Acht uitvallers bij zware nachttocht over 75 km Burgemeesters uit Brabant ridders H. Graf VLISSINGEN-BERGEN OP ZOOM TROK 92 LOPERS |WF| Walcheren-dames naar hoofdklasse handbal Algemene voettocht besloten Nederlandse damesploeg won Westeuropese volleybaltitel BRANDARIS Antwerpen wint Bergs politie- volleytoemooi Zaterdagelftal versloeg Saarland: 3-1 Veel titels in tennis- competitie Oud-Oranje gelijk tegen Britten OUDE GENEVER AARDBEVING OP NIEUW-ZEELAND Traag Uitvallers f Die kassier heeft gelijk! Omdat Brandaris goed zwaar is. Mee! Kijk daar-is. De kassier rookt ook al Brandaris. Experiment Pax Christi ITALIAAN NIEUWE W.K. ZWAARGEWICHT (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Het volley balteam van de Koninklijke Ant werpse Politiesportkring is zaterdag voor de vierde keer winnaar gewor den van het jaarlijkse internationale politievolleybaltoemooi om de „zil veren krab", dat, georganiseerd door de Bergse Politie Sport- en Ontspan ningsvereniging, is gehouden in sportpark Rozenoord. Oe ploeg van St. Niklaas Politie Sport werd twee de, die van de Schiedamse Politie Sportvereniging derde en die van de ïotitiesporting Deurne (B.) vierde. In de beslissende wedstrijd ver sloeg Antwerpen St. Niklaas met 2-0. De setstanden waren 15-5 en 15-8. Antwerpen was het duidelijk betere team, dat gedecideerd afre kende met St. Niklaas en alleen in de laatste set heel even in moeilijkheden was. Schiedam en Deurne speelden gelijk (16-18 en 15-4). Schiedam, vo rig jaar slechts tiende, werd derde door een duidelijk beter gemiddelde. De dertien deelnemende ploegen waren ondergebracht in vier afdelin gen. De ploegen, die zich als eersten klasseerden, gingen over naar de fi nalewedstrijden. De andere teams speelden, in drie afdelingen, om de vijfde tot en met de dertiende plaats. De eindstand werd tenslotte: 1 Ant werpen, 2 St. Niklaas, 3 Schiedam, 4 Deurne, 5 Opleidingsschool Doen- rade, 6 Antwerpen III, 7 Voorburgse Politiesportvereniging, 8 Antwerpen II, 9 Eindhovense Politiesportvereni ging, 10 Rotterdamse Politiesportver eniging, 11 Association Royale Spor tive de la Police de Bruxelles, 12 Rijkspolitie Tilburg. 13 Bredase Po litiesportvereniging. De wedstrijden werden gespeeld op vier velden in de openlucht. On danks de af en toe vrij krachtige wind stonden de wedstrijden op vrij behoorlijk peil. De organisatie was strak en goed. Burgemeester drs. L, van de Laar reikte na afloop de Prijzen uit. i.?^WUK <A.N.P.) Wonder- oaarliik, zo mag de overwinning met vT.L 'le' Nederlandse zaterdag- hüÜ te Katwijk op Saarland «naald, genoemd worden. De Neder landers, die bij de rust met 1—0 leid en, leken namelijk in de tweede eitt regelrecht op een nederlaag af e gaan. Na de gelijkmaker stonden J een tijd lang met de rug tegen d?»ïüüUr-.. ,en P'nlselinge opleving, rtimïl gehele laatste kwartier voort- winsf6' cht 0ranie toch nog de (ADVERTENTIE) klare taal f Tl,— Derliter wynand fockink Een deel van het wandellegertje op weg naar de glorieuze finish in het Bergse sportpark. De ver moeidheid staat afgetekend op de gezichten. Mevrouw rechts heeft er haar schoenen vast bij uitge trokken. (Van onze handbalmedewerker) BREDA De dames van Wal cheren hebben ook de tweede promotiewedstrijd tegen Olym- pia (Hengelo) gewonnen, zodat z(j in september zullen spelen in de hoogste klas van het Neder lands handbalverbond, de hoofd klasse. Na een overwinning van 98 vo rige week in Hengelo werd de thuis wedstrijd in Vlissingen verdiend ge-L wonnen met 107. De heren van Hellas (Goes) ver loren de eerste promotiewedstrijd tegen Dongen voor een plaats in de districts le klas, met 1219, na een ruststand van 79. De heren van Olympus (Vlissingen) en Volt (Til burg), die onderaan de ranglijst van de districts le klas eindigden met hetzelfde aantal punten, moesten een beslissingswedstrijd spelen. In een zeer spannende wedstrijd ging Volt ten onder met 1312, zodat de Til- burgse ploeg volgend seizoen zal uit komen in de districts 2e klas. Dames Walcheren - Olympia 107 De dames van Walcheren, die door de overwinning in Hengelo reeds met één been in de hoofdklasse stonden, hadden aan een gelijk spel voldoen de. Zij lieten het echter niet bij half werk en versloegen de Hengelose da mes met 107 na een voorsprong met de rust van 84. Vooral voor de rust speelde de Zeeuwse ploeg met een zeer pittig tempo en nam reeds in de eerste minuut de leiding met een doelpunt van Corry Houmes. Olympia, dat niet van plan was zich reeds in de eerste minuten gewonnen te geven, sloeg terug. De stand werd genivelleerd door een hard schot van Annet Tiet hof vanaf de rechtervleugel. Enkele minuten later nam Olympia zelfs de leiding door een schot van Betty Hor- selenberg, die vrij voor het doel kwam. Walcheren kwam weer gelijk door Ria van Hove, die na een solo run keihard inschoot. Bij de volgen de aanval van Walcheren werd Cor ry v. d. Wege zodanig zwaar gehin derd dat de scheidsrechter onverbid delijk naar de stip wees. De straf schop werd benut door Jeanny Elve, zodat Walcheren leidde met 3—2. Enkele minuten later vergrootte Agnes Vaal de voorsprong tot 42. Olympia kwam door Maaike Elsin- ga, de motor van het Hengelose team, weer terug tot 43, maar Corry Hou mes en Bep Jacobs maakten daarna met twee onhoudbare schoten het halve dozijn vol voor Walcheren. Nadat voor de rust Annet Tiethof nog eenmaal raak had geschoten voor Olympia, lieten ook Marian de Meu- richy en Anne-Marie Tax nog twee maal het Olympia-net trillen, zodat een ruststand werd bereikt van 8—4. Na de hervatting kwam Olympia sterk opzetten en schoot Marianne Bol driemaal raak, waardoor Walche ren nog de leiding had met 87. De laatste tien minuten verhoogde Wal cheren het tempo en wist nog twee maal (Corry Houmes en Agnes Vaal) raak te schieten, zodat een eindstand werd beerikt van 107. Bij de vele gelukwensen, die de dames van Walcheren in ontvangst mochten nemen, was ook die van de burgemeester van Vlissingen. Drs. Roemers had de wedstrijd bijge woond en overhandigde persoonlijk de bloemen aan de speelsters. WELLINGTON (Rtr.) Een krach tige aardbeving heeft gisteren het ge bied van Hawkes Bay op liet noor dereiland van Nieuw-ZeelanJ getrof. fen. Op sommige plaatsen is de ener gievoorziening verbroken. (Van onze tennismedewerker) BREDA DOS 2 J»it, Vlissin gen is op de laatste dag van de tenniscompetitie kampioen ge worden in de derde klasse. Een andere ploeg in deze afdeling, die gisteren kon feestvieren, was Etten 1. Maar daar bleef het niet bij. Ook Olympia 1 (Bergen op Zoom), Bred. LTV 3 (Breda) en Markendaai 1 en 2 (Breda), ble ken de sterksten in hun groep. Voor BTCI 3 was het een tries te dag. In de strijd tegen Etten 1, waarin net kampioenschap op het spel stond, hadden de Bre- danaars alle kansen op een goed eindresultaat. In feite hadden ze aan een gelijk spel voldoende. Etten zou, om het kampioen schap te veroveren, met 53 moeten winnen. Dat deed het dan ook. Het laatste gemengd dubbel moest de beslissing brengen. De eerste set pakte BTCI 3 met 86, maar daarna was het mis: 57, 36. TC Breda 1 greep ook al naast de feestvreugde, maar dat had een andere oorzaak. In Eind hoven regende het namelijk en de wedstrijd moest bij de stand 11 worden gestaakt. Op „De Mark" won BTCI, dat vorige week al kampioen werd, met 62 van Volley 2. De ge specificeerde uitslagen: Dames enkelspel: N. Verschuren sl. T. Marles 61, 61; A. de Jong sl. A. Slotboom 63, 64. Heren enkelspel: P. van Rossenberg verl. van J Voorman 36, 64, 46; P. Hermsen verl. van Roor- da 7—9, 9—11. Damesdubbel: Verschuren - De Jong sl. Paro - Marles 6—2, 62; herendubbel: De Jong - Herm sen sl. Paro - Marcks 63, 6—4; gemengd dubbel: Verschuren - Kuylaars sl. Slotboom - Roorda 64, 60; De Jong - Hermsen sl. Paro - Merkcks 63, 64. Voor verdere uitslagen zie „Sportresultaten". FLORENCE (A.N.P.) Nederland is in Florence winnaar geworden van de strijd om het eerste Westeuropese volleybalkampioenschap. De Neder landse dames versloegen in de laat ste wedstrijd Zwitserland met 30 (15-8 15-5 15-5). De overige uitslagen luiden: West-Duitsland - België 30 (15-2 15-12 15-10)Italië - Frankrijk 32 (15-9 8-15 15-5 9-15 15-12). De eindstand luidt: 1 Nederland 10 pnt. 153; 2 Italië 8 14—8; 3 Frankrijk 6 11—10; 4 West-Duitsland 4 10—9; 5 België 2 612; 6 Zwitserland 0 115. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM „Het was een van de zwaarste nachttochten, die we ooit hebben gelopen". Dat zei den gistermiddag in sportpark Ro zenoord te Bergen op Zoom veel van de 84 wandelaars en wandelaarsters er waren dit jaar acht uitvallers die zondag de tiende nachttocht VlissingenBergen op Zoom (75 ki lometer), georganiseerd door de Ber gen op Zoomse Wandelsportvereni ging, tot een goed einde hadden ge bracht. Het uit 92 mensen bestaande wan- delleger iets groter van omvang dan bij de vorige nachttocht werd gedurende ongeveer twee en een half uur na de start in Vlissingen geplaagd door slecht weer. „Het regende niet hard, maar wel veel. In ieder geval viel er juist genoeg water om natte voeten te krijgen. En als wandelaars van ons slag ergens een hekel aan hebben, dan is het aan natte voeten, aldus een van de deelnemers. Het slechte weer in de eerste uren van de nachttocht was ook de ver klaring voor het procentueel ge zien grote aantal deelnemers, dat de „bezemwagen" (een bus) opzocht. Het was er ook de verklaring voor, dat de 17 mensen van de Rode Kruis- colonne van Bergen op Zoom handen vol werk hadden, vooral tijdens de rustpauzen. Blaren en spieren, dat waren de voornaamste klachten van de wandelaars, die zich „onder be handeling" moesten stellen. Om precies twaalf uur 's nachts gingen de wandelaars vanaf het Concertgebouw aan de Zijlmarkt in Vlissingen van start. In de eerste uren was het tempo laag: men legde per uur ongeveer zes kilometer af. Bij Leeuwedorp noteerde men overigens traditiegetrouw de eer ste uitvaller. Toen het weer beter werd, voer den voorlopers Kees Krijnen uit Ber gen op Zoom en Mart Casteljjns uit Oosterhout het tempo een beetje op. Dat had tot gevolg, dat de karavaan even na het ochtendkrieken, maar toch redelijk op tijd in Schouwburg Juliana in Goes arriveerde. De Rode Kruis-mensen en de verzorgers van de verschillende wandelverenigingen moesten daar al de nodige blaren doorprikken en stijve spieren masse ren. Maar dat was; zoals waarnemend colonnecommandant Bertus Duyve- laar zei, „maar een lichte training voor het werk, dat we straks te ver zetten zullen krijgen". Bij de start in Goes sloten zich 64 wandelaars en wandelaarsters, die deelnamen aan de 40-kilometertocht van Goes naar Bergen op Zoom, aan. Tussen Goes en Rilland Bath vle ien de meeste slachtoffers, dat wil zeggen, dat toen nogal wat wan delaars hun toevlucht tot de bus moesten nemen. In andere gevallen deden tussentijdse behandelingen door de leden van de Rode Kruis- colonne wonderen. Commentaar van voorzitter A. Sprangers van de orga niserende vereniging: „Wat de Rode Kruis-mensen op deze tocht allemaal doen is zonder meer fantastisch". Om ongeveer negen uur gistermor gen arriveerde de eerste grote groep wandelaars in het dorpshuis „Luctor et Emergo" te Rilland Bath, waar de wandelaars voor de tweede keer op deze tocht de moede en stijve leden konden strekken. De pauze liep nood gedwongen wat uit, omdat veel hie len tenen en „zolen" opgelapt moes ten worden. Tot tien uur verzette het Rode Kruis enorm veel werk. Zelfs Laurant Schoone uit Bergen op Zoom de deelnemers kwamen, overigens uit heel Nederland, het aantal bui tenlanders was dit jaar beperkt kreeg men weer zover, dat hjj met zijn „collega's om een uur of tien aan de laatste ruk naar Bergen op Zoom kon beginnen. Op dit deel van het traject weerde de man met de hamer zich geducht. Twee uitvallers bij de 40-kilometertocht was echter zijn enige succes. Naarmate Bergen op Zoom naderde werd de tred van het wandelleger weer lichter en wuifde men opgewekter naar de (vele) toe schouwers. Even over twaalf uur kwam het „grote peloton" binnen. Drie kwartier later druppelden de laatsten binnen. Veel wandelaars hadden voor de finish bloemen ge kregen. Na afloop huldigde voorzitter Sprangers mevr. José Viervijzer-Van Zandvoort en Henk van Houdt uit Bergen op Zoom, Jan van de Casteél uit Halsteren, P. Weijberg uit Vlis singen, J. van Doorn uit Wolfaarts- dijk en J. Bruel uit Hulst, die allen tien keer hebben deelgenomen en deswege bloemen en het „gouden nachtkruiskregen. José Viervijzer heeft dit keer niet meegelopen maar liep de tocht in '62 twee keer, waar van één maal met dr. Barbara Moore. De heer Sprangers zelf kreeg een ge schenkbon. Voor het vele werk, dat hij jaarlijks voor en tijdens de nacht tocht doet. SELECTED DARK SHAG TOBACCO •Abe Lenstra toonde nog steeds de meest „uitgekiende" passes. Burgemeester mr. A Eikhuizen op het moment van de ridderslag. De Investituur (opneming) in de orde begon met heit voorlezen van de be noemingsbullen. Daarna traden de kandidaat-ridders voor de zetel van de kardinaal-grootmeester om, over eenkomstig het internationaal gebrui kelijke ceremonieel de in het Frans gestelde vragen in de landstaal te beantwoorden. Onder het uitspreken van gebeden ontvingen de kandida ten de gouden sporen (symbool van strijdbaarheid), de ridderslag (teken van verheffing) en het Jeruzalem- kruis aan een zwart lint als herken- nings- en onderscheidingsteken uit handen van kardinaal Tisserant. De investituur werd afgerond met de omhanging van de riddermanitel, waarbij de kanselier van de com- manderije behulpzaam was. Het ce remonieel voor de edelvrouwen was enigszins afwijkend van dat voor de ridders: zij kregen niet de ridderslag. De insignes werden hen omgehangen door de begeleidende dames. De ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem dateert uit de tijd van de kruistochten. Het wijdingsceremo- nleel is gebaseerd op een eeuwen oude traditie en houdt verband met het begrip „verdediging van het Hei lige Land". Nu bescherming met be hulp van wapens niet meer nodig is, legt de ridderorde, die een werkorde is, zich toe op het scheppen van vre de door onpartijdige hulpverlening op velerlei terrein. Met name de vluchtelingenhulp heeft de aan dacht van de Nederlandse comman- derije. De commanderije helpt met het verstrekken van voedsel, huis raad, kleren, dekens, studiebeurzen en de instandhouding van scholen. Bovendien houdt de orde, die 7000 leden telt over de gehele wereld, zich bezig met de hulp aan melaatsen en blinden. De orde gaat binnenkort ook zijn werkzaamheden in Afrika aan vangen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Algemene Voettocht Nederland is zaterdagmiddag in de St.-Jozefkerk te Breda besloten met een eucharistieviering, die geleid werd door kardinaal B. Alfrink. In de kerk hadden zingend en handenklap pend de zevenhonderd jongeren plaatsgenomen, die aan de voettocht hadden meegedaan. Gedurende drie dagen hebben zij, pratend over het onderwerp „Van dorpsmentaliteit naar wereidbesef", rondgetrokken in het gebied tussen Breda en Rijsber- gen. De Algemene Voettocht was in we zen een experiment. Het is de be doeling dat in het vervolg deze tocht, georganiseerd door de Pax Christi- beweging, elk jaar gehouden wordt en dat deze openstaat voor iedereen, waarbij vooral de werkende jongeren en ook niet-katholieken welkom zijn. Het experiment mag geslaagd ge noemd worden. De gesprekken lagen veelal op een hoog niveau en ken merkten zich door een nuchtere en praktische benadering van het ter discussie gestelde probleem. Kardinaal Alfrink ging in zijn kor te predikatie uit van het tijdens de Pax Christi-voettochten graag ge zongen lied: „Uw boodschap dragen wij o Heer door de wereld wijd". Hij dacht, dat hierin de wezenlijke op dracht van de christen lag besloten en dat het goed aansloot op het the ma van deze Algemene Voettocht. Jonge mensen, zo zei de kardinaal, betrekken graag de gehele mensheid in hun denken en voelen zich mede verantwoordelijk voor het lijden in de gehele wereld. Hij zei, dat wie werkelijk zijn christelijke opdracht wil verstaan, zich niet kan onttrek ken aan het vraagstuk van de wereld vrede. (ADVERTENTIE) ALKMAAR Het elftal van Ne derlands oud-internationals heeft za terdag in Alkmaar voor 9000 toe schouwers gelijk gespeeld (33) tegen de Britse oud-internationals. In de laatste fase van de strijd moest oranje de winst uit handen geven. Elf minuten voor het einde leidde Nederland nog met 31, maar door doelpunten van Blunstone en Byrne kwam Engeland nog juist op gelijke hoogte. Tonny van der Linden bracht alle Nederlandse treffers op zijn naam. Abe Lenstra toonde zich weer meester in „uitgekiende" passes, waaruit zeker twee doelpunten voort kwamen. In het laatste kwartier van de tweede helft bleek Engeland over een betere conditie te beschikken, en vooral Jimmy Hill en de 41-jarige Schot Andrew droegen er veel toe bij, dat de winst gedeeld werd. MILAAN De Italiaanse bokser Sandro Mazzinghi is gisteren wereld kampioen in het zwaarweltergewicht geworden door in het San Siro sta dion te Milaan de titelhouder, de Zuidkoreaan Kim Soo Ki, op punten te verslaan. De 29-jarige Italiaan had de we reldtitel reeds eerder. Hij verloor hem echter in 1965 aan zijn landge noot Nino Benvenuti, die hem op zijn beurt in 1966 aan Kim Soo Ki moest afstaan. Mazzinghi's gezicht was aan het eind van het gevecht, dat door 30.000 toeschouwers werd bijgewoond, een bloederige massa. UTRECHT In tegenstelling tot andere jaren is het Eugene kardinaal Tisserant, deken van het college van kardinalen en grootmeester van de ridderorde van het Heilig Graf van Jeruza lem geweest, die tijdens de plech tigheid in de Metropolitane kerk van het aartsbisdom Utrecht aan 18 vooraanstaande Nederlanders de ridderslag heeft gegeven. On der hen waren ook de burge meesters mr. A. Eikhuizen van Oosterhout en L. v. Erp van Loon op Zand. Voor de investituur hadden vaan deldragers, edelvrouwen, en ridders van de Nederlandse commanderije van de orde, gasten uit buiten- en binnenland, de landscommandoren en het kapittel een korte voettocht naar de kerk gemaakt. Zowel voor de voettocht die het in traditionele ge waden geklede gezelschap maakte als voor de plechtigheid in de kerk be stond grote publieke belangstelling.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 7