„Hij laat me heus niet in de steek," zei ik, „Ik tank toch altijd super!" DRINGENDE VEILING 400 PERZISCHE STUKS TAPIJTEN Boron S dagen Onduline W E sjÖJjQ N R75d Utrecht Protest! met fles prik, gevulde koek en roomijsjf VROOM DREESMANN Kopen BREDA DINSDAGMIDDAG 2.30 UUR in VEILINGZAAL J. P. ASMANN Veemarktstraat 62 BREDA een gekeurde collectie: VEILING: DINSDAGMIDDAG 2.30 UUR KIJKDAG: DINSDAG VAN 11 TOT 2.30 UUR BITUMEN GOLFPLATEN PIJPFITTERS PIJPLASSERS CHEMISCH ANALIST LEERLING-ANALIST(E) of LABORANT(E) 20.- ONGEKEND LAGE PRIJZEN ALLES MOET WORDEN VERKOCHT!! vmf/ stork-werkspoor de guldei Volkomen geurige Ke gedoseerd zachte Virg 10 DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 27 MEI 1968 11 Wegens gedwongen afbraak van de oude Veilingzaal te 's-Hertogenbosch (Nieuwstraat) is opdracht tot deze gegeven en worden a contact geveild Deze collectie omvat de mooiste grote tapijten, alle kleine maten voor tafel en vloer, lopers, kussens, enz. Bijgevoegd zijn: fraaie Chinese-, Afghanistan- en Spartatapijten. Ieder exemplaar onder volledige waarborg van echtheid. N.B. Gezien de eerdergenoemde dringende omstandigheden worden deze prachtige Oosterse tapijten tegen werkelijk in veiling gebracht. Deurwaarder: F. L. J. COPPENS Uw veilingmeester A. H. INEKE, erkend veilinghouder Zo zie je maar weer. Een mens is nooit volleerd. Toch heeft deze meneer grotendeels gelijk. De meeste superbenzine's zijn zo uitgekiend, dat ze starten Onder alle omstandigheden makkelijk maken. Het zit 'm in de vluchtige bestanddelen. Alleen deze super was dan toevallig een zwakke broeder. De sterke broeders, zoals Boron, zijn er op gemaakt om uw auto onder alle omstandigheden zo bedrijfszeker te maken, als maar mogelijk is. Speciaal daarvoor zit er een heel pakket chemische toevoegingen In, zogenaamde „additives". Een additive om voortijdige ontsteking tegen te gaan, een additive om ijsvorming in uw carburateur te voorkomen (die kan zelfs hartje zomer nog bevriezen), een additive om uw tank voor verroesting te behoeden, een additive om vuil-aankoeking in de motor tegen te gaan, een anti-koolafzetting additive om uw kleppen en verbrandingskamer schoon te houden, en ga zo maar door. Al die additives samen maken Boron tot wat men noemt: „beschermingsbenzine". Dat is een lang woord; helemaal niet erg. Het is namelijk ook een waar woord. Of u daarvan overtuigd bent, zal ervan afhangen of u Boron al serieus hebt geprobeerd. Als het kan in combinatie met een goede olie; een „beschermings-olie". Het klinkt afgezaagd, maar wij verkopen er zo een, onder de naam „Chevron Supreme". Of dacht u soms, dat wij middelmatige olie zouden verkopen, als onze benzine zo fantastisch is? heet niet voor niets: beschermingsbenzine .Een product van Chevron Petroleum Maatschappij (Nederland) N.V. V* toptroeven veilige funktionele dakbedekking, met onbeperkte mogelijkheden. De onverwoestbaar-sterke Onduline golfplaten zijn licht en soepel en dus geschikt voor elke dakkonstruktie. Volledige dokumentatie wordt u Z gratis toegezonden, als u deze bon Naam inzendt naar: .j Onduline, Postbus 1925, Amsterdam '2. 1 of naar: Z Plaats.... O.F.I.C. Benelux SA., Jan van Z Beroep Rijswijcklaan 194 B, Antwerpen. f.".!.". Onduline, 'n produkt van O.F.I.C. SA., 38, rue Saint Ferdinand, Parijs OBT-" UTRECHT Deel uitmakend van 23.000 werknemer». Neerland'» grootste fabrikant en exporteur «en awert kapitaal goederen. Voor talrijke werken in Nederland vragen wij In ons scholingscentrum in het Botlek- gebied kunnen BANKWERKERS LOODGIETERS C.V.MONTEURS e.d. worden opgeleid tot PIJPFITTER Lassers met enige jaren ervaring kunnen worden opgeleid tot PIJPLASSER Nadere nu. kunnen verkregen worden op dinsdag 28 mei a.s. van 7 tot 8 uur n.m. bij de Gew. Arb. Bureaus te Etten. Vine. v. Goghplein 37 en te Roosendaal. Laan v. België 60, waar een Wescon- ertegenwoordiger aanwezig zal zijn. Eventueel gemaakte reiskosten worden vergoed. BEKENDE VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE in het zuiden van het land zoekt kontakt met gegadigden voor de funktie van: in het bezit van de diploma's I en II (of in het bezit van I en studerende voor II). Kandidaten moeten belangstelling hebben voor labo ratorium-werkzaamheden in de voedingsmiddelen industrie. Enige jaren ervaring in een soortgelijke funktie is noodzakelijk. Tevens is er plaatsingsmogelijkheid voor De werkzaamheden van deze funktionaris(esse) be staan in hoofdzaak uit controle op en analyseren van grondstoffen en recepturen. Leeftijd tot 25 jaar. v Enige ervaring in soortgelijke werkzaamheden ver dient aanbeveling. Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige gegevens worden gaarne ingewacht onder no. 16731 van dit blad. BUNGALOWTENT „CORSICA 240"; ruime 4-persoons gezins tent. Zware 300 grams dakstof, zeer solide frame. Met groot raam voor een mooi uitzicht. Het muskietengaas in het raam zorgt voor de ventilatie, vooral tijdens het koken. Apart aan deze bungalowtent is de ruime zonneluifel voor een heerlijk beschaduwd terras.«hh nu 233.- Extra groot WINDSCHERM met 4 panelen en 5 3-delige metalen stokken. Hoogte: 140 cm. Indanthren geverfde stof, dus zon- en lichtecht, in mooie effen kleuren. Compleet met haringen, scheer lijnen en foudraal. (Van een onzer gevers) UTRECHT - De p van de werknemers, een massale bijeenki een optocht door hadden zaterdag gee mig karakter. Eigenli de sfeer waarin ge streerd werd heel g symboliseerd in de geïnspireerde leuze vogels, dag bloeme loonstop" die in de i naar de Jaarbeurshs meegevoerd. Toegegeven: hier e klonk de roep: „Rooivin denaar", maar daarvan ken de roepers zelf nog meer dan de bered tie-agenten, die dan o optraden. Verder were dens de mars hoofd goedmoedig gejoeld. D hield daardoor de syr van de duizenden die 1 parkeerterrein bij het spoorcomplex tot de J hal, langs de route stono Ook in en om het giganti bouw, dat zaterdagmiddag vakcentrales van de Jaarbe afgehuurd, werd het klim paald door gemoedelijke e zelfs aandoenlijke tafereelt de eerste verdieping, waar podium met spreekgestoelte installeerd, stonden zo'n werknemers geduldig te naar wat de vakbondsvoorzi zeggen hadden. (ADVERTENTIE) a

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 10