f Als je zelf het beste voer maakt. Als je zelf de beste kippen kiest. Als je zelf de eieren controleert, elke dag, elk uur. Dan heb je de beste eieren die er zijn: Wessa Eieren. Wessa eieren: allemaal even gaaf, allemaal even vers, allemaal even lekker. HWT I I ZOEKT U EEN GOEDE GRASMAAIER? 1 doorzetter Conflict ontluistert jubileum secretaris van Koewacht GadonWN-KlNG WOl F JL i naar IN HULST 100 soorten tuingereedschap WONING G. T. Lie Garage G. Cappendijk en Zn. H ennatuurlijk is praktisch alles steeds in voorraad 1 Old Colony Style Kunstmeubelen DE JONGH Katholieke Middelbare Schoolvereniging VAN HAREN Schoenfabrieken n.v. Burgemeester afwezig Bleijenbergh- FERKET N.V. KEUKENS Daar verkopen ze HIT BISTE waf er is! 4 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 28 JULI 1967 Op maandag 31 juli a.a. hopen onie geliefde ouders en grootouders, de Heer en Mevrouw CHARLES D1IERT VAN KWIKKELBERGHE hun gouden huwelijksfeest te vieren. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Receptie van 1415.30 uur te Westdorpe B 136. Op zaterdag 29 juli a.s. hopen onze geliefde ouders F. de Keij'/er en M. de Kejjzer-Baert hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Heikant, juli 1967. Julianastraat 61 Gelegenheidsadres:, 30 juli, Stationsweg 22, Hulst. Op zondag 30 juli a-s. hoopt de Zeereerwaarde Pater H. Swinne zijn 25-jarig priesterfeest te vieren. Tot zijn intentie zal er in de parochiekerk te St.-Jansteen om 10 uur een H. Mis worden opgedragen. Receptie na de H. Mis tot 1 uur in het Verenigingsge bouw, Wilhelminastraat 41. De familie Swinne St. -Jansteen, Jos Everaertstraat 29. Na een geduldig gedragen ziekte voorzien van de H. Sacramenten der Zieken, is op woensdag 26 juli overleden CORNELIS MARIA VERHAAK op de leeftijd van 51 jaar. De laatste jaren van zijn priesterleven gods dienstleraar aan verscheidene scholen in de stad Breda. Breda, Mevr. de wed. P. M. M. Verhaak- Baks Breda, F. M. Verhaak M. J. A. Verhaak-Roks en kinderen Drunen, H. M. Verhaak C. M. Verhaak-Akveld en kinderen Breda, 26 juli 1967 Baronielaan 218 De H. Mis van Requiem zal opgedragen worden op zaterdag 29 juli te 10.30 uur in de kapel van 't Withof te Etten, waarna de begrafe nis zal plaatshebben op de begraafplaats van de eerwaarde zusters aldaar. God de Schepper heeft heden, na een kort en hevig lijden, gesterkt door de Sacramenten der zieken, in de leeftijd van 60 jaar, tot Zich ge roepen, onze liefdevolle man, zorgzame vader, behuwd- en grootvader, broer en neef, de heer EDMOND SEGERS echtgenoot van mevrouw Elvira Lauret Wjj bevelen de ziel van de overledene in uw gebeden aan. Philippine E. Segers-Lauret Sas van Gent J. Segers Fl. Segers-Haers en kinderen Philippine H. Segers en verloofde G. Segers C. Segers-Oppeneer en kind Roosendaal C. Meeus-Segers A. Meeus en kind Philippine F. Segers en verloofde A. Segers en verloofde Familie Segers Familie Lauret Philippine, 27 juli 1967 De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be grafenis op het parochiekerkhof, waarbij u be leefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op za terdag 29 juli a.s. om 10 uur, in de kerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Philippine. Samenkomst zaterdag om 9.30 uur Weststraat 16. Rozenkransgebed vrijdagavond om 7 uur in de parochiekerk. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zoda nig te beschouwen. te Hulst TE KOOP aan de Willem de Zwijgerlaan 9, Hulst. Inlichtingen en schriftelijke aanbiedingen tot 15 augustus a.s.. Zandstraat 39, Hulst. Telefoon 01140-3435. yraagt met spoed een yoor onze fabriek te Waalwijk Goede salariëring en sociale voorwaar den. Sollicitaties aan Ivo van Haren's Schoenfabrieken N.V. Afd. Personeelszaken. Hoogeinde 35, Waalwijk tel. 2041. (Van een onzer verslaggevers) KOEWACHT Een hevig conflict is ontstaan tussen enkele raadsleden en burgemeester G. Dierick van Koewacht Aanleiding is het 25-jarig jubileum van de heer A. Geerards, dat hy op 1 augus tus als secretaris van de gemeente hoopt te vieren. De twee raadsleden, mevr. E. Ver- mandel-de Block en de heer R. Pol spoel, hebben de burgemeester in krachtige bewoordingen te kennen ge geven dat zij niet aanwezig zullen zjjn op de receptie (alleen voor genodig* den) van de heer Geerards in het ge meentehuis. Zondag werd de raad in spoedeisen de vergadering bijeengeroepen om te praten over het jubileum van de se cretaris. Beslist moest worden over het cadeau, het aantal borrels tijdens de re ceptie en het eventuele etentje. „Midden iri een discussie", aldus mevr. Vermandei, „of er wel of geen souper zou worden gegeven, kreeg ik, zoals wel vaker gebeurd is, ruzie met de burgemeester over een kwestie van jaren geleden. Huilend ben ik naar huis gelopen". Tijdens de bespreking had burge meester Dierick het wenselijker geacht per man slechts een paar borreltjes te gunnen en geen souper na afloop, om dat dit te duur werd. Mevr. Vermandei verzette zich hiertegen. Dinsdag werd opnieuw een spoedvergadering belegd. „De burgemeester", zo zei-het vrouwe lijke raadslid, „dwong mij mijn excuses aan te bieden, anders zou hij bij zijn besluit blijven. Mijn collega's hadden het graag gewild, maar deze keer ging ik toch niet door de knieën. Niks als tegenwerking krijg je van die man. Kijk maar hoe het bij het zwembad is gegaan". Mevr. Vermandei bood haar excuses niet aan, gevolg: twee consumpties en geen souper tijdens het feest van de secretaris. Daarop verklaarde zij niet aanwezig te zullen zijn op de receptie van de heer Geerards. De heer Pol spoel verenigde zich met dit standpunt. Hij zal ook niet aanwezig zijn. Op 1 augustus is burgemeester Die rick ook 25 jaar secretaris, niet van Koewacht, maar van Overslag, hoewel de werkzaamheden van dit ambt de heer Geerards worden verricht De heer Dierick zal eerst zijn vieren in Overslag, en pas daarna Koewacht komen voor het jubi van de heer Geerards. De secretaris zei het ten zeersti betreuren dat zijn feest op deze ontluisterd moest worden. „Ik weet mevr. Vermandei en de heer Pok niet komen. Mevr. Vermandei heeft reeds verontschuldigd. Ik begrijp standpunt en respecteer dat". Burgemeester Dierick sprak de boezeming van m«vr. Vermandei ledig tegen. „Ze moet geen privé kwestie vi selen met de dingen, die aan de zijn. Een souper voor de secretaris financieel niet haalbaar. Daar is wens de hele raad mee akkoord gaan. De heer Polspoel kwam te binnen. En wat het zwembad betj daar doe ik mijn uiterste best Voordat de heer Polspoel sprak uitbreiding, was ik al met de W( ders bezig met plannen hieroi CHIRURG GOES van zondag 30 juli 1967 tot maandag 14 augustus 1967 De praktijk wordt waargeno men door Dr. W. OH. P. GELDOF, chirurg, tel. 61100- 6355. BOUWMATERIALEN- HANDEL Tel. 01140 - 3251 (2 lijnen) HULST EUROLINE-DEALER PLASTIC BUIZEN en PLASTIC GOTEN Over een prettige betalingsregeling worden wI] het altijd eens/ Vier zitplaatsen met eomfort voor vijf Haait gemakkelijk de 115 km per uur Voorwielaandrijving: dus een directe besturing en vaste wagligging Draai- cirkelstraal ven 4 m 30 Comfortabele stoelen Gesloten koelcircuit, waerdoor geen zorg om water of anti-vries e Duurzaam beschermd tegen roest, dank zij zeven carrosserie-behandelingen, waaronder een dompelbad Veiligheidssloten, ver warming, ventilatie, enz. Leverbaar in vale, moderne kleuren. Hulsterweg 67 Kloosterzande Tel. 01148-413 i :5 m m m m ■■■■■■«■■■■■■■■■HnaaaH De traditie en de levensstijl van een oud geslacht WAT U BESLIST MOET WETEN 1 zoveel goedkoper 2 alle grens- en leveringskosten voor ons 3 alle dagen open tot 20 uur tel. 03-517450 U HEEFT GOEDE SMAAK KIES DAAROM DEZE MEUBELZAAK VAN vertrouwen, kwaliteit en standing BREDABAAN 564 - BRASSCHAAT - BELS1» DE SPECIALIST IN KLASSIEKE MEUBELEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 4