Vakmanschap is meesterschap Bierkenners vragen Café dancing „HET WITTE HUIS" landmeter Histöi in de Bioscoopgebouw Hulst De zwarte tulp De gele Rolls Royce Ledel Theater - Oostburg Luxor Theater - Terneuzen aar occasions DAGBLAD DE STEM orkest: „The Everly Stars" Hippe bromfiets jStudent met I kapotte flessen j MiishandeJd 1 «JbsrFSKs I enige pensions te Hulst Politiepost Reeperbahn Adieu, lebewohl goodbye Goed gescholen Matt Helm Lgchelc aar breda VERKIEZING MISS „WITTE HUIS" 1967 SCHIETING E. Mattens CARAVANS met korting HOECHST-VLISSINGEN N.V. AUTORAMA ISS Er liep een man voor. bij- Hi.1 zag het ge-i dacht, ik ben niet laf, de studem ha« alleen verstandig datikmeernietmee Wït4L'wse bemoei... Hii suste zichzelf met het zal n "ub VeI" wel zo erg niet zijn. Hij dacht aan zijn mooie pak. Hij dacht aan zijn bril. Hij kreeg zweet in zijn handen toen hij dacht aan de kans dat zij ook hem zouden slaan. Hij dacht als mij zoiets gebeurt, is er ook niemand die mij helpt. Hij hoorde gillen. Hij hoorde pijn. Toen was hij de hoek om en haalde opgelucht adem. Niemand had hem gezien. Niemand zou hem iets verwijten. Hij ging vrij uit. De volgende dag stoiid dit bericht in de krant. Kranten schrijven over schurken, slachtoffers en helden. Lafaards blijven anoniem. Daarom schrijven wij van daag eens over zo'n lafaard. Wij hopen, voor u, dat u hem in nzelf niet herkent, die eenzame man die alleen voor zichzelf leeft. Katholieke Middelbare Schoolvereniging neem'n Qinorac 8 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 BONGERS Zaterdag 29 juli om 8 uur Zondag 30 juli om 2.30 uur ALAIN DELON in het zuiverste avonturenver haal dat men zich kan indenken Hier flitsen de harten, de geesten en de degens in een romantisch samenspel. Dok VIRNA LISA en AKIM TAMIROFF in dit grandioos avontuur van de Pimpernel der revo lutie. Ontspanning bij uitstek. (14 jaar) Zondag 30 juli om 6.45 en 9 uur Maandag 31 juli om 8 uur REX HARRISON - SHIRLEY MACLAINE en INGRID BERGMAN in een top amusementsfilm Er gebeurt van alles IN en MET deze Gele Eolls Royce opgenomen in PANAVISION en fraai EASTMANCOLOR. Dat wordt een echt avondje uit met deze tapsterren. (14 jaar) Vanaf vrijdag 28 t/m zondag 30 juli. Aanvang 8 uur brengen wij: HANNELORE SCHROTH WOLF- GANG KIELING - INGRID ANDREE in de realis tische thriller: De keiharde werkelijkheid in de wereldberoemde „straat der verboden liefde' St. Pauli en de beruchte Reeperbahn, waar striptease, misdaad en betaalde Kefde het werk zijn van lichte meisjes, zware jon gens, souteneurs en homofielen ende mannen die hen bestrijden. Een superspannende film over Hamburgs rose buurt. Toegang 14 jaar Vanaf maandag 31 juli t/m woensdag 2 augustus. Aanvang 8 urn brengen wij: BIBI JOHNS - TRUDE HERR - BILL RAMSEY e.v.a. in de vrolijke TECH NICOLOR: De vrolijke humorvolle avonturen van een meisjes- band aan de rol. Romantiek en avontuur bij de tie- - ners. Een heerlijke vakantiefilm voor het hele gezin. Toegang lale leeftijden Zondagmiddag 2 uur: „Adieu, Lebewohl, Goodbye: alle leeftijden Zondagmiddag 4.30 uur: Politiep'ost Reeperbahn: 14 jaar Vanal zaterdag 29 juli t/m dinsdag 1 augustus. Aanvang 8 uur brengen wijDEAN MARTIN - ANN MARGRET - BEVERLY ADAMS in de kostelijke TECHNICOLOR SUPERFILM: (Murderer's Row) MATT HELM, de super geheime agent, beter als James Bond, in zijn nieuwste avontuur waar hij zijn goed humeur tussen vele mooie maar dodelijke spionnen weet te bewaren. Heerlijke humor en on heilspellende spanning aan de zonnige Rivièra. Een film die U beslist MOET ZIEN!! ZONDAGMIDDAG één voorstelling. Aanvang 2-30 u. Voor velen van U is de vacantie reeds achter de rug. Had U mankementen aan Uw wagen? Zo ja, kom dan nu praten over een Tigchelaar-occasion met veiligheids keurbewijs. VW 1965 45.000 km SIMCA 1000 1966 38.000 km CITROëN 2 C.V. 1965 41.000 km SPECIALE AANBIEDING DAF PICK-UP 750 1964 40.000 km gelopen met zwaailicht ideaal als servicewagen in prima staat2200,— CORSAIR 1966 (pookversn.) 52.000 km OPEL REKORD 1966 55.000km AUTOBEDRIJF Boeimeersingel 6 Tel. 24400 of 48938 Zaterdags voor verkoop geopend boeiend voor elk lid van hef gezin elke dag opnieuw ZONDAG 30 JULI a.s. AANVANG 7 UUR GROOT BAL Als speciale attraktie het optreden van de reeds zeer bekende zanger SARO. Telefoon 646 Kloosterzande ATTENTIEATTENTIE Zondag 6 augustus voor de 5e maal Hoofdprijs: een gloednieuwe de Sparta Matic A-Gogo en nog vele andere attrakties. IEDEREEN KAN MEEDOEN! Deelnemenden kunnen zich vanaf zondag a.s. opgeven aan de ingang van de zaal. ZATERDAG 29 JULI bij Noordstraat WALSOORDEN Aanvang 3.30 uur Op korte termijn komt in onze bouwafdeling de funktie vakant van In verband hiermee wensen wij gaarne in kontakt te komen met iemand die met sukses zijn studie op de H.T.S., afdeling landmeten, heeft beëindigd of een gelijkwaardige opleiding in de praktijk aangevuld met praktijkdiploma, heeft genoten. Gezien de opbouwfase, waarin onze onderneming zich bevindt, zal in het bijzonder worden gelet op de vaardig heid om zelfstandig initiatieven te ontwikkelen en op de snelheid waarmee de te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd. Enige jaren praktijkervaring zijn vereist. Bij de woningvoorziening wordt bemiddeling verleend. Belangstellenden verzoeken wij hun sollicitatie met vermelding van levensloop, opleiding en eivaring, voorzien van een recente pasfoto, binnen 10 dagen te zenden in een enveloppe met in de linker bovenhoek de letters L.M. aan de chef van de afdeling Personeels zaken van Hoechst-Vlissingen N.V., Postbus 65, Vlissingen. een dochtermaatschappij van Farbwerke Hoechst A.G. zal op een groot, nieuw terrein in het SLOE- gebied bij Vlissingen verschillende chemische be drijven bouwen. Het ligt in de bedoeling deze be drijven met Nederlandse medewerkers te bemannen. Autorama, importeur van diverse Sta- en Toer- caravans o.a. Belmont, Ace, Nene Valley en Knowleys, biedt nog enkele voorjaarsmodellen aan met korting tot 25% op toercaravans. Wassenaar: Rijksstraatweg 28 tel. 01751 - 5299 Utrecht: Winthontlaan 8 - tel. 030-84914 Breda Tramsingel 74 tel. 01600-30186 en 25800 Van een onzer versl3ggevcri) 1 De Ö55E0t I f/.Htfent-in-de-Wrb,? ?raamse i e enbeatclub od hït f S vóór f iebénlein °PT^ AI- i f De dader d, i meenfe-ambtena 'Sp®1"5®8 ge- u Beysselslraat od v ■?Wij3c van f beuren. Hij versnel de zijn pas. Hij! J weldpleging''omdatT-6 studenten bezocht/^ zd| J Publicatie aangeboden door Dagblad de Stem - in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame te Hulst vraagt voor haar docenten Aanbiedingen: Tivoliweg 41, Hulst Tel. 01140-2931 Voor zo spoedig mogelijk ge vraagd werksters of meisjes voor huishoudelijk werk Te vens gevraagd bar-juffrouw. Ex- of intern. Hoog loon. Lau- wens Horecabedrijven Brug. straat 36 R'daal. Tel. 01650- 3465. Vleeswarenfabriek „Persa" vraagt voor directe indiensttre ding jeugdige arbeidskrach ten (mnl Spoorstr. 65. R' daal, tel. 3709. André van Hllst N.V. vraagt voor haar zelfbedieningswin kel, Haagweg 466 te Breda (Pr. hage), een nette verkoop ster. Goed loon, gratis be drijfskleding en reiskostenver goeding. De bedrijfsleidster van bovengenoemd filiaal ver strekt u gaarne alle gewenste Inlichtingen. Onnekink Warmte-Technisch Bureau, Thurledeweg 119-121. Rotterdam, vraagt c.v.^mon. teur en tweede monteur. Aan melden tel. 010-154166, toestel 76. Diepvrieskast, slechts even ge. bruikt, bekend merk f 350,-. Albato c.v. Nieuwstraat 60, Ma- de. Tel. 01626-408. Bellen voor 9 uur oï 's avonds. Te koop: 1 salonwagen, lang 12 m, breed 2.60. Te bez. Ca- ravanbedr. Slaakweg, Hein- kenszand, tel. 01106-659. Te koop wegens overcompleet winkeldiepvriezer (Helios); in houd ca. 260 1., !.z.g. Ook ge schikt voor huishouding. Tel. 01652 2433. Te koop: 1 diep vrieskist 420 ltr. Maas» Borssele. tel. 225, Elektrische naaimachines in koffer vanaf f 155; elektrische zigzag naaimachines in koffer vanaf f 248; Pfaff Naaimachi nehuis, Kortemeestr. 17, B.o. Zoom; Lange Brugstraat 30, Breda; Nwe. Markt 48, Roo sendaal. Laat uw machine, elk merk, door on$ elektrisch maken. Koffer en motor f 70. Pfaff Naaimachinehuis, Korte meestr. 17, B.o.Zoom; Lange Brugstr 30, Breda; Nwe Markt 48, Roosendaal. Naast een mooie collectie haarden en fornuizen waar borgt ons rijksgediplomeerd en landelijk erkend installatiebe drijf een correcte afwerk, en vlotte service. Install, bedr. De Weerd n.v., Markt 33. Etten. Tel. 01608-2310. Aardgas centrale verwarming Install, bedr. De Weerd n.v., afd. c.v Markt 33, Etten advi seert u gaarne. Bel 01608-2302 (Na 18 uur 01608-4037) en wij zorgen voor uitvoerige inlich tingen en snelle accurate mon tage met een minimum aan brekerij Polyester boten en buitenboord motoren .Nova Vita", Wildert- str. 3, Oud-Gastel, (bij Stuive- zand-Oudenbosch), tel. 01652- 2012. Rinck voor alle bekende mer ken op het gebied van foto-film optiek. Ook met crediet-serviee Vr. inl. of catalogus, Postor- derafd. van Rinck, Zuidplein 86, Rotterdam tel. 010-27.95.50 Laat door ons uw trap. of handnaaimachine elektrisch maken. Wij hebben steeds ge reviseerde tweedehands naai machines ln alle uitvoeringen en prijzen, als Gritzner, Elna, Kohier, Husqvama, Bernina in pr. v.a. f 198,-. Naaimachine handel Verschuren, Stations straat 8, Axel, tel. 563. T.k. de nieuwste vogelvliegnet- ten, om ontsnapte vogels weer op te vangen Gevr. wederver kopers. H. f. G. Skokkers, Haaksbergseweg 112, Neede. 05450 - 1739. Gebruikte naaimachines voor weinig geld. Alle machines grondig nagezien en met ga rantie. Pfaff Naaimachinehuis Kortemeestr. 17, B.o.Zoom; Lange Brugstr 30, Breda; Nwe. Markt 48 Roosendaal. Te huur gevr. gemeubïi. woon- en slaapk met keuken in Goes of directe omgev. Br. aan A L. F. M Dronkers. Bernhard- str. 12. Rijen. A.s. studente zoekt per 1 sept. een zit-slaapkamer (liefst on- gemeub.) met kookgelegenheid. Brieven met condities etc. aan mej. A. C. Hembrecht, Mo- lenstr. 32. Enschede, tel. 05420- 23207. Huur nieuwe televisie met alle programma's voor een gering bedrag per maand, geen voor uitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld, morger. bij u thuis. Geen servicekos ten. Bel op (ook 's avonds/ Middelburg 01180-3973, Goes 01100-5397 oostburg 01170-2759 Te huur woningen, flats, ka mers voor studenten, echtpa ren, verlofgangers, enz. Alle huur klassen. Regentessel. 14 Breda, tel. 39682. Nieuw woonhuis te koop. Di rect te aanvaarden. Afgewerkt, geschilderd en behangen. Gro te garage en tuin. Koopprijs f 25.000,-. Staande Notendijk 14, Terhoie. Te bevr. W. Ver beek, Dorpsstraat 57. Graauw. IJpelaar. Mooie nieuwbouw m stadsverwarming, Luxe afw. Woonk. 773 x 352, 3 slaapka mers, badk., zolder f 39.950,- Makelaars i.o.g. v.d. Berg Co., Nwe. Ginnekenstr 43. Breda Tel. 01600-24421. Ilerenhuic; te koop, helft van 2 onder een kap, garage, 4 slaapkamers, voor- en achter tuin. Spoedig vrij. Prijs n.o.t.k Barbaralaan 113, Breda, tel 40788. Huis, tuin en schuur te koop, Tivoliweg 102. Direct te aan vaarden. Te bevr. Eug. An- theunis, Bejaardentehuis, Hulst Goed beleggingspand te koop gevraagd. Brieven onder no. HK 30195 bureau v. d. blad. Beatrlxstraat. Herenhuis, ka mer ensulte, vier slaapkamers badkamer, zolder, vaste trap. Direct vrij f 35.000. Te bevra gen Julianalaan 73, Breda. Oudenbosch. T.k.a. helft v. twee onder 1 kap en garage, veel tuin, prijs n.o.t.k. Te be vr. Timbërwolfstr. 22, tel. 01652 - 2089. Te koop gevraagd voor een o: zer cliënten tussen Breda en Moerdijk een vrijstaand woon huis of bungalow met 4 sl.k. en garage. Prijs plm. f 75.000,- Mak. Smulders, O. Nassaulaan 2, 's-Hertogenbosch. Tel. 04100- 32953. Vespa scooter van particulier te koop. 4 vers i. pr. staat. Slechts 15.000 km gel. Tel. 01140 - 2077. Te koop VW 1300 '66, Taunus 12 M 65, Taunus 20 M '65, Sim- ca 1501 '67. Al deze auto's zijn ln prima staat van onderhoud. Te bezichtigen na tel. afspr. 01680 - 3784. Te koop: 2 Mercedes 190 D 1965, 1 Mercedes 190 D 1962; 1 Vauxhall Viva 1965; 1 Sim- ca 1300 G.L. 1964; Peugeot 404 1964; Ford Taunus 17 M Super 1962; Opel Rekord 1962; Opel Rekord 1960; Opel Re kord 1959; 1 V.W. 1962; 1 die selmotor Perkins 4 cilinder 45 pk. Garage Maas, Borssele. tel. 225. Taunus 17 M D.S. '62, Opel Rekord '61, Opel Rekord '59, Renault 8 '62, VW '59, Daffodil '62, Austin bestel '63, Merce des 119 D '60, Hanomag Die sel voor autovervoer. Dekkers en Zonen, Markt 8, O'bosch. Tel. 3213. Financiering moge lijk. Naar de Opelspecialist voor goede gebruikte Opeis heden in voorraad staan 1 Opel Kadett '65, 25000 km 1 Opel Kadett '64, 54000 km 1 Opel Kadett -Caravan '64 1 Opel Rekord Caravan '64 1 Opel Rekord 4-deurs '65 1 Opel Rekord 2-deurs '65 1 Opel Rekord 2-deurs '64 1 Opel Rekord 4-deurs '62 1 Opel Blitz, korte bak '58 1 Opel Blitz geheel gesloten '64. Eigen bouw 1 Opel blrtz, geheel gesloten '62. Fabrieksbouw. Verder kunt u bij ons terecht voor nieuwe en gebruikte on derdelen, motoren, reparatie en onderhoud. Bovag garage. B. Dames, Kwekerijstr. 3, Bre da, tel. 33528. U kunt ons b reiken langs de Hero-fabrie- ken. T.k.a. Volvo 544 '60 met schuif- dak. Tel. 01641-888, Parallelweg 2, Halsteren. Vakantie Te koop, 4- en 6-pers. caravans Caravanbedrijf „Slaakweg" te Heinkenszarid. Tel. 01106-658. Te huur nieuwe vakantiebun galow. 6 sl. pl. Van alles voor zien. Op Camping „Schelde- oord" te Baarland (bij Goes) 50 mtr van de W. Schelde. Vrij na 12 augustus Inl. Berken- stein 10 Rotterdam, tel. 010 - 272386. Ideale vak. en voordelig! I lijk rust in luxe bung. m. off warme douche of in carava- in mooiste Drentse bossen me groot veilig kleuterbad, midgetgolf, speeltuin v. tjes, restaurant, winkels reeds vanaf f 75,- P- w. m vanaf 12 aug. Fantastisch m jonge gezinnen en ouderen. Bel: 05200-18579 b.g.g. 1680. Te huur na 11 augustus^! 8 pers. zomerhuisjes aan te Baarland. Ovezandseweg Oudelande, tel. 01104-292^ van n'l Oudeland 01104-292. Voor de caravan Goes) tel. Zomerhuisje. Ie traTw»? huisje, zeer gunstig gel. M bossen, inger. v. 5 pers. M» m. inv. e5 3,5 j. (rfV 1 14.000,. uitsl. cont. v. 2-4 uur. 29 juli, OuJeB» dase Baan 4, Ctaan MA Kerkhofstraat 1 Klein Z |waar Antwerpen V" yej«i lijndienst rechtstreeks. V van Station N.S. mtatt»* der uur v.v voor bezo rentuin, Vogeltjesmarkt of 8 zellig wm'-elen Op reis! Plotseling! JjÜJjJ, N.V., Boul. de SWI tel.' 2322, Vlissingen.^ Alle vakantiereizen per tuig, trein of bus Z J „t rZ uitverkocht, maar u .,r.,r .g# R.k. jongeman zoekt noot (Italië) Postbus megen. Nette heer 65 I vraagt voor dire hujSuoudftCj' alleenstaande der. Br. Een van de grote attracties Jongetje een stuk te mogen (Van onze sportrcdacti NIJMEGEN Donderdag 27, 2^1 een historische dag in de denis van de Nymeegse vierda; den. Op het moment dat de af bureaus gesloten hadden moe den, om 7 uur 's avonds, w.[] steeds een 50-tal wandelaars naar Nymegen. Via de radio eil •en aantal hulpvaardige menl de route hadden deze wandel! bomen dat marsleider majoor van de anders zo strenge tijdslj afgeweken. Vele uren waren l. delaars al bezig om zich door ste kilometers van de derdei te worstelen. Langs de route «ben was bevolkt door tiend mensen, was nu nog een hand langstellenden te vinden. Zij Mffe van de geweldige wilskd 50 van fie ruim 14.000 wandel! konden opbrengen om ook tot een goed einde te brengen HihhoS® de Phiddag waren c taKheden voor hen al begon

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 8