ASSISTENT CHEFFIN twee meisjes Albert Heijn vraagt attentie voor 1P#1« ]O0 AH-Pindakaas albert heijn "Welgelegen Eieren 'AH-Soep- balletjes Taling worst Ttergpijpjes U weet pas hoe weinig n betaalt - als n weet hoe veel n krijgt ...Daarom wil Albert Kfeijn af van vage - aanduidingen - zonder - meer, zoals 'extra groot pakl'dnbhelpot) 'familie- fles! 'reuze-tube','voordeelblik! enz. Daarom streeft Albert Heijn naar de grootst moge lijke duidelijkheid,uitgedrukt in grammen, centiliters en formaten. Eerste goud -verrassend voor Italianf Harcissen Tafeirijst LEERLING METERHERSTELLER GEMEENTE TERNEUZEN BETROUWBARE VERKOOPSTER ENORME doos 18 stuks hUm (±215 gram) |EPC9 HHH eerste kwaliteit - pot 360 gram Macaroni N.V. Machinefabriek „Breda" DE WIJBO-UI BLIJFT ALTIJD TOCH DE TOPKWALITEIT Rekonstruktie weg en riolering Bel- lamystraat (lengte 450 m') WATERSCHAP AXELER AMBACHT districfsvergaderingen DISTRICT I DISTRICT II DISTRICT III DISTRICT IV: DISTRICT V te koop aangeboden A. J. Donken DAGBLAD DE STEM een welkome huisvriend vertegenwoordiger Banketbakkerij E. DE COCK 10 -1. Vereenigde Oliefabrieken Zwijndrecht De 2de opdracht staat in de nienwste Heintje Kapnciiners 49 AH-ErwtensoepoQ Premie-van-de-Maand Club BEDIENINGSVAKMAN Elianto Serviezen 10 10 kilopak je* 4 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 elfeboogies. pak 500 gram ch voorheen Backer en Rueb te Breda vraagt voor haar grote bedrijfscantine een die naast het assisteren van het bedienend personeel tijdens de lunchtijden, tevens belast zal worden met de administratieve werkzaamheden in de cantine en het beheer van de magazijnartikelen. Bij afwezigheid van de cheffin moet zij deze kunnen vervangen. Voor deze functie achten wij accuratesse, goed menselijk cdntact, alsmede enige administratieve ervaring noodzakelijk. Leeftijd tussen 25 en 40 jaar Eigenhandig geschreven sollicitaties, ver gezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van nr. S.D. 1143 te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeels zaken, Speelhuislaan 173 te Breda. N.V. WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ „MIDDEN-ZEELAND" Frans den Hollanderlaan 10 - Goes Bij onze maatschappij bestaat de mogelijkheid tot plaatsing van een Leeftijd: Opleiding: 15 a 16 jaar een technisch diploma is niet vereist, wel enige techn. scho ling en handvaardigheid. op basis van rijksregeling volgens loongroep I, afhankelijk van leeftijd (15 jaar f 160,45 per maand, 16 jaar f 189,80 per maand, enz.) zo spoedig mogelijk. Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de directeur, postbus 121 te Goes. Salaris: Indiensttreding: vroeg rijp - grote opbrengst - lang houdbaar Namens Burgemeester en Wethouders van de ge> meente Temeuzen zal de directeur van openbare werken op dinsdag, 19 maart a.s. te 14.00 uur in het gemeentehuis te Temeuzen openbaar aanbe steden BESTEK NR. 5, DIENSTJAAR 1967 Het bestek is vanaf maandag, 12 februari a.s. ver krijgbaar op het bureau van openbare werken, Herengracht 10 te Temeuzen, tussen 9.00 en 12.00 uur v.m. tegen betaling van 25,per stel. Toezending franco per post zal geschieden na stor ting van 26,op girorekening nr. 30055 ten na me van de ontvanger van de gemeente Temeuzen met vermelding „Bestek Bellamystraat". Aanwijzing volgens bestek op donderdag, 29 fe bruari 1968 te 14.00 uur. Voor winkel in betere huishoudelijke apparaten, van gerenommeerd merk, in TERNEUZEN, wordt gevraagd een goede Moet beslist zelfstandig kunnen werken, en enige verkoopsters-ervaring hebben. Leeftijd niet beneden 17 jaar. Schriftelijke sollicitaties met opgave van leeftijd, opleiding, ervaring enz. gaarne onder nr. 1497 bureau van dit blad. Stembevoegde ingelanden worden hierbij uit genodigd tot het bijwonen van op de hieronder vermelde data en plaatsen: maandag 12 februari 1968, n.m. 2.00 uur in Hotel Rotterdam, Westkolkstraat te Temeu zen. (het gebied omvat de voormalige pol ders: Lievens, Nieuw-Koegors, (ten westen van het afwateringskanaal) Noord bij Neu zen, Ser-Lippens, Zeven-Trinités, Zaamslag (ten westen van de Othenese Kreek), Zuid- Kats-St.-Anna en Sparks, Koegors c.a., Oude Zevenaar, Vlooswijk en de niet tot enige pol der of enig waterschap behorende gronden en wateren in de gemeente Temeuzen). donderdag 15 februari 1968, n.m. 2.00 uur in „Het Wapen van Zeeland", Plein te Zaam slag. (het gebied omvat de voormalige pol ders: Aan-en Genderdijke, Eendragt, Groote- Huissens, Hellegat, Kleine-Huissens, Kreke, het afwateringskanaal), Van Lijnden, Willem Margaretha, Nieuw-Othene, (ten oosten van III' en Zaamslag (ten oosten van de Othenese Kreek). woensdag 21 februari 1968, n.m. 2.00 uur in het Gezellenhuis, Walstraat 39 te Axel. (het gebied omvat de voormalige polders: Beoos- ten-Blij-benoorden. Beoosten-en-bewesten-Blij Buth, Canisvliet (ged.) Capelle, Catharina, Noord-bij-Axel, Oude-Eglantier, Visschers en niet tot enige polder of enig waterschap be horende gronden en wateren te Axel). dinsdag 20 februari 1968. n.m. 2.00 uur in ge bouw Concordia te Westdorpe. (het gebied omvat de voormalige polders: Canisvliet (ged.) Dekkers, Smids-Koegorsschorre c.a., St.-Anthonie, Autriche, Nieuwe-bij-Sas-van Gent (Oostdeel), Nieuwe-Papeschor, Oud-Pa peschor en de Axelsevlakte). donderdag 15 februari 1968, n.m. 7.00 uur in café M. de Cock te Zuiddorpe. (het gebied omvat de voormalige polders: Moerbeke, Nieuw-beoosten-Blij-bezuiden, Overslag, Rie den c.a., Varempé, Zuiddorpe-Noorddeel. Zuiddorpe-Zuiddeel of Zijpe en Moerspui.) Stembevoegd in de districtsvergaderingen zijn die ingelanden, die eigenaar of zakelijk gerech tigde zijn van tenminste 2 hectare ongebouwde eigendommen of van gebouwde eigendommen met een belastbare opbrengst volgens de grond belasting van tenminste f 150,gelegen in het betreffende district. Axel, februari 1968. Het dagelijks bestuur van het waterschap Axeler Ambacht, P. van Hoeve, dijkgraaf. J. W. Kusee, griffier. Wegens beëindiging van bedrijf 3 fordson tractoren 16 cil.) 2 grondkarren VA mS 2 luchtbandenwagens met graanborden 1 Schmotzer bietenrooier BK 2 1 Vicon-Super met bunker, passende op Fordson-trac- tor. 1 gerevideerde Fordson 4 cil. motor hamermolen 30 pk 20 pk elektromotor nengketel - elevators - bascule - automatische voe derbak voor varkens - voederkist enz. Koekoeksedijk 3 Zevenbergen bij de V.C.S. telefoon 01680—3703 Vooraanstaande financiële instelling zoekt wegens uitbreiding van haar activiteiten contact met gegadigden voor de functie van Voor de uitoefening van deze functie dient men te beschikken over: een ruime algemene ontwikkeling, zelf standigheid, 'overtuigingskracht, com merciële gaven en goede contactuele, representatieve eigenschappen. Geboden wordt: Een boeiende werk kring met veel afwisseling en een ho norering, die gebaseerd is op een vast salaris plus provisie en onkostenver goeding. Bovendien wordt een auto be schikbaar gesteld. Minimum leeftijd: 25 jaar. Rijbewijs B is vereist. Sollicitaties, bij voorkeur vergezeld van een pasfoto, kunnen worden gericht aan het bureau van dit blad onder nr. S-96570-8/2. Gevraagd zo spoedig mogelijk voor inpakwerk v.h. Bonte-v. Mossevelde Groenendijk 24 Kloosterzande - Tel. 676 inbond! en gewicht (Van onze speciale verslagge' Peggy Fleming, de Amerika favoriete bij het kunstrijden 1 dubbel geluk gehad. Zij trok g ren voor de verplichte figuren n mer achttien, waardoor zij ac haag grote concurrente, de t duitse Gabrielle Seyffert, zat. vendien zijn de vijf figuren, voor de strijd werden geloot, pr< dezelfde als die waarmee zij jaar het Amerikaanse kampi schap veroverde Er wordt in Frankrijk n; officiële opening door presiden' Gaulle gesproken over de G limpische Winterspelen". Liechtenstein houdt koppig ook al heeft het sinds het m tot het I.O.C. toetrad nooit een Piet GRENOBLE Met een en sensatie zijn de Olympische Wi spelen begonnen. Op het eerste nummer, de 30 kilometer ski werd voor het eerst in de ges denis de hegemonie van de Sc: navische, en in mindere mati Russische, skiërs doorbrokén. Autrans liep en gleed de oerst Italiaanse atleet Fraiv.o Nones het goud. Voor de Noor Odd tinsen, en de grote favoriet de Eero Mantyranta, die goud in bruck veroverde en hetzelfde op de 15 km en bovendien we kampioen 1966 was. In het 1050 meter hoog gel Autrans waar het 8 graden, v werd de meute favorieten een e me klap toegebracht. Tot hen bel den de Noor Gronningen die in bruck zilver op de 15 en 30 behaalde en niet eens bij de e tien kwam. Tot hen behoorde de Zweed Jan Halvarsson, evei bij de eerste tien, en de Rus Ai jev. Al die in eigen land tot „z< winnaar" uitgeroepen groothi plus nog een handvol andere roemdiheden, werden verslagen de Italiaan Franco Nones, ingec in het leger van de outsiders, wijze lessen van de door de Itali aangetrokken Zweedse trainer E -Herman Niessan hebben vr afgeworpen. Het eerste Olymp goud was de oorzaak van een gaande discussie in de met vertrouwde stad Grenoble, men meewarig wees naar de slagenlijst waarop de Rus Voro: als vierde voorkomt. Daarvoor ben de Russen toch waarlijk vele jaren, bestudeerd hoe de L. dinaviërs toch tot al die skisucce kwamen. Ze hebben er duize: meters film aan verschoten on kunst te kunnen afkijken. IN DE MEESTE AH-WINKELS Haal de lente In huls 4 KA Inlichtingen dagelijks van 9-12 u. en van 14-17 u. Lindtsedijk 8 Zwijndrecht Telefoon 01850-25144 f DOE MEE"MNEETPRIJSVRAAG ^/'HETGEHBM VAN HEINTJE* (Nr. 28) 4HOOFDPRIJZEN: aAwA vervulling van Je Vftll droomwens tot A Www. Elke goede inzending wordt beloond met' een prachtig Popeye-albumf *WeekaanbiedIngen geldig t/m woensdag 14 februari even verwarmen... Maarl 1/1 blik pak 500 gram 55 1/1 blik 79 VS blik 53 Bruine Bonen Witte Bonen Witte Bonen es Hele Augurken SSWp* 97 Piccalilly....1am,pot0.37ttr. 66 Ger. Mager Spek ■Si'Jffiïl*8 met spek geconcentreerd A blik 0.46 Itr (voor ca. 1 liter soep) w %r AH-FIJNPROEVER Erwtensoep bmoMsur. 1.75 met worst en varkensvlees Groene Erwten p.ksm gram 49 AH-Rookworst ±a«sram 89 vers of vacuum AH-WijnznnrkooI mm 89 AH-RodeKooloe,not,T/ibiik 69 Rode Bietjes gunedsn 3/4 pot 62 Macaroni sneltoke^5i.oram 59 Spaghetti pak 250 gram 43 Tom. Puree 3 mwmzo gr. 57 Goudfazant AH-Tom. Ketchup 98 Ennchcon Meat buk34o gram 99 In onze nieuwe Extractiefabriek hebben wij op korte termijn plaatsingsmogelijkheden in de functie van Wij zoeken mensen van tenminste 22 jaar, die willen werken in een volcontinu-rooster (Kerst-, Paas- en Pinksterdagen vrij) Opleiding: bij voorkeur LTS of ervaring in de bediening van apparaten; bezit van het VAPRO-diploma bedieningsvakman strekt tot aanbeveling ONVOORWAARDELIJKE KWALITEITSGARANTIE Wanneer u entg bij AH gekocht artikel niet elke cent waard aeht die u ervoor hebt betaald, dan geeft AH u het volle bedrag terug. Promptzonder enige bedenking) Zeer verfijnd; in prachtig wit Beiers porselein met gedistingeerd raridmotief in zachtgrijs en zilveren bies. Theeservies (Melig) vw«f 42.50 Bestelnt. C-571 Clubprijsf32.- ln PMCcheques Ontbijtservies(io^eiig)Vw=f5i^ Bestelnr. C-575 CIubprijsf35.- tn PMCcheques Tafelservies(23-dciig)vw=f 149.50 Bestelnr. C-579 *Clubprijsf98.- Kompleet servies (42-deiig) Bestelnr. C-580 Vw=243.- *Clubprijs f 165.- waarvan f 52.- in f MC cheques Zaanse Koeken GROOT gewicht per el 62 tot 69 gram stuks 1?, MIDDEL gewicht per el 54 tot 61 gram stuks KLEIN gewicht per ei 47 tot 53 gram 10 r -J\ blikje 120 gram \|Sfl\ (inhoud ±30 stuks) OU 00 100 gram IÜS51 droogkokend Sperziebonen 1/1 blik pak 500 gram li» AH-üp Drink m .fles Inhoud 1 Itr.U«f ^Limonade Siroop .35 grapefruitfles 0.75 Zonte Pinda's fles 0.75 Itr.. rok 500 gram 1?® *Cream Sherry 093 Conqueror Pale Ties 0.751tr.4£5tf« voor liefhebbers van een zoete sherry doosje 5 stuks *Haring in torn, sans 9Q blik 400 gram# I V Rabat Oploskoffie 350 vlerilngpot 200 grami *Confetti Vruchtenkoek 449 700 gram zwaar^JSJL, *Weekendbrood e„1urfi>69 gesneden en verpakt, half brood (400 gr.) 89

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 6