mis het u om de goéde, pure tabak gaat FAAM Wat zou üw antwoord zijn geweest? Wij vroegen aan honderd willekeurige voorbijgangers: "Vcrzekeringen N"CB Prof.Verbemelaan 200 -Tilburg-Telefoon (04250) 78133 (Hoe minder gesaust, hoe liever...) BANKWERKERS CONSTRUCTIEBANKWERKERS MONTEURS SL0TENM0NTEURS PERSERS EXPEDITIEBEDIENDEN Een moeder geeft Davitamonl 14 DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 28 NOVEMBER 1967 15 iftii —Ili EDAH N.V. VERKOOPSTERS L.L. VERKOOPSTERS VERKOPER BEDIENDE BOEKHOUDER v. éUPS) LIPS BRANDKASTEN- en SLOTENFABRIEKEN N.V. - DORDRECHT voor eindmontage stalen meubelen WOENSDAG 29 NOVEMBER a.s. tussen 7 uur en 8.30 uur n.m. in café-rest. „DE BEURS", Grote Markt te Breda. DAGBLAD DE STEM 80-000 LEERLING-VERKOOPSTER „Als uw fiets kapot is, gaat u dan naar de fietsenmaker?" Van de ondervraagden antwoordden er 98:„Naar de fietsenmaker."Eén persoon zei, geen fiets en geen mening te hebben en de andere per soon wist 't nog niet maar wilde er wel 'ns over denken. Wij hadden ook kunnen vragen: „Als u de hulp van een advocaat nodig hebt, gaat u dan naar een hoefsmid?" U en wij allemaal weten wel beter. Als we, hetzij als par ticulier,hetzij als zakenman, hetzij als bestuurder van een motorrijtuig, hetzij als eigenaar van een motorrijtuig met de Wet in aanraking komen, ja, dan gaan we naar een advocaat; dat is nogal wiedes. Want hij is de aangewezen man, die ons bijstand kan verlenen in rechtszaken. Rechtszaken, die (dat weten we ook) dikwijls zeer en zeer ingewikkeld zijn. Wat we óók weten: het loon ofwel „het honorarium" van de advocaat ligt meestal niet aan de lage kant... Ver zekeringen NCB kan en wil u in bepaalde gevallen rechtsbijstand verlenen, indien u bereid bent daar jaarlijks 'n vrij geringe premie voor te betalen. U hebt dan een zogenaamde „Rechtsbijstandverzekering". Hierdoor verschaft u zich de zekerheid, dat u kunt beschikken over een of meer advocaten, zo dra op 'n kwade dag de nood aan de man komt. Denk maar eens aan de mo gelijkheid, dat u betrokken raakt in een strafproces. Of dat u door een onrechtma tige daad van iemand anders terechtkomt in een civiele procedure. Met uw eigen on schuld te bewijzen, bent u er nog niet altijd: moeilijker, veel moeilijker is 't soms, de schuld van de andere partij te bewijzen. Geef de zorg om het welslagen van zulke procedures, die bovendien voor u bijzon der tijdrovend zijn, uit handen. Draag die zorg over aan Verzekeringen NCB, die als een voor haar taak berekende instantie, de mogelijkheid op een gunstig resultaat voor u opent. Laat u eens inlichten door Ver zekeringen NCB of door een van haar ver tegenwoordigers. '1 rbe r w Waterman FLAIR AUTO SIGNAL met MAXIMA-vulling en Saghjr kogel V2 chromé - f 10.geheel chro mé f 14.50 V2 doublé - f 19.75 - geheel doublé f27.50 De SAPHIR kogel is 4 x harder dan staal, gaat 4 x langer mee - exclusiviteit Waterman. GOLDEN FLASH met 18 krt. gouden pen Dames- en herenmodel v.a. f 22.50 - met edelstalen pen f13.80 idem - met doublé dop v.a. f 28.50-bijpassende ballpoint met MAXIMA-refill f 10.— =asj PANTA a bille SAPHIR meerkleuriae ballpointsnchromé 4 kleuren-f 22.50Ddoublé 4 kleuren f (~j Met SAPHIH kooel en extra lange vullingen exclusiviteit Waterman. C/F vulDennen met 18 krt. gouden pen in diverse uitvoeringen v.a. f 60.— tot f 690.— bijpas- 'sende vïïipotïöden en ballpoints v.a. f 30.— tot f 555.— C/F vulpen geheel doublé f 95.—. j het meest verfijnde en ideale geschenk Waterman vraagt voor haar filialen i BREDA, Ginnekenstraat 14 BREDA, Dr. S+ruyckenplein 10 afd. groenten en fruit (18-20 jaar). (15-18 jaar) Loop eens binnen. De heer Steenbakkers (Ginnekenstraat) en de heer Pastoor (Dr. Struyekenplein) geven U gaarne alle gewenste inlichtingen. Bij de Koninklijke N.V. de Faam Fabriek van Suikerwerken te Breda vaceert de functie van Vereisten Middelbare opleiding Diploma M.B.A. of vergevorderd met deze studie. Redelijke kennis van de Engelse taal. Leeftijd 24 jaar. Eigenhandig, niet met ballpoint, geschreven sollicitatie, met vermel ding van verlangd salaris en vergezeld van een recente pasfoto te richten aan: Afdeling Personeelszaken, Postbus 216, Breda. Gezien de steeds toenemende vraag naar onze kwalitelt»- produkten, zoals Brandkasten - Kluisdeuren - Safeloketten - Stalenmeubelen en Sloten, kunnen wij voor spoedige in diensttreding plaatsen Bij gebleken geschiktheid kan een moderne flatwoning Ie het vooruitzicht worden gesteld. NADERE INLICHTINGEN KUNT U VERKRIJGEN OP Bovendien zal onze afdeling Personeelszaken te Dordrecht U gaam» I dagelijks van 8.30 tot 15.30 uur ontvangen voor het geven vsn nadere inlichtingen. dagelijks in gezinnen S VAN DUREN'S CORSETTENMAGAZIJNEN zoeken voor hun speciaalzaak te Breda een Sollicitaties: Ginnekenstr. 117, tel. 01600-38t/i XXV**X%*XXXXXX%XXVX%%*%V%%%XXXXX*SBSSM f 1 v»«g! ACHILLES 27 te A'dam ACMAEA 26 v Baltimor ALGORAB 27 te Tenei ALNATI 25 te Ilheus. AMERSKERK 25 te A AMSTELLAND p 26 Palmas. AMSTELSLUIS 25 v Ca ANCOSPRAY 27 te Cal ANDIJK p 27 Finisterre ARCA 26 v Dakar n Sin ARCHIMEDES 26 te Ca: ARGOS 25 te R'dam. ATLANTIC STAR 26 v York. ATTIS 26 te R'dam. ATYS 27 te Thameshavf BALONG 26 te R'dam. BATJAN 20 v Antofagas BINTANG 26 te Pt Swet CALAMARES 30 te New CALTEX ARNHEM 25 te. CALTEX GORINCHEM I n Immingham. CALTEX ROTTERDAM pore. CHARIS 25 v Barahona CONGOKUST 25 te IJm CRANIA 27 rede Ravenns DAPHNE 25 te R'dam. DELTADRECHT 26 te S3 DIADEMA 25 te Frederic DORESTAD p 27 Wight ESSO AMSTERDAM p 2 La Salina. FARMSUM 25 te Antwer FOREST LAKE 27 te Pal GAASTERLAND 27 v M cutta. GABONKUST 25 v A'dan GANYMEDES 27 v Pta De kerkén GORREDIJK 26 v R'dam GRAVELAND 26 te Forti GREBBEDIJK 25 te Lake GUINEEKUST 27 v Take town. HERMES 27 te Hamburg. HERCULES 25 te A'dam. HOLLANDSDUIN 28 te R JAMES BENEDICT 26 v KARIMATA 26 te Papeete KARIMUN p 25 Gibraltar KATELYSIA p 27 Straat Berre. KEIZERSWAARD 27 te Ri KELLETIA p 27 Kp Finiste KINDERDIJK 26 v Antv Havre. KLOOSTERDIJK 25 v Le 1 werpen. KLOOSTERKERK 27 v Kaapstad. KONINGSWAARD 25 te i KOROVINA 25 te R'dam. KOSICIA 26 te R'dam. KOUDEKERK 25 v Kaaps! pore. KREON 26 te Baltimore. KYLIX p 27 Bornholm n C LALIBELLA 27 te Norfolk LEIDERKERK 26 te Antwe LIMBURG 27 te Calcutta LOOSDRECHT 27 te Gent MADISONLLOYD 26 v R'd pore. MARATHON 26 te Parama MARNELLOYD 26 te Dar MERCURIUS 25 v Antwer burg. MERSEYLLOYD 27 v Hong gapore. MEMNON 26 te R'dam. MOORDRECHT 25 te Mau: NEDERWESER 25 v Doha n OMMENKERK 25 v R'dam ORANJE NASSAU 26 v P< Port of Spain. OOSTKERK 27 te Adelaide OSSENDRECHT 25 v Dub treal. OUWERKERK 26 te Nacala PEPERKUST 25 te Antweri PHILINE 27 V Tripoli n W1 PERICLES 25 v Bremen n PRESIDENT WILLIAM V i 26 te Newhaven. PRINSES EMILIA 26 v Piraeus. PRINSES MARGRIET 27 A'dam. PRINS MAURITS 26 te A'd PURMEREND 26 te Newcas RONDO p 27 Cartagena n N RIJN 27 thv Rabaul n Hiroh SARPEDON 26 te R'dam. SCHELPWIJK 26 v Dublin mouth. SCHIELLOYD 26 v Tripoli r SENEGALKUST 27 te Freet SEPIA 26 v Mena n Tranrm SILINDOENG 26 te Muscat. SLAMAT 26 te Bilbao. SOCRATES 26 te Nieuw Ni STAD DELFT 26 v R'dam n I STEENKERK 26 v Genua n STRAAT CLARENCE 28 verw. STRAAT FRANKLIN te Lor STRAAT FREETOWN 25 Monrovia. STRAAT FUTAMI 25 v Si Manilla. STRAAT LUANDA 25 v Beir Salaam. STRAAT MOZAMBIQUE 24 Sjanghai. STRAAT RIO 25 v Hongkong STRAAT SINGAPORE 25 beth n Durban. STRAAT VAN DIEMEN 27 tc TAMARA 27 te Pta Cardon. TELAMON 25 te A'dam. TJIBANTJET 27 v Hongkom TJILIWONG 25 v Shingkani kong. TJINEGARA 26 te Aleppy. TYRO 25 v R'dam n Dublin. ULYSSES 27 v Funchal n G< UTRECHT 27 v Pt Swettenh lombo. VAN RIEBEECK 26 te Basra VIANA 27 te Curacao. 2® v R'dam n Tran D 25 v Curapao n VLIST 27 te Rabaul verw. WIELDRECHT 25 v Nauru n WONORATO 27 te Buenaven ZEELAND 26 te Los Angeles ZUIDERKERK 25 v A'dam n ZAANLAND 26 te Hongkong L»E OMZET van de n.v. Net 1967 zal hoger zijn dan die Door de voortschrijdende gingen en de sterke con y™™t verwacht dat de w 1967 niet belangrijk zal afw "et 'a 1966 behaalde resulta (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 14