t 1ST. Liz en Richard houden het bij de „klassieken55 Korte Nederlandse films zijn nog te weinig commercieel BIGGLES: Alarm in Gadougou FHX Stern-Hitparade YAAK VAN EEN GOEDE KWALITEIT iken DE TOP VAN DE .FEESTNEUS' Quick Up...'t is goed. Ko drinkt't. 4.50 Plannen HITJOURNAAL NEDERLAND I Een zondag in de zomer NEDERLAND II Mijn broer en ik BELGIë (Nederlands) Sherlock Holmes BELGIë (Frans): Le temps du Chafiment i «ai i a a a a 0 V - s s In een notedop Sterk Louis Armstrong bij paus Paulus Een miljoen voor toernee Bee-Gees Veel medewerkers J ladimassa aan Verstopt? lü DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 1» el dia maga- stuks in pias- Ieder maga- ihikt voor 36 slechts - snel sning .discreet uitgaven I. TEL 01600—46798 100% haar. :n deskundig advies. 3. t«l. 39997 (Van onze showpaginaredactie) NEW YORK Welke naam moet bovenaan staan op het affiche Dat wordt een beetje moeilijk uit te maken als het gaat om twee supersterren als Elizabeth Taylor en Richard Burton. Ze vinden trouwens dat ze dat zelf moeten bepalen. „Ik wil niet bovenaan staan", zei mevrouw Burton bij reclamebesprekingen voor de laatste film. „Je moet" was het antwoord van haar echtgenoot. Maar meneer Burton heeft de strijd toch blijkbaar verloren. In de reclame van hun jongste film ,,Dr. Faustus", die deze week te New York in première is gegaan, prijkt zijn naam bovenaan. i Voor de premièrevoorstelling ver telde hij journalisten over de finan ciële moeilijkheden die hij heeft moeten overwinnen om „Dr. Faus tus" gemaakt te krijgen. „De meeste lui met geld in deze wereld hebben er nooit van gehoord", zei hij over dit klassieke stuk van Christopher Marlowe. „In hun ogen kon dit nooit een kasstuk zijn, maar wij hebben doorgezet". Burton heeft de film zelf geprodu ceerd en geregisseerd. Bovendien speelt hij zelf de veeleisende rol van dr. Faustus. Elizabeth Taylor speelt Helena van Troje. Zij hoeft geen woord te zeggen. „We kunnen ons nu veroorloven deze films te maken" vertelde mevrouw Burton, doelend op klassieke werken als „De Getemde Feeks" en „Dr. Faustus". „Het komt er niet op aan of ze geld op brengen of niet" Hun mening over de aanpassings mogelijkheden van twee grote ster ren, die met elkaar zijn getrouwd: Burton: „We hebben een afspraak gemaakt om nooit afzonderlijk te werken". Elizabeth voegde hieraan toe: „Het klinkt misschien erg kin derachtig. Maar het is een goed sy steem". De Burtons zijn slechts voor een kort verblijf in New York. Dat weer hield Elizabeth er niet van om tach tig koffers mee te brengen. De re den: de bijna klassieke uitspraak van iedere vrouw: „Ik heb niets om aan te trekken". De toekomstplannen omvatten op nieuw verfilmingen van klassieken. Zij hopen films te maken van Sha- kespeares - „Macbeth", „Coriola- nus" en „The Tempest". Maar ook andere genres staan op het program ma. Er bestaat een mogelijkheid dat Elizabeth Taylor in Las Vegas een film gaat maken met Frank Sinatra. (ADVERTENTIE) De Small Faces kunnen tevreden zijn over hun „tinnen sol daatje". Het kon eenvoudig niet anders. Toon Hermans bezet met zijn carnavalsschlager Mien, waar is mijn feestneus de eerste plaats in de Stem-hitparade. Ruim tachtig procent van de inzenders plaatsten Toon bovenaan. Door de geweldige sprong van de „feestneus" hebben vrij wel alle oud-gedienden een plaats moeten prijsgeven. Op Tin Soldier van The Small Faces na, dat zich ten koste van Hello Goodbye en Little Bird op de vijfde plaats nestelde na World, Nights in white satin en She's a rainbow. De Beatles en de Tielman Brothers moeten nu genoegen nemen met respectievelijk een zesde en zevende plaats. Daydream Believer, Dear Elouise en Magical Mystery Tour waren nog goed genoeg voor de laatste drie plaatsen. De Stem-hitparade ziet er nu als volgt uit: 1 Mien, waar is mijn feestneus - Toon Hermans 2 World - Bee Gees 3 Nigths in white satin - Moody Blues 4 She's a rainbow - Rolling Stones 5 Tin Soldier - Small Faces 6 Hello Goodbye Beatles 7 Little Bird - Tielman Brothers 8 Dear Elouise - Hollies 9 Daydream Believer - Monkees 10 Magical Mystery Tour - Beatles De plaat van de week gaat naar Marijke Bakx, John Kennedy- straat 7, Welberg (gem. Steen bergen). In Engeland verloor Ballad of Bonnie and Clyde van Geor- gie Fame de eerste plaats aan Everlasting Love van The Lo ve Affair. Engelbert Hum- perdinck is weer terug in de Engelse top-tien. Zijn „Am I that easy to forget" sprong van de 7e naar de 3e plaats. Let goed op de volgende num mers: Spooky (Classics), Love is blue (Paul Mariat), Going out of my head (Letterman) en I wish it would rain (Temptations). Nummers die hoog genoteerd staan in de Amerikaanse hitparade en die in Nederland zeker hoge „hitogen" zullen gooien. Stel uit de volgende lijst je eigen hitparade samen. Zet die op een briefkaart en onderstreep duidelijk op welke plaats Judy in Disguise van John Fred and Playboy Band in onze Stem-hit parade van volgende week te recht komt. De briefkaart moet gestuurd worden aan Dagblad De Stem, Reigerstraat 16 Breda. De kaar ten moeten uiterlijk maandag in ons bezit zijn. De lijst ziet er als volgt uit: World - Bee Gees Mien, waar is mijn feestneus - Toon Hermans Tin Soldier - Small Faces Nights in white satin Moody Blues Judy in disguis - John Fred and Playboy Band Daydream Believer - Monkees Green Tambourine Lem«K Pipers Little Bird - Tielman Brothers She's a rainbow - Rolling Stones Hello Goodbye - Beatles getemde feeks 18.40 18.50 19.00 19.06 20.00 20.20 20.35 21.00 21.05 22.10 22.55 OLYMPISCHE WINTERSPELEN. Nederlands commentaar op gebeurtenissen in Grenoble. P1PO DE CLOWN NIEUWS OEKRAÏNE. Documentaire over de steden Lwow en Kiew in Rusland JOURNAAL OLYMPISCHE WINTERSPELEN. Afdaling skiën. ACHTER HET NIEUWS SIMON CARMIGGELT leest zijn verhaal „Klandizie" EEN ZONDAG IN DE ZOMER. De vervelende sleur van flatbewoners wordt verstoord als een man plotseling als een barbaar komt binnenvallen en te keer gaat HADIMASSA. Kunstshow: recordpoging Hamlet, een schrijver bij het Kremlin, de schilder en zijn model, muziekavondje en Loudi Nijhof als een. filmster uit de jaren '30 JOURNAAL 18.50 19.00 19.03 19.25 20.00 20.20 20.55 21.20 PIPO DE CLOWN NIEUWS VAN GEWEST TOT GEWEST OLYMPISCHE WINTERSPELEN. 2-mans bob sleeën JOURNAAL MIJN BROER EN IK. In een overmoedige bui heeft het „Reclamebureau Profijt" geadverteerd dat het binnen 24 uur een reclamefilmpje kan afleveren. Maar dan wordt gevraagd dit maar eens waar te maken GERTRUD STRANITZKI GAMMA. Aandacht voor de geslachtshormonen, röntgenstraling van de zon en transplantaties in Nederland. 22.00 DICHTERBIJ. Beeldverhaal van het tweede deel van het boek Jesaja. 22.30 JOURNAAL 11.45 OLYMPISCHE WINTERSPELEN. Ski-wedstrijden 14.05 SCHOOLTELEVISIE 18.25 PASSE-PARTOUT. Herhaling van de 9e en de 10e les 18.55 ZANDMANNETJE 19.00 ZORRO. 22e aflevering 19.25 OLYMPISCHE WINTERSPELEN. IJshockey Tsjecho-Slowakije West-Duitsland (of Polen). 19.52 HIER SPREEKT MEN NEDERLANDS 20.00 NIEUWS 20.25 SHERLOCK HOLMES. 13e aflevering van het beroemde verhaal van sir Arthur Conan Doyle. 21.15 DEBAT 22.05 PREMIERE. Fragmenten uit nieuwe films 22.40 NIEUWS 11.45 OLYMPISCHE WINTERSPELEN. Skiën, afdaling heren 14.00 en 15.15 SCHOOLTELEVISIE 18.25 NIEUWS 18.30 SCHOOLTELEVISIE 18.55 BESCHOUWINGEN óver het liberalisme 19.25 BONHOMMET ET TILAPIN 19.30 DE MEISJES VAN SURESNES. Feuilleton. 20.00 JOURNAAL o.a. Burt Lancaster 20.30 LE TEMPS DU CHATIMENT. Sociaal drama met 22.10 LE CARROUSEL AUX IMAGES. Bespreking van nieuwe films 22.55 JOURNAAL (ADVERTENTIE) I i I I i l 1 1 i 8 I (Van onze filmredactie) UTRECHT Zo'n dagje van en met de Joegoslaven in Utrecht leek ons de ideale gelegenheid tot bezinning op de jonge Nederlandse film. Een eerste conclusie: er wordt gewerkt en dat is al een heel winstpunt. Dat er onder zeer, moeilijke omstandigheden moet worden gewerkt (geld en gelegenheid zijn karig in dit landje) eri dat dit veelal pretentieus, kwasi diepzinnig, verheven, oubollig of onnozel gebeurt is een andere zaak. Een vervelende zaak die nauwelijks te compenseren valt met het feit, dat vrijwel alle korte Nederlandse films frappèrèn dbör een professioneel technische kwaliteit. Bunuel, Resnais en Fellini behoren tot zijn favoriete filmmakers. Daar zitten geen Amerikanen bij, een af wijkend geluid onder het legertje jonge Nederlandse cineasten. Hij hoopt dat „Johnny is dood" zijn vol gende fiünjTiag worden. Wouter Ramaker heeft overigens ideeën genoeg. „Er liggen zo'n 80 a 90 door mij geschreven scenario's in de kluis". Hij .gelooft niet, dat hij al deze projecten ooit voor de camera's zal krijgen. Het Nederlandse filmkli maat is er niet naar. Maar doorgaan wil hij wel en terecht. Wouter Ra maker is een naam om te onthouden. Ira Moore (22) is de Amerikaanse debutant, temidden van de groep jonge, Nederlandse filmers. Zijn kor te werkje „The door", vertoont een levensgrote kortsluiting tussen idee en vorm. Gevolg van een door de taalbarrière veroorzaakte begripsver warring tussen de regisseur en zijn technische medewerkers. Met name de climax blijft krachteloos in deze kleine studie van een jongeman, die misschien zelf de oorzaak is van zijn angst en onzekerheid. Moore hoopt, dat „The door" hem definitief toegang zal verschaffen tot de kleine Nederlandse filmwereld Blijven er nog enkele notedop-be- schouwinkjes over. Een korte film die opviel: „Violence in the trend", eer> klungelig scenario van Hellinger over de onbekende pion in het do delijke spel der internationale mach- Rein Bloem was inzender van twee werkjès „Oog en oor" werd uitge jouwd, „Een lekker dieF' kreeg een mager applausje. Naar mijn gevoel is de importantie van deze films gro ter dan hun ontvangst. Bij Bloem staat in elk geval vast, dat Straub in Nederland schoonmaakt. En met Straub bedoel ik minder de persoon dan diens concept van zuiverheid en distantie. Bloem mag dan nog neigen naar een zekere mistificerende franje in de vorm van een al dan niet bizar of kolderiek anecdotisch laagje, in eer ste en laatste instantie eist hij toch alle attentie voor een, soms meervou dige, dramatische beweging, die in heel haar subtiele nuancering van al les heeft te maken met de relatie- verinniging of -vervreemding tussen mensen. Op deze ervaring stoelt onze waar dering voor het werk van Rein Bloem, een filmer die in zijn eentje zo ongeveer het avènt-gardefront van de Nederlandse cinema vormt. Wouter Ramaker (30) is een van de debutanten, die tijdens de cine- manifestatie werden geïntroduceerd. „Op het punt van fluisteren" be schrijft het vakantieverhaal van een negermeisje dat bij een aristocrati sche Nederlandse familie komt loge ren en er, met de zoon des huizes, een uiteindelijk kansloze liefdesverhou ding beleeft. Deze ervaring, die de herinnering aan een andere vriend- minnaar (haar echtgenoot?) ver dringt, is door Ramaker ingebed in een gebeuren, een reeks voorvallen, een verhaalstructuur, waarin men on middellijk de dubbele bodem her kent: de symboliek en de actuele sig nalen. Ramaker keert zich tegen de mentaliteit van een traditioneel ste riel conformisme. Zijn film bevat een vlak midden deel (het verhaal over de gouden vogel) maar is tevens, voor een eer ste werkstuk, ongekend sterk van sfeer, scenebehandeling, regie en do sering. Wouter Ramaker is autodi dact. Hij heeft ervaring als fotograaf, werkte in binnen- en buitenland mee aan enkele grote filmprodukties en kreeg, als zelfstandig cineast, zijn kans met de vervaardiging van een bedrijfsfilm. „Op het punt van fluisteren" heeft hij in drie weken tijd (waarvan een week „snipperdagen") vervaardigd tegen een bedrag van f 38.000, f 20.000 meer dan hij als subsidie van C.R. en M. ontving. ATICAANSTAD Paus Paulus VI heeft de jazztrompettist Louis Armstrong en diens vrouw Uucille in audiëntie ontvangen. „Satchmo", die voor het song festival van San Remo naar Italië is gekomen, is lid van een baptis tengemeente. Zijn vrouw is rooms- katholiek. Hij is ook eens door paus Pius XII in audiëntie ontvangen. ten, door regisseur Juan Goudsmit, met vaart, dynamiek, een gevoel voor suspence en bijtijds meesmuilend verfilmd. Hij verdient een scenario 'van Len Deighton-kaliber. „The buteherboy", een sex-sadmo- vie van Willem de Ridder en Paul van den Bos, ofwel hoe een geinig idee de mist wordt ingeholpen door de opmerkelijke incompetentie der uitvoerders. Jammer. „In „Driehui op rails" bewijst Peter Venema, dat naast Straub ook een Haanstra wel degelijk schoonmaakt in deze contreien. Voor ons hoeft dat niet. Over „Don't miss miss pizz" kun nen we alleen maar zeggen: Laat Ardy Strüwer maar in Zweden blij ven. Wij hebben met Anton Kothuis een filmer, die evenvee] poëet is als popartist. Een erg gelukkige combi natie. „Bestond er ooit een ander lied?" Wel zeker, Jan Dorrestein, wij kun nen er tallozen noemen, die boven dien stuk voor stuk beter zijn dan dit leuterdeuntje. Over „Lichaam en ziel 2" van René Daalder en „Your portrait" van Eric van Zuylen hoe ven wiji, na alle vroegere lofuitingen niets meer te zeggen. Debutant Felix Visser voelt' zich de LONDEN De Engels-Australi sche popgroep de „Bee Gecs" heeft een contract getekend voor een tour nee door de Verenigde Staten van zeven weken. De „Bee Gees" ont vangt een honorarium van één mil joen dollar. Tijdens de tournee in juli en au gustus zullen 25 stéden worden be zocht. De „Bee Gees" treedt onder andere op in Hollywood op. De groep heeft dezer dagen in Californië een avond opgetreden, naar verluidt voor een honorarium van ongeveer 70,000 dollar. meest genepte filmer op dit festival Eerst kreeg liij uit Hamburg een on bruikbare copy en vervolgens werd de beeldkwaliteit in een Amsterdams laboratorium om zeep geholpen. Ge woon een nekslag voor 29 februari 1969. De film was bedoeld en ook nog wel herkenbaar als een iets te lang durig maar tevens zeer geinig film. grapje. Visser kan nu alleen maar overeind krabbelen en opnieuw be ginnen. H. B (Van onze radio- en t.v.-redactie) BUSSUM „Hadimassa" het te levisieprogramma voor iedereen, maar niet voor allemaal houdt van avond om 22.10 uur op Nederland I zich op Hadimassiaanse wijze bezig met de kunst. Dat betekent een schilder en zijn moralistisch model, een Russische schrijver en zijn contacten met het westen, een uitvoering van Hamlet in recordtijd, een tranen verwekkende vertolking van „Für Elise", een ont roerend weerzien met een filmster van weleer en veel gedichten. Een stoet van medewerkers lelt deze af levering van Hadimassa. Teksten zijn van Herman, Pieter de Boer, C. Bud- dingh', Otto Dijk, Hans van Eyck, Adriaan Morriën, K. Schippers, Wil liam Shakespeare, Bert Voeten en Dimitri Frenkel Frank. De presentatie wordt verzorgd door Loudi Nijhoff, Carola Gijsbers van Wijk, Annemarie Oster, Peronne Ho- sang, Caria de Raed-t, Chris Baay, Cees Buddingh',Ton Lensink, Adriaan Morriën, P. Nieuwenhuizen, Willem Nijholt, K. Schippers, Aart Staartjes en de beatgroep „After Tea". De fo to's in Hadimassa zijn van Jutka Ro- na en Oscar van Alphen, terwijl de composities werden geschreven door Frans Eisen, Tony Nolte en Herman Schoonderwalt. ELKE DROGIST HEEFT HET! Donderdag 8 februari HILVERSUM I 402 M NCRV: 12.00 Stereo: Lichte gr.muz. 12.28 Med. voor land en tumb. 12-30 Nws 12.40 Act. 12.50 Variant: radio- snelbuffet 13.30 Stereo: Over de band: licht gevar. muz.progr. (opn) 14.30 bte- reo: A'dams Pianokwart, en sol. (opn): mod. muz. 15.00 Herv-, godsd. uitz» NRU: 15.30 Banden met het verle den klankbeeld 15.45 Spel: kroniek voor creatieve vrijetijdsbesteding lb.UO Nws 16.02 Nickel - Odeon: progr. over film en filmers 16.50 Spelen met taal 17.00 Stereo: Voor de kleine bezetting: klass. en mod. kamermuz. NCRV: 17.45 Sportact. 18.00 Tijd vrij voor muz. in vrije tijd: koorzang en fan- fare-ork. 18.30 Nws. en -weerpraatje 18.45 Act. 19.00 Stereo: Muz. van Het Leger des Heils (opn) 19.15 S pek- trum: nws. uit de prot-christ. org. 19 30 Kerkorgelconc. (opn)klass. muz. 20.00 Wijd als de wereld: wek. mtern. oriëntatie in kerk, zending en oecume ne 20.10 Cello en piano (grj: mod, muz. 20.30 Stekker: steravondprogr. 22 25 Boekbespr. 22.30 Nws. 22.40 A- vondoverd. 22.50 Lichte ork.muz. 23.00 Studio 2300: gevar. progr. 23.55-24.00 •Nws. HILVERSUM II 298 M AVRO: 12.00 Stereo: Pianorecital: se- mi-klass. én mod. muz. 12.27 Med. t, b.v. land- en tuinb. 12.30 Mod. platte land 12.35 Toppers van toen: lichte gr muz voor oudere luisteraars 13.00 Nws. 13.10 Radiojournaal 13.30 Stereo! Mezzo-sopraan en pianio: mod. liedte ren 14.00 Stereo: Omroeporkest: mod. muz. 14.40 Het wezen en de schijn gestalten van Simenon, lezing 15.00 V.d. zieken 16.00 Nws. 16.02 Stereo: Pianorec.: klass. en mod. muz. 16.35 Koorzang 17.00 Amateurs musiceren 17.30 Stereo: V.d. jeugd 18.00 Nws. 18.15 Radiojournaal 18.20 Uitz. v.d. P. v.d.A.soc. bekeken 18.30 De tafel van (half) zeven: gevar. 'progr. 19.30 Nws. IKOR: 19.35 Mens en bijbel: radiocatechese AVRO: 20.05 Land der Muzen: kunstkroniek 20.30 Stereo: Ra- diofilharmonisch orkest en blaaskwin- tet: mod. muz. 21.30 Zuiver goud, hoor-» spel 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal 22.50 Olympisch journaal 23.00 Strijk trio: klass. en mod. muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM ni FM-KAN EN 240 M NRU: 12.00 Nws. 12.02 Platenkeus: bekende Nederlanders op het gebied v.d. ernstige muz. kiezen lichte gr., platen KRO: 13.00 Nws. 13.02 Act 13.07 T.N.T.: taalmuziek 14.00 Nws. 14.02 Netty Rosenfeld 15.00 Nws. 15.02 Where the action is 16.00 Nws. 16.02 lORRRrrrrr: platenshow 17.00 Nws. 17.02 Act. 17.07-18.00 Verz.pl.-progr. BRUSSEL VLAAMS 324 12.00 Nws. 12.03 Lichte muz. 12.40 Weerber., med., progr.-overz. en SOS- berichten voor schippers 12.48 Lichte muz. 12.55 Buitenl. persoverz. 13.00 Nws., weerber. en beursber. 13.20 Ta. felmuz. 14.00 Nws. 14.03 Schoolrad. 15.30 Lichte muz. 16.00 Nws. en beurs» ber. 16.09 Hand in hand met Neder» land 17.00 Nws., weerber. en med, 17.15" Lichte orgelrftuz. 17.30 Koorzang 18.00 Nws. 18.03 V.d. sold. 18.28 Paar- desportuitsl. 18.30 Franse les 18,32 Lich te muz. 18.35 Verkeerswenken 18.40 Lichte muz. 18.45 Sport 18.52 Taai- wenken 18.55 Koorzang 19.00 Nws., weerber. en radiokron. 19.30 Trompet- muz. 19.45 Politieke uitz. 19.55 Lichte muz. 20.30 Hoorspel 21.30 Orkestmuz. 22.00-22.15 Nws. en ber. Vrijdag 9 februari HILVERSUM I 402 i.f KRO: 7.00 Nws. 7.10 Het levende woord 7.15 Badinerie: klass. en mod. platenprogr. (7.30 Nws.; 7.32 Act.; 7.55 Overweging; 8.00 Nws.) 8.30 Nws. 8.32 V.d. huisvrouw 9.35 W-aterst. 9.40 Schoolradio. Tussen 10.00-11.00 Evt. re portage Olympische Winterspelen 1988 te Grenoble. 10.00 'Stereo: Aubade: klass. en mod. pl.progr. 11.00 Nws. 11.02 V.d. zieken. HILVERSUM II 298 M AVRO:' 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 Lichte gr.muz. VPRO: 7.55 Deze dag AVRO: 8.00 Nws. 8.10 Radiojour naal 8.20 Lichte gr.muz. (8.30-835 De groenteman) 8.50 Morgenwijding NRU: 9.00 Fragm. uit de opera Die lusti ge Weiber von Windsor, v. Nicolai (gr) Avro: 10.00 V.d. kleuters 10.10 Ar beidsvitaminen (gr)pop. verzoekpl.» progr. (11.00-11.02 Nws.) 11.55 Beurs ber. HILVERSUM III F3f-KAN. EN 240 M VARA: 9.00 Nws. 9.02 Plaatjes voor de pep (10.00 Nws.) NRU: 11.00 Nws. 11.02 Licht platenprogramma. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 19