TIJDEUJK 'Mevrouw; uweet het uit eigen ervaringtwie echt iets lekkeis wil bakken,Kijktniet op een paar eieren.ooKMlesje niet! wfetu dat u wor&dus leent meer iiebf km Bolletje OP KHE TAN Goed idee! want uw oude apparaat is nu 20 gulden waard! DE NIEUWE PHILIPS PHILISHAVE*3 Friesch Isolatiebedrijf n.v. ISOLEERDERS PLAATWERKERS jSoordviet. 9 Bij een metaalindustrie in Amsterdam frezers aankomende frezers gereedschapslijper flinke kracht voor magazijn en expeditie E Industrieweg 18 te Terneuzen. Telf. 01150-2743 5 b.g.g. 2435 EEN LERAAR I WERKTUIGBOUWKUNDE en/of NATUURKUNDE Terwindf, Arntz Holtus - Textielfabriek TEXTIELDETAILHANDEL Alles aan interessante lage prijzen. Lekker glad geschoren en toch niet schraal Het doet er niet toe hoe oud, of welk merk het is; ook al werkt het niet. Breng uw oude, elektrische scheerapparaat naar uw Philips-dealer en ruil het nu in voor een nieuwe Philishave 3. Uw oude apparaat is plotseling geld waard! 20 Gulden bij aankoop van een nieuwe Philishave 3 de Luxe; 15 gulden bij aankoop van. een nieuwe Philishave 3 Special. Nu een nieuwe Philishave 3 kopen betekent dus dubbel profiteren! mm Vredesoffensi'e Beste methode DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 gespecialiseerd in verspanende bewerkingen is plaats voor In verband met het woningprobleem in Amster dam zullen gehuwden woningruil moeten kunnen toepassen. Voor ongehuwden zijn de kansen voor het vinden van een kosthuis vrij gunstig. Sollicitaties met opgaaf van kennis, ervaring en laatst genoten salaris onder nr. 399 te richten aan Bureau Suggestief, Keizersgracht 332 Amsterdam. iHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii MIDDELBAAR TECHNISCHE SCHOOL VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN TERNEDZEN (voorheen U.T.S.) E In verband met ziekte van één onzer leraren wordt gevraagd voor directe indiensttreding: E Zo mogelijk in het bezit van de vereiste bevoegd- 5 heden. Het dienstverband is tijdelijk met een E lestaak van ca. 20 lessen per week. SOLLICITATIES en INLICHTINGEN bij de direkteur van de school. mimi Stationsplein 5 te HELMOND Afd. Hl Textieldetailhandel. In onze afdeling verkopen wij de meest courante manufac turen en confectie zoals: Damesjaponstof in Jacquard, Terlenka/wol, Trevira 2000, zuivere wol, wintermantel- stof, Dameswintermantels en costuums. Regenjassen voor Dames en Heren, Dames- en Herenbroeken, Truitjes, Specialiteit in lakens en slopen, gordijnstof, handdoeken en badhanddoeken, tafellakens. Dameskou sen, herenoverhemden wit en bont enz. enz. s nu n nieuwe Philishave 3 kopen VOORSTRAAT 42 - 44 DORDRECHT TEL. 01850 - 33667 vraagt op korte termijn voor haar montagewerken in Dordrecht en omgeving i Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan boven genoemd adres. een rol échte eierheschuit Het is verheugend dat he1J nam-debat in de Tweede tot enkele positieve resi heeft geleid, die minder k zich hebben te ontaarden in tieke haarkloverijen, dan de - keer is gebeurd met en ror motie-Schuyt. Daarover is overigens ook di nog wel wat geharrewar ge\ maar als belangrijkste res kwam het initiatief uit de bu diplomatiek „vredesoffensief" menwerking met andere ook westerse landen. Belangrijk was ook dat de ove meerderheid van de kamer zie enigde achter de motie-Var Stoel, waarin de regering gev wordt er bij beide partijen op dringen de gevechten te beëin en onderhandelingen te beginr Het gaf echter blijk van, weinig teitszin om opnieuw met mot komen over onvoorwaardelijke zetting der bombardementen, nu in Vietnam de Amerikanen zeer zware en gevaarlijke mi cjruk staan. Op het moment de over de Laotiaanse grens de V mese tanks aan komen roller men moeilijk van de Ameri verlangen dat zij bun vliegt een startverbod opleggen. Het vasthouden aan de eis tot or waardelijke stopzetting der boi dementen onder de huidige on digheden, doet ook de vraag wat hier goede uitzonderi niet uitgesloten prevaleert: w lijke bezorgdheid over de situa Vietnam of binnenlandse poli belangen. Immers, men moet toch weter stopzetting van de bombarderm nu niet mogelijk is en dat het haupt veel gevraagd is als Han Amerikanen niet enigszins tegei komt. Veel „voorwaarden" s de Amerikanen niet meer, om het feit dat „Panmoendjon" hen in het geheugen is gegrift. Ti in de Koreaanse oorlog sm den nog 18.000 Amerikapei bondgenoten, terwijl de vredl derhandelingen al aan de ganc ren. Dat anderzijds een plotselinge en zijdige beëindiging van de door de Amerikanen niets oplo al ontelbare malen door talloos beweerd en aangetoond. De enige weg naar een oplo! biedt de conferentietafel. Een rr Üjk „vredesoffensief" is daarbij betere wegwijzer dan een enr nele eis, die in Washington geval terzijde wordt gelegd. Onlangs heeft de Hoge Raad hoogste rechtscollege, in uitspraak over een N.V. schriftuur, duidelijk gemaakt, er in Nederland op het gebied pornografie nog wel degelijk i zen zijn. Dat moet voor velen geruststellende gedachte zijn: lijkt het er wel eens op, dat o terrein in ons land langzamer alles geoorloofd is. Natuurlijk zullen er ook wel mensen zijn, die in de uitspraak de Hoge Raad een vorm van werpelijke bevoogding zien. zulken plegen op Denemarke wijzen, waar enige tijd gelede 'e censuur op geschreven pi grafie is opgeheven. Is daar nu hausse in prikkellectuur ontst welnee. De handel had er we gerekend maar ze raakt de bo< nog niet aan de straatstenen k Dus Uit Denemarken wordt ook nog anders bericht maar daarover gen onze libertijntjes. En dat ii feit dat blaadjes met plaatj •n werkelijk van het meest vulj soort daar nog nooit zo grot de hand zijn gegaan als than!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 16