IS DAT UW MAN, MEVROUW? SANATOGEN Klanten EIEREN SPRINT TOFFEES HUISHOUD I OPLOSKOFFIE ter introductie "DE STEM IS KRACHTIG EN REIKT VER BETERE WAAR SNOEPJE HET versterkend middel voor jong en oud! Café-Restaurant (Dancing) „NAPOLEON" LEDEL THEATER OOSTBURG „La guerre est fini" MG3LAD DE STEM pakjes 92 280 I 125 smaken GOMBALLEN MET AUTO Koop goedkoper bij De Gruyter! Betere waar voor de laagste prijs! 19 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 8 FEBRUARI 1968 19 Na zijn dagtaak helemaal op, nerveus, humeurig en niet meer opgewassen tegen de dagelijkse problemen. Daar moet U gauw iets aan doen. Geef hem Sanatogen! Voor nieuwe veerkracht en werklust. Dan is hij spoedig weer de gezellige en opgewekte huisgenoot van vroeger. ELKE VRIJDAG SERVEREN WIJ MOSSELEN Ons restaurant is open tot middernacht Ongelimiteerd eten HEREN. Waaruir thuis Uw verjaardag of party. i Uw echtgenote staat 7 dagen in de week voor U klaar in haar keuken Ook voor haar is de slagzin nu ge maakt „Uit! Goed voor U!" Laat ons Uw feestje verzorgen met een gezellig hapje of 'n goed verzorgd diner Afgesproken? Tot ziens bij .Napoleon" De zaak is uniek met zijn elektronisch orgel „de Cap" zijn dansvloertje en zijne Napoleonse specia liteiten. ANTWEKPSEWEG 36 RIJSBERGEN Telefoon 01606—708. Donderdag 8 februari aanvang 8 uur Brengen wij in samenwerking met de Z.V.U. en de Stichting Cultuurspreiding Zeeland een zeer speciale film met: YVES MONTAND en INGRID THULIN in (De oorlog is voprbij) De nieuwste film van de bekende regisseur Alam Resnais waarin Yves Montand de beste rol van zijn carrière vertolkt als de idealistische ver zetsman .tegen het regime van Franco. 18 jaar Jrïjdag 9 - zaterdag 10 - zondag 11 en dinsdag io februari aanvang 8 uur. Zondagmiddag aan vang 2.30 uur Brengen wij op veler verzoek DE BESTE FILM VAN HET JAAR OofS*<v,?Jr»óy. ""O alle leeftijden. Gezien de grote lengte der film heeft het film verhuurkantoor de prijzen verhoogd en li er zondagmiddag slechts één voorstelling. Zekerheid ts verkiezen beven onzekerheid De allerbelangrijkste vraag, die elke zakenman zich bij de mediakeuze voor zijn reclame moet stellen, is niet de vraag of het gekozen me dium in huis komt, maar of en hoe dat medium wordt gezien en gelezen. 75% van de dagblad-advertentie pagina's wordt door de lezers en lezeressen ven, 18 jaar en ouder geopend (en dus gezien). Is uw advertentie krachtig genoeg dan wordt zij ook gelezen. Op de advertentiepagina's van DAGBLAD DE STEM koopt u dus ZEKERHEID. I Uitsluitend m vooruitbetaling De kosten bedragen t/m 10 woorden bij plaatsing in: Gehele oplage Brabantse oplage Zeeuwse oplage 1,80 1,50 1,00 Elk woord meer voor-. Gehele oplage 0,18 Brabantse oplage 0,15 Zeeuwse oplage 0,10 Personeel gevraagd Welk meisje wil in Duits-Ned. gezin met hotelbedr. in Kö- nigswinter de zorg op zich ne men voor 2 kl. kind. (3-4 j.) en is tevens genegen tot mee helpen in het bedrijf. Huiselij ke sfeer en prettige werk kring verzekerd. Ook 2 vrien dinnen zijn welkom. Inl. W. Naring, Dijkstr. 5, Breda, na 7 uur, tel. 01600 - 46635. Gevraagd in kleine rustige huishouding, waarin de huis vrouw ontbreekt en 2 kinderen alleen thuis zijn tijdens de va- canties: een net flink tweede dienstmeisje voor dag en nacht leeftijd ca. IS—20 jaar. Het huis is voorzien van alle moderne comfort, grote was buitenshuis, goed loon. Datum indiensttre ding zo spoedig mogelijk. Sol licitaties schriftelijk of telefo nisch aan ir. K. J. Asselbergs, Ulvenhoutselaan 70, Breda. Tel. 01600-31680. le kapper of kapster gevraagd Hoog loon. Aanmelden na 8 uur Kapsalon Vermaat, Grote Markt 31, B. o. Zoom, tel. 4324. Gebruikte naaimachine» toot we- i geld. Alle machines grondig nagezien en m. garan tie. Pfaff Naaimachinebuis, Kortemèestr. 17, B. op Zoom, Lange Brugstr. 30, Breda Nwe Markt 48, Roosendaal. Huizen Te huur 4 pers. caravan. Cam ping De Boomgaaird, Weattaa- pelle. A. Bekers, Schimmelpen- ninckstraat 22, Breda. T.k. goed onderhouden woon huis. Molenberg 7, Roosendaal. Te huur zee: Originelf 5 pers. caravan, staande te Z&u- telande (Camping C. Vos) ca ravan na afspraak in winit«-- stalling te zien. tal. tel. 01600- 33068. Geld nodig? Vraag inlichting n over onze bij verdienstengids (thuiswerk) 24 ct. postzegel insi. Aktiva, Postbus 427, Breda IJpeiaar. Mooie nieuwbouw m. stadsverwarming. Luxe afw. woonk. 773 x 352, 3 slaapka mers, badk., zolder, f 39.950. Makelaars i.o.g. v. d. Berg Co., Nwe Glnnekenstraat 43, Breda, tel. 01600 - 24421. Lage aardgastarieven lopen pa rallel met het verbruik. Goed koop koken enz. Centr verw. op gas is qua aanleg ca. f 12c0 voordeliger dan olie. Omb. v. olie-kolen op gas is pas interes sant wanneer het gas er is. In stall. bedr. De Weerd n.v., afd. c.v.. Markt 33. Etten, geeft u op aanvraag vrijblijvend de gew. inl. Tel. 01608-2301 (Na 18 uur 01608-3047. Wij vragen voor spoedig, erva ren colporteurs-trices, voor de verkoop van huish. onderh. art. vervaard, door blinden en in validen. Goede verdienstenmo- gelijkh. soc. verz., vacantie en vacantietoeslag. Graaf Engel- brechtstr. 16, Oosterhout. Tel. (na 7 uur n.m.) 01620-4432. Het succes van de caravaa- R.A.I.I „Karaat" de Duitse ca ravan van superieure klasse. Scherp in prijs. Geconstrueerd naasr wensen van de klanten. „Lely" Duitse caravan van top klasse. Dealer voor Brabant en Zeeland. Caravamlbedrijf „De Westhoek". Onderstraat 7. Ia- ge Zwaluwe. telefoon 01684-500. Geopend dagelijks van 9 tot 5 uur, zondags gesloten. Geldleningen Zeeuws dixielandorkest vraagt voor direct, trombonist. Brie ven onder no. K 25419. Krediet voor iedereen tot f 4000 voor aankoop meubelen, wo ningtextiel. Vraagt gratis fol der. Discrete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rotterdam. Install, bedrijf. De weerd n.v., Markt 33, Etten. Bekend door correcte afwerking en vlotte service. Personeel aangeboden Zes persoons caravans te huur te Cadzand, Camping is gele gen tegen de duinen. Te bevr. bij'. J. C. v. d. Broek, Kapel straat 11a, Breda, tel. 32195. Legersehrijfmachines t 75,-. Fa van Berkel N V.. Veemarkt straat 33, Tilburg, tel 33844. Te koop, eikehouten kabinet. Auto's - Motoren Thuiswerk, type- of schrijfw. gevraagd. Brieven onder no. hk 30788 Te bevragen mevrouw Hun- dersmarek, Stationssingel 12, Kapelle-Blezelinge. Opel Rekord 1963 van le ei genaar te koop. l.z.g.s. Km- stand 42.600. Pr. Hendrikstr. 4. St.-Jansteen, tel. 01140-2535 Huisdieren Te koop aangeboden z.g.a.n. Columbusstraat 5a, Breda, H. Kw. T.k. nestje zwarte dwergpoe- deltjes. vader Eng. import. Mevr Clemens, café Donge- wijk, Bredaseweg 602 Tilburg, tel. 72475. Te koop, 2 dieselmotoren, 40 pk, geschikt voor inbouw bo ten. Garage Maas, Borssele, tel. 225. Te koop, biljart, zwaar eiken hout, afm. 1.03 x 2.06 m. tel. 01105-424. Elektrische zigzag naalmaehi. nee in koffer vanaf f 248,. Pfafi naaimachines, Korte mv.e- str. li. B. op Zoom, Lange Brugstr 30, Breda, Nwe Marki 48 Roosendaal Te huur aangeboden Te koop, 2 Daffodils 1965, 1 V.W. 1965, 3 Opeis Rekord 1962-64, 1 Peugeot 404 1984, 1 Mercedes 190 D 1963. 1 Fiat 600 1963, Taunus 12 M 1965. Gar. Maas, B'orssele, tel. 225. BETEKENIS en kracht bewezen door meer dan 80.000 gezinnen gelezen Breimachines Swiss Magic, de beste geheel metaal. Pfafi Naaimachinehuis, Kortemee* Leesportefeuilles netjes prima verzorgd met 10 van de beste str 17, B. o. Zoom. Lange Brugstr. 30, Breda Nwe. Mark 48. Roosendaal. bii u thuisbezorgd v.a. f 0,90 p.'. week Inl Leeskring ..O v= Aller Hulsvriend", Booties- steeg 96. Zwijndrecht, tel. 01851 25174 of bij onze agent W H Boelhouwers, Hazelaafsti43. Breda. Tel. 01600-43673 Vakantie Scharpf wascomb. i.p.s. te koop, 3,5 jaar oud, f 275,-. Brieven onder no HK 30784, bureau v.d. blad. Zomerh. te Haamstede nog vrij vóór 29 juni en na 10 au0. Tel. 01620 - 4365. DOPERWTEN 1/1 blik zeer fijn 118 middelfijn KOFFIEMELK WEEK AANBIEDINGEN GELDIG t/m DINSDAG IS MIDDELGROOT per stuk LUNCHEON MEAT blik 200 gram 69. CHOC. HAGEL puur pak 500 gram prodent TANDPASTA 3e tube gratis bundel 3 stuks ,420' 3 AUGURKEN Zoet zuur middel 3/4 literpot PRIJSVERLAGING r--v ;k:!/"v;zza ZEMEN extra groot -£25- 595 groot J&r 495 normaal A45" Rubber huishoud- HANDSCHOENEN diverse maten 0^ per paar X dat betekent bij De Gruyter: gewaarborgde kwaliteit en versheid door eigen produktie- eigen import-eigen kwaliteits kontroie JAM NIEUW i>ij De Gruyter Een pure sensatie 3 smaken: AARDBEIEN ABRIKOZEN BOSBESSEN DE GRUYTER ROOMSMAAK J INSTANT PUDDING roomsmaak pakje k BfeMaguëi 10 BUTTERSCOTCH REPEN IW zak &Z BIJ ALLE BOODSCHAPPEN sparen met oranje kassabon 10% spaarpremie op al uw bonnen. Voor f 25,- gespaard,f 27,50 kontant, voor f 50,- ontvangt u f 55,-. 5x10% spaarpremie met de nieuwe De Gruyter Spaarbrief. Daarmee groeit uw f 25,- in 5 jaar tot f 37,50! VAN DE WEEK Deze week: i

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1968 | | pagina 13