Nederlandse hockeyzege zonder fleur TELEURSTELLEND SPEL VAN OKKER jiciiB marei r CNV NKV-NVV Sluit U aan Ui de VAKBEWEGING ELS Middelburg faalde op beslissende moment Graham Hill superieur in Monaco STEYLEN DERDE BIJ 30 KM-LOOP BEEK VIJF WIJZIGINGEN IN NEDERLANDS ELFTAL y VeeS jeugdschermers in Bergen op Zoom LA VEHA F. v. Dueren den Hollander Turnteams NKGB succesvol Riessen won Amsterdamse vierkamp Kinderlijke fouten PRISMA HORLOGES Rheden zegevierde: 3-1 P. V. AART Haagweg 27 Breda Tel. 33654 A. C. BROEKHUIS N.V. BALTHAZAAR J. v.d. PLASSCHE ANT. v. MIL-v. VELDHOVEN Hockey PELIKAAN WON TEMPO- TOERNOOI r-S*£— Naam Adres Woonplaats Beroep Soort van bedrijf. meldt zich als lid bij: N VV* NKV* CNV* OPSTUREN NAAR: NVV, Plein 1940-45 nr.1, AMSTERDAM of NKV, Oudenoord 12, UTRECHT of CNV, Maliebaan 8, UTRECHT voor mensen die weten watgoed is... DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG27MEJ1968 ÏLKLEY (ANP) „De Britten hebben de beste kansen gehad, maar wij speelden beter. Okay". Coach Piet Bromberg gaf, stralend van geluk na de overwinning met 1-0 van de Nederlandse hockey- ploeg op Groot-Brittannië in Ilkley (Yorkshire) kernachtig weer het beeld van deze, met het oog op de Olympische Spelen in Mexico City zo belangrijke wedstrijd. De Nederlanders slaagden daar mee voor hun laatste tentamen, dat voor het Nederlandse Olympisch Co mité werd bijgewoond door de chef de mission, de heer A. J. H. Dokkum en de vice-voorzitter, de heer Kees Kerdel. Het examen zelf zal de hockeyers worden afgenomen in Mexico City, maar zeker is wel, dat de opgaven daar aanzienlijk zwaar der zullen zijn. Want zonder afbreuk te doen aan de goede prestatie van onze landgenoten was toch wel de algemene indruk, dat het Britse elf tal, vooral aanvallend en dan spe ciaal in de afwerking, bepaald niet groots speelde. In de eerste helft kregen de Brit ten enkele prachtige scoringskansen. Geen daarvan wisten zij echter uit te buiten. De grote vraag is en blijft, hoe het onze nationale ploeg zou zijn vergaan, als hieruit wel doelpunten waren ontstaan. De sleutelfiguur was aanvoerder Neill, die zijn 49e inter landwedstrijd speelde, en wiens be heerste optreden en positiekiezen een ieder gezag inboezemde. Tegen de door een blessure wankelende Neill, nauwelijks meer tot tegenstand in staat, slaagde tenslotte zeven minu ten voor het einde rechtsbinnen Edo Buma het enige en beslissende doel punt van de wedstrijd te scoren. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM Aan het open schermtoernooi, dat zaterdag en zondag onder auspiciën van het district Zuid van de Koninklijke On derofficiers Schermbond is gehouden in de Bergen op Zoomse Wilhelmina- kazerne, hebben ook de jeugdscher- mers, dit zijn opgenomen in de cen trale training voor de Olympische Spelen, deelgenomen. Er was veel deelname aan dit - jaarlijkse - toer nooi. Zaterdag schermden 23 jongens en meisjes tot 18 jaar, zondag was de beurt aan 63 ouderen. Bij de wedstrijden op floret won nen mej. Kiihn uit Amsterdam en de heer R. Landsmeer uit Haarlem. De heer A. Molshouwer besliste de wed strijd op sabel in zijn voordeel. Hij won daardoor de door de gemeente beschikbaar gestelde wisselbeker. De uitslagen: heren (floret): 1 R. Landsmeer, Haarlem; 2 V. Pfeiffer, Den Haag; 3 B. van de Berg, Am sterdam; 4 H. Kempen, Amsterdam, 5 E. Kneefel, Haarlem; heren (sabel): 1 A. Molshouwer, Dordrecht; 2 R. Oudijk, Delft; 3 M. Rancunet, Den Haag; 4 P. Peeters, Weert; 5 J. Kits, Breda; 6 L. Kools, Breda; dames (flo ret): 1 mej. H. Kühn, Amsterdam; 2 wej. M. v. d. Wal, Rotterdam; 3 mej. R- Kleipel, Rotterdam; 4 mevr. C. Klaassen, Weert: 5 mej. M. Sax, Utrecht; jongens t.e.m. 13 jaar (flo ret): 1 R. Janssen, Haarlem; 2 J. van Stek, Dordrecht; 3 D. Monshouwer Dordrecht: 4 B. Vreex, Den Haag; 5 E. Monshouwer, Dordrecht; jongens 14 t.e.m. 17 jaar (floret): 1 H. Alt- huisius, Amsterdam; 2 R. Horchner, Amsterdam; 3 M. van de Flier, Am sterdam; 4 C. Donseïaar, Amsterdam; H. Pols, Dordrecht; meisjes t.e.m. 13 jaar (floret): 1 J. van de Flier, Amsterdam; 2 I. van Lier, Utrecht; 3 K. Lemmen, Weert: 4 J Verhoeve, Den Haag: 5 I. de Munnik, Den Haag: meisjes 14 t.e.m. 17 jaar (floret): 1 D- Klaassen, Weert; 2 C. de By, Am sterdam. Het betere hockey had dan toch gezegevierd, maar overtuigen dat zij in het olympisch hockeytoernooi kan sen op een hoge klassering hebben, dat kon de ploeg van Jan Piet Fok ker toch niet. Daarvoor liepen de acties niet vloeiend genoeg, waren er te veel hiaten vooral linksbuiten Arie de Keyzer, de grote uitblinker tegen zo wel de Fransen als de Polen, miste volkomen de greep op het spel en was dit keer voor het team van geen enkele waarde. Er mankeerde ook nog wel iets aan de inzet van de ploeg in haar totaliteit. Weliswaar werkten de tegenstander, noch de 2500 toeschouwers, die de Engelse zondagsrust kennelijk niet wilden ontheiligen, inspirerend, doch als excuus kan dit moeilijk worden aangevoerd. Pas toen duidelijk was gebleken dat er van de Britse aanval weinig viel te duchten, ontplooiden onze ianldgenoiten meer initiatief, ging Buma, die in de eerste helft meer als verdediger en schakelspeler dan als aanvaller optrad, meer mee in de aanval en werd de Nederlandse veldmeerderheid groter Naar dit veldoverzicht gemeten, konden de Nederlanders ook de meeste rechten op de overwinning doen gelden. Met dat ene doelpunt van Buma, die in een eenmansactie zich prach tig een weg baande door de verde diging en met een. schot via het been van doelman Cahil] doei trof, wa: het krachtsverschil echter ook naar waarde uitgedrukt. (ADVERTENTIE) Voor AANLEG en ONDERHOUD VAN UW TUIN Bloemist-Hoveniersbedrijf Bavelselaan 126 Breda Tel. 43954 (Van onze gymnastiekmedewerker) MULHOUX De te Mulhoux In Frankrijk gehouden Europese katho lieke turnkampioenschappen zijn een groot succes geworden voor de Ne derlandse ploegen. De Nederlandse damesploeg bereikte de eerste plaats met 174,95. Tweede werd Frankrijk met 160,75, derde West-Duitsland met 159,95, vierde België met 156,95 en vijfde Oostenrijk met 153,75. Ook individueel hadden de Neder landse dames veel succes. In het ge hele klassement eindigde als eerste Rien Zegwaard met 35,55. Tweede vverd de Belgische Van Hoie met 35,45, derde mej. Hilders 35,35, vierde •nej. Van de Voort 35,10, vijfde 34,35. Dok de zevende en negende plaats varen voor een Nederlandse, nl. mej. rerkerk met 34,20 en mej. Jansen net 33,40. De Nederlandse herenploeg eindig- te op de derde plaats. Eerste werd Dostenrijk met 245,15, tweede Frank rijk met 242,75, derde Nederland met 237,65. Zwitserland eindigde ais vier de, West-Duitsland werd vijfde en België zesde. Tom Okker in actie tegen Riessen. MONACO (ANP) Graham Hill heeft met zijn groene Lotus-Ford de 26ste Grote Prijs van Monaco geheel beheerst. De 39-jarige Brit, snelste in de training, nam direct na de start de leiding om die niet meer af te staan. Na twintig ronden - pas een kwart van de te rijden kilometers was afgelegd - waren er reeds elf van de zestien gestarte wagens uit gevallen. Hill, die ook in 1963, 1964 en 1965 zegevierde, is de eerste coureur die vier maal winnaar werd van de race op het bochtige circuit van het prins dom. In recordtijd reed de Britse veteraan zijn Lotus naar de over winning. Hij bleef met een gemiddel de van 125,2 kilometer per uur ruim twee kilometer boven het record van de vorige maand verongelukte Jim Clark. Slechts Richard Attwood zag kans in dezelfde ronde als de top- rijder van Lotus te blijven. Doordat de concurrenten vrijwel geen punten voor de wereldtitel veroverden, ver stevigde Hill zijn leidende positie in de competitie om het kampioenschap aanmerkelijk. De wedstrijd voor formule 3-ren- vagens, die zaterdag werd gehouden, leverde een overwinning op voor Tean Pierre Jaussaud met een Tecno- Ford. Hij had voor de 24 ronden (75,5 km) 39 min. 19 sec. nodig. Gijs van Lennep werd met een DAF F.3 van het Racing Team Holland achtste. Hij had een achterstand van een hal ve minuut op de winnaar. (ADVERTENTIE) AMSTERDAM (ANP) Tom Ok ker, triomfator in Johannesburg en Rome bewonderend bekeken door de Spanjaarden in Valencia, is in de Amsterdamse vierkamp slechts op de derde plaats geëindigd. Na Marty Riessen en Thomas Koch. Zijn re sultaten van drie dagen tennis, een overwinning op Mandarino, die trou wens alles verloor, waren sterk af lopend. Tegen Mandarino een rede lijk goede partij, tegen Koch middel matig met uitschieters naar beide kanten, tegen Riessen op zaterdag nog slechts de uitschieters naar de verkeerde kant. Die strijd was in drieënvijftig minuten afgelopen 0-6 1-6 3-6. Tom Okker, die door een nu al bijna zeven maanden durende tour nee zo gehard leek te zijn, mentaal zo'n kei leek te zijn geworden, is nog altijd kwetsbaar. Okker meent niet voor eigen publiek te kunnen spelen. En hij koestert die gedachte als een kostbaar bezit. Op het mo ment dat de eerste ballen misgaan dat kan toch iedereen overkomen verkrampt hij. Het lijkt of hij met graagte wacht op het moment dat het misgaat, vervolgens zichzelf overtuigt dat het mis is, om vervol gens met een lange reeks missers volledig de mist in te gaan. Tegen Marty Riessen heeft Okker niet lang behoeven te wachten om zichzelf er van te overtuigen dat hjj niet in Nederland kan spelen.. Onge veer 1500 toeschouwers zagen Ries sen de eerste game op eigen opslag rustig incasseren en vervolgens ook de tweede grijpen na 40 gelijk zon der een moment briljant te zijn. Vijf bijna kinderlijke fouten van Okker hielpen hem aan de punten. Het publiek dacht aan een vergis sing en wachtte op beter. Okker speelde als een verdoemde en wacht, te alleen nog maar op slechter. Dat kwam. Zijn eerste service zocht her haaldelijk het net, de volleys ook, of vlogen uit. zijn backhand miste scherpte, zijn plaatsen werd on nauwkeuriger. Zijn voeten leken (ADVERTENTIE) De gehele collectie dames- en herenhorloges vindt u bij: juweliersbedriif n.v. Juweliersbedrijf N.V. Brabantplein 15 Breda Tel. 42808 (Van onze sportcorrespondent) RHEDEN Onder zeer slechte weersomstandigheden, het regende pijpestelen, heeft Middelburg in het (ADVERTENTIE) Grote Kerkstraat 13 Steenbergen Tel. 01670-3385 Molenstraat 12 Roosendaal Tel. 01650-34583 Juwelier-Horloger, Burgem. Erasmusstr. 4 Tel. 01170-2629 Oostburg Wouwsestraat 18 Bergen op Zoom geen steun op het gravel te vinden. Vrijdag had Koch onder deze om standigheden een compassie gehad. Vriend en dubbelpartner Marty Ries sen niet. Bikkelhard als een genade loze beul dreunde de Amerikaan door. Zes nul in krap zestien mi nuten. Het werden 11 games achter elkaar, want pas na 5-0 in de tweede set haalde Okker zijn eerste spel. Riessen corrigeerde onmiddellijk zichzelf. Van 5-1 werd het 6-1. De tweede set nam 17 minuten en 14 sec. De derde set eindigde bij 6-3. Na 53 minuten had Okker de beker tot op de bodem geleegd. Gelderse een verdiende 31 neder laag geleden. Vooral de verdediging van de Zeeuwen baart zorgen. Na de blessure van Delmotte werden zijn vervangers eveneens geblesseerd en aangezien ook Vogel wegens een schouderblessure verstek moest laten gaan, was de achterste verdedigings lijn nogal ingrijpend gewijzigd. Zo verscheen Wim Groenewegen op de rechter-verdedigingpiaats en Coppe- jans op de linker. Gefaald hebben ze er zeker niet, maar toch ontbrak de nodige rust in de defensie en dat werd Middelburg in de tweede helft noodlottig. Voor de rust waren de partijen aan elkaar gewaagd en er deden zich, als gevolg van het spekgladde veld, nog al verwarrende situaties voor. Doel man But van Middelburg was geluk kig in heel wat beter vorm dan vo rige week tegen DCG. Tot aan de rust bleef de stand 00 en dat gaf ook de verhouding wel goed weer. In de tweede helft nam Middel burg, na 15 minuten, de leiding. Een dieptepass van Bostelaar belandde bij Pentury die daarna doelman Kiburg kansloos maakte (10). De vreugde in het Zeeuwse kamp duurde niet lang, want 5 minuten later kon Ei- brink, na een goed genomen vrije trap, die in eerste instantie gekeerd werd, de bal bemachtigen en keihard inschieten (11). Middellburg kreeg hierna een goe de kans om opnieuw de leiding te ne men, maar op het beslissende mo ment faalde men. Juist toen vielen er tot tweemaal toe enkele gaten in de Middelburgse defensie en in de 27e minuut benutte Van Asperen er een om zijn ploeg op 2—1 te brengen en 4 minuten later gaf Stevens de Zeeuwen de genadeslag (3—1). Door deze nederlaag zijn de kansen van Middelburg op prolongatie van de landstitel bijzonder klein geworden. (Van onze sportcorrespondent) BERGEN OP ZOOM Na een spannende strijd is het Roosendaalse Pelikaan winnaar geworden van het mixed-hockey toernooi, dat op sport park Rozenoord door de Bergse hockeyvereniging Tempo werd geor ganiseerd. Na een serie voorwedstrijden werd de eindstand uit poule A: 1 Olympia Terneuzen. 8 pnt., 2 Liberty Dongen 7 pnt., 3 Leonidas 6 pnt., 4 DES 2 Kaatsheuvel 5 pnt, 5 Tempo 2 Bergen op Zoom 4 pnt., 6 Forward Tilburg 0 pnt. Uit poule B kwam de organise rende vereniging Tempo als eerste uit de bus met 8 pnt., 2 Dordrecht 7 pnt., 3 Were Di 7 pnt., 4 Eechterop Beverwijk 4 pnt., 5 Tempo '34 Rot terdam 3 pnt., 6 Middelburg 1 pnt. P'oule C had tot uitslag: 1 Pelikaan Roosendaal 6 pnt., 2 De Warande Oosterhout 5 pnt., 3 DES 1 Kaats heuvel 4 pnt., 4 Tempo 3 3 pnt., 5 Goes 2 pnt. De beslissingswedstrijden hadden tot resultaat: Tempo-Olympia 2-0, Pelikaan-Olympia 4-0. De finale par tij tussen Tempo en Pelikaan was tot de laatste seconden spannend. Met de 1-1 uitslag was Pelikaan kampioen van het toernooi dank zij een beter doelgemiddelde. De prijzen werden in café Den Ronden uitgereikt met muzikale begeleiding van de 19th Dimension. x)doorhalen wat NIEThet geval is. BEEK West-Duitsland heeft gis teren in het Limburgse Beek de jaar lijkse drielandenwedstrijd dertig km hardlopen gewonnen. Nederland werd tweede en Zwitserland eindig de op de derde plaats. De individuele overwinning ging naar de Westduitser Hubert Riesner, die voor de 30 km 1 uur 36 min. 50,2 seconden nodig had. Manfred Steffny werd tweede, Aad Steylen derde. Tot ongeveer een km voor de eindstreep liepen de Westduitsers en Aad Stey len, die de Westduitse top drie we ken terug op de marathon versloeg, dicht bijeen. Hubert Riesner en Man fred Steffny zetten toen een aanval in. Ongeveer 500 meter voor de finish raakte ook Steylen achter. Mia Gommers heeft tijdens inter nationale atletiekwedstrijden in Düsseldorf de 800 meter afgelegd in de nieuwe persoonlijke recordtijd van 2.05,9. Twee dagen geleden liep de Limburgse in Arnhem 2.06,0. Wilma van den Berg uit Uden moest op de 100 meter de Westduitse Erika Rost voor laten gaan. Voor beide loopsters werd 11,9 sec. afgedrukt. De Westduitser Weba heeft in Baarn een internationale vetera nen-marathonloop gewonnen in de goede tijd van 2 uur 29 min. en 6 sec. De Zweed Oesbie eindigde met 18 sec. achterstand op de tweede plaats. De beste Nederlander was Jan Over- hof, die als 21e binnenkwam in 3 uur en 18 sec. De Oostduitse Christine Spielberg heeft zondag tijdens atletiekwed strijden in Regis-Breitingen het we reldrecord discuswerpen verbeterd en gebracht op 61,64 meter. De Oost duitse verbeterde het oude record van de Westduitse Liesel Wester- mann met 38 centimeter. In Modesto verbeterde Jay Silvester met 66,54 meter het wereldrecord discuswer pen van de Tsjech Ludvik Danek. DEN HAAG (ANP) In het Ne derlands elftal, dat donderdag 30 mei in het Olympisch Stadion te Am sterdam een vriendschappelijke wed strijd tegen Schotland speelt, zijn twee debutanten opgesteld. Wim Ha- negem van Xerxes-DHC en Rob Ren- senbrink van DWS vormen de lin kervleugel. Het elftal wijkt op vijf plaatsen af van de ploeg die op 1 mei tegen Polen uitkwam, Wim Suurbier, toen rechtsback, is ziek en voor hem is Piet Romeyn als plaatsvervanger aangewezen. Ook Bennie Muller is verhinderd. Hij kan wegens familieomstandigheden niet spelen en voor hem is clubgenoot Henk Groot als rechtshalf opgesteld. In de voorhoede heeft alleen Johan Cruyff zijn plaats behouden. Jan Klijnjan verhuisde van de linkerspits naar rechts en de linkervleugel is volkomen nieuw. Hanegem en Ren- senbrink nemen de plaatsen in van Klijnjan en Van der Kuylen. Bondscoach George Kessler, zon dag aanwezig bij de gestaakte wed strijd Xerxes-DHCDOS om Hane gem nog eens aan een nadere be schouwing te onderwerpen, heeft bo vendien Jan van Gorp weer in de selectiegroep opgenomen. De Breda- naar debuteerde vorig jaar inde wed strijd tegen Zuid-Slavië en kon daar na de ontmoeting tegen Rusland niet meemaken, omdat zijn club NAC in de bekerstrijd tegen Cardiff City ge wikkeld was. Kessler was op He melvaartsdag ook bij de eredivisie wedstrijd DWSSittardia, waar hij speciaal op Rensenbrink lette. „Ik heb de voorkeur gegeven aan een specifieke linksbuiten" verklaarde hij. (ADVERTENTIE) In heel Nederland drinken steeds meer mannen en vrouwen 'n Elske, die gouden kruidenbitter uit Limburg. ELS LaVera, de echte ELS. Van Hennekens. Koel geserveerd 'n voortreffelijke borrel, 'n geweldig apéritief. 'n Heel bijzondere drank. Thuis, bij gezellige gelegenheden, maar ook als u een opkikkertje nodig hebt. ELS LaVera. Haal maar 'n fles in huis. Bij uw slijter, 't Zal u goed doen! Distilleerderij Jacq. Hennekens N.V. Beek (L.)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 5