Piet Zwanenburg: Zeven medailles... Kees Verkerk tot 40,8 op 500 meter KEIZER „MENTAAL" NOG NIET STERK GENOEG Boek over carrière van Jan Janssen 55 OOK SNEL OP 3.000 METER PEGGY FLEMMING NAM GROTE VOORSPRONG Winterspelen op radio en t.v. ,IK VERKOOS DE WIELERSPORT' Congres over het recht in de sport Tweede seizoenhelft hockey begint met beperkt programma Speels Q&P Spelen ENORME AANVAL RUSSINNEN VERWACHT Eerste goud verrassend voor Italianen Geen grote rol V.S. en Zweden door de v.'v - Nadeel Radio Vissen IJshockey 13 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI T968 15 Peggy Fleming, de Amerikaanse favoriete bij het kunstrijden heeft dubbel geluk gehad. Zij trok giste ren voor de verplichte figuren num mer achttien, waardoor zij achter haag grote concurrente, de Oost- duitse Gabrielle Seyffert, zat. Bo vendien zijn de vijf figuren, die voor de strijd werden geloot, precies dezelfde als die waarmee zij dit jaar het Amerikaanse kampioen schap veroverde Er wordt in Frankrijk na de officiële opening door president De Gaulle gesproken over de Gaul- limpische Winterspelen". Liechtenstein houdt koppig vol, ook al heeft het sinds het in 1935 tot het I.O.C. toetrad nooit een me- daille gewonnen of zelfs maar een eervolle plaats behaald. Dit jaar is de delegatie groter dan ooit: negen atleten en vijf 'officials. Voor het eerst vertegenwoordigt een meisje het prinsdom. Het is de 17-jarige Marthe Buhler, die zelfs de vlag droeg tijdens de openingsplechtig heid. De Aga Khan, die in 1964 voor de Britse Olympische ski-ploeg uit kwam, bevindt zich nu als toeschou wer in Grenoble. „Hij heeft gewoon geen tijd meer om grondig te trai nen", zei zijn vroegere coach, de Oostenrijker Fritz Senger, die de Aga Khan tot in Frankrijk heeft gevolgd. In het Olympische dorp bestaan slechts weinig problemen. Het grootste is de „verkeersopstopping" bij de liften in de flatgebouwen. Iedere flat beschikt slechts over twee liften, die verdiepingen over slaan als zij vol beginnen te lopen. Dit heeft leden van de Britse ploeg er toe verleid een oproep in 'zijn lift te hangen: „Kijk eens jongens, iedereen wil op tijd zijn. Voorkom please wachten door de lift niet onnodig bezet te houden". Het schfjnt te helpen. 7 V (Van onze speciale verslaggever) GRENOBLE In het midden van de schaatsbaan van Grenoble, met tribunes die geen enkele beschutting bieden bij eventueel on aangename weersomstandigheden, oefenen de paren voor het kunst- rijden. Er stonden wat mensen om de baan van de milde zon te ge nieten en van de training van het Russische paar Olev Protopopov en Ludmilla Belusova, die voorlopig al het eerste applaus hebben geoogst van de weinig talrijke toeschouwers. Op de oefenbaan reden leden van de Nederlandse damesschaatsploeg htm rondjes. Het is meer om de spieren soepel te houden, want op snelheid wordt nau welijks getraind, drie dagen voor het eerste Olympische nummer voor onze dames, de 500 meter. De winnaar van de eerste gouden Olympische medaille, Franco Nones (27) tijdens zijn 30 kilometer lange loop in actie. nana «■iiinwiiiniiiiHiimniMiii (Van onze speciale verslaggever) DA VOS Langzamerhand begint Kees Verkerk zijn oude vorm weer terug te krijgen. Eén week voordat de schaatswedstrijden voor heren in Grenoble beginnen, kwam Verkerk in Davos tot opmerkelijke prestatie. Op de 500 meter maar liefst acht man reden onder de 40 seconden op dit supersnelle ijs kwam Verkerk tot de opzienbarende tijd van 40.8 secon den, een tijd die de wereldkampioen wel nooit voor mogelijk zal hebben gehouden. Op de 3.000 meter liet Verkerk ook een uitstekende tijd noteren. Terwijl hij alleen over de baan ging reed hij de 3 kilometer in 4.25.8, met welke tijd hij zich op de tweede plaats nes telde, achter de uitstekende Per Wil ly Guttormsen, die tot 4.24.0 kwam. Peter Nottet leverde op deze afstand een verdienstelijke prestatie: zijn 4.26.1 was goed genoeg voor de derde plaats, nog vóór Fred Anton Maier, die 4.28.4 nodig had. De 500 meter werd in dit inter nationale gezelschap een overwinning voor hoe kan het anders de Westduitser Erhard Keller, die dit seizoen nog maar zelden is verslagen. Zijn tijd bedroeg 39.6. Evgeni Grisjin, de Russische veteraan, stelde toch nog zijn kandidatuur voor een me daille in Grenoble. Hij „raffelde" de 500 meter af in 39.7, wat goed was voor een tweede plaats. Ard Schenk was de beste Nederlander op deze af stand. Hij verbeterde zijn persoon lijke record met 0.1 seconde tot 40.5. Het maakte Schenk de snelste Neder lander in de geschiedenis. Jan Bols (Van onze speciale verslaggever) GRENOBLE Met een enorme sensatie zijn de Olympische Winter spelen begonnen. Op het eerste ski- nummer, de 30 kilometer skiloop, werd voor het eerst In de geschie denis de hegemonie van de Scandi navische, en in mindere mate de Russische, skiërs doorbrokén. In Autrans liep en gleed de oersterke Italiaanse atleet Frarrco Nones naar het goud. Voor de Noor Odd Mar- tinsen, en de grote favoriet de Fin Eero Mantyranta, die goud in Inns- bruck veroverde en hetzelfde deed op de 15 km en bovendien wereld kampioen 1966 was. In het 1050 meter hoog gelegen Autrans waar het 8 graden vroor, r werd de meute favorieten een enor- me klap toegebracht. Tot hen behoor den de Noor Groimingen die in Inns, bruck zilver op dg 15 en 30 km f behaalde en niet eens bij de eerste tien kwam. Tot hen behoorde ook de Zweed Jan Halvarsson, evenmin bij de eerste tien, en de Rus Akent- jev. Al die in eigen land tot „zekere' winnaar" uitgeroepen grootheden, plus nog een handvol andere be roemdheden, werden verslagen door de Italiaan Franco Nones, ingedeeld in het leger van de outsiders. De wijze lessen van de door de Italianen aangetrokken Zweedse trainer Bengt -Herman Niesson hebben vrucht afgeworpen. Het eerste Olympische goud was de oorzaak van een diep gaande discussie in de met skiën vertrouwde stad Grenoble, waar men meewarig wees naar de uit slagenlijst waarop de Rus Voronkov als vierde voorkomt. Daarvoor heb ben de Russen toch waarlijk niet 7en bestudeerd hoe de Scan- dmaviërs toch tot al die skisuccessen kwamen. Ze hebben er duizenden waters film aan verschoten om de kunst te kunnen afkijken. Er is een soort hoerastemming ge varen, zowel in de schaatsers als in de officials. De grootste resultaten in Helsinki en Davos hebben daar voor de basis gelegd. Achteloos laat Piet Zwanenburg, de woorden „ze ven medailles" vallen. Daarop re kent hij. En dat zou meer dan de helft van het beschikbare eremetaal zijn- In de zeer optimistische stem ming „We zijn kerngezond, voe len ons prima en de conditie is op de top" kan een gevaar schuilen. Het staat als een paal boven water dat de vijf Nederlandse meisjes een enorme aanval te verduren krijgen van de Russinnen, die de schande van Helsinki ongetwijfeld willen uit wissen. Het is met voorspellen bij een schaatsstrijd precies hezelfde als met het invullen van de voetbal toto. Wie het weet wint elke zondag de pool. En dat gebeurt nooit. Er komt in Grenoble, wa het schaatsen betreft, nog een factor bij die niet te verwaarlozen is. Volgens de inwo ners is het weer in deze stad als een kameleon, wat iedereen op de ope ningsdag van de Spelen heeft kun nen constateren. Regen, sneeuw en dan opeens de zon, die gisteren per- tinet weigerden van de hemel te verdwijnen. Maar toen stak eensklaps wel een vrij forse wind op. De weersomstan digheden kunnen de grote factor zijn die aan de Olympische schaatsstrijd en dat geldt voor de heren vol gende week eveneens een andere wending kunnen geven dan alge meen wordt verwacht. (Van onze speciale verslaggever) GRENOBLE Peggy Fleming, de Amerikaanse wereldkampioene kunstrijden en in Grenoble favo riete voor de gouden medaille, heeft woensdagmorgen een flinke voor sprong genomen. Na twee van de vijf verplichte figuren staat de Ameri kaanse op een totaal van 373,4 pnt. Na twee figuren luidt de stand bij de dames: 1 Peggy Fleming (V.S.) 373,4 pnt.; 2 Gabrielle Seyffert (O.-DId.) 343,0; 3 Beatrix Schuba (Oostenrijk) 340,7; 4 Abertina Noyes (V.S.) 332,5; 5 Ha- na Maskova (Tsj.-SI.) 329,4; 6 Sally Ann Stapleford (G.B.) 317,3. Want hier in de stad, die is vol gestouwd met vlaggen, vanen en wimpels waardoor het stadsbeeld geheel vervormd ls oudere inwo ners spreken zelfs van misvormd, omdat ook het verkeer is ontwricht en de honderden busjes voor het vervoer van de deelnemers als tor ren overal tussendoor schieten wie zich in deze stad voor schaatsen interesseert, en dat zijn er niet zo bar veel, weet te vertellen, dat het vooral door de vroege aanvangsuren van de wedstrijden wel eens anders kan uitpakken. In deze tijd van het jaar heeft iemand die om 10 uur start het, meestal, minder goed dan zij die later over het ijs gaan, maar voegt men er dadelijk aan toe, als er wind komt gebeurt dat tegen de middag en 'dan is het nadeel echt aan de latere starters. In elk geval is ledereen in het Ne derlandse kamp gebrand op het doen van een greep met de grote hand in de lading eremetaal. Maar de wijze waarop de Russinnen trainen, doet verwachten, dat vooral van die zijde ernstig zal worden gepoogd de Ne derlandse hegemonie van Helsinki te wreken. In het achterhoofd speelt wel ze ker de gedachte, dat een Olympi sche strijd geen klassementewed strijd is. Op de sprint hebben de Russinnen in Ludmilla Titova een sterk ijzer in het vuur, maar de Amerikaanse coach Ken Henry heeft al verklaard dat hij voor Mary Meyers het goud heeft gereserveerd. OP wraak belust is vanzelfsprekend ook Ltdia Skoblikova, de 28-jarige lerares een jaar jonger dan Stien Kaiser die in Innsbrück alles won wat maar te winnen was en van dat succes dolgraag nog een kleine re prise wil geven, al zal zij ervan overtuigd zijn dat zij zeker op de langste twee afstamden tegen het geweld van Stien Kaiser en Ans Schut niet op kam. Op de sprint moet het voor Nederland komen van de jeugdige Elly van de Brom, maar het staat te bezien of zij de Rus sische en Amerikaanse flitsen kan weerstaan. Met Carry Geijsen en Stien Kader op de 1000 meter zit Nederland wel in de hoek waar de medailles liggen opgeborgen. Maar of het er in totaal zeven zullen wor den, het is veel, al durft trainer Piet Zwanenburg er wel wat onder te verwedden... Wil Burgmeyer, Ans Schut en Elly van den Brom wilden wel even met filmster Audrey Hepburn op de foto. PIET KEIZER bedankt (Van onze sportredactie) BREDA Vandaag staan er vie t.v.-uizendingen van de Olympische Winterspelen op het programma. Van kwart over zes tot tien over half zeven wordt er op Nederland I een reportage van het skiën afdaling heren uitgezonden. Op deze reportage sluit een program ma van tien minuten aan, waarin Nederlands commentaar gegeven zal worden op de feiten en ge beurtenissen van vandaag. Om tien voor half negen besluit een film overzicht (in kleur) de uitzendin gen uit Grenoble op Nederland I. Op het tweede net wordt van vijf voor half acht tot acht uur een re portage geven van de derde en vierde race twee-mans bobslee. Met ingang van morgenochtend 'zal de N.R.U. dagelijks in een on derbreking van 't ochtendprogram ma op Hilversum 1 (op zaterdag -IC en 17 februari op Hilversum 2) rechtstreekse radioreportages ver zorgen van de schaatswedstrijden voor dames en heren in Grenoble. Bovendien wordt met ingang van heden elke avond op Hilversum 2 van 22.50 tot 23.00 uur het Olym pisch journaal uitgezonden. De rechtstreekse radioreportages zijn te beluisteren: vrijdag 9 fe bruari van 10 tot 11 uur op Hil versum 1, zaterdag 10 februari van 9 tot 10.30 uur op Hilversum 2, zondag 11 februari van 10 tot 11.15 uur op Hilversum 1, maandag 12 februari van 9.30 - 11.30 uur op Hil versum 1, woensdag 14 februari van 10 tot 11.30 uur op Hiversum 1, donderdag en vrijdag 15 en 16 februari van 9 tot 12 uur op Hilversum 1 en zaterdag 17 fe bruari van 8 tot 13 uur op Hilver sum 1. Verslaggevers zijn theo Koo- men en Peter van Brakel. Het programma voor vandaag is als volgt: 0.70-15.00: kunstrijden da mes, tweede gedeelte van de ver plichte figuren, groot ijsstadion; 08.00-11.00: Rodelen, dames en he ren, eerste en tweede serie, Vil- lard-de-Lans; 12.00-14.00: Afdaling heren, Chamrousse; 17.00 IJshoc key, groep A: Tsjecho-Slowakije West Duitsland, groot ijsstadion; 18.30-20.30: 2-persoonsbob, derde en vierde serie, Alpe d'Huez; 20.30 IJshockeij, groep B: Noorwegen Frankrijk, klein ijsstadion; 21.00 IJshockey, groep A Canada Fin land, groot ijsstadion. (Van onze sportredactie) ZEIST. Piet Keizer, de in de interland Nederland—Joegoslavië uit het veld gezonden Ajax-speler die naar aanleiding daarvan door de KNVB voor vijf competitiewedstrij den werd geschorst, heeft bedankt voor het Nederlands elftal. Gister morgen ontving bondscoach Georg Kessler een brief van Keizer, waarin deze hem verzocht voorlopig niet meer te selecteren voor de nationale ploeg. De KNVB heeft eveneens een brief ontvangen van de Ajax-psycho- loog, dokter Zeven, die het gezien de ontwikkelingen van de laatste tijd niet verantwoord achtte dat Keizer zich nog langer beschikbaar stelde voor het Nederlands elftal. Georg Kessler was gistermorgen voor de eerste centrale' training duidelijk teleurgesteld door het ont breken van Keizer. Hij vertelde: „Ge zien de ontwikkeling van de persoon, lijkheid van de spelers lijkt mij het uitkomen in het Nederlands elftal een pluspunt. Voetballers als Romeyn en Warnas hebben zich ook voor hun club gunstig ontwikkeld sinds hun se lectie. Ik had een dergelijke beslissing van Keizer beslist niet verwacht. Na overleg met het bondsbestuur was besloten, dat er geen enkel bezwaar meer bestond tegen het selecteren van de Ajacieden. Ik heb van tevoren echter niet geïnformeerd bij Ajax of de spelers een selectie zouden aan vaarden. Pas woensdagmorgen ont ving 'ik de brief, die Keizer dinsdag had geschreven". De psycholoog van Ajax noemde de ontwikkeling in het najaar van 1967 als motief. Het uit 'het veld sturen heeft Keizer mentaal geen goed ge daan. Kessler zei desondanks: „Het lijkt mij niet, dat de beslissing van Keizer is ingegeven als reactie op de hem opgelegde straf. Wat mij betreft blijft een terugkeer van Keizer in de selectieploeg mogelijk, net zo goed als bijvoorbeeld van Muller, die ik van tevoren heb gezegd dat ik hem op dit moment niet zou kiezen. En ook waarom niet". De bondscoach had nog niet gedacht over een vervanging van Keizer in zijn selectie. „Gezien zijn kwaliteiten", aldus Kessler, „had ik hem graag in de ploeg gehad". Piets Keizer was gistermiddag niet aanwezig voor het geven van com mentaar. Hij vertoefde zoals hij gewoon is te doen met nog enkele andere visliefhebbers onder zijn col lega's aan een visrijk watertje „er gens in de polder". Voorzitter Jaap van Praag was ech ter wel bereid om inlichtingen te ge ven. „Keizer is, na ons geraadpleegd te hebben, met dokter Zeven gaan praten en hij heeft hem gevraagd of hij er achter zou staan als hij (Piet Keizer) aan de KNVB zou schrijven dat hij zich mentaal nog niet in staat voelt om in het Nederlands elftal uit te komen. Als je het mij vraagt is die jongen na de'affaire van het vorig jaar bang. Hij voelt zich niet zeker", aldus Jaap van Praag. Deze zei voorts zelf dinsdagavond de voorzitter van de sectie betaald voetbal, de heer Jos Coler, te hebben gebeld en hem van het besluit van Keizer in kennis te hebben gesteld. „De mensen van de KNVB hebben er alle begrip voor. De kwestie is in de beste harmonie ge regeld", aldus Van Praag, die tenslot te ook wel wilde zeggen, dat Ajax met deze ontwikkeling niet erg blij egaliseerde zijn persoonlijke record met 41.3 seconden. De uitslagen luiden: 500 m: 1 Keiler (W-Dld) 39.6 seg; 2 Evgeni Grisjin (Rusland) 39.7; 3 Boris Goeljajev (Rusland), Roar Groenvold (Noorwegen) en Anatoli Lepesjkin (Rusland) 39.8; 6 Arne Herjuaune (Noorwegen) en Heike Hedlund (Zweden) 39.9; 8 Johan Lind- Noorwegen en Bjoern Tveter (Noorwegen) 40.0; 10 Magne Tho massen (Noorwegen) en Ivar Eriksen (Noorwegen) 40.2; 12 Dag Forness (Noorw). 40.4; 13 Ard Schenk (Ne derland) 40.5; 14 Hasse Boerjes (Zwe den) 40.6; 15 Herbert Hoefl (W-Dld) 40.7; 16 Svein Erik Stiansen (Noor wegen) en Kees Verkerk (Neder land) 40.8; 22 Jan Bols (Nederland) 41.7. 3000 meter; 1 Per Willy Guttorm sen (Noorwegen) 4.24.0; 2. Kees Ver kerk (Nederland 4.25.8; 3. Peter Not tet (Nederland) 4.26.1; 4. Fred Anton Maier (Noorwegen) 4.28.4; 5. Magne Thomassen (Noorwegen) 4.29.9; 6 Ard Schenk (Nederland) 4.33.1; 7 Jürgen Traub (W-Dld) 4.34.5; 8 Jonny Nils- son (Zweden) 4.35.2; 9 Ivar Eriksen (Noorwegen) 4.36.1; 10 Goeran Jo hansson (Zweden) 4.37.6; 11 Roar Groenvold ('Noorwegen) 4.43.3. (Van onze speciale verslaggever) GRENOBLE Het is nn al wel zeker dat Zweden en Amerika geen grote rol zullen spelen in groep A van het ijshockeytoernooi. Amerika verloor gisteren voor de tweede maal van Zweden met 43 en het weet zich nu wel zo goed als uitge schakeld. Bovendien pleit deze uit slag niet voor het spel van de Zwe den, die bepaald teleurstelden. Zeker als men weet dat de Ame rikanen hun beste speler, Craig Falk- man, na de tweede periode moesten missen. Deze aanvaller wilde de puck stoppen, gleed uit en botste tegen da balustrade. Dat gebeurde met zo'n geweldige vaart dat hij per brancard het ijs moest verlaten. In het zieken huis constateerde men een gebroken enkel. De wedstrijd was weinig interes sant. Alleen de tweede periode kon de toeschouwers nog wat boeien, om dat er toen binnen een paar minuten zes doelpunten worden gescoord. Zweden had na die tweede periode een voorsprong van 42. In de laat ste twintig minuten kwamen de Ame rikanen nog op 43. De Zweden lie ten het niet verder komen; zij per mitteerden zich zelfs een groot aan tal kansen te missen. MEXICO (A.N.P.) In Mexico City zal van 26 tot 30 juni onder auspiciën van het Olympische orga nisatiecomité en de rechtsgeleerd heidfaculteit van de universiteit van Mexico City, een eerste wereldcon gres over het recht in de sport wor den gehouden. Vier onderwerpen zullen onder de loep genomen worden: „de interna tionale sportorganisatie", ,,de sociale functie van de sport", „de administra tie-organisatie van de sport op het nationale vlak" en „amateur- en be- roepssport". Juristen uit Frankrijk, Italië,-West- Duitsland, Engeland, Rusland, Ame rika, Argentinië en Brazilië hebben reed* hun medewerking toegezegd. (Van onze sportredacteur) BREDA ,,'n Scheur in je splinternieuwe broek op de dag van je eerste communie; de tranen en het liefdevoilé gebaar van je vrouw, la ter als je in Sallanches wereldbe roemd wordt Met deze woorden leidt de Roosendaaise sportjournalist Cees Beesems een door hem geschre ven boek over Jan Janssen in. De titel van het gisteren bij „Het Bra bants-Vlaams Boekenbedrijf Roosen daal" verschenen werk: „Ik verkoos de wielersport". Het is een verzorgde uitgave van 255 pagina's met een aantal goede foto's, die geen exclusief of specta culair karakter hebben. En dat is ge heel in overeenstemming met het werk van Cees Beesems, die geen op zienbarende feiten meldt, maar een nuchter en chronologisch overzicht geeft van Jan Janssens wielercarriè re. De titel, waaronder dit gebeurt, is er een die het relaas niet geheel kan dekken, omdat Jan Janssen zelf nauwelijks aan het woord komt, waardoor het woordje „ik" eigenlijk overbodig is. De schrijver vertolkt duidelijk wèl de mening van Jan Janssen, die voor aardige informatie zorgde. Het back ground news graaft niet diep en dient meer als lezenswaardige entourage voor koersverlopen. Met deze inten tie, het is ons bekend, werd „Ik ver koos de wielersport" geschreven, en wat dat betreft slaagde Cees Bee sems. Hij voert de lezer op een vlot te manier door het leven van Jan Janssen en laat hem aangenaam ken nis maken met het karakter van deze coureur. De herinneringen grijpen terug naar hoogtepunten (de eerste over winning, de groene truien, het we reldkampioenschap en de overwin ning in Parijs-Roubaix), en teleur stellingen (het verspelen van de gele trui, pech op momenten dat succes verwacht werd en de uitsluiting voor het wereldkampioenschap 1966). Tot slot is er voor de bewonderaars van Janssen een compleet overzicht van de overwinningen die de Ossendrech- ter behaalde. De conclusie die men uit „Ik verkoos de wielersport" kan trekken, valt in het boek zelf te le zen. Door Jef Janssen (ploegleider van de kleine Tour), die in het hoofdstuk „Mening van anderen" zegt: „Hij is een selfmade-man, die van alles kan: sprinten, klimmen, temporijden. Door zijn sterke wil is hij toch een groot renner geworden; groter dan menig ander met meer klasse P.H. (Van onze hockeymedewerker) BREDA Op de eerste wedstrijd dag van de tweede helft van de hockey competitie staan er alleen beker- en inhaalwedstrijden op het programma. Hoewel er nog maar weinig wedstrijden op worden ge speeld zullen de toeschouwers hij de wedstrijden Tilburg 's Hertogen bosch (heren eerste klas) en 's Her togenbosch Were Di (Dames eer ste klas) reeds ee.. goede indruk krij gen van hetgeen er op de volgende competitiedagen te wachten staat. Van de vastgestelde wedstrijden zijn verder de duels Push 1 Kampong 2 (heren) en Push 1 Kampong 1 (dames) bijzonder interessant. Het competitieprogramma luidt: le klasse: Tilburg - 's-Hertogenbosch; 4e klasse A: Goes Olympia; Vlis- singen Tempo; Res. 9e kL B: 's-Bosch 4 Hoco 3. Dames: 1. klasse: 's-Hertogen bosch Were Di; 3. kl. A: Warande Oirschot; 4. kl. A: H.S.D. Ra- pide, Rapide 2 Pelikaan 2; Res. 2e kl. A: Push 2—Push 3; 's-Bosch 3 Were Di 3; Res. 3. kl. A: Push 5 Forward 3. De bekerwedstrijden: H.I.C.C.-be- ker (heren) Push 1 Kampong 2; Tresling-beker (heren): Push 2 Kampong 4, Liberty 1 H.S.D. 2 Sittard 1 Waalwijk 1; De Josse- lin de Jong-beker (heren): Zw. Wit 3 Kampong 9, Push 4 Kampong 8; Veteranen-beker: Amsterdam A Zwart Wit. Dames: Parnassia-prijs: Push 1 Kampong 1; Amsterdam-beker: Push 4 Kampong 3; Kampong 3 Tem po 1; Randwijk 1 Waalwijk 2. l

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 7