Brejaart jezelligef mensen ha asHeinekenin huis! ELEKTROMONTEURS NOLTE N.V. HET MINI MIERENNEST caravan occassions RAAMSD0NK5VEER DRIE SLAAPKAMER-PREMIEWONINGEN ■PUTTERSHOEK' NATIONAAL GRONDBEZIT N.V. 12 BREDA Avonturen van Suske en Wiske Of mcnmm mm mrr m stmm'p mmm onKuw m mme mum n mmm. - Pension Eethuis Frituurbedrijf winkelhuis VERHUUR aankomend typiste hang lampen NETTE KANTOORBEDIENDE Kijk bij v. Dijk meubelen CAMPAGNE-ARBEIDERS Neem Heineken mee uit op een zonnige dag. Heerlijk, kelder Heineken. Schenk dan dat verfrissende gezelligheidsbier en opeens heerst er midden in de natuur die onovertroffen Ha-Heineken I-stemming. zodra U een bril draagt van DONKERS Bent U helderziende U wordt helderziende Door de Edelachtbare Heer Kechter-Commissaria in het faillissement van Martin Rooyakkers, autohandelaar, wonende te Halsteren (Post Lepelstraat)Steenbergseweg 63, is bepaald, dat: le de indiening der schuld vorderingen moet plaats heb ben uiterlijk op 2 oktober 1967: 2e. de verificatievergadering zal worden gehouden op vrij dag 3 nov. 1967 te 15-30 uur in het Gerechtsgebouw aan de Kloosterlaan 46 te Breda. Mr. F. X. A- M. v. Hasselt, curator. Bergen op Zoom, 25 juli '67 Stationsstraat 11. Ter overname aangeboden rand Antwerpen. Alles compleet gemeubeld an ingericht Rijke broodwinning (Wegens ziekte). Bevr. cafe Oud Antwerpen. Oude God straat 248 Edegem, Te koop aangeboden gunstige ligging in de na bijheid van het centrum van Breda. Aanvaarding in overleg. Aanvragen worden ver wacht onder nr. 71316. Momenteel nog enkele CARAVANCENTRUM van caravans bagagewagens bungalowtenten MOERLAKEN 8 Links van de Terheijdenseweg Tel. 48893 b.g.g 47042 verschillende uitvoeringen in iedere stijl in prijzen van S50,— tot 19,75 vindt veemarktstraat 43 100 meter van gro te markt - breda Op kantoor te Breda kan voor direct ge plaatst worden Voor installatiewerken in West-Brabant, Zuid-Beveland en Walcheren, vragen wij zowel volwas als halfwas en leerlingen. Voor jeugdigen bestaat de mogelijkheid om opgeleid te worden volgens het V.E.V. leerlingstelsel. Wij bieden een goed loon met alle wettelijk toegestane vergoedingen en uitstekende sociale voorzieningen. Inlichtingen en sollicitaties iedere werkdag aan ons kantoor ELECTROTECHNISCHE EN MECHANISCHE INDUSTRIE Kade 85, Roosendaal. in bezit van typediplo ma en min. 3 jaar ulo. Brieven met volledige inlichtingen worden ingewacht onder nr. 71560 van dit blad. Van Heineken weet je zeker dat het altijd brouw-vers is, TE KOOP direct te aanvaarden, gunstig gelegen Gevraagd een Persoonlijk melden na telefonische afspraak. Fa. VAN BEERS-HEEREN Emmastraat 102 St.-Willebrord tel. 01653-704 OUD-HOLLANDSE Halstraat Breda COOP. SUIKERFABRIEK RAFFINADERIJ G.A. Voor de a.s. bietencampagne kunnen wij van 18 jaar en ouder plaatsen. Het werk geschiedt in 3-ploegendienst (vol continu), dus ook op zaterdag en zondag. Zij, die interesse hebben de a.s. campagne in ons bedrijf mee te maken, worden verzocht hun naam en adres aan ons op te geven, waarna wij zullen zorgen dat alle gewenste inlichtingen worden verkregen. Voor telefonische meldingen 01856-241 toestel 151 of 153. aan de Vijfhoevenlaan en Varenstraat, direct bij de Parklaan en Sportpark KOOPPRIJS VANAF 29.900,— kosten koper. BENODIGD EIGEN GELD incl. de bijkomende kosten ca. 4.000,—, RENTE EN AFLOSSING het eerste jaar 137,50 per maand. Nadere inlichtingen en gegevens alsmede gelegenheid tot het bezichtigen van de woningen worden u vrijblijvend verstrekt door BIJKANTOOR TILBURG RINGBAAN OOST 108, TILBURG. TEL. 04250-32400 b.g.g. 21832 Kantoor ook geopend elke dinsdagavond van 7 tot 9 uur.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 12