PONTIAC amstel FZWARESHAG 6 machtige wasautomaten van &xr*i€U voorzien in alle wensen van alle mensen Nog één BEDRIJFSHAL r DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 Uitgelezen Kentucky en geurige Virginia tabakken. Dat geeft de Halfzware Van Nelle die zachte voile smaak. Eindelijk een half zware die 't hele maai heeft. Dit: dat honderden mannen in een hypermoderne brouwerij dag in dag uit bier brouwen dat stukken meer is dan een glaasje gerstenat. Want een kerel die om zes uur van z'n werk komt mag wel even zeker weten wat-ie drinkt. Die stuur je niet het riet in met een biertje-weet-ik-veef. Die heeft recht op Amstel. Op bier waarbij ze aan hèm gedacht hebben. Op formidabel lekker Amstelbier. Barstensvol gebrouwen met 'AMSTEL eilloos de tijd i, welk model Grote uitgeverij en bescheiden Nieuwe modellen kosten, wat er jd mee gebeurt. AKTIEVE AGENTEN J •e redenen, die jraag zal aankomende en ervaren NAAISTERS flinke STRIJKSTERS HALF ZWARE SHAG TjlEMEYEf? Hebt u nog nooit Halfzware Van Nelle geprobeerd? Neem de proef. Voor éénvijfentwintig. Meer niet! jiHETVv, BROWN BOVERI DIT IS DE MAN DIT IS Z'N BIER r3S& RONDOMATIC SE RONDOCIA9SIC SL RONDOFIX SUPER RONDONETTE RONDOFLOTT en..een ruime service èn een werkelijke garantie garandeert de importeur van de N.V. Handelmij. Gebrs. Timmermans, Kessel-Venlo - tel. 04762-325.* 't van bekende geïllustreerde week- bladen vraagt voor diverse plaatsen in n West-Brabant 9 voor de bezorging van haar tijdschrif- 5 5 ten en verkoop van boeken. J De bijverdienste wordt bepaald door de omvang van de wijk en varieert van 5 25,— tot 60,per week. y Het is mogelijk deze bijverdienste uit 9 te breiden tot een volledige en goed 5 betaalde dagtaak. g Brieven aan uitgevers mij., postbus 643 breda Een uitgebreide collectie vindt U bij. hulst terneuzen Steenstraat 10 v.h. v. Sprang Noordstraat 16 Tel. 2214 Tel. 2337 Gevraagd voor spoedige indiensttreding;

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 19