Kijk naar ..Met blijdschap.... bleek zeer goed cabaret efficiency beurs troeven BIGGLES IN HONGKONG LI BRANDARIS Pastorale van List Steeds meer clandestiene zenders in westen van liet land groeven Laat je wapens val len. of ik vuur Die butler heeft gelijkt Omdat Brandaris goed zwaar is. nog 2 dagen tmwo.2okt Té klassiek Herdenking Rock and roll Tom Jones Veel bekende programma's komen terug NEDERLAND I: NEDERLAND II: BELGIë (Waals): Duitsland I: Duitsland II: BELGIë (Vlaams): Luister naar tcr&t naarhet. dorp Leslie op halen. cht- de 5t.- bic- om- 1967 20 iw, aoi, 5 M Dpel 1967. 0 D 10 D zo- 1965. sim- 1965, Fiat 1964 uur- ie euw 1965, gens ts rde- op In dijk. 34a in- bij dags uur Pri- Fiat 850 1966 f 2200,-. pftll# 1965 f 5000,-, Aloino s*«0ir8cl» f 2400,-, RenfuPtFloffi f 1600,- Keuze Uit 40 n'88« auto's inruil en finavLprlni* Oarage De Kroon 39, Eindhoven, tel.' Q4n!!?.?.a' "-'«ii Garage De Kroon! KeïwT 40 auto's. Alle merken prijzen tot 's avonds 11 ',„*ga open, ook zondags. Gar».. Kroon, Heistraat 39 E&ai. ven. tel. 040-12838. mdho. Lessen 1. autorijlessen .oor l iTsT^ Vervolg- en losse lessen f «X, Fonkelnieuwe VW's O"--» lomschool „De Centrme"d6aU" Aanmeldingsadressen: Br»». Stationsplein 5. tel 3871a Roosendaal, Boulevard ln 34097. Oosterhout. Breda»j!i 33. tel 3371 «™«we{ Vakantie BOUW dit jaar nog zelt nw ravan en bespaar daarmee w procent. Verwé caravan* d gagewagens, onderdelen, k,™ straat 9. Zegge. Tel. 01650-S" Huwelijken Dame, r.k. 58 Jaar van huize, zacht karakter zore zaam en m bezit van a„,„ bemiddeld, zou gaarne jn c„f' tact komen met beschaafd» heer. Brieven gaarne met fo to onder no. SK 55499, Breda Geheimhouding verzekerd evers zal !RG aat 2 E VEILING PRACHTIGE VOORRAAD 'EITS TAPIJTEN NDINGEN in de E.E.G.-landen maar intl werd verdere doorvoer n van voldoende interim ST van de grensovergang) urg VI 11.00 UUR V.M. 1968 vanaf 11.30 uur v.m. uit: Baal 1: Ardebil, Ka- 3te. Baal 2: Zijden Koum, ïr, Afshari, Yezd, Shirvan ged. Zijden), Tourol, Lili- (met Zijdenfranje), Bibi- Khamse etc. Baai 5: Zij- ali, Quashgaye, Mehrivan, 3 etc. worden verstrekt door de diger lat 60 Antwerpen DE STEM VAN MAANDAG 30 SEPTEMBER 1968 (Van onze kunstredactie) AMSTERDAM Niemand die maar enigszins op de hoogte is. van de toestand (en) in de vaderlandse kleinkunst, zal ontkennen dat het (tarten van een nieuw cabaret in deze tijd een moeilijke en riskante taak is. Moeilijk, omdat men hier althans volgens sommige „kenners" uitgekeken, uitgeluisterd, uitge- shockeerd en uitgekletst is geraakt. „Iets nieuws? Onmogelijk." Riskant is het, omdat met de op zet van een goed nieuw cabaret meestal veel tijd, veel geld en veel talent is gemoeid. Pessimisten die de slogan „Het ca baret is dood" op liet sandwiehbord van hun overtuiging hebben geschil derd, kregen per se ongelijk van Frans Halseina, Gerard Cox en Adèle Bloemendaal, die hun nieuwe pro gramma „Met blijdschap geven wij kennis" ten doop hielden in het Am sterdamse Lurelei-theater. En het is inderdaad zo dat „met blijdschap kennis gegeven kan wor den" van de geboorte van een wolk van een cabaret-kind, dat spartelt van levenslust. In alle opzichten een kind van deze tijd dat tijdens de eerste (officiële) voorstelling eigen lijk al liet merken dat de kinder schoenen al veel en veel te klein wa ren. Gerard Cox en Frans Halsema zei den dat hun nieuwe programma „een snap-shot van een tijdsbeeld" moest worden. We kunnen slechts conclu deren dat de foto is gelukt. De drie uitvoerenden zijn qua pres taties aan elkaar gewaagd. Zij zor gen alle drie voor individuele hoog tepunten. Hun samenwerking bereikt een top in onder meer „oh, wat een zonde", een mini-musical gebaseerd op de paradijselijke toestanden rond Adam en Eva, waarin de talenten van het GERARD COX ADèLE BLOEMENDAAL drietal en die van regisseur Johan Verdoner alle kansen kregen. En die kansen werden ten volle be nut. Frans Halsema oogstte een baaierd van enthousiasme en applaus met zijn parodie op Toon Hermans' bloem bedjes (een grandioze tekst door hemzelf in samenwerking met Michel van der Plas geschreven) en door dezelfde schrijvers met zijn do delijke parafrase op sneldichter Wil ly Alfredo. Adèle schitterde in de speciaal voor haar geschreven „De werkelijkheid" waarin zij een vrouw speelt die to taal ongevoelig is geworden voor de narigheid die de t.v. brengt, zoals Biafra, Vietnam en studentenrellen. Ze valt slechts in onmacht bij het zien van Corrié Brokken en roept uit: „Wat een ellende". Ook het lied „Aan de sexuele re volutie" evenals „De werkelijkheid" geschreven door Guus Vleugel, geeft Adèle alle kans haar niet gerichte mogelijkheden ruimschoots te ont plooien. Gerard Cox is op zijn best in „Broek je in de branding" en als Frits van der Poel die de engel Gabriel moet interviewen, waarin hij de befaamde t.v.-ondervrager van top tot teen nauwkeurig neer zet. Dit zijn slechts enkele notities uit een programma dat vrijwel geen zwakke punten kent. En mochten die er zijn dan verdwijnen ze door de overstelpende vaart waarmee de nummer op het Lureiei-podium ge zet worden en door het vakmanschap van de medewerkenden. Wij geven inderdaad „met blijdschap" kennis (ADVERTENTIES) (ADVERTENTIE) kantoormachines kantoormeubelen kantooruitrusting reproduktieapparatuur geopend van 10 tot 17 30 uur di.1 okt. ook van 19 tot 22 uur toegang f2.50 am sterdam speciaal Trein-Toegangsbiljet met 3x reduktie verkrijgbaar op 80 NS-stations DEN HAAG In het westen van het land dringen de laatste tijd steeds meer klandestiene zenders de ether binnen. Vooral op de toch al over volle middengolf en op de F.M. band zijn steeds meer zendamateurs, die zonder vergunning opereren, te ho ren. In Amsterdam werd door de op sporingsdienst van de P.T.T. de „Clandestine Radio-omroep Amster dam" opgerold. Een van de mensen die hun stem illegaal in de ether lie ten klinken, een 22-jarige disc-jockey kreeg voor de derde maal een pro ces-verbaal wegens klandestien zen den. De P.T.T. noemt de situatie thans alarmerend. De grote toename van het aantal klandestiene zenders leidt tot een zeer ernstige hinder van ra- loodswezen, ook de ontvangst van de Hilversumse zenders ondervindt moeilijkheden. Ook het toenemend gebruiken van babyfoons en walkie-talkies leidt tot mogelijkheden. Vooral de draadloze babyfoons, die door amateurs in elk aar geknutseld worden, zorgen voor veel hinder voor het radio-verkeer. Huizenblokken met een centraal an tennesysteem kunnen door enkele ba byfoons met een gestoord televisie systeem komen te zitten. Vooral de mankementen aan clan destiene zenders, draadloze baby foons en walkie-talkies stelt de PTT voor problemen. Wanneer deze toe stellen normaal worden gebruikt sto ren ze al, maar in een slechte toe stand kunnen ze een heel gedeelte van middenband of FM band lam leggen. Gezien de ernst van de situatie thans doet de PTT een beroep op ie der, die via de radio een clandestie ne zender hoort of gesprekken via een draadloze babyfoon of walkie- talkie dit onmiddellijk te melden, zo dat de zender kan worden opge spoord. (Van onze showredactie) AMSTERDAM In het Miranda-paviljoen, aan de boorden van de Amstel, waar zij in de .grijze oudheid' bij Ramses Shaffy haar debuut maakte, nam Liesbeth List afscheid van „iedereen", voor de grote sprong over de oceaan naar Rio de Janeiro, waar zij zai optreden in het daar te houden songfestival. Liesbeth kwam binnen aan de hand van Ramses, maar dat bleek pas achteraf. Er werd een dame binnengevoerd, in een geheel zwarte uitmon stering: een grote zwarte flaphoed, oorringen als stijgbeugels zo groot, een zwarte nauwsluitende trui met brede ceintuur (10 centimeter zwart glanzend plastic), zwarte broek met flodderpijpen, zwarte lakschoenen, vier ringen aan de linkerhand, horloge met geruit bandje aan de linkerpols en de paardestaart bijeengehouden door nog een ring. Naderhand bleek onder deze vermomming inderdaad de ster van de middag te huizen. Gerrit den Braber onthulde dat Liesbeth in Rio een gezang te berde gaat brengen ,dat werkelijk het beste van het beste is'. Na het eventueel behalen van een prijs en haar terugkomst in de lage landen staat haar een fors programma te wachten: t.v. in België, voor de Duitse t.v., voor de vaderlandse omroepen (Jos van der Valk en Bob Rooyens) eind oktober Parijs voor plaatopnamen. Tenslotte staat er in februari volgend jaar nog een tournee met da'l oude Ramses te volbrengen. Een opgave om u tegen te zeggen. Dat zei Gerrit den Braber dan ook. Bij de presentatie van de nieuwe plaat van Liesbeth was weer (bijna) iedereen. Ramses, Lennard Nijgh met zo juist verworven ega, Merel Laseur en anderen die op de een of andere manier bij de exploitatie van Liesbeth's talent waren betrokken. De fotografen kregen het er druk mee. Phonograms Rolf ten Kate had het er druk mee. Foto's van Liesbeth met Ramses en plaat, Liesbeth met Ramses en plaat en glas sherry, enz., enz., enz. In elk geval was het in het Miranda-paviljoen aangenamer dan buiten, waar de regen tegen de ruiten sloeg. ZWARE SHAG X Lai? -SELECTED DARK SHAC TOBACCO Een van de weinige tradities, die ons Jijdens de dodenherdenking op 4 mei tekenjare zijn overgeble ven, is het -herdenkingsconcert in het Amsterdamse Concertgebouw. „Bericht aan de levenden" voor orkest, koor en declamatie staat dan sinds 1965 op het programma. Hoe lang dit nog zal duren staat niet te bezien. Toch is dit een his torisch document vooral door de tekst van H. M. van Randwijk. Hans Hénkemans heeft er „fil mische" sfeermuziek bij geschre ven, waarbij hij zich heeft laten inspireren door de duinen, de zee en de wind, die de dodenherden king in Bloemendaal (daar staat Randwijks tekst gebeiteld) omran- ken. Het is vooral de historiciteit van deze opname, die een be paald publiek zal trekken. De uit voering ervan is fraai. Daar staan borg voor het Concertgebouwor kest, het Nederlands Filharmo nisch koor (Felix de Nobel), NCRV Vocaal Ensemble (Marinus Voorberg), Het geheel o.l.v. An ton Kersjes. Han Bentz van den Berg zegt de tekst. Hij doet dit passend bij de wat gezwollen tekst. De opname is een directe weerga ve van het concert op 4 mei 1968. De keerzijde geeft de vijfde van Beethoven. Verantwoording: het klopmotief dat in de oorlog een rol speelde tijdens radiouitzendingen. Daarvoor wordt dan het Orcheste des Concerts Lamoureux o.l.v. Markevitch gerekruteerd. Al? ver gelijkingsmateriaal beide or kesten voor wat ingewijden wel interessant. Vermeld dient nog het fraai uit gegeven album met tekeningen van Maaike Braat. Bericht aan de Levenden Hans Henkemans/H. M. van Rand wijk. Hans Bentz van den Berg en het Concertgebouworkest o.l.v. Anton Kersjes. En Ludwig van Beethoven: Symfonie no. 5 in c; Orchestre des Concerts Lamoureux o.l.v. Igor Markevitch, (Philips D 88253 Y). „De Italiaanse" van Mendelssohn hoeft nauwelijks nadere aandui dingen. Deze symfonie nr. 4 A-dur op. 90 is doorgedrongen tot alle klassieke „arbeidsvitaminen"-pro- gramma's. Hetzelfde geldt voor de Unvollendete van Frans Schubert. Zelfs de meest onkundige van klassieke muziek begint „En we gaan naar Zandvoort" te fluiten bij het horen van deze klanken. Een te vèr gaande popularisering kan met zich brengen dat derge lijke werken doodgespeeld (en aanhoord) worden. Voordeel is, dat ze op de grote markt komen voor een redelijke prijs. En af en toe luisteren laat deze muziek overeind als prachtige composi ties. Een goede en goedkope uit gave van deze werken is te vinden in de Grandioso Serie met de la bel Fontana. Het Concertgebouw Orkest o.l.v. Haitink (Mendels sohn) en Monteux (Schubert) staat garant voor een mis schien wat té degelijke gran dioze uitvoering. Felix Menaelssohn: Symfonie nr. 4 en Schubert: Symfonie nr. 8; Concertgebouworkest o.l.v. Hai- tink/Monteux (Fontana 894068 ZKY). Je zit zo in grootmoeders tijd. De Rock and Roll klinkt nog na in je oren. En toch als je deze plaat weer opzet, lijkt deze mu ziek alweer mijlen achter je te lig gen. Op de „historische" lp Rock- in' Hits van Johnny and the Hur- ricans hoort men een serie beken de nummers uit die tijd. De Thir ty's zullen in dierbaar gepeins aan hun dansavondjes van weleer den ken als o.a. klinken: Old Smokie- Ja-Da - Molly-O - Traffic Jam - Sheba - Kaw Liga e.a. Rockin' Hits - Johnny The Hurricans-(London 379-257 LDY). Tom Jones met zijn formidabele geluid is voor velen nog een van de beste grote zangfenomenen in zijn soort. Dagelijks te beluiste ren in allerlei populaire radiopro gramma's. Wie er niet genoeg van kan krijgen, vind een muzikaal standbeeld voor en van Jones op deze lp., die begint met de schijn baar onverwoestbare Delilah. Ver der o.a. Laura, You can't stop lo ve, Take me, One day soon. Voor fans een plaat om te hebben en te verzinken in zijn lyrische ont boezemingen. Een formidabel al bum (dan). Torn Jones (Decca SKL 4946). (Van onze radio en t.v.-redactie) HILVERSUM Met de intrede van de herfst komen bij de Vara- televisie tal van bekende program ma's terug. Morgenavond komt weer bet programma „Hadimassa" een show voor iedereen, maar niet voor allemaal. De vormgeving zal ook nu blijven gehandhaafd, maar de ma kers zijn van de formule waarbij het gehele programma rond één on derwerp werd opgebouwd, afgestapt en hebben zich meer op de actuali teit toegelegd. Bij de presentatie keren enkele oude gezichten terug als van Anne- marie Oster, Ton Lensink, Carola Gijsbers van Wijk, maar daarnaast ook enkele nieuwe gezichten als Yo- ka Berretty, Ton van Duinhoven, Henk van Ulsen, Broes Hartman en anderen. De muzikale leiding is in handen van Herman Schoander- walt. 18.50 BAREND DE BEER 19.00 NIEUWS 19.06 RINALDO RINALDI. Feuilleton 19.31 KENMERK. Nieuws uit de kerken 20.00 NIEUWS 20.20 DE GLAZEN STAD. Vijfde af levering van deze feuilleton naar de roman van P. J. Ris- seeuw over een tuindersfamilie in het Westland 21.10 NIEUWESLUIS VAN DE KAART. Documentaire 21.55 GRIEKS DRAMA. Programma over klassieke en moderne Griekse drama's 22.20 KONING ALLER HEERLIJK HEID 22.25 SEXTANT. Programma van de NVSH 22.35 NIEUWS 23.00 TELEAC 19.55 DE WEERMAN 20.00 NIEUWS 20.25 HIGH CHAPARRAL Tv-western met Leif Erickson 21.15 EURO-METRO. Documentair programma 21.55 10 JAAR BEKER VOOR ZANGVOORDRACHT IN KNOKKE 22.55 NIEUWS 18.55 LES TRAVAUX ET LES JOURS 19.25 ZANDMANNETJE 19.30 SPORTPROGRAMMA 20.00 JOURNAAL 20.30 '14-'18 21.00 ROCAMBOLE, DE KNAPPE TUINIERSTER. Feuilleton 21.30 LA FêTE ET LES INVITéS. Satirische comedie 22.45 JOURNAAL 18.50 19.00 19.03 19.06 20.00 20.20 20.45 21.35 22.00 22.25 BAREND DE BEER NIEUWS NOG EEN VERHAALTJE DAN MUZIEKMOZAIEK. Kinderen leren klassieke muziek ontdek ken NIEUWS AVRO'S TELEVIZIER DE HIGH CHAPARRAL. Westernfeuilleton PEYTON PLACE. Feuilleton AVRO'S REGIOVIZIER NIEUWS 20.00 JOURNAAL 20.15 REPORT MÜNCHEN. Filmre- poratages 21.00 MUSIK AUS STUDIO B 21.45 EIGENTUM VERPFLICHTET Filmreportage 22.30 JOURNAAL 22.50 TIGER-HAI. Amerikaanse speelfilm 0.05 JOURNAAL 14.05 VERKEERSPRAATJE 14.40 EEN HUIS IN OPBOUW 18.30 TELETAALLES. Duits 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 ZORRO. Tv-feuilleton 19.25 VERGROOTGLAS OP DE POSTZEGEL 19.40 OPENBAAR KUNSTBEZIT 19.50 HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS 17.45 NIEUWS 17.50 DIE DREHSCHEIBE 18.15 SCHATZSUCHER UNSERE TAGE. Tv-serie 18.50 MENSCHEN, BIERE, SENS A- TIONEN. Beschouwing over 't Münchener oktoberfeest 19.30 HEUTE 20.20 DAGBOEK UIT DE KATHO LIEKE KERK 20.15 GESUNDHEITSMAGAZIN PRAXIS 21.00 DAS LETZTE KAPITEL, Duitse speelfilm 22.45 HEUTE Maandag 30 september HILVERSUM I 402 m NCRV: 12.00 Lichte grammofoonmu- ziek. 12.21 Voor boer en tuinder. 12,26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.41 Actualiteiten. 12.50 Paras olasido: gevarieerd programma. 13.30 Stereo: Promenadeorkest: moder ne amusementsmuziek. 13.45 Stereo: Licht instrumentaal kwintet. 14.05 Schoolradio. 14.30 Fragmenten uit ope ra's van Verdi (gr.) 15.00 Godsdiensti ge uitzending. NRU: 15.30 Zoeklicht op Nederland: Informatie over Zeeland, afgewisseld met muziek. (16.00-16.02 Nieuws). 17.20 Overheidsvoorlichting: Suriname journaal. Spreker: Mr. Dr. H. J. Roethof. NCRV: 17.30 Voor de kleuters. 17.45 Stereo: Lichte orkestmu ziek (gr). 18.00 Stereo: Koorzang. 18.19 Uitzending van de Katholieke Volks partij. Kaarten op tafel. Een uitzen ding over politieke zaken die de aan dacht verdienen. 18.30 Nieuws en weer- praatje. 18.46 Actualiteiten. 19.00 Stereo: Klanken uit de Oeral (gr). 19.20 Jazz kwartet. 19.50 Stereo: Lichte grammo- foonmuziek. 20.15 Spanningen in de ge reformeerde wereld, lezing. 20.50 Stereo: Radio Filharmonisch Orkest en solis ten: klassieke muziek. 21.45 Stereo: Lich te muziek. 22.15 Literama: radiokroniek over boeken, schrijvers en toneel. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.50 Stereo: Pianorecital: klasieke muziek. 23.35 Muziek voor de late avond: geva rieerd plateniprogramma. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM n 298 m VPRO: 12.00 Blauwe maandag: geva rieerd programma. 12.26 Mededelingen. 12.29 Stereo: Muzikale aanwinsten. 12.50 Tien voor Eén, praatje. 13.00 Nieuws. 13.11 Informatie: ontwikkelingswerk. 13.20 Pro memorie. 13.25 Kamerorkest van Keulen en solist: klassieke muziek. 14.25 Schoolradio. NRU: 14.45 Stereo: Lichte grammofoonmuziek. AVRO: 15.15 Voor de vrouw. 15.45 Dixielanidmiuzdek. (gr). 16.00 Nieuws. 16.02 Lichte gram mof oonmuziek. 16.15 Stereo: Klassieke en moderne muziek (gr). 16.40 Voor de jeugd. 17.30 Brabant Journaal. 17.55 Me dedelingen. 18.00 Nieuws. 18.16 Radio journaal. 18.25 Ik verbind U door praatje. 18.30 Stereo: A la carte, ta- felmuziek, met om 19.00 Paris vous par- le. 19.30 Nieuws. 19.35-20.15 R.V.U.: Ge orge Grosz: Ecco Homo, door de heer H. Wielek. NRU: 20.05 Vijfhonderddui zend kinderen: toespraak n.a.v. de ko mende kinderp ostzegelaktie20.10 Wie schrijft, die blijft: een ontmoeting met Nederlandse (tekst) schrijvers. 20.35 Gamma van alpha en bèta: een pro gramma over recente vorderingen in de wetenschap. 21.30 Wij kunnen niet anders klankbeeld over het deel nemen van de gehuwde vrouw aan het arbeidsproces. 22.00 Musonnette: lacht muziekprogr. 22.30 Nieuws. AVRO: 22.40 Radiojournaal. NRU: 22.55 Stereo: Metro's Midnight Music: gevarieerd muziekprogramma. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III 240 m en F.M. TROS: 12.00 Nieuws. 12.03 Actuali teiten. 12.13 Als dat zou kunnen verzoekplaten/progiramma. KRO: 13.00 Nieuws. 13.03 Actualiteiten. 13.08 TNT: knalmuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Pop-in. 15.00 Nieuws. 15.03 Holster: licht pla- tenprotgiramma. 16.00 Nieuws. 16.03 lORRRrrrrr tienershow. 17.00 Nws. 17.02 Actualiteiten. 17.07-18.00 Dra&ijijof- draaiik: verzoekplateniprogramma. BRUSSEL (Vlaams) 324 m 12.00 Nieuws. 12.03 Lichte muziek 12.08 Landbouw kroniek. 12.15 Lichte muziek. 12.40 Weerbericht, mededelin gen, programmaoverzacht en SOS-be- richten voor de schippers. 12.48 Lichte muziek. 12.55 Buitenlands persover zicht. 13.00 Nieuws, weerbericht, dag- klapper en beursberichten. 13.20 Tatfel- muziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. (15.00-15.03 Nieuws). 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Programma voor de zieken. 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen. 17.15 Lichte muziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.28 Paardesporfcuitslagen. 18.30 Pro testant-godsdienstige uitzending. 18.45 Sportkroniek. 18.52 Ta al wenken. 18.55 Lichte muziek. 19.00 Nieuws, weerbe richt en actualiteiten. 19.40 Lichte mu ziek. 20.00 Operakroniek. 22.00 Nieuws en berichten. 22.15 Literair programma. 22.30 Dansmuziek. 23.00 Nieuws. 23.10 Muzikale lezingherhaling). 23.40 Nws. 23.45-0.30 Voor de zeelieden. Dinsdag 1 oktober HILVERSUM I 402 m NCRV: 7.00 Nieuws. 7.10 Het, leven-de woord. 7.15 Stereo: Klassieke muziek (gr). 7.30 Nieuws. 7.32 Actualiteiten. 7.45 Stereo: Klassieke grammofoonmuziek. 8.00 Nieuws. 8.11 Stereo: Gewijde mu ziek (gr). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de huisvrouw. 9.15 Stereo: Viool en piano: moderne muziek. 9.35 Waterstanden. 9.40 Schoolradio. 10.00 Theologische Etherleergang. 10.35 Stereo: Bariton en piano: klassieke liederen. 11.00 Nieuws 11.02 Voor de zieken. 11.55 Mededelin gen. HILVERSUM n 298 m AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtend gymnastiek. 7.20 Stereo: lichte grammo foonmuziek. VPRO: 7.54 Deze dag. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.11 Radiojournaal. 8.20 Stereo: Lichte graimimofoonmuziek. (8.30-8.33 De Groenteman.) 8.50 Morgen wijding. NRU: 9.00 Uitgebreide repor tage of herhaling NRU-programma. 9.40 Stereo: Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance (gr). AVRO: 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen populair verzoekplatenprogramma. (11.00-11.02 Nieuws). 11.55 Beursbe richten. ^Dan moeten ze ons vergezeld len naar het vliegtuig om de inboorlingen op eenafstand v, te houden en daarna 10IGGLES WAAGT EEM VERRASSELIDL UITVAL MAAR WORDTMEERGE5LAGER

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 5