Handel in goud bijna normaal SCHONE" AUTO'S PER UUR BEURS HANDELT KALM Een moeder geeft DavitamonlO. Elke dag. TER ZAKE Amsterdams echtpaar dood aangetroffen 15 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 15 Goldrush afgelopen Haal Henkes in huis! Emissie op komst van Albert Heijn Daggeld verhoogd Shell investeert vijf miljoen in computercentrum Varkensenting tegen mond- en klauwzeer Grootste cutterzuiger van Europa te water Faillissementen Amsterdamse Effectenbeurs ISöö-l 1% 1966-2 7% Noury draagt aandelen van Noury-Baker over Spectaculaire groei van Amerikaanse banken in buitenland Nog geen export gas naar Zuid-Duitslamd WATERSTANDEN ACHILLES 27 te A'dam. ACMAEA 26 v Baltimore n Pta Cardon. ALGORAB 27 te Tenerife. ALNATI 25 te Ilheus. AMERSKERK 25 te Antwerpen. AMSTELLAND p 26 Ouessant n Las Palmas. AMSTELSLUIS 25 v Callao n China. ANCOSPRAY 27 te Calcutta. ANDIJK p 27 Finisterre n Marseille. ARCA 26 v Dakar n Singapore. ARCHIMEDES 26 te Callao. ARGOS 25 te R'dam. ATLANTIC STAR 26 v R'dam n New York. ATTIS 26 te R'dam. ATYS 27 te Thameshaven. BALONG 26 te R'dam. BATJAN 20 v Antofagasta n Matarani. BINTANG 26 te Pt Swettenham. CALAMARES 30 te New York verw. CALTEX ARNHEM 25 te Pembroke. CALTEX GORINCHEM 27 v Hamburg n Immingham. CALTEX ROTTERDAM 26 te Singa pore. CHARIS 25 v Barahona n Pto Cabello. CONGOKUST 25 te IJmuiden. CRANIA 27 rede Ravenna. DAPHNE 25 te R'dam. DELTADRECHT 26 te Sydney. DIADEMA 25 te Frederica. DORESTAD p 27 Wight n Stanlow. ESSO AMSTERDAM p 27 Mona Eil. n La Salina. FARMSUM 25 te Antwerpen. FOREST LAKE 27 te Palermo. GAASTERLAND 27 v Madras n Cal cutta. GABONKUST 25 v A'dam n Hamburg. GANYMEDES 27 v Pta Delgada n Duin kerken. GORREDIJK 26 v R'dam n Hamburg. GRAVELAND 26 te Fortaleza. GREBBEDIJK 25 te Lake Charles. GUINEEKUST 27 v Takoradi n Free town. HERMES 27 te Hamburg. HERCULES 25 te A'dam. HOLLANDSDUIN 28 te Mackay verw. JAMES BENEDICT 26 v Ceuta n Ma- cao. KARIMATA 26 te Papeete. KARIMUN p 25 Gibraltar n R'dam. KATELYSIA p 27 Straat Bonefacio n Berre. KEIZERSWAARD 27 te Rouaan. KELLETIA p 27 Kp Finisterre n R'dam. KINDERDIJK 26 v Antwerpen n Le Havre. KLOOSTERDIJK 25 v Le Havre n Ant werpen. KLOOSTERKERK 27 v Adelaide n Kaapstad. KONINGSWAARD 25 te R'dam. KOROVINA 25 te R'dam. KOSICIA 26 te R'dam. KOUDEKERK 25 v Kaapstad n Singa pore. KREON 26 te Baltimore. KYLIX p 27 Bornholm n Ornskoldsvik. LALIBELLA 27 te Norfolk verw. LEIDERKERK 26 te Antwerpen. LIMBURG 27 te Calcutta verw. LOOSDRECHT 27 te Genua. MADISONLLOYD 26 v R'dam n Singa pore. MARATHON 26 te Paramaribo. MARNELLOYD 26 te Dar es Salaam. MERCURIUS 25 v Antwerpen n Ham burg. MERSEYLLOYD 27 v Hongkong n Sin gapore. MEMNON 26 te R'dam. MOORDRECHT 25 te Mauaybay. NEDERWESER 25 v Doha n Calcutta. OMMEN KERK 25 v R'dam n Bremen. ORANJE NASSAU 26 v Paramaribo n Port of Spain. OOSTKERK 27 te Adelaide. OSSENDRECHT 25 v Duluth n Mon treal. OUWERKERK 26 te Nacala. PEPERKUST 25 te Antwerpen. PHILINE 27 v Tripoli n Whitegate. PERICLES 25 v Bremen n R'dam. PRESIDENT WILLIAM V S TUBMAN 26 te Newhaven. PRINSES EMILIA 26 v Istanboel Piraeus. PRINSES MARGRIET 27 v Dieppe n A'dam. PRINS MAURITS 26 te A'dam. PURMEREND 26 te Newcastle. RONDO p 27 Cartagena n Marseille. RIJN 27 thv Rabaul n Hirohita. SARPEDON 26 te R'dam. SCHELPWIJK 26 v Dublin n Avon- mouth. SCHIELLOYD 26 v Tripoli n R'dam. SENEGALKUST 27 te Freetown. SEPIA 26 v Mena n Tranmere. SILINDOENG 26 te Muscat. SLAMAT 26 te Bilbao. SOCRATES 26 te Nieuw Nickerie. STAD DELFT 26 v R'dam n Middlesbro. STEENKERK 26 v Genua n Kaapstad. STRAAT CLARENCE 28 te Adelaide verw. STRAAT FRANKLIN te Lor. Marq. STRAAT FREETOWN 25 v Tema n Monrovia. STRAAT FUTAMI 25 v Singapore n Manilla. STRAAT LUANDA 25 v Beira n Dar es Salaam. STRAAT MOZAMBIQUE 24 v Kobe n Sjanghai. STRAAT RIO 25 v Hongkong n Kobe. STRAAT SINGAPORE 25 v Pt Eliza beth n Durban. STRAAT VAN DIEMEN 27 te Adelaide. TAMARA 27 te Pta Cardon. TELAMON 25 te A'dam. TJIBANTJET 27 v Hongkong n Osaka. TJILIWONG 25 v Shingkang n Hong kong. TJINEGARA 26 te Aleppy. TYRO 25 v R'dam n Dublin. ULYSSES 27 v Funchal n Georgetown. UTRECHT 27 v Pt Swettenham n Co lombo. VAN RIEBEECK 26 te Basrah. JHANA 27 te Curagao. VlTREA 26 v R'dam n Tranmere. ^5 v Curagao n Montreal. VLIST 27 te Rabaul verw. SK^DRECHT 25 v Nauru n Brisbane. WONORATO 27 te Buenaventura. ZEELAND 26 te Los Angeles. ZUIDERKERK 25 v A'dam n Lissabon. ZAANLAND 26 te Hongkong. DE OMZET van de n.v. Netam over 1^67 zal hoger zijn dan die over 1966. Door de voortschrijdende kostenstij gingen en de sterke concurrentie iruvr verwacht dat de winst over 1967 met belangrijk zal afwijken van het in 1966 behaalde resultaat. (Van onze financiële redactie) WASHINGTON/LONDEN Er schijnt voorlopig een einde geko men te zijn aan de grote rush naar goud op de Europese goud- en zilvermarkten, die vorige week zoveel deining in de financiële wereld veroorzaakte. De verko pen van goud bereikten op de markten van Londen, Parijs en Zürich gedurende drie achter eenvolgende dagen evenzovele re cords. Wanneer de verkopen zich deze week op het peil van vorige week zouden handhaven, dan zou de dollar in ernstige moeilijkhe den kunnen komen. Het ziet er nu niet naar uit, dat dat gaat gebeuren. De handel in goud was gisteren zowel in Londen als in Zürich bijna normaal. In Zürich was de prijs voor een staaf goud van een kilo vijftig frank lager dan het hoogtepunt van vrijdag. De oorzaak van deze verminderde vraag naar goud is veroorzaakt door de uitspraak van de zeven landen, die sa men de goud-pool vormen, dat de goud prijs gehandhaafd wordt op de bestaan de prijs van 35 dollar per ons fijn goud. De gouverneurs van de centrale banken van deze landen Verenigde Staten, België, West-Duitsland, Italië, Neder land. Zwitserland en Groot-Brittannië hebben zondag in Frankfort verga derd. Het doel van deze bijeenkomst was het eens te worden over maatrege len, die „ordelijke omstandigheden" op de wisselmarkten en het handhaven van de goudprijs zeker moeten stellen. De directeuren kwamen tot de conclu sie, dat de goudpool voldoende reserves bezit om het succes van deze maatrege len te garanderen. Zij hebben echter ook laten weten, dat zij deelneming van an dere landen aan de goudpool op prijs zouden stellen. Met deze „andere lan den" is op de eerste plaats Frankrijk bedoeld, dat zich deze zomer uit de goudpool heeft teruggetrokken. Vorige week had president Johnson voor de tweede keer na de devaluatie van het Engelse pond sterling duidelijk verklaard, dat de Verenigde Staten de goudprijs beslist wilden handhaven. (ADVERTENTIE) Een fabriek in Düsseldorf heeft een machine in bedrijf genomen, die oude auto's en wrakken grondig „rei nigt" voor ze aan de staalfabrieken verkocht worden. Deze ijzerpletma- chine vermogen 3200 PK scheurt per uur honderd auto's in kleine stuk ken. Vervolgens- worden er de tex tiel-, rubber-, lak- en glasresten uit verwijderd. De staalfabrieken krijgen daarna praktisch .schoon schroot" in huis. ZAANDAM (ANP) Albert Heijn n.v. verwacht omstreeks mei 1968 met een emissie te komen. Omstreeks de jaarwisseling hoopt men het bedrag te kunnen vaststellen en de koers van uit gifte. Het is niet de bedoeling de emissie a pari uit te geven maar deze te liëren aan het dividend. Getracht zal worden het oude dividend te handhaven. Medegedeeld werd. dat gedacht is aan de uitgifte van klantenaandelen maar dat hiervoor geen juiste vorm kon worden gevonden. Wat betreft de klan tenobligaties: hierin zal geen wijziging worden aangebracht. Dezelfde lijn zal worden doorgetrokken. Naast de Ahorn financieringsmaatschappij is in samen werking met" de Nationale-Nederlanden de Bhorn-financieringsmaatschappij op gericht. Albert Heijn en de Nationale-Neder landen nemen verder voor 50 pet. deel in het maatschappelijk en geplaatste kapitaal van f 12 min. Deze Bhorn maatschappij zal voorzien in de bouw van winkelpanden tot een bedrag van f 42 min. AMSTERDAM (ANP) Het tarief voor daggeld (call money) is, met ingang van gisteren, drastisch ver hoogd en wel met 1,5 pet. van 2,5 tot 4 pet. Dit door de krappere geld markt als gevolg van dollartransac- ties van de banken met de Neder landse Bank, waarmee ca. f 150 mil joen was gemoeid. Verder is veel geld aan de markt onttrokken door de ul- timo-opvragen, mede in verband met Sint-Nicolaasaankopen. ROTTERDAM (ANP) In het cen trale kantoor van de Koninklijke Shell groep in Den Haag wordt een reken centrum ingericht voor geofysische onderzoekingen, dat een investering vergt van f 5 miljoen. De totale bezetting van het cen trum zal 37 personen bedragen, waar onder acht academici, specialisten in de geofysica, de computertechnologie en de informatietheorie. Het centrum zal tegen het midden van 1968 klaar zijn. Computers spelen een rol bij het bewerken van seismische resultaten, omdat alleen computers de gewenste combinatie leveren van flexibiliteit nodig om de aard van de bewerkin gen op eenvoudige wijze te verande ren en de capaciteit om grote hoe veelheden informatie snel te verwer ken. De totale informatie die bijvoor beeld bij één seismische explosie ge registreerd wordt, komt overeen met 60.000 getallen van drie cijfers. Dit nieuwe centrum wordt gebruikt voor de verwerking van gegevens uit vele landen en zeegebieden, en zal o.m. een hulpmiddel zijn bij interpre tatie van aanvullende onderzoekingen op de Noordzee. DEN HAAG (ANP) Hoewel er op dit moment nog geen sprake is van onmiddellijke bedreiging van de Ne derlandse varkensstapel, zijn er aan wijzingen dat het mond- en klauw zeer langzaam in de richting van de Nederlandse grens opdringt. In verband hiermede heeft de minis* ter van Landbouw en Visserij uit vei ligheidsoverwegingen besloten in een aantsi gemeenten langs de Duitse grens in de provincies Gelderland en Over ijssel de varkens van twee weken en ouder verplicht te laten enten tegen mond- en klauwzeer. ROTTERDAM (ANP) De groot ste en sterkste cutterzuiger van Eu ropa, de „Beverwijk 31" gebouwd in opdracht van Van Hattum en Blan kevoort n.v. te Beverwijk zal op 9 december bij Boele's Scheepswer ven n.v. te Bolnes te water worden gelaten. De afmetingen van de zuiger zijn: lengte 66 m, breedte 15,2 m, holte 4,35 m. De lengte met cutterladder bedraagt 106 m. De zuiger is geschikt voor het ver werken van zeer zware harde grond, waartoe de snijkop aangedreven wordt door twee 900 pk elektromotoren. In totaal is er ongeveer 10.500 pk opge steld. BERGEN OP ZOOM, 27 november Aardappelen 510, andijvie 2063, sav.- kool 2549, rodekool 5.5—14, wittekool 5—9, bloemkool 27—120, prei 20-41, uien 10—21, sla 5—12, spruiten 30—171, witlof 51—139, knolselderie 2—11, boerenkool 10—21, tomaten p. kr. 240— 560, breekpeen 810, knolselderie p. st. 6—23, Golden 15—33, Goudrenet 1^- 26, sla 15-18 8, 18-21 10—13, prei 21.30, knolselderie 17. GOES, 27 november Groenten: per stuk: bloemkool II 57, afw. 24 75, kropsla II10—11, knolselderie met groen II 9-16. III 4, per bos: Peterselie 20, kroten II 13—14, knolrapen II 18—20, rammenas II 23, per kg: kassmjbonen II B 140, witlof I 158169, II 12b—128, afw. 85115, groene sav.kool I 2529, II 22 —29, wittekool II 1415, rodekool II 10 —18, boerenkool I 1930, II 2^—23, spruiten II 25—60, afw. 36, andijvie II 71, afw. 23—24, prei I 35, II 28—36, toma ten A II 65—103, C II 51, aardappelen bonken 9—10, grote 8—13, drielingen 5—6, veldsla II 94—104, breekpeen I 13 —19, II 3—15, knolselderie I 24. ROTTERDAM, 27 november Totale aanvoer 1872, slachtrunderen 1470, var kens (alleen maandag) 402. Prijzen tesp. extra, le, 2e, 3e kw.: slachtrunderen 425—455 370—405 330—355 310—320, var kens respectievelijk le. 2e, 3e kwaliteit 220—224 212—218 206—210, stieren 395455, worst'koeien 285305, alles in ets. per kg., slachtzeugen 155—165 in ets. p. kg, zware varkens 190195. Aanvoer, handel, prijzen: slachtrunderen: groter, stroef, iets lager, varkens iets ruimer, redelijk, even lager. TERNEUZEN, 27 november Per stuk: sla II 13—15, bloemkool B II 70, C II 30, afw. 45, knolselderie 4—8, per bos: selderie 32, per kg: Lekkerlanders 6 607, andijvie 5860, rodekool 6.5 8 sav.kool 28—45, Deense wittekool 6—13, boerenkool 7—17, breekpeen 6— 11, prei 27—39, spruiten 28—36, uien 10 Opgeheven: G. v. Ginkel, vertegen woordiger, Bachstraat 32, 's-Hertogen- bosch. Wegens gebrek aan actief. Geëindigd: C. Kars, h.o. Transport bedrijf Leys, Olmenlaan 14, Middel burg. Door het verbindend worden van de uiitdelingslijst. (Na gedaan verzet). Aan conc. cred. kon geen uitkering worden gedaan. J H. v. d. Kooy, v.h. Pr. Bernhard- straat 38, Asten, thans St.-Jansstraat 107, Sprundel. Door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. Onder curatelestellingen: L. S. M van Daal, wonende te Waalwijk. AMSTERDAM (ANP) De beurs heeft gisteren de nieuwe week bij de opening ingezet met lichte koersverbeteringen voor de internationale waarden t.o.v. het voorgaande slotniveau. De stemming was vriendelijker maar de handel zeer kalm. Philips zette in op 116.30 (115.50), Unilever deed met een eerste verhandeling 107.40 (107.10) en Kon. Olie 145.70 (145.40). AKU ging 30 cent omhoog tot 60.90. Hoog ovens werd iets hoger geadviseerd op 110. Het publiek toonde enige belangstelling voor de internationale waarden. De markt in Amsterdam werd goed gesteund door de hogere slotkoersen van vrijdag in Wall Street, nadat de markt daar eerst lagere koersen had te zien gegeven. Van de Nederlandse fondsen steeg Kon. Olie in New York een halve dollar, KLM ging er ruim twee dollar omhoog. Dit bracht in Am sterdam een hogere adviesKicrs voor net aandeel KLM. Gebeurtenissen die van invloed hadden kunnen zijn voor de stemming in Am sterdam waren er in het weekeinde niet. Van de scheepvaartwaarden ging van Ommeren 3 punten omhoog tot 165. De overige aandelen in deze sector moesten zich met koersverliezen tevreden stellen. Van de cultures daalde HVA 2 punten tot 112 1/2, terwijl Amsterdam Rubber bijna een punt moest prijsgeven op 58 1/4. In de staatsfondsenhoek waren de hogere le ningen niet gedisponeerd, de lagere merendeels iets gemakkelijker. Ook in deze sector verliep de handel zeer rustig. Gisteren werd een aanvang gemaakt met de handel in claims Desseaux. De ad- vieskoers per claim van f 290 lag iets boven de theoretische waarde. De participatie- bewijzen Goldmines, die de vorige week zeer vast in de markt hebben gelegen, ondergingen een technische koersreactie. Later zakte de koers voor Philips in tot 115.80, Unilever tot 107 en AKU tot 60.40. Kon. Olie verliet de markt op 145.60. Hoogovens verbeterde een en KLM Irie gulden. In de eerste periode was Albert Heijn vast met een koersverbetering *ran 17 punten. Simon de Wit en Bijenkorf Beheer gingen ieder 3 punten omhoog. Gist/ Brocades steeg 13 punten. Kluwer was f 4 en Van der Grinten f 1.20 hoger. Vijf punten verbeterden drukkerij De Boer, Spaarnestad en Tech. Unie. Utrechtse As phalt was 5 punten hoger niet aan te komen. Hetzelfde gold voor A.M.E.V., welk fonds 12 punten hoger bieden in de markt lag. Ook Elsevier was zeer vast met een vijf gulden hogere biedprijs. Verder ging Wereldhaven en £nt. Gewapend Beton ieder 10 punten omhoog. Wyers steeg 8 punten. Ook Nationale-Nederlanden lag goed in de markt met een koerswinst van 10 punten. Participatie-bewijzen Goldmi nes daalde f 13. Zuid Afrika Goudm. ging 8 gulden omlaag. K.V.T. was zeer flauw met een koersverlies van 30 punten. Nijverdal-ten Cate was 5 punten lager niet af te komen. Lijm Gelatine en d'Oranjeboom gingen ieder 6 punten omlaag. Neder- horst was 5 punten lager. Misset was 7 punten lager niet te slijten. Claims Desseaux deden f 300. 24/11 27/11 24/11 27/11 Staatsleningen Ned. Ned Ned Nederi Ned Ned. Ned. Nederi Ned. Ned. Ned. Nederi Ned Nederi Nederi Ned Nederi Ned 1966 6J4% 1967 6 65 5% 65 U 53/4 64 5V4 1964 2 5Y4 64 5 58 4V2 59 4 V2 1960.1 4V2 6Ü-2 4% 1963 4Y2 1964 4 59 41/4 I960 4y4 61 V/4 Nederi 1963-1 4% Nederi 1963-2 4V« Nederi 1961 4 Ned 62 4 Nederi. 1953 33/4 Ned Staff 47 3»/2 Nederi 1951 3% Ned 1953 1-2 3% Ned 1956 Si/, Nederi. 1948 3y4 Ned. 50/1-2 3y4 Ned. 54/1-2 3y4 Ned, 55/1 3y4 Ned 55/2 3y4 Nederland 37 3 Ned Gr.b Ned Doll 47 3 Ned. tnverst. Indie 37a 103% 103% 99% 93% OOfi 90% 85% 94% 86K 83% 84 83% 83ft 84% 82 80% 71H 90V. 83% 82% 72 73% 76'/. 75% 81% 103% 103% 991/. 96% 93% 93% 90ft 90ft 88% 88ft 86ft 88% 85-% 85% 95 86% 83% 83% 83% 83 711-3 90% 84 82% 71% 73% 76% 75% 80% 823/4 3 82ft* 82% 99% 81'/. 91ft BaoK en Kredietwezen B. Ned Gem 57 Id 30 58/50 4% 977% Id. 25 '59/1-3 4% Id 25 i 60/3-5 4% Handel. Industrie, diversen A'dam Rubber 59% HVA MUen ver 114% A.K.U 61.20 Dell Mi), t. cert. 85.50 Hoogov. Q.r.c.v.a 109 Philips Gem. Bez., 15.20 Unilever c.v.a 108 8( Dortsche Petr. 667 Dortsche Petr. 1% 666% Kon Petr .45.40 Scheepvaart en '.uchtvaai H.A.L. Java-China Pak. K.L.M. t cert. K.N.S.M n.b Stv Ml) Ned. Nievelt Goudr. v. Ommeren ma Rotterd Lloyd Scheepv Unle Bank- cred.- en verzeki-nneswez AHJl.sp.b 65-70 113 113 B. N. Gem. 6» 1 102% 102A 86% 97% 86% 86% 58l/4 114§ 60,71) 85 110,20 116,60 107,30 668 y4 668 y4 74'/* 170 283 91* 106 y2 L19%* 165% 144 124% 75% 170 280 91% 105 120% I6OV2 143 125 B. N üem 56 4% B. N Gem 63 4i/2 B. N. G r.sp 64 B. N G. r.sp 65 B. N G, r.sp 66-J Exp fin 66 7y2 Exp fin 58 5 Gr and c.b 66 7y2 Gr. tnd. c.b. 65 53/4 Nat. B. M Kr 66 7 Ned. Ontw.b 66 7 Ned Ontw.b 64 6 9 Rljnl. Dlsc.b. 64 5 Utr. Hyp. B 7 idem 6 Utr Hyp.b 3% Idem 3 Premielenlngen en A. Heyn w.o. '55 4 Amstel brouw 5 Bijenkorf beh. 6 Co-op Ned aob Co-op Ned r.sp. Hoogovens 66 6y2 Ned, Gasunie 53/4 N. Gasunie 66 7»/4 N. Gasunie 66 6y2 Philips dlr 51 4 86% 81% 112% l08Va 108 b 102 95 b 100% 86 x 99% x 102% 94% b 84 68% 70y2 86 Va 81% 112 J/2 108 108 102 y8 95b 100% 85%x 84 ioi 92 68% 94% 95 3»/» '49 3% i '57 6 58 5y2 58 5 Idem 1948 Idem dir. Pegem 1-: PEGEM PEGEM idem 1-3 '52 4% Pegus 1-2 1957 6 Obligaties: Blaauwh 66 7y4 Blaauwh 67 6% Blaauwhoed 5% Btaauwhoed 43/4 Bbjdenst.-W 63 5 Bredero v.g 65 6 Bred v.b 66 7y2 Bred v.b Brit Petr K. Zout-K M. N Bak 46 Nat. Gr bez Nyma Overz Gas Rott.-Rljn Rott.-Rtfn Schipho] Scholten-H Scholten-H. Scholten-H. Schoiten-H Unilever Ver Glas Ver Mach.t 104 147 b 98% 94% 103% 100% 81% 91% 92A 89 104 98% 103 100% 94V- 81% 91% 96% 92 98% 99V4 102V« 99% 92% 88% 77x 101 y2x 101% 99% 92% 88 77 x Werkspoor Wilt. F.-Br. 5 87>/« 7% 102>/4 102X 8 94% 94x Öb b 97 97 Vs 3% 92 91 %b 4 65b s% 96 %b 96% b% 99% 92% 4% '5% 92% 92'/i b% 94b 94x 4% 93 93 4% 93 93 8 96 95% b 87b 88% bB b 91% 91% 62 89% 89% 3% - - Obi luchtv spoorw prem KLM 15-jarig 5 93% KLM 20-Jarlg 4% 90% idem 1962 4% obL 92% 90'/» 94% 24/11 27/11 Ned S. '57 1-2 4% Alkmaar 56 2% A'dam 1933 3 Id. pr.obl. '51 2Va Id. 56-1 2'/t Id 56-2 2y2 Id 56-3 2>/i Idem 1959 2% Breda Dordrecht Eindhoven Enschede s-Gravh 91 72% 77 75% 91 72% 115% 86% 75% Idem Rotterd Idem Idem Utrecht 54 2'/» 56 2% 54 2'/, 54 2% 52-1 2% 52-2 2y2 52-1 2% 52-2 2% 57 2% 52 2% Z.-Holland 57 2y2 Z.-Holland Converteerbare obligaties AKU 1000 V/2 88% Amstelbrouw 53^ Amst Ballast 4% Bergh pap.t 4% Berkel patent 5 Drie Hoefijzers 6 Gelder Zn. v. 4% Hoogovens 53^ Inodheem Schol ten Fox 4y2 Weyers Alg Bank Ned. AMEV N.R eert AMRO Bank Banken Cuituurbank Eerstt N.V.M. Gron Ind.-Cr. B Holl Bank Unie Kasassociatle Nat Lnv B Nat Ned cert. Ned Credlet B Ned Mid-st B Ned Overzee B R.V.S cert, d Slavenburg's B. Zeven pr. ass. mij Conberteerbare ob Enth Cie. pl 43/4 Grass k.m.f. 53/4 Grinten v.d 6 Ha tema 5y2 Havenwerken 43/4 Hoek's m./z. 53^ Indola 5%-5 Ing.b öouwn Inventum 5 Koudljs 4% M .N Bak. 66 6% Meteoor bet 5% Mulder-Vog. 53/4 N Melk Unie 53/4 v. Ommeren 53/4 Pietersen auto5 Pont Houth. 53/4 Ruhaak en Co 4 Schultema 4% Stokvis en Zn 4% St.sp Twen the 4% Thom.-Dr ver 4% Tilburg water 5% Vihamij 6 Wilt. F.-Br. 6% 84% 79 71% 72 b 73% 71% 89% 87% 91 87% 86% 107% 85^ 86% 88% 87% 73 72^ 79% 74 71% 88% 87l/é 88% 85% 106% 108% 109% 107 b 109 94A 90% 86% 107% 107"/- 88 87% 112% 1123/4 89 89 89 88% 103% 104 231 231 885 895b 46.10 45,60 66% 66% 296 140 140 215% 212V- 120 120 84%x 575% 590 176% 176% 88 87,30 180% 180 509 174 172 378 ligaties 102b 102 9oy8 121"/- 123"/- 99 99b 79 79 101% 101% 87 87% 84% 85*/- 116% 114 78% 78 113b 120 96ys 96ya 92V* 92V- 100b 87% 87"/- 77 77% 104 104% 941/* 94% 90 90 98 973/4 24/11 27/11 Handel, industrie, diversen Alb Heijn 1182 1205 Alg rimU Oni G 128% 130 Amstej Dr. 278 379% A'dam Balasi Mij 480 b A'dam Droog Mij 103% 103 b A'dam Rijtuig Mij 127% 125% AN 1EM nat. bez 62 61% Beeren tncotfabr 113/4 12% Beers en Zn 240 245 Begemann 135 137 Bensdorp Intern 357 255 X Bergh Jurg f 125 205% 205 y4 Bergoss 324 327 Berkei's Fatent 140 137 Blaauwhoed BUjdenst Will 75% 75 Bols Lucas 184 183.80 Borsumij Wehry 69% 7oy4 Braatmach R'dam 285 Breda mach.fabr 345 344 Bredero Ver.bedr 402 400 x Buhrmann Tetter 478 478 Bijenkorf beheer 641 643 Calvé 746 750 Carps Garenlabr. 198 199 Centr. Suiker MJj 409 410 Crane Nederland 70% 70 Cur Handel Mij 147 147% Daalderop 146 144 Dagra 177"/- 178 Dess tapijtenfabr 3143/4 Dikker en Co. 140 105 Drie Hoefijzers 93 93.50 D.R.U. 317% 310 Duyvis Jz. 285b 290 Emba 98 96 x Erdai MIJ. 530 532 Excelsior 62% 62% Figee mach.fabr. 127 126% Fok kei- 439 434 Ford 1000 Gazelle rljw.fabr 168 169 Gelder-Papier 109% 109% Gelden Tlelens 390 x Gero fabr t.'ert Geveke en Co. 483 481 Gist en Spm.fabi 715 728 Grasso mach.fabr 118*/- 121 Grinten v.d 178 178.50 Gruyter Zn 5% lllx ,lll3/4 Bergh-Jurg 5% pc 83% 83% 285 3/4 Braat Bouwstof! Bredero vastgoed 166 165 CaJvé cum pref Edy emaillf 81 80% Hagemeljei Co 104,50 104.10 Haiberg m.fabr 58% b Hatema N.V 207 207 96 Havenwerken 94 Helnek bel beh 589 588 Heinek Blerb 597 Hero con Breda 175b 177 b Hoek's mach .fabr 465 Holl Kattenburg 58 58 Hoi) Beton Mij 376 380 Holl Const w 95 95 Holl Melksuiker 2933/4 291 Homburg 200 198 X Hoogenboscb sch 231 232 Hoolmeyer Zn. 85b 65 b Indoheem 31 30.50 I.H.C Holland 1743/4 177% Ing. Bur. Bouwn. 165"/« 167 24/11 27/11 Internatlo Int. gew betonb. inventum Jongeneel houth. Kemo Kempen Begeer Key houthandel Kledmgino Smits Kiene Suikerw Kon..fabr vh.Alex Kon Papierfabr. K.N Tex Unie Kon Zout Ketjen Korenschoof Koudys voed Kon Ver Tapijt Kwatta choc. Leeuw Papier Leidse Wolsp Llndeteves Macintosh Meel Ned Bakk. Mees bouwmat. B Meteoor Beton Misset Ultg Mi] Mosa Mulder-Vogem Muller en Co. Mynbouwk. werk. Naarden-Ch.fabr. Nedap Neci DagbJ Unie Ned Dok Mij. N.exp.pap.fabr. Ned Kabelfabr. Ned Melkunie Ned.ScheepsbJMij Nelle wed. v. Netam Norit Nijverdai.Cate Oranjeboom Overzeese Gas Palemb ind Mij Pal the Philips 6% compr Pietersen auto's Lips en Gispen Ned Springstof Nutrlcla Reesink en Co Relneveld Mach Rlva Ruhaak en Co. Run-Schelde Schev expl. Mij Schev expl 1966 Schok beton Scholten Karton Scholten Honig Simon de Wit Simon's emti tabi Smit Nijmegen Spaarnestad Stokvis Zn. Stoomsp l'wenthe Swaay van Synres Chem. Tabak Phil, c.v. Tech Unie Texoprint Thorn - Dr-verbllf a Thomsen v bedr. Tw Overz Hand. Udenhout Steenf. 272 340 140 254 431 93 I76x 161 51 157 46 I58x 92 240x 153x 291 282 115 450 341 244 240 298 239 334 465 143 130 70% 285 222 89 162 y2 346% 180,50 62 115 88% 120 494 156 138% 225 b 147 192% 29.80 28 201 260 412 87 147 665 80% 57 153 76 235 116 98.50 95 79 274 350 141 254 430 118% 165 52 156 46 158 x 92 210 150 x 293 b 227 114% 450 b 340 95 235 x 240 x 298 0% 334 462 141 133 91% 70 287 223 88 346% 163 180 85 x 392% 99.10 61% 116.10 88% 119 163 495 156 132% 226 146% 191% 29.50 28.30 202 260 83-50 414% 86 146% 670 79 60 154% 240 115 99 97 80 24/13 27/11 Unilever 7% 109 y4 109% Idem 6»/i 96% 96% Idem 4% 65 64% ütermoblen 277 Utr asfaltfabr. 253 255 Varossieau 186 x 182 Veenenü Stm.sp 180 170 x Ver Glasfabr. n.b 107 106 Ver Mach.fabr. 171 170 Ver Touwfabr. 131 131 Vette winkel 267 263 Vezelverwerking 97 x 95 b Vihamy 117% 117% Vredensteln rub 155 155 Vuicaansoord 61 61 Walvisvaart Wereldhaven 501 510 Wemlnk's Beton 147 145 W es san en 499 495 Wilt, Feyen.-Br Weyers ind. H 367% 373 Zaalberg Zeeuwse Confeci 133 131 Zwanenberg-Org Texoprint 5% pr 93 94% Mijnbouw en petroleum Alg. Expl. My. 28 b 29 b Billiton le rubr. 775 Billlton 2e rubr 141.90 142 Moerara Enlro 1665 1670 ld. eert opr 1/10 2670 b ld. 1 wtnstbew. 2860 Id. 4 wlnstbew Oost-Borneo My 110 b L10 b Furness 435 432% Oostzee 106ya 106% Alg Fonds bezit 1032 1032 985 Converto 1-lpb 985 HBBbel .depl.l-2pfc 757 756 Interbonds 1 pb 635 635 Intergas 396 397 Beleggingsfondsen A'dam bel.my 50 127.50 128 Dutch int. 127 127.50 Interunie 50 180.60 181 Nefo 50 84.50 84.50 Robeco f 50 221.30 221.80 Rollnco 215.90 216.50 Unitas 60 408 409.50 U till co 110.20 110.40 Ver bez 1894 f 50 98.80 99.20 Europar l-lo pb 440 450 Union mlniere 1 760 770 Dollarfondsen Anaconda 47 47% Bethlehem S(eeJ 31% 31% General Electric 105 104 Genera] Motors 82 81% 86 Prot. and Gamble 83% Republic Stee] 41% 41% Shell OU 63% 64 US Steel 10 eert 40% 40% m gedaan en bieden X m laten 8 O gedaan en laten b m bieden e m ex claim d m ex dividend —14, witlof B 158—163, afw. 21—134, tomaten A 8691. ZWIJNDRECHT, 27 november An dijvie 50—76, spinazie 137, uien 15—18, prei 27—36, Chin.kool 18—22, groene- kool 17—30 wittekool 12—13, boeren kool 17—20, rodekool 5,50—17, sav.kool 5,50—17, kroten 14, winterpeen 9—11, veldsla 145—157, witlof All 148—171, Bil 116147, spruiten A 3551. B 36 42, C 26, D 48—53, sla AI 8—18, bloem kool 1586, knolselderie 1530, toma ten A 7,20—7,70, B 7,30—7,50, C 6,20— 6,30, CC 2,40, selderie 6—17. peterselie 1216. sterkers 1821. DE N.V. ENTCOMAYER (maatschappij tof voortzetting van de zaken der Ta bak-Handelsvereniging v.h. C. Enthoven en co n.v. en der firma A. Mayer en co) zal speciaal kijken in de richting van, samenwerking met een andere onderne ming. Eerst zal echter de verkoop van de aanwezige voorraden verder worden afgewikkeld. DEVENTER (ANP) De raad van bestuur van Noury en Van der Lande n.v. en de directie van de Amerikaan se onderneming J. T. Baker Chemi cal Comp. hebben overeenstemming bereikt over de toekomst van Noury- Baker n.v. te Deventer (fabricage van laboratoriumchemicaliën en diagnosti sche preparaten), welke in 1964 door de beide genoemde ondernemingen ge zamenlijk is opgericht. Op grond van de overweging van de diverse Europese belangen van J. T- Baker (een dochteronderneming van het grote concern Richardson-Merrell Inc.) een snellere groei van Noury- Baker mogelijk maakt, is Noury en Va,, der Lande bereid gevonden haar financiële belang in Noury-Baker aan J. T. Baker Chemical Comp. over te dragen. De activiteiten van Noury-Baker n. v. zullen wórden voortgezet onder de naam van J. T. Baker Chemicals (Eu ropa) n.v. In de positie van de werk nemers van Noury-Baker zal geen enr kele wijziging optreden. NEW YORK (AP) Het tijdschrift Fortune wijst in het nieuwe num mer op de spectaculaire groei van de Amerikaanse banken in het bui tenland. De laatste tien jaar hebben de Ame rikaanse banken het aantal van hun bijkantoren in het buitenland meer dan verdubbeld tot ongeveer 280. De First National City Bank opent ge middeld elke twee weken een bijkan toor in het buitenland. De laatste tien jaar zijn de tegoe den bij de buitenlandse bijkantoren van de Newyorkse banken gestegen van 1,35 miljard tot 9,5 miljard dollar. Volgens Fortune is de groei van de inleg bij deze bijkantoren zeven keer zo groot als de inleg in de V.S. DEN HAAG (ANP) Naar aanlei ding van andersluidende berichten in de Duitse pers heeft de N.A.M. (gas ex port) in Den Haag meegedeeld, dat langdurige onderhandelingen met di verse gegadigden in Zuid-Duitsiand voor de levering van Nederlands aard gas aan de Nederlandse grens tot dus ver zijn afgestuit op te hoge afgeleverde kosten in de betrokken distributiegebie- den. Als onderdeel van deze onderhande lingen tracht de N.A.M. vast te stellen of, bij een gewijzigde prijsstructuur, in de toekomst een economisch verant woorde hoeveelheid Nederlands aardgas in Zuid-Duitsland zal kunnen worden afgezet. Sinds enige tijd wordt onderhandeld tussen een aantal Zuidduitse maatschap pijen, Shell en Esso om tot een meer voldoende draagkrachtige en efficiënte Zuidduitse gasmaatschappij te komen. Momenteel wordt de totale afzet van. Nederlands aardgas in het lopende jaar geschat op circa zeven miljard kubieke meter, waarvan ongeveer een miljard voor eenport zal worden geleverd. De contractueel vastgelegde hoeveelheden voor export zal woroen geleverd. De miljard kubieke meter per jaar tegen 1975, waarvan ongeveer de helft in na genoeg gelijke delen voorzien is voor België en Frankrijk, en de rest voor Duitse maatschappijen voor levering tot en met de omgeving van Frankfort en Mannheim, waar de hoofdleiding van de Nederlandse grens tegen het eind van het volgend jaar gereed moet zijn. AMSTERDAM (ANP) In hun wo ning achter een winkel, een bakkers bedrijf in Amsterdam-Oost, zijn gisteren de stoffelijke overschotten gevonden van de 57-jarige filiaalhoudster M. L. Laarman-Smit en haar 61-jarige echt genoot J. A. Laarman. Ook de herdershond van het echtpaar werd dood aangetroffen. Voorlopig wordt aangenomen, dat de slachtoffers door koolmonoxydevergiftigimg om het leven zijn gekomen. In de woonkamer, waar een aardgaskachel volop brandde, werd een temperatuur van 35 graden Celsius gemeten. Het vermoeden bestaat, dat door een defect aan de schoorsteen of de kachel afgewerkte gassen de kamer zijn binnengestroomd. Op een van de lijken zal sectie wor den verricht. Volgens de politie moeten de slachtoffers reeds zaterdagavond zijn overleden. Konstanz 290 (—2), Rheinfelden 192 in2).' Straatsburg 194 (—4), Plittersdorf 324 C 11), Maxau 377 9), Plochingen 114 (—6), Mannheim 210 (—5), Stein- bach 115 (—9), Mainz 214 (—2), Bingen 146 1), Kaub 151 5), Trier 309 (+18), Koblenz 181 (—6) Keulen 145 (—5), Ruhrort 325 (—5), Lobith 932 (—9), Nijmegen 722 (—9), Arnhem 747 (—8), Eefde-IJssel 315 Deventer 210 (onv.), Monsin 5472 (+10), Borgha ren 3993 (+23), Belfeld 1127 (—23) en Grave beneden de sluis 494 (—9).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 15