnws. 13.00 Nws. 13.11 VA RA-Varia 13.15 Tijd voor teenagers 14.00 Uitlaat: progr. voor twintigers 14.40 Radio Jazz Magazine NRU: 15.00 Tot beter begrip: cursus muziekluis- teren 15.20 Meer over minder, lezing 15.40 Tot beter begrip (II) 16.00 Nws. 16.02 De Nederlandse Bond tot Be strijding der Vivisectie, discussie VA RA: 16.30 Opera-aria's (gr) 17.25 Ra- dioweekjourn. 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.16 Commentaar op het nws. 18.22 Licht instr. trio 18.45 Stereo: Feest der herkenning: klass. verz.pl.progr. 19.30 Nws. 19.35 Artistieke Staalkaart 20.15 Stereo: Metropole orkest 20.45 De pantoffels van meneer Prent, hoor spel 21.40 Lichte gr.muz. 22.00 Stereo: Ensemble Benedetto Marcello: oude muz. 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.45 Er was eens zaterdagavondsprookje met muziek 23.15 Stereo: Lui luiste ren: licht gevar. pl.progr. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III 240 M en FM-KAN. NRU: 12.00 Nws. 12.03 Skivatoon: nwe. langspeelplaten NCRV: 13.00 Nws. 13.03 Licht instr. sextet, met so listen 13.30 Zuidzee-serenade 14.00 Nws. 14.03 T(w)ieneraina 15.00 Nws. 15.03 Licht orkest 15.30 Country and Wes tern music 16.00 Nws. 16.03 Act. 16.07 Lichtvoetig: licht pl.progr. 17.00 Nws. 17.02-18.00 Hier en nu: wekelijkse sportshow met lichte gr.muz. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nws. 12.03 Am.muz. 12.40 Weer- ber., med., progr.-overz. en SOS-ber. v.d. schippers 12.45 Gitaarmuz. 12.55 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws., weer- ber. en dagklapper 13.15 Gevar. muz. (14.00-14.03 Nws.) 15.00 Nws. 15.03 Gr.- muz. 16.30 Gevar. muz. 17.00 Nws. 17.10 Noord en Zuid 17.35 Jazzmuz. 18.00 Nws. 18.03 Am.progr. 18.30 Fran se les 18.32 Lichte muz. 18.52 Taai- wenken 18.55 Lichte zang 19.00 Nws., weerber. en act. 19.40 Hebt u ze al? 20.00 Am.progir. 22.00 Nws. en ber. 22.15 Jazzmuz. 23.00 Nws. 23.10 Lied- jesprogr. 23.40-23.45 Nws. Zondag 6 oktober HILVERSUM I 402 M KRO: 8.00 Nws. 8.15 Stereo: Badi- nerie: klass. muz. (gr) 9.00 Nws. en waterst 9.15 Stereo: Laudate: gewijde muz. (gr) 10.00 Eucharistieviering 11.00 Nws. 11.02 Stereo: Promenade-orkest: Franse am.muz. 11.47 Buiten'l. com mentaar 11.57 Med. NCRV: 12.00 Kerk orgelconcert: klass. muz. 12.40 Ste reo: NCRV-Vocaal ensemble: geest, koorwerken 13.00 Nws. 13.07 V.d. jeugd 13.30 Stereo: Klass. strijkkwartet (gr) 14.10 De verwondering in de litera tuur: klankbeeld NRU: 14.30 Langs de lijn: sportrep. en -uitslagen en lichte gr.muz. CVK: 17.00 Christelijk Gereformeerde kerkdienst 18.00 Con vent: actualiteiten, liturgische rubriek en boekbespreking IKOR: 18.30 Men sen, gesprek 18.45 Commentaar op de herderlijke brief van de r.-k. bisschop pen over Maria NCRV: 19.00 Nws. 19.07 Stereo: Klass. gew. muz. (gr) 19.30 Het open gezin, lezing 19.45 Ste reo: A'dams kamerork. en solisten: klass. muz 20.05 Geest, liederen KRO: techn. tips voor stereofans 22.00 Kruis punt: kerkelijk magazine 22.30 Nws. 22.40 Med. 22.42 Overweging 22.47 Au dio: muz. inform, voor kenners en lief hebbers 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II 298 M VARA: 8.00 Nws. en socialistisch strijdlied 8.18 Voor het platteland 8.30 Weer of geen weer: gevar. progr. (Om 9.00 Duivenber. en sportmed.) 9.45 Humanistisch Verbond: Het hu manisme in de mode: een toespraak door de heer P. Spigt IKOR: 10.00 Kinderdienst 10.30 Dienst van Schrift en Tafel 11.30 Vraag en antwoord 11.40 De Open Deur AVRO: 12.00 Muzikaal Onthaal: bonte muz. show 13.00 Nws. 13.07 Radiojournaal, waarin: De toe stand in de wereld, lezing 13.25 Bui ten beeld: progr. vol visuele zaken 14.00 Stereo: Metropole orkest NRU: 14.20 Salomé, opera van R. Strauss, door Concertgebouworkest en solisten 16.10 Tot beter begrip: cursus muziek- luisteren VARA: 16.30 Steneo: Strijk orkest: am.muz. 17.00 Pop-eye, licht muz.progr. 17.30 Voordr. 17.50 Nws. 18.05 Med. NRU: 18.10 Langs de lijn: sportrep. en beschouwingen VARA: 18.30 Klatergoud: muz. feuilleton NRU: 19.00 Bij nader inzien: journalisten forum VPRO: 19.30 Nws. 19.35 L'arte del ar co: Italië, geboorteland van de viool, muz. lezing 20.00 In-druk: li terair progr AVRO: 20.30 Rits: een open progr. 21.30 Stereo: Omroepork. en zangsoliste: operamuz. 22.30 Nws. 22.40 Radiojoum. 22.55 't Mag geen naam hebben: licht pl.progr. 23.55- 24.00 Nws. HILVERSUM III 240 M EN FM-KAN. AVRO: 9.00 Nws. 9.02 Drruit: pla tenprogr. 10.00 Nws. 10.02 Juist op zondag 11.00 Nws. 11.02 Muziek Mo zaïek VARA: 12.00 Nws. 12.02 Met vriendelijke groeten verz.pl. pro- gramme 13.00 Nws. 13.07 NAR: Neder landse Artiesten Revue op de plaat NRU: 14.00 Nws. 14.02 Rome - Ankara - Madrid: progr. voor de gastarbei ders 15.00 N s.w52Rabat- tAhe-.Oenl ders 15.00 Nws. 15.02 Rabat - Athene - Warschau: progr. voor de gastarbei ders AVRO: 16.00 Nws. 16.02-18.00 Muziekkantjes: licht muz.progr. (17.00 Nws., 17.02-17.05 Radiojourn. met toto uitslagen). BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Lichte muz. 13.00 Nws., weer ber., med., progr.-overz., dagklapper, SOS-ber. v.d. schippers en act. 13.30 Gevar. muz. 14.00 Nws. 14.03 Opera- en belcantoconcert 15.00-24.00 Wegwij zers voor automobilisten 15.00 Disco dia s 15.30 Sport en muz (17.00 en 18.00 Nws.-) 18.30 Katholiek-godsd. uit zending 19.00 Nws. en weerber. 19.30 Wij worden Europeeër 22.00 Nws. en ber. 22.10 Dansmuz. 23.00 Nws. 23.10 Lichte muz. 23.40-23.45 Nws. Maandag 7 oktober HILVERSUM I 402 M KRO: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord 7.15 Badinerle: klass. muz. (gr) (7.30 Nws.; 7.32 Act.; 7,50 Overwe ging; 8.00 Nws.) 8.30 Nws. 8.32 V.d. huisvrouw (9.00-9.10 Gymnastiek voor de huisvrouw; 9.35 Waterst.) NRU: 10.00 Ned. muz in de komende week (opn) KRO: 11.00 Nws. 11.02 Voor de ziek. 11.30 Bejaardenprogr. 11.55 Med. HILVERSUM II 298 M VARA: 7.00 Nws. en ochtendgymn. 7.20 Soc. strijdlied 7.23 Uitgeslapen: lichte gr.muz. en rep. (7.30-7.35 V.d. voorpag.) VPRO: 7.54 Deze dag, VA RA 8.00 Nws. en act. 8.20 Uitgesla pen: lichte gr.muz. en rep. 9.00 Ste reo: Mod. ork.muz. (gr) 10.00 Vd huisvr NRU: 11.00 Nws. 11.02 Repér- TORIUM: Radio kamerork. en sol torium: Radio kamerork. en sol.: mod. muz. HILVERSUM III 240 M EN FM-KAN. NCRV: 9.00 Nws. 9.02 Fit: licht pla tenprogr. 10.00 Nws. 10.03 Popmuziek (11.00 Muz.). is voor u in Breda en omstreken niet zo ver en om u extra te stimuleren een bezoek aan Femina te brengen, treft u onderstaand een waarde-coupon aan. Wij hopen u spoedig welkom te heten! Normale toegangsprijs voor de FEMINA Bij inlevering van deze coupon aan de FEMINA-kassa (geldig voor 2 personen) Maak er eens een dagje vanl Rotterdam heeft nog zoveel meertebie den. Wat denkt u,naasteer bezoekaar de Femina van een ritje met de METRO (een ware sensatie!) of een Spido-rond- vaart door de Rotter damse havens. de vakbeurs voor het gezin! bij het Hofplein Geopend van 10-17 en 19-22.30 uur ZONDAGS GEOPEND VAN 11-17 UUR dl5§tjzelddr5terdur- V vettig voeten aanboord ven ze niets onder- van het vlieótuib! nemen I DE STEM VAN ZATERDAG 5 OKTOBER 1968 Ik ben het mannetje van kr-kr-krakend verse chips verkleed als cowboy. Stuur een lege verpakking van mijn produkt naar Postbus 120, Deventer en u krijgt een leuke verrassing. (vergeet niet afzender te vermelden) V (Vari onze showredactie) ROTTERDAM Peter Blanker is een druk bezet man. De 29-jarige liedjeszanger en cabaretier is volop bezig met de voorbereiding van de première van zijn eerste cabaretpro gramma. „Frusstrooiing" heet het en waarschijnlijk eind oktober, begin november zal in het Piccolo-theater in Rotter dam de eerste officiële voorstelling worden gegeven. Dit weekeinde, zowel vanavond als morgenavond, worden echter in het café-theater De Buitelaar in Made enkele try-outs gehouden. Dan zal een beperkt publiek al kennis kunnen maken met wat Robert Smit, Jules de Corte, Connie Pieters, Marian Klaren en Peter Blanker na veel en inten sief voorbereidend werk tot stand hebben gebracht. Voor dat het zover is wil Peter Blanker echter al wel iets over het nieuwe gezelschap en het program ma vertellen. Hij zit rustig in zijn kleurig ingerichte huis in Rotterdam te overdenken hoe alles eigenlijk is ontstaan. Hij zegt: „Een jaar of zes zit ik nu als full-prof in het vak. (Van onze radio- en t.v.-redactie) DEN HAAG Het ministerie van onderwijs en wetenschappen zal vanaf 16 oktober in het kader van de radio-overheidsuitzendingen iede re woensdag van 17.50 tot 18.00 uur op Hilversum I in de ether komen met een programma dat zoveel mo gelijk zal inhaken op de actualiteit. In de eerste uitzending op 16 okto ber zullen minister Veringa en staatssecretaris Grosheide een toe lichting geven op enkele nieuwe punten van hun beleid. Andere onderwerpen die men voor volgende uitzendingen op het programma heeft betreffen o.m.: de opleiding vare medische studenten, de nota-Posthumus over de herstruc turering van het wetenschappelijk onderwijs, de lerarenopleiding, nieu we schooltypen, rijksstudietoelagen- regeling. De voorlichtingsdienst van het ministerie zal de programma's produceren, Nico van Vliet zorgt voor samenstelling en presentatie. Daarvoor heb ik ontzettend veel dingen gedaan. Toen ik echter mijn beroep ging maken van mijn' hobby, heb ik me eerst een jaar of twee, drie begraven in exclusieve eet huisjes en restaurants om met mijn liedjes en chansons de bezoekers aangenaam bezig te houden. Op die manier kreeg ik al vrij snel een groot publiek en toen volgden pla- tenopnamen en t.v.-werk. Ook kwa men er talrijke optredens in het land. En op dat moment begon ik al met de gedachte te spelen een groep op te richten." „Want eigenlijk ben ik een ge zelligheidsvogel. Kijk, je bent altijd in je eentje op stap en als je dan ergens geweest bent, dan wil je wel eens napraten. Dat kon niet. Alleen als ik thuis kwam, met mijn vrouw. Maar die is er niet bij geweest en die zit er dus ook niet zo ln. Toen ik dan ook een paar keer met groe pen had samengewerkt onder andere heb ik een tournee gemaakt naar Oost-Europa constateerde ik bij mezelf de behoefte aan een groep." Die was eigenlijk vrij snel ge formeerd. Robert Smit kende Peter Blanker al, de twee meisjes in zijn huidige programma gingen weg bij Tom Manders en wilden het ook wel proberen en toen was er alleen nog een pianist nodig. Peter Blanker „Ik moest voor het een of ander (ADVERTENTIE) Femina, de gezellige beurs met de duizend-en-een nieuwig heden van hier en overde grenzen, is er weer! Een Femina, die u niet mag missen, met vele attractieve stands, interes sante demonstraties en bijzondere manifestaties. Rotterdam Jules de Corte een keer bellen en toen heb ik hem gevraagd of hij een goede pianist voor ons wist. Tot mijn grote verbazing en ook tot mijn grote vreugde was Jules eerst hoogst beledigd. Hij wist namelijk niemand anders dan zichzelf en hij wilde het graag doen." De groep was er en Peter, Robert en Jules trokken zich op het boer derijtje van Peter in Klein-Zundert, vlak bij de Belgische grens terug om te praten, praten en nog eens praten. Er ontstond een stramien en men begon te werken. Zo ontstond „Frusstrooiing". Wat dat betekent en wat het ei genlijk inhoudt kan men te zijner tijd lezen in de „beginselverklaring" die in het programmaboekje komt te staan. Onder meer wordt daarin gesteld dat „Frusstrooiing" een lied jesprogramma is dat zich zelden met de feitelijke actualiteit bemoeit. „De wezenlijke actualiteit ligt ons zwaar der op de maag". Ook staat er in „Wij willen U beheppen en ver strooien met onze frustraties. Welke die zijn weten we niet, anders zou den het geen frustraties meer zijn." Tenslotte wordt verklaard wanneer „Frusstrooiing" zich zal opheffen. Dat zal onder andere zijn wanneer, „ministers en kamerleden aan hun intelligente trekken te herkennen zijn, de katholieken de grapjes die ze over hun kerk maken ook wer kelijk menen en fabrieken die de lucht vervuilen vanuit een centrale B.B.-post. automatisch worden op geblazen." Peter Blanker licht die „actuali teit" toe. Hij zegt: „Als ik nu een liedje maak over bijv. studenten rellen, dan is dat misschien over twee jaar helemaal niet actueel meer. Ik maak dan ook liedjes die een onderwerp hebben, dat nu, maar over vijftig jaar ook nog actueel is. Tenminste daar streef ik naar. Het lukt niet altijd." „Dat wil overigens niet zeggen dat ons programma niet feitelijk actueel is. Er worden links en rechts wel dreunen uitgedeeld. Maar niet persoonlijk. Het gaat in de wereld namelijk niet om personen, maar om instituten. Ik ben erg bang om te kwetsen, maar als een bepaald instituut bewezen heeft, belachelijk te zijn, dan moet dat geconstateerd worden. Priesters en predikanten zo maar aanvallen is zinloos. Er zijn er namelijk nog zo enorm veel die het allemaal wel goed doen en wel menen.'" Peter Blanker noemt zijn pro gramma „Frusstrooiing" een „col lectieve klus" van Robert, Jules en hemzelf. Hij hoopt er voorlopig een vol seizoen mee te kunnen draaien. „Het programma is het namelijk waard" zegt hij. „Anders had ik het nooit gedaan. Wij allemaal kunnen met ons verleden niet iets min ders gaan brengen dan we tot nu toe hebben gepresteerd. Daarom hebben we er ook erg ons best op gedaan. Het programma is zonder meer fijn. Het zit vol gewone ple zierige dingen. Iedereen kan eruit Frusstrooiing: v.l.n.r. Peter Blan ker, Marian Klaren, Jules de Corte, Connie Pieters en Robert Smit. halen wat hij wil. Als hij dat niet doet is dat zonde van zijn avond. Dat klinkt arrogant en dat is het ook. Maar we weten wat we kun nen." Hans van Reijsen (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 13