Felle demarrage Prinsen van Opvallende doorbraak van De Ridder in Breda SENSATIONELE STRIJD IN RONDE VAN VLAANDEREN Henk de Kleine: bandstoottitel PSV leverancier van jong talent FRAAIE ZEGE IN RONDE VANTWENTE Godefroot zegevierde UITSLAGEN e. Nationale badmintonkampioenschappen Uitdaging Indrukwekkend &taag ^etflenk «gOUfig e Terneuzen NEN is watje noemt ne-zuiver dit nog bestaat. |z betekent vooral |a,want goed en jen gaan samen, [garen zijn nu ikelierste krijgen laar nog steeds oecialisten. goed is? Is deze corona Idezeifde de zeer fijne Int neester ^juffrouw Spectaculair Niet gelukt Uitslag Leidelmeijer en Agnes Geene zegevierden OUDE FwfI Eindstand Te zwaai Turntitel voor Gunneman Onttroond Uitslagen lêklenka V ELDEBAD n 1968 (half meihalf sej>- itanten opgeroepen voor d* DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 1 APRIL 1968 I il invloed op pg I ibineren. - GOES le functie omvat een 4014- ie functie onder c. een 39- te komen. |4 dagen te richten aan d* a Daan Holst: verrast door Prinsen. (Van onze sportredactie) ENTER. Wim Prinsen is de gro te triomfator geworden van de Ronde van Twente. De 23-jarige machine bankwerker nit Hank bleek zijn les te hebben geleerd na de Omloop van de Baronie, waarin hij niet tot overwinnaar werd uitgeroepen. Hij werd gediskwalificeerd omdat hij Baars wegduwde in de spurt. Prin sen liet het nu niet op een eindsprint aankomen. Ruim tweehonderd meter voor de finish van de Ronde van Twente zette hij een felle demar rage in. Te fel voor de kopgroep waarvan Prinsen deel uitmaakte. Zelfs coureurs als Marcel Pennings, Jan Spetgens en Jan Alings kregen geen kans meer om bij hem te ko men. Daarmee kreeg de zevende Ronde van Twente een winnaar, die bij de start niet als een der favorieten gold. Want voor'het begin werd algemeen aangenomen, dat Henk Nieuwkamp voor eigen publiek wel eens iets zou laten zien. En ook van mannen als Daan Holst, Jan van Katwijk, Cor Baars, Gerrit Leferink en Leen Poortvliet werd wel het een en ander verwacht. Dat al deze kanshebbers het niet hebben kunnen waar maken, was voornamelijk het gevolg van het vlakke verloop van deze zevende Twentse ronde, die dit keer voor de eerste keer het predikaat klassieker droeg. Door het fraaie weer, de uitsteken de wegen en het vlakke land waren er vrijwel geen moeilijkheden voor de renners. De gevolgen: een weinig interessante koers, en waarin het tempo te hoog lag. i Het meest spectaculair was nog de jacht die tussen Bornerbroek (32 km) en Hengelo (45 km). Een groep van zo'n zestig renners moest inzet ten om op onverklaarbare reden ont stane achterstand op ongeveer hon derd man sterke hoofdmacht onge daan te maken. Vooral dank zij de inspanningen van Jan van Katwijk, Matje Gerrits en. Leo van Schalen leverde het aanvankelijk vergeefs lijkende gevecht toch succes op. In de straten van Hengelo werd de her groepering een feit en tot kort voor Haaksbergen bleef het peloton bij een. Er viel zo nu en dan wel een renner af Jan Boode, die te wei nig kilometers had getraind, kon na ruim 50 km het tempo niet meer bij benen en ook Van Schalen en Van Katwijk werd het na zo'n 80 km te veel, maar grote verrassingen ble ven toen uit- Tot kort voor Haaksbergen Ger rit Leferink uit de groep wegsprong. Hij wilde kennelijk als eerste zijn I woonplaats binnenrijden, maar dat lukte niet omdat Daan Holst, Nanno Bakker, Jan Alings, Gé Veldhuizen, Piet Lugierse, Wim Prinsen, Jan j Spetgens, Marcel Pennings, Ad Duyker en Hans Verbeek onmiddel lijk mee gingen. Dit werd, ondanks (ADVERTENTIE) iUS TILBURG ETEN VOOR NOORD SUMATRA 1iÉt'ySMLlÉ' i MARCEL PENNINGS: tweede plaats 20 km voor de finish te Enter, de be slissende ontsnapping, want de voor sprong werd al snel opgevoerd tot zo'n paar honderd meter. Kort voor Enter trachtte Daan Holst weg te komen, maar de groep stond dat niet toe. Toen iedereen reeds rekening hield met de massaspurt demarreerde Wim Prinsen plotseling zeer fel. Een be slissende demarrage, want de renner uit Hank, die deel uitmaakte van de Vredesteinploeg werd niet meer ach terhaald. Van de overige vluchters toonde Marcel Pennings zich de sterkste. Gerrit Leferink werd met een achtste plaats de beste Twente naar. Het peloton finishte 1.38 sec. later. Hoekstra was in de spurt van de grote groep, Rink Cornelissen, Matje Gerrits en Henk Nieuwkamp te vlug af. 1. Wim Prinsen (Hank) de 158 km in 3 uur 50 min. 12 sec.; 2. Marcel Pennings (Nieuw Vennep) op 4 sec.; 3. Ko de Vrieze (Souburg); 4. Ad Duyker (Beverwijk); 5. Daan Holst (Amsterdam); 6. Jan Alings (Bun- ne); 7. Jan Spetgens (Someren); 8. Gerrit Leferink (Haaksbergen); 9. Gerrit Velthuizen (Maasdam); 10. Peter Legierse (Den Bommel); 11. Hans Verbeek (Poeldijk); 12 Nenno Bakker (Wieringerwerf) allen op 4 seconden. 13. Piet Hoekstra (Dok- kum) op 1 min. 38 sec. Wim Prinsen in de bloemen na zijn fraaie overwinning in de Ronde van Twente. (Van onze sportredactie) BREDA Tijdens de nationale badmintonkampioenschappen 1968, die in het Sportcentrum aan de Clau dius Prinsenlaan te Breda werden ge houden, veroverde Agnes Geene haar derde nationale titel door een over winning op Tonny Pannermans uit Heerlen. Agnes, die van plan is op CIOS een tennis- en badmintonoplei- ding te gaan volgen, stuitte in deze eindstrijd op weinig tegenstand en het was dan ook in recordtijd gebeurd: 11-3, 11-5. Drie prijzen bleken te zijn weggelegd voor de 20-jarige Herman Leidelmeijer, want nadat hij zijn en- kelspeltitel geprolongeerd had, deelde hij ook nog in de eer van overwin ningen in het herendubbel- en ge mengd dubbelspel. Voor wat betreft het damesenkel spel vielen er op de eerste wedstrijd dag al verrassingen te noteren. Dat gebeurde in de kwartfinales, waarin Tonny Pannermans de wat (Van onze sportredacteur) GENTBRUGGE Waar Gontrode ophoudt gehucht te zijn en de kasseien linksaf buigen om een hobbelig pad naar Bottelare te vor men, kreeg Ward Seis pure macht in zijn lichaam. Daar, op vijftien kilometer van de finish in de Ronde van Vlaanderen spanden zijn spieren zich als te strak aangetrokken kabeltouw. In Ward Seis groeide 't alles kunnende gevoel. Toen zijn krachten explodeerden en hij met wind tegen van kop demarreerde leek de ravage achter hem, in het vluchtersgroepje dat op de eindstreep af ging, onherstelbaar. „Het was alsof we stil stonden. Zo iets heb ik zelden meegemaakt", zou Jan Janssen later zeggen. Onstuitbaar daverde Ward Seis op het einddoel af. Nog 'n kwartiertje en hij zou er zijn. Even regel matig als de cadans die hem naar Gentbrugge dreef, groeide de voorsprong van Seis. Tot een maximum van veertig seconden. Wat er na het chronometreren van die „piek" gebeurde leek op een on overzichtelijk fragment uit een western met een zelden voorkomend slot: de held sneuvelde. Dertien seconden na de winnaar, Walter Godefroot, kwam Ward Seis binnen. Als zeventiende duels, kreeg een grimmig karakter. Eenzaam beulend tegen wind in zwoegde Ward Seis naar Gentbrug ge, om er als een ontredderd man te finishen. Zevenhonderd meter voor de streep werd hij, moe gestreden, gepasseerd door de naar adem snakkende ach tervolgers. De enige troost voor Seis was het feit dat Walter Godefroot, met wie hij „in de slag" zat en die voor hem zo lang mogelijk de vaart uit het groepje haalde, de spurt won. Niet de meer bekende Jan Janssen, die in een moeilijke positie gema noeuvreerd werd, toen het op verde len van de plaatsen aankwam, niet wereldkampioen Eddy Merckx, die zich onthield van deelname aan de spurt, om in de moeilijk te overziene prijzenslag geen springplank te vor men voor Rik van Looy, wiens groot ste genoegen in deze Ronde van Verslagen door de eendracht, waar het in de kopgroep lang aan ontbrak en die een imponerende macht maak te toen er wèl sprake van was. In de laatste tien kilometer van de twee honderd negenenveertig, vonden de leiders elkaar plotseling. Godefroot, Reybroeck, Altig, Janssen, Van Ry- ckeghem, Rosiers, De Roo, Van de Kerckhove, Merckx, Van Dromme, Van Looy, Jourden, Poulidor, Bock- landt, Aimar en Hoban, die tot dan nauwelijks voor elkaar wilden fiet sen en de grootste aandacht hadden voor de houding van Eddy Merckx. organiseerden gezamenlijk een felle jacht op Ward Seis. De finale van de Ronde van Vlaanderen, rijk aan sensationele momenten en scherpe VENHUIZEN (ANP) Het heeft twaalf jaar geduurd voordat Henk de Kleine heeft kunnen waarmaken, dat 'iin overrompelende debuut in de ereklasse in 1956 (hij werd toen met- I een kampioen bandstoten met een Moyenne van 3.62) geen uitschieter js geweest. De blozende jongeling van 'oen namelijk werd wel een vaste deelnemer aan de toernooien om de Nationale titels, maar slaagde er nooit IMeer in om een kampioenschap te oehaien. Zelfs niet in het bandstoten, J "et spel dat hem het meest lag. Steeds I weer stuitte De Kleine meestal al zaterdags op de onverzettelijkheid Jan een Teegelaar, een Van Ooster- (loiit of een Vultink, de grote mannen w net bandstoten van de laatste tien jaar. De Kleine eindigde altijd hoog, Jan dikwijls een aanzienlijk moyen ne. maar de titel bleef voor hem een er verwijderd ideaal. (ADVERTENTIE) klare taal GENEVER "Jdghandigekneepfles f 11,— per liter Tot nu in het Westfriese Venhui zen, waar de inmiddels gerijpte De Kleine in een onaanzienlijke slotpar- tij favoriet Hans Vultink als een stoomwals verpletterde. Heel lang zaam voltrok de biervertegenwoor diger uit Mierlohout het vonnis over Vultink, die voorheen viermaal kam pioen was in deze spelsoort. Na een voorspoedig begin (series van 19 en 16) viel Vultink stil en kon De Klei ne, die snel over zijn gebruikelijke nervositeit heen was, met groeiende zekerheid aan zijn zege bouwen. Bij de stand 6565 na zestien beurten was er nog hoop voor Vultink, maar toen hij in de volgende veertien beur ten tot slechts elf caramboles kon ko men, viel er aan de winst van De Kleine eigenlijk al niet meer te tor nen: 76139 in dertig beurten. Overigens is er in een Nederlands kampioenschap nog nooit zo sterk ge speeld als ditmaal. Behalve De Kleine (6.66) en Vultink (6.11) bleef ook de Alkmaarder Ligthart met 6.08 boven de zes Daarnaast speelden Sund quest (5.41), Teegelaar (5.47) en Duy- sens (5.02) met gemiddelden, die wei nige jaren geleden haast goed waren voor een titel. 1. De Kleine 14 1400 210 41 6.66 2. Vultink 12 1326 217 57 6.11 3. Ligthart 8 1284 211 43 6.08 4. Sundquest 8 1187 219 52 5.41 5. Van Leur 8 1108 230 39 4.81 6. Teegelaar 4 1227 224 48 5.47 7. Duysens 2 1131 225 31 5.02 8. Jacobs 0 816 246 32 3.31 Walter Godefroot, die de Ronde van Vlaanderen op zijn naam schreef. Vlaanderen bestond uit het vastkle ven aan Merckx' wiel. De houding van Van Looy was bijna karakteris tiek voor de renners uit de kopgroep, die angstvallig iedere pedaalslag van Merckx controleerden. Rik van Looy onderscheidde zich daarbij het meest. „Als het .moet", verklaarde Merckx deze week, „rijd ik iedereen van mijn wiel". Voor de oude man Rik van Looy betekende dat een uitdaging. „Ik zal in zijn spoor blijven tot ik niet meer kan. Vroeger, toen ik aan de top stond, stemde iedereen zijn koers af op mij. Nu liggen de zaken anders. Nu zal ik aan het wiel van de vedet te blijven hangen". In eerste instan tie was dat Van Looy niet gelukt. Hij moest Merckx laten gaan, toen die met Janssen, Raymond Poulidor en Ward Seis wegsprong op de ge vreesde „muur van Geraardsbergen", een steile klim, die het peloton aan brokken sloeg. Het peloton dat toen amper herenigd was, want twaalf ki lometer voor de „muur" was er een einde gekomen aan een opwinnende ontsnapping. Die vlucht werd geleid door Felice Gimondi en begon al veertig kilo meter na de start. Een schuchtere po ging van de onbekende Freddy De- eloedt sloeg aan bij Gimondi, Juliën Stevens, Valeer van Sweevelt, Wil- frled David, Noël Foré, Christiaan Raymond en Piet de Wit. Met Ste vens, De Wit en Gimondi als hardste werkers wist dit groepje een aardig gat te slaan, dat ruim dertig kilome ter na de ontsnapping twee minuten en drie seconden bedroeg. Daarna zakte het verschil wat te rug, maar bleef toch nog lange tijd vrij comfortabel: ruim een minuut. Pas bij de beklimming van de Kware mont kwam er een verandering in de situatie. Felice Gimondi reed zijn col lega's los (ze vielen terug in de groep) en ging zelfverzekerd door. Twintig kilometer lang trok hij als een held door het Vlaamse land, toen boog hij voor de overmacht van het peloton. Lang rustte de karavaan niet uit van deze krachtenslopende en voor de volgers uitermate boeiende achtervolging. Op de muur van Geraardsbergen viel de volgende slag, die voor een groot deel beslissend zou worden. Poulidor, Seis, Janssen en Merckx demarreerden met succes, op de voet gevolgd door Van Looy, Bocklandt, Godefroot en Van de Kerckhove, die een fanatiek achtervolgend groepje vormden. Zestien kilometer later kre gen ze aansluiting bij de kopmannen, waardoor de vluchtersploeg bijzonder sterk werd en alle kans van slagen had. De onderlinge samenwerking liet echter te wensen over en toen de leiders aan de beklimming van de Valkenberg en Kasteelstraat (twee kort achter elkaar liggende heuvel tjes) begonnen, had de kop van het verbrijzelde peloton de achterstand van een minuut teruggebracht tot en kele tientallen seconden. Rosiers, De Roo en Van Rijckeghem overbrugden dit verschil snel en ze namen in de kopgroep de plaatsen in van Van Looy en Bocklandt, die terugvielen op een tweede ploegje. Dat vocht on der aanvoering van vooral Altig hard en de beloning bleef niet uit. In Zot- tegem (217 kilometer) kwamen ze bij: Altig, Jourden, Van Dromme, Hoban, Aimar, Reybroeck, Van Looy en Bocklandt. De strijdlust bleek er niet mee aan een eind gekomen. Het gevecht ging door al viel de kopgroep even stil door de angst die er was voor Eddy Merckx. Pas toen Ward Seis op 'n in drukwekkende manier wegsprong en regelrecht naar de overwinning dreig de te snellen, wilden de vluchters weer samenwerken. In de straten van Merelbrugge en Gentbrugge leverden ze een boeiend gevecht tegen solorijder Seis, wiens voorsprong onaantastbaar leek. Met het finish-doek in zicht sneuvelde de dappere avonturier echter. „Voor mij was hij de beste vandaag", oordeelde Jan Janssen. PETER HEERKENS hoger aangeslagen Margot ter Metz uit Haarlem versloeg en waarin de 15-jarige nationale jeugdkampioene Jokt van Beusekom (Den Haag) haar stadgenote Lilie ter Metz uitsehake- de. Joke van Beusekom kwam in de halve finales echter tegenover Agnes Geene en dat bleek voor dit jeugdige en talentvolle spee'.stertje toch een te grote opgave. Ook de titelhoudster Felice de Nooyer slaagde er niet in de halve eindstrijd te overleven. Ze werd uitgeschakeld door mejuffrouw Pannermans. Dat betekende' dus een finale Geene - Pannermans, die door eerstgenoemde in haar voordeel werd beslist, al was het voor mejuffrouw Pannermans geen schande te verlie zen van een speelster die zich onlangs bij de beste acht van de wereld plaatste. Was er bij de verschillende dames wedstrijden duidelijk sprake van snel opkomend talent, de grote verrassing van deze kampioenschappen was toch wel de sensationele doorbraak van de jeugdige Haarlemmer Piet Ridder. Nadat hij in de kwartfinales tegen de verwachtingen in zijn broer Boude- Wijn had uitgeschakeld, versloeg hij in de halve eindstrijd de toch meer ervaren en geraffineerder spelende Heerlenaar Leo Kountul: 11-15, 15-4, 15-1. In de finale moest Ridder het op nemen tegen de titelverdediger Her man Leidelmeijer, die met slechts één punt voorsprong de eerste set be machtigde, maar daarna zijn tegen stander duidelijk maakte dat de weg naar de titel niet over rozen gaat: 17-16, 15-6. Dat merkte overigens ook de Til- burger Huub van Ginneken, die vo rig jaar tweede werd, maar ditmaal al in de eerste ronde werd uitgescha- Herman Leidelmcyer (links) en Agnes Geene, die de nationale badminton- titels veroverden in Breda. 1 Godefroot (Belg.) de 249 km in 5.52 (gem. 42.443 km/h), 2 Reybroeck (Belg.), 3 Rudi Altig (W.-Dld.), 4 Jan Janssen (Ned.), 5 Van Rijckegem (Belg.), 6 Ro siers (Belg.), 7 De Roo (Ned.), 8 Van de Kerckhove (Belg.), 9 Merckx (Belg.), 10 Van Dromme (Belg.), 11 Van Looy (Belg.), 12 Hoban (Eng.), 13 Aimar (Fr.), 14 Bocklant (Belg.), 15 Poulidor (Fr.), 16 Jourden (Fr.), allen in 5.52.00, 17 Seis (Belg.) op 13 sec., 23 Van der Horst (Ned.), 27 Kar stens (Ned.), 28 Harings (Ned.), 31 Steevens (Ned.) allen op 13 sec., 35 Zoontjens (Ned.) op 1.40, 37 Vianen (Ned.) op 6, 39 Schee pers (Ned.), 41 Wagtmans (Ned.) 45 Ottenbros (Ned.), 60 Dolman (Ned., allen op 6.72, Nijdam (Ned.) op 7.20. ROTTERDAM (ANP) Dat een tak van sport met een of twee top mensen niet altijd in een gunstige positie verkeert, is de laatste jaren bij het Nederlandse herenturnen wel duidelijk gebleken. In de periode van Klaas Boot, die een tiental jaren on genaakbaar was en tijdens de alleen heerschappij van Willy Jaegers kre gen jonge turners weinig gelegen heid door te stoten naar de nationale top. Talentvolle jeugdturners keken enkele jaren op tegen de nationale kampioen, die immers toch niet te verelaan was en verdwenen dan ge ruisloos van het toneel. Zo kwam men eigenlijk nooit tot de opbouw van een homogeen en sterk nationaal team. Toen Willy Jaegers zich twee jaar geleden wegens een blessure moest terugtrekken veranderde de situatie echter volkomen. Dat het nationale herenturnen inmiddels op een hope loos dieptepunt was aangekomen, maakte toen niet veel meer uit. Het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond stelde oud-kampioen Klaas Boot aan als trainer en met behulp van de Duitser Hardy Frenger, die maandelijks de centrale trainings groep onder handen nam, werd be gonnen met een jonge formatie. Het Eindhovense PSV en St. Mauritius (Volendam), waren de grootste le veranciers van het jonge talent. Van de acht turners, die zondag in Rot terdam aan de middagwedstrijd om de nationale titel mochten deelne men, waren er liefst zes lid van deze twee verenigingen. Voor het Eindhovense PSV, dat ook bij het damesturnen bijzonder sterk voor de dag komt, verliep de strijd in Rotterdam bijzonder succesvol. Trainer Tonny Meijnen kon na af loop met Hans Gunneman en Cor Smulders de nieuwe en oude kam pioen in zijn armen sluiten. Naast het jeugdige PSV-tweetal kwam vooral Ab Wijma (Hercules Hebe) voortreffelijk voor de dag. Een tweede opvallende verschijning was jeugdkampioen Peter Karregat. De Volendammer mocht in de middag uren de keuzeoefeningen meedoen. Hij toonde daarin over een grote aanleg te beschikken. Wanneer hij de komende jaren wat krachtiger wordt, kan hij een grote aanwinst zijn. De uitslag: 1 Hans Gunneman (PSV, Eindhoven) 108.35 pnt.; 2 Cor Smulders (PSV, Eindhoven) 107.80 pnt.; 3 Ab Wijma (Hercules Hebe. Enschede) 106.75 pnt.; 4 Alex Knip (St. Mauritius, Volendam) 104.35 pnt; 5 Jan Snellenberg (St. Mauri tius, Volendam) 103.70 pnt.; 6 Jan de Wee (VZOS. Ierseke) 99.30 pnt.; keld door van Eek. de Heerlenaar Reindert Ook bij het damcsdubbelspel bleef niet alles bij het oude, want tot iedere verbazing werden de titel- houdsters Agnes Geene en Marja de Ridder onttroond door Lilie en Mar got ter Metz. Een verrassing was er ook in de beslissende fase van het gemengd dubbel, waarin Tonny Pan nermans en Leo Kountul, vorig jaar tweede, werden uitgeschakeld in de halve eindstrijd. Het herendubbel bracht dezelfde finale als vorig jaar. De gebroeders Van Ginneken verlo ren echter ook ditmaal van het duo Leidelmeijer - Kountul: 6-15, 15-9, 15-2. Tijdens deze kampioenschappen, die een propaganda voor de badmin- tonsport betekenden, is het team be kend geworden dat Nederland zal vertegenwoordigen bij de Europese kampioenschappen, welke van 19 tot 21 april in Bochum (West-Duitsland) gehouden worden. De afvaardiging zal bestaan uit de dames Agnes Gee ne, Joke van Beusekom en Felice en Mirette de Nooyer; de heren Leo Kountul en Loek Elders. Herman Lei delmeijer is verhinderd. Herenenkelspel, kwartfinales: H. Leidelmeijer sl. R. van Ginneken 17- 16, 15-5; Piet de Ridder si. L. Koun tul 15-0, 15-8; halve finales: H. Lei delmeijer sl. P. de Ridder 11-15, 15-4, 15-1; finale: H. Leidelmeijer sl. P. de Ridder 17-16, 15-6. Damesenkelspel, halve finales: T. Pannermans sl. F. de Nooyer 11-4, 11-6; A. Geene sl. J. van Beusekom 11-6, 11-2; finale: A. Geene »L T. Pannermans 11-3, 11-5. Damesdubbelspel, halve finales: M. en L. ter Metz sl. F. en M. de Nooyer 15-9, 7-15, 15-5; Geene - Ridder sl. Janssen - Beusekom 15-9, 18-5; finale: M. en L. ter Metz sl. Geene - Ridder 15-8, 15-3. Heren dubbelspel, halve finales: Lei delmeijer - Kountul sl. Leunissen - Weys 15-10, 13-15, 18-17; R. en H. van Ginneken sl. R. en P. Ridder 15-4, 15-8; finale: Leidelmeijer-Koun- tul sl. R. en H. van Ginneken 6-15, 15-9, 15-2. Gemengd dubbelspel, halve finales: Metz - Leidelmeijer sl. Siebert - Van Ginneken 15-11, 15-10; Nooyer - Van Ginneken sl. Pannermans - Kountul 15-6, 15-2; finale: Metz - Leidelmeijer s). Nooyer - Van Ginneken 15-9, 17-14. Veteranen, halve finales heren enkelspel: N. Tolen sl. A. van der Mark 15-9, 7-15; G. Mallant sl. E. v. d. Kruk 15-2, 15-2; finale: G. Mal lant sl. N. Tolen 15-10, 15-7. Damesenkelspel, halve finales: L. Verdier sl. A. Hofland 11-1, 11-1; N. Tolen w.o.; finale: L. Verdier sl. N. Tolen 11-2, 12-9. Herendubbelspel, halve finales: Van der Kruk - Mallant sl. GiU - Hofland 15-3, 15-13; Dumas - Tolen sl. Marckx - Margaroli 12-15, 15-9, 15-4; finale: Van der Kruk - Mallant sl. Dumas - Tolen 15-11, 15-10. Gemengd dubbelspel, halve finales: Tolen - Mallant sl. Hofland - Hen driks 15-6, 15-2; Wolters - Van der Kruk sl. Vogelsang - Dumas 18-15, 11-15, 15-11; finale: Tolen - Mallant sl. Vogelsang - Dumas 5-9, 15-11. (ADVERTENTIE) |taP óók deg«->f*e •^delniaa- Terlenka Young kostuums ziin in alle moderne herenkledingzaken verkrijgbaar.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 5