minister l antwoordt Z.- nog stf TROUWEN OF EEN NIEUWE WONING DUUR?? VAN lERSEL's MEUBELFABRIEKEN N.V. Terneuzen-project is een bloedernstige zaak LUCTOR I IN SLOTFASE GELIJK TEGEN ANIMO II Brochure over bos-, duin- en heidebranden K.V.P.-statenkringen Hulst en Sluis gaan nauw samenwerken t t ,,'T IS TE GEK, WEET JE WEL" Korfbalcompetitie GEGADIGDEN b" 8 i°t en m fan Le Utrecht Promotiekansen St.-Aloysius 2 Enorme oogst winterbloemkool in Zeeland FRAMBOZEN STAAN ER GOED VOOR Uitslagen Wees zuinig op de natuur geen spreekuur DAGBLAD DE STEM JOSEPHUS ANTONIUS NEVE RACHEL VAN BASSELAERE Arsène F. Pollet Scheldeveren vervoerden meer auto's Vlissingen wil voor vier ton gronden kopen rBübtlpj Lekker f j Duvekot - Roset NN. kampwinkels Duvekot-Roset N.V. »vivoifavivoifavivoifavivoifavi NIET ALS U EERST EEN BEZOEK BRENGT AAN BERGEN OP ZOOMS GROOTSTE MEUBELZAAK Voorbeeld 1 BANKSTEL skai c, losse kussens 289,- BERGMEUBEL teak 159,- 2-PERSOONS SLAAPKAMER 119,- EETHOEK TAFEL 215,- TOTAAL 782,- Voorbeeld II QUEEN ANN BANKSTEL698,- QUEEN ANN SALONKAST450,- QUEEN ANN EETHOEK TAFEL659,- QUEEN ANN SLAAPKAMER .1190,- TOTAAL 2997,- Voorbeeld III OUD HOLLANDS BANKSTEL575,- OUD HOLLANDSE BROODKAST 350,- OUD HOLLANDSE EETHOEK TAFEL 355,- Bijpassende slaapkamer met 3-d. kast 398r TOTAAL 1678,- BERGEN OP ZOOM HALSTERSEWEG 265 (v/h DE KOPEREN DOOS) Prijsvraag ontwerpen Van bejaardenstoel )u,tse bejaarden borden graag oud DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 24 APRIL 1968 (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN 't Ziet er al ge weldig uit. Galerie J34 aan de Gre- nulaan in Terneuzen staat, hangt en ligt vol toestanden, in elkaar gezet door Terneuzens schooljeugd van rond de 17. Vorige week werden ze via de krant en via stencils opge roepen om een weekje creatief te ko men doen. Het idee was van galerie houder Jan Juffermans en de ge meente gaf er direct royaal mede werking aan. En vrijdag zal het in eens allemaal bloedernstig gaan wor den. Dan komt er zelfs nog een panel (nee, geen forum) aan te pas. 't Is te gek, weet je wel", is de hippe kreet die de ronde doet Onder de timmerende, zagende, schrijvende, vervende en tekenende jeugd. Haar opgave is, te vertellen (al timmeren de, zagende, enzovoort) wat ze van haar Terneiuzen- wel vindt. Heel gek- dingen vinden de jongeren ervan Dingen vam „komt het zien, komt het eien", want ze vallen nauwelijks na te vertellen. Er is een nieuw wapen bedacht voor Terneuzen, strips ver tellen over „La vie en rose" in d.eze hippe stad. Via ingewikkelde toestan den kunnen de bezoekers eigenhandig de levensloop volgen van een Terneu zenaar. Lekker gek allemaal. En er Is kennelijk hard aan gewerkt. Zo is er ook een vijftigtal scholie ren met enquêteformulieren op stap gegaan. De vragen cirkelden rond het thema: Wat vindt u eigenlijk van Terneuzen? En men vindt er een hele boel van. Op het gemeentehuis heeft men al van de nodige belangstelling blijk gegeven voor de resultaten van dit mini-onderzoek. De galerie is in middels al voor iedereen elke mid dag van twee tot zes geopend. Dat betekent niet dat het project al rond is. Helemaal af moet het vrijdag avond zijn. Als het dan niet regent komen er picknickzitjes in de tuin, waar nu reeds muurschilderingen en merkwaardige im- en mobiles uit nodigend op de bezoekers wachten. Om acht uur vrijdagavond wordt het project officieel den volke, getoond. En dan kan er stevig gediscussieerd worden met belangrijke Terneuze- naars: de wethouder van culturele zaken, de heer F. M. Berbers, ds. W. H. Gispen, mevrouw Wil Kes-Spruyt, de heer R. v. Hulst, ambtenaar cul turele zaken, de heer W. H. Blok, hoofd Van de afd. indlutetrialisatie en planologie in Terneuzen. Dat zijn dan de mensen van wie Jan Juffer mans heeft verklaard, dat ze uitein delijk veel hipper zijn dan die Terneu. (Van,onze tafeltennismedewerker) MIDDELBURG Na de ontmoe ting tegen het Amsterdamse REA zijn de papieren van het Graauwse St.- Aloysius 2 om te kunnen promove ren er niet beter op geworden. Bij de Amsterdammers was Duim opper machtig. Theo Vernimmen was voor St.-Aloysius de beste man en won tweemaal. Jo Boogaert zorgde voor het derde punt. Willy Morcus kon niet tot scoren komen. Gispen en Wibaats wonnen beiden van respectievelijk Aviolanda (37) en Germinal 2. In de Zeeuwse afde ling speelde SSW in de tweede klas se B zijn resterende wedstrijden. Het had aan de 3—7 overwinning tegen WVZ 4 voldoende om degradatie te ontlopen. Hiervan werd WVZ 4 het slachtoffer. Hannewijk en Verburg zorgden voor de punten. De laatste wedstrijd was tegen het Oostburgse ONA 2. De Zeeuwsch-Vlamingen wa ren hier duidelijk sterker en de spoorwegmensen verloren dan ook met 3-7. J. Carpentier en A. Kos ten zorgden elk voor drie overwin ningen. In klas 4a kwam St.-Aloysius 6 verrassend goed uit de bus door het sterke Haringman 4 met 19 te klop pen. Hoewel deze cijfers wat aan de hoge kant waren wonnen Willy Du- mez en W. Kouijzer al hun partijen H. Morkes zegevierde tweemaal. H. Hoogerland redde de eer. De enige wedstrijd in 4b tussen Big Smash 4 en Middelburg-Zuid 4 werd met ruim verschil (82) door eerstgenoemde club gewonnen. Alleen J. Provoost verloor zijn partij tegen A. Geervliet. zense jeugd. Aam die laatste groep valt de eer te beurt alsnog het tegen deel te bewijzen. (Van onze correspondent) GOES De grote drukte in de Zeeuwse winterbloemkool is begon nen. Door het warme weer van de laatste tijd verloopt de ontwikkeling van de kool zeer snel en nemen de aanvoeren toe. Vooral is dat het ge val bij de veiling „Walcheren" te Middelburg. Daar was in het begin van deze week een dagaanvoer van 20.000 stuks winterbloemkool, die vlot werden gekocht voor de binnen landse markt. De prijs van de goede kwaliteiten grote maat lag begin deze week tus sen 75 en 90 cent per stuk. Kleinere maten deden tussen 30 en 50 cent per stuk. Er is een groot aanbod van kleine kool, dit als gevolg van de snelle ontwikkeling door' het warme weer. De bloemkooltelers hebben niet an ders nodig dan lagere temperaturen, waardoor de kool beter uitgroeit en de kwaliteit beter wordt. Zeeland is het belangrijkste Neder landse teeltcentrum van winter bloemkool. Ais gevolg van de gun stige teeltresultaten in 1967 is er dit jaar een zeer groot areaal en men houdt het er op, dat naar hoeveel heid de grootste oogst behaald zal worden die er ooit van dit produkt in Zeeland is geweest, dat wil zeg gen dat er minstens 1 miljoen stuks aan de Zeeuwse veilingen zullen ko men. Behalve in Middelburg is de aanvoer ook van betekenis in Ka- pelle-Biezelinge en Goes. De ophoudprijs van dit produkt be draagt 10 cent per stuk. Kool die de ze prijs niet opbrengt, wordt uit de markt genomen en vernietigd. De teler krijgt er dan geen vergoeding voor en moet ook geen heffing voor dit produkt betalen. Slechts wat klei ne kool van slechte kwaliteit kan op het ogenblik niet worden verkocht. Het gaat echter niet om hoeveelhe den van betekenis. GOES De frambozen staan er in Zeeland over het algemeen goed voor. Dit blijkt uit een overzicht dat is opgenomen in het jongste num mer van Kleinfruitteelt adviezen, een uitgave van het Rijkstuinbouw- consulentschap te Goes. Gezegd wordt dat men op enkele bedrijven de scheuten wat ruimer heeft aangebonden, waardoor o.a. de pluk wordt vergemakkelijkt. De jon ge scheuten dienen in de frambozen- aanplant over het algemeen nog ver wijderd te worden. Afhankelijk van de groeikracht van het gewas moet hiermede worden doorgegaan; op sterk groeiende percelen wel tot be gin mei. Het gewas moet ook regel matig worden gecontroleerd op de aanwezigheid van bladluizen etc. In dien nodig moet hiertegen worden gespoten. Dat geldt ook voor aard beien en bramen. Verder moet zowel bij aardbeien als bij frambozen de grauwe schim mel worden bestreden. Deze veroor zaakt het z.g.n. vruchtrot. Wanneer deze zwam niet uiterst zorgvuldig wordt bestreden kan gemakkelijk grote schade ontstaan, vooral in een regenperiode. Het Rijkstuinbouwconsulentschap Goes vindt het verwonderlijk, dat er nog steeds bedrijven zijn die hieraan te weinig aandacht besteden. De kwaliteit van de stengels die dit jaar een bramenoogst moeten geven is op veel percelen aanmerkelijk min der dan het vorig jaar Er komen ingezonken zwarte plekken op voor en afgestorven gedeelten. Verder wordt in Kleinfruitteelt adviezen melding gemaakt van de verschil lende proeven, die genomen worden in de kleinfruitproeftuin te Kapelle, die men onder leiding kan bezich tigen. (Van onze korfbalmedewerker) TERNEUZEN In de Xe klas van de ZKB werden twee wedstrijden ge speeld, die voor de stand zeer be langrijk waren. Animo II-Luctor I was een wedstrijd waarin Lnctor een snel verworven 20 voorsprong zag veranderen in een 42 achterstand en uiteindelijk in de laatste minuut nog gelijkmaakte. Piet Geene nam bij Luctor alle vier de treffers voor zijn rekening. Swift 3 moest naar Kloetinge en versloeg daar Blauw Wit in een matige wedstrijd met 43, Swift was gelukkiger in de afwer king. Stand: Animo 13-16; Luctor 12-15; Zuidwesters 11-14; Tjoba II 11-12'; Blauw Wit 12-9; Stormvogels 10-8; Swift 3 11-8; Vedo 12-8. 2 winst punten in mindering. In 2A had BKC de grootste moei te met Zuidwesters 2. Het won for tuinlijk met 87. Animo 3 bleef goed volgen en drukte Ondo 2 nog wat vaster op de laatste plaats 36. Stand: BKC 10-14; Atlas 10-12; A- nimo 3 10-12; Zuidwesters 10-9; TOP 10-9; Ondo 2 10-4. In 2B klom Elto door een 3-7 zege op Volharding naar de derde plaats. Volharding komt hierdoor in moei lijkheden. Blauw Wit bleef goede tweede door Tjoba 3 met 36 te kloppen. Stand Olympia 9-14; Blauw Wit 2 10-13; Elto 8-12; Tjoba 3 9-7; Luctor 2 10-7; Volharding 7-6; Togo 2 10-5. In de derde klas ging slechts 1 wedstrijd door. Storvogels 2 en Ani mo 4 speelden in Westkapelle met 2—2 gelijk. Stand KVL 10-18; Animo 4 11-15; Atlas 2 8-12; Tjoba 4 7-8; Stormvogels 2 11-7; Vedo 2 7-4; Olympia 2 8-4; BKC 2 6-2. Ok bij de junioren ging slechts 1 wedstrijd door. Togo moest in Goes de punten aan de gasten Blauw Wit laten met 14. Stand: Swift 2 7-14: Blauw Wit 7- 10; Animo 7-6; Swift 1 8-4; Togo 9-4. I: Animo 2-Luctor 1 44; Blauw Wit 1-Swift 3 34. IIA: Ondo 2-Animo 3 3—6; BKC 1- Zuidwesters 2 87. IIB Volharding 1-Elto 37; Tjoba 3-Blauw Wit 2 3—6; Togo 2-Olym- pia 1 uitg. Ill: Vedo 2-BKC 2 uitg.; Stormvogels 2-Animo 4 22. Junioren: Togo-Blauw Wit 14. Adspiranten A: Stormvogels A-Ondo A 62; Zuidwesters A-Animo A 35 Volharding A-Togo A 32. B: Animo B-Swift kwiek 13; Swift snel-Atlas 35. C: Swift vlug-Ondo B 11; Swift rap-Storm vogels B 03; Ondo B- KVL uitg. D: Blauw Wit A-Luctor A 83. E: Luctor B-Blauw Wit B 31; O- Olympia B-Togo B 30. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Koninklijke Neder landse Heidemaatschappij heeft in een onlangs verschenen brochure „Bos-, duin- en heidebranden" een dringend beroep gedaan op alle na tuurliefhebbers in Nederland om het beperkte natuurschoon waarover Ne derland beschikt in stand te houden en niet door vuur te laten vernie tigen. Uit cijfers, ontleend aan de statis tiek voor bos- en heidebranden, blijkt bijvoorbeeld, dat in de periode van 1955 tot en met 1964 gemiddeld 345 branden per jaar voorkwamen. Hierdoor werd jaarlijks een opper vlakte van 225 ha bos en 647 ha hei de, ruigte en opslag vernietigd. De gemiddelde cultuurschade bedroeg per jaar f 266.365,-. Gebleken is, dat de méeste bos- en heidebranden voorkomen in de maanden maart, april en mêi. Juist in deze maanden is extra-vóorzich- tigheid geboden, doordat de meeste planten door de geringe regenval nog dor zijn en het kleinste brandje sterk wordt aangewakkerd door de schrale oostenwind. Na mei is het aantal branden meestal minder groot. Behalve een vurig pleidooi voor het behoud van natuurschoon, besteedt de brochure ook grote aandacht aan de bestrijding en het voorkomen van branden die vaak een noodlottige om vang kunnen aannemen. De schrij ver haalt daarbij enkele voorbeelden aan, die gemakkelijk tot bos- en hei debrand kunnen leiden o.a. het weg gooien van een smeulende peuk en kinderen die met lucifers spelen. Hij wijst er in dit verband op, dat voor al de ouders, onderwijzers en jeugd leiders er veel toe kunnen bijdragen de jongeren tot voorzichtigheid aan te sporen door de liefde voor de na tuur bij hen aan te wakkeren. (Van onze correspondent) HULST. Met het doel de positie van rooms-katholiek Zeeuwscli- Vlaanderen met name in de Zeeuwse staten te versterken en om gezamen lijk specifiek Zeeuwsch-Vlaamse pro blemen te bespreken willen de be sturen van de statenkringen Hulst en Sluis van de KVP nauwer gaan samenwerken. In de kringvergadering te Hulst van de statenkring Hulst verklaarde voorzitter W. Lambert, dat het be stuur er zeer positief tegenover staat. Het is de bedoeling dat de besturen van beide statenkringen regelmatig bijeen zullen komen om dan geza menlijk een standpunt te bepalen over belangrijke vraagstukken die het gehele Zeeuwsch-Vlaamse gebied aangaan, zoals werkgelegenheid, in dustrialisatie, watervoorziening enz. Het bestuur van de statenkring Hulst werd tijdens de kringvergade ring door de leden gemachtigd alle mogelijke beslissingen te treffen om deze samenwerking te bevorderen. Wegens te sterke eenzijdige samen stelling van het huidige statenkring- bestuur Hulst werd het bestuur met twee leden uitgebreid tot elf. Dit gaf de mogelijkheid tot een betere even redig regionale vertegenwoordiging. Er moest tevens voorzien worden in twee vacatures in verband met de kringvoorzittersfunctie van drs. W. Lockefeer en het uittreden van mej. Th. van Esbroeck. Gekozen werden: mevrouw Kosters te Terneuzen en de heren P. de Coninck te Terneuzen, W. van Alphen te Terneuzen en O. Kips te Graauw. Drs. W. Lockefeer, voorzitter van het KVP-kringbestuur gaf onder de titel: „De KVP Organisatie Nu" een overzicht van de historische ontwik keling binnen de Katholieke Partij. Ten aanzien van de huidige ont wikkelingen in de KVP zag de spre ker een psychologisch verband tus sen de val van het kabinet-Cals en de de nieuwe stromingen in de KVP, o.a. die van de KVP-radicalen. Drs. Lockefeer verklaarde dat het kring- bestuur in Zeeland achter het lande lijk partijbestuur staat. Het acht dit competent de resoluties van Arnhem uit te voeren. Het interimrapport van de groep van 18 is klaar, maar moet in de diverse afdelingen nog worden besproken. Drs. Lockefeer noemde dit „de nieuwe geloofsstructuur van de KVP". Drs. W. Dusardijn lid van de Twee de-Kamerfractie van de KVP, die tij dens deze bijeenkomst een inleiding zou houden over: „De Tweede Ka merfractie NU", was verhinderd we gens ziekte. Op 27 april a.s. hopen onze geliefde ouders J. Roctus en E. Roctus-Muller hun 25-jarige echtvereni ging te vieren. Dat God hen nog lang mag sparen, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkind. Post Hengstdijk, Paulus- polder 16. DANKBETUIGING Bij deze betuigen wij, ook namens wederzijdse ouders, onze hartelijke dank voor de vele bloemen en ca deaus bij ons huwelijk ondervonden. J. de Waal-den Blanken Kloosterzande, april 1968. Hulsterweg 25. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen) Overleden: F. A. de Kaart, 72 jr., wednr. van A. de Kaart-Mos, te Vlis- singen, 22 april 1968; J. Beun, 53 jr. ev. L. Beun- Marissen, te Middelburg, 22 april 1968; P. C. Ragut, 77 jr. te Middelburg, 21 april 1968; J. van de Guch- te, 55 jr. te Middelburg, 20 april 1968; C. Bos-de Pag- ter, 74 jr. te Domburg, 21 april 1968; A. Versprille, 71 jr. ev. A. Verschprille- Kriekaard, te Krabbendij- ke, 22 april 1968. St. Elisabeth Ziekenhuis Sluiskil Op 30 april a.s. is er, in verband met Koninginne dag, De spreekuren van dr. Widdershove, dr. Dorre- paal en dr. Visser komen derhalve te vervallen. -f- Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een geduldig gedra gen lijden in het r.-k. ziekenhuis te Hulst, voorzien van de H. Sa cramenten der zieken in de ouderdom van 61 jaar, onze inniggeliefde echtgenote en moeder, grootmoeder, zuster en schoonzuster, mevrouw MARIA RINGOOT echtgenote van de heer Joseph Martens Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in uwe gebeden aan. St.-Jansteen: Joseph Martens G. Martens L. Martens- v. Waesberghe Peggy Oss: E. Martens R. Martens- v. Ballegooy Josje Elisabeth Familie Martens Familie Ringoot St.-Jansteen, 22 april 1968. De plechtige uitvaart dienst tot dewelke wij UEd. beleefd uitnodigen zal plaats hebben in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te St.-Jansteen, op don derdag 25 april om 10.00 uur, waarna begrafenis op het r.-k. kerkhof al daar. Eucharistieviering woensdagavond om 19- uur in de voornoemde kerk. Samenkomst zieken huis, Tabakstraat Hulst om 9.30 uur. UITSLAG LOTERIJ BAZAR, trekking 20 april j.l., ge houden in gebouw „Pro Rege", Terneuzen. Ie pr. 2429, 2e pr. 1979, 3e pr. 2146, 4e pr. 2215, 5e pr. 1334. Prijzen telf. bericht naar no. 01140-2214. Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele bewijzen van medeleven tijdens de ziekte en hét overlijden van mijn inniggeliefde vrouw en zuster ANNA A. J. CYSOUW geb. Huyssen Uit aller naam, P. CYSOUW. Aardenburg, april 1968. Haven 2. U kunt niet beter kiezen dan op grond van wetenschappelijk vastgestelde bewijzen I Vastgesteld is dat de dagbladpers het belangrijkste reclamemedium in Nederland is. geen enkel ander reclamemedium een zo groot persoonlijk bereik bij mannen en vrouwen heeft als het dagblad. 79% van de dagbladpagina's met advertenties onder de ogen komt van de lezers en lezeressen van 18 jaar en ouder- Logisch, dat u niet anders kiest dan hef beste Uw reclame-boodschap „doet het" het best in het dagblad. Ook in Heden overleed na een kortstondige ziekte voorzien te zijn van de H. H. SacramentenB/1 zieken, in het St.-Liduina-ziekenhuis te H i onze inniggeliefde vader, behuwdvader eriwh' der, broer, schoonbroer en oom, de heer weduwnaar van Amelia Wesepoel in de ouderdom van 80 jaar. Wij bevelen de ziel van de dierbare overlM in uw godvruchtige gebeden aan, Kloosterzande: P. Neve C. Neve-Jonkheijm en kinderen Hengstdijk: J. L. C. Neve M. Neve-Collet en kinderen Familie Neve Familie Wesepoel. Kloosterzande, 21 april 1968. Groenendijk 75. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u bê]»« I wordt uitgenodigd, zal plaats hebben heé,, woensdag 24 april om 10 uur, in de parocbifW.L van de H. Martinus te Groenendijk. De overledene ligt opgebaard in de rouwlami I van huize St.-Antonius te Groenendijk. Bijeenkomst aldaar heden om 09.45 uur. Zij, die bij vergetelheid geen uitnodiging hebben I ontvangen, gelieven deze advertentie als zodj nig te beschouwen. Met diepe droefheid geven wij u kennis, een kortstondig lijden en gesterkt door' de"s!! I cramenten der zieken van ons is heengegj mijn lieve vrouw, onze moeder, behuwd- ei II grootmoeder, mevrouw echtgenote van de heer geboren te St.-Kruis-Eiland op 25 maart 11 en overleden in het St.-Antonius-ziekenhujj li Oostburg op 22 april 1968. Aardenburg: A. F. Pollet M. Kromheecke-Pollet M. Kromheecke Eddy Sluisheille: A. van Basselaere A. van Basselaere-Rijkaert Aardenburg, 22 april 1968. Peursenstraat 20. De plechtige uitvaartmis waartoe u beleefd*: uitgenodigd, zal plaats hebben op donderdag» april a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk c O. L. Vrouw Hemelvaart te Aardenburg, win de teraardebestelling zal plaats hebben. Rozenkransgebed voor de overledene op won dag 24 april om 19.00 uur in voornoeai kerk. Zij, die hij vergetelheid geen uitnodiging mach ten ontvangen, gelieve deze als zodanig beschouwen. I (Van een onzer verslaggeefsters) VLISSINGEN Het aantal passa-j giers dat in januari tot en metl maart van dit jaar is vervoerd met!' de Provinciale Stoombootdiensten I over de Westerschelde is kleiner dan I het aantal vervoerde passagiers in I J de eerste drie maanden van het vo- I rig jaar. Gedurende deze maanden j J in 1968 werden echter meer auto's! over de Westerschelde gezet 'dan in dezelfde maanden van het vorig jaar. In de maand maart van dit 1 jaar werden 374.288 passagiers en I 139.251 auto's vervoerd. In maart 1967 bedroegen deze aantallen resp. 1 414.472 en 138.142. (Van een onzer verslaggevers VLISSINGEN Het gemeentebe stuur van Vlissingen wil voor bijna vier ton gronden verwerven voor de uitvoering van het plan Souburg- Noord. In een schrijven aan de raad stellen b. en w. voor om de gronden in totaal ongeveer 1200 hectare van drie particuliere eigenaren te kopen. Om direct na koop de beschikking over de gronden te kunnen krijgen zullen echter ook de betrokken pachtovereenkomsten voortijdig moe ten worden beëindigd. Met twee van de drie pachters is inmiddels al over eenstemming bereikt. Voor de scha deloosstelling vragen b. en w. een krediet van in totaal bijna 108.000 gulden. jVIVOIFAVIVOIFAVIVOIFAVlVOlFAVIM STATIONSWEG 18 KRABBENDIJKE TIJDELIJK 5 ct VOORDEEL op de grote GEVRAAGD MET SPOED: VOOR HET BEHEREN VAN op enkele grote campings in Zeeland en Brabant. Ervaring en diploma's gewenst. Inlichtingen: STATIONSWEG 18 KRABBENDIJKE ten een V,an M«ubelfabrikan- ■iri,„o nationale prijsvraag uitee- beiiarrt11 V?°r het nntwerpen van een ïngeveernSl ^eriand telt thans iZ lTJl m,I]' inwoners van 65 aanbod vTstollr^nks het grote bel zitmeiiWi ,s een ™mforta- sroep Sul V°°r deze "langrijke P £ebruikers moeil«k te vinden. aap deze nationale prijs-" 'architectpn6"SaSteld.V00r binnenhuis diegenen die"1™ Strrf1-j°ntWerpers en opleiding zhn HPtbe-lde,beru°epen in i dat zii 'n j ls bedoeling de gebruikerrcr f^J^delde bejaar- toeube] oritwefn en gerieflijk J dat in seri^ S6n en Jvervaardigen, .ceerd. Op schrift i^? Seprodu- bot Secretariaat 6 aanvraag bij PoderSd^Fahril^t d£ ^niging [straat 1 ho„ ti ^ornelis Jol- Prijsvraaam-Haag' zull?n' zij het gen. gramma gratis ontvan- j.zerpe'n™1'1 mo5nnlnZeI?ding van om" 1968. modellen sluit op 31 juli Jlen zu!leZnIdoeoI1r °ntw.erpen en model- (digen word iury van deskun digheid technisch00 op doelma- Uteiten DeSe ?n esthetiseha kwa den bekronrrii «zending zal wor- 13000,-d°^d met,ee" Prüs van peren A D r? bestaan uit de f. Bruigom'J' J' Belion- A- Fioem, E. F m w"g Ie' drs' B' M' Jrouw j. w;ba^ Wensing en me- f Plaat" vfnrten^c11^6 beoordeling zal Karden1 die d °°r een be- lïen uitsluitend Yervaardigde model- fa] beoordelen a's |ebruiksvoorwerp ban f 3ooo zal t^neens een pri;is 7laars inzipne toekennen voor de ptoe'l. meest comfortabele ingezonden modeVf1'011316 prÜsvraag Stoeien ztow van bejaarden- füdens de v". ^orden geëxposeerd Pag 9 .p 13 september. Maan- FijswinnaarT nfï- ?Ullen aldaar de pendgemaakt ?!ee' ..worden be- ptgereikt. Prijzen worden 11 d^^oSontwIki3"/0 maatschappij problee^^kketde landen vormt Probleem dat hoe langer hoe

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 4