VAN IERSEL Meubelfabriek N.V. slechts 22.50 Docum P. Fel voor profie NYLON TAPIJT VOOR bijna DE HELFT VAN DE PRIJS SERVEERSTE NU OOK O DE PLAAT Meisje (10) ti BB( -televisir °p de vinger DAGBLAD DE STEM VERMEULEN nette verkoopster werkster hulp algemene vergadering ue beroemde kojfercaravan m 10 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 3 JUNI 1967 11 1-malige aanbieding 2-weken lang 3-series dameszomermantels voor 4975 79,- 98,-! nieuwe kwaliteiten, moderne dessins dezelfde service en garanties, alleen profiteert u mee van een scherpe inkoop. verder nog voordeelaanbiedingen in herenkonfektie kostuums: 79,— 98,— pantalons: 197S 297S regenjassen39,- jongenspakjes: v.a. 297S u doet verstandig, niet te lang te wachten, daar wij uit ervaring weten dat deze artikelen na enkele dagen zijn uitverkocht. axel—terneuzen weet wat u kleedt 8 DAGEN LANG 8 DAGEN LANG Dit kan alleen 7 warme kleuren, in tegelvorm (dus gemakkelijk zelf te leggen) Normale verkoopprijs 38,50 per vierkante meter, nu afgehaald PER VIERKANTE METER HALSTERSEWEG 265 (v/h „DE KOPEREN DOOS") Bergen op Zoom R.-k. Huishoudschool St.-Martha Aangifte nieuwe leerlingen liefst vóór 15 juni. GRAFMONUMENTEN Ferket en Reijns GEZINSVERZORGSTERS EN GEZINSHELPSTERS BEJAARDENHELPSTERS POLYMEERFABRIEKEN BREDA N.V. DOOR UITBREIDINGEN MET NIEUWE FABRIEKEN MACHINE-MONTEUR SMEERDER Neem even goede nota Zevenbergseweg 22-24 Leur Technische School Terneuzen AANMELDING Vakken Lascursussen Speciale cursus (o.b.a.o.) Fa. D. F. v. d. Heijden - Hulst Coöp. Boerenleenbanl „Terneuzen" DRIVE-IN SHOW CAMPINGFARM BREEKELMANS - OIRSCHOT Travel-sleeper Kampeermeubelen -- Inruilten KROMME) WWYLESI i>vRU-uitzeiiding ov vPaceni in terris" HONDERDEN GULDENS VOORDEEL Paardenmarkt 2, Hulst VORMINGSKLAS, toelatingseisen: diploma Ulo of M.M.S. of overgangsbewijs naar 4e M.M.S. KINDiRVERZORGSTER; getuigschrift assistenten klas. KOSTUUMKLAS: getuigschrift assistentenklas. SCHAKELKLAS: 1 of 2 jaar Ulo of M.M.S. ASSISTENTENKLAS: uit 2e klas Ulo of M.M.S. en 16 jaar vóór 1 jan. PRIMAIRE OPLEIDING: na 6 klassen lag school Aanmelding vóói 15 juni 1967. Vor mingsklas aanmelding tot 1 |uli 1967 Spreekuren: maandag en woensdag 14-16 uur dinsdag en donderdag 17-19 uur en volgens afspraak. Telefoon 01140-2672 EEN KRAN1 VAN DEZE TIJD VOOR MENSEN DIE VOORUITZIEN in een voor de eisen des tijds modern ingerichte werkplaats zijn wij in staat u op het gebied van grafmonumenten dat te brengen wat u zeker vol doening zal schenken. - Vrijblijvend wordt u op aanvraag de geïllustreerde catalogus toegezonden Op uw verzoek komen wij ook bij u aan huis. STEENHOUWERIJ STEEN5EDIJK 100 HULST TEL. 01140 - 2906 Bij de stichting KATHOLIEKE MAATSCHAPPELIJKE GEZINSZORG HULST EN OMSTREKEN is plaats voor (5-daagse werkweek) en voor enkele morgens of middagen per week Salaris volgens landelijke regeling AANMELDEN BUREAU MAATSCHAPPELIJK WERK EN GEZINSZORG Tabaksstraat 26 Hulst (ingang Sportlaan), tele foon: 01140 - 3409. Te bereiken:: iedere voor middag en vrijdagavond van 18.00 19.00 uur. INDUSTRIETERREIN „DE KROGTEN' LIJNDONK 25 TE BREDA Een Nederlandse onderneming ontstaan uit de samenwerking van Foster Grant Co.1nc.Leominster U S.A.enFarbwerke Hoechst A.G. te Frankfurt.Het bedrijf ver vaardigt grondstoffen voor de plastic-In dustrie (Polystyreen) IS ER VOOR DE VOLGENDE FUNCTIES PLAATS IN DE ONDERHOUDSDIENST BIJ VOORKEUR EEN GESCHOOLOE BANKWER KER MET EEN RUIME ERVARING IN HET STEL. LEN EN REVIDEREN VAN POMPEN, TAND WIELKASTEN E.D. GRONDIGE ERVARING ALS ZODANIG IS VER EIST. TEVENS ZAL HIJ BELAST ZIJN MET DE DAGELIJKSE CONTRöLE VAN MACHINES EN APPARATEN. Sollicitaties onder vermelding van leeftijd opleiding en ervaring aan ds personeelsdienst. Telefonische Inlichtingen 01500-47350 VAN ONDERSTAANDE DEUREN- EN TRAPPENBEDRIJF is vanaf 16 me! verplaatst van Moerdükse Postbaan 31, Breda NAAR Telefoon 01608-3158 Onze toonzalen blijven gevestigd Lange Brugstraat 22, Leur, telefoon 01608-3201. Ook-in ons nieuwe bedrijf blijft ons devies: Produktie van de beste kwaliteit en binnen 3 weken de deur uit MACHINALE HOUTBEWERKING. TEAK- EN AFZEL1 A-VOORDEUREN HOUTEN- EN STALEN TRAPPEN Privé: Moerdijkse Postbaan 31. Breda Tel. 01608-2795 voor op de dagschool aansluitende cursussen tot 30 juni a.s. op formu lieren die aan de school (Axelse- straat 20, tel. 01150-2155) verkrijg baar zijn. TIMMEREN, METSELEN, BROOD-BANKETBAKKEN, ELEKTROTECHNIEK, AUTOTECHNIEK, SCHILDEREN, METAALBEWERKEN, SCHEEPSBOUW, CENTR. VERWARMING- (alleen'avondlessen) voor beginners, gevorderden eri opl. gronddiploma. Gezelopleidingen diverse vakken. Voor de schilders ook voor examen vakbekwaamheid en meesters- diploma. voor hen die hun alg. ontw. willen verbeteren of de studie aanvangen voor leraar bij het Nijv.ond. (3 av. per week gedurende het gehele jaar). GEVRAAGD prettige werkkring en goed loon. voor 2 dagen per week. -voor maandag of halve of hele dagen. RAIFFEISENBANK TERNEUZEN De leden worden hierbij' opgeroepen tot kt' bijwonen van de jaarlijkse welke zal gehouden worden op dinsdag 20 jw 1967, des namiddags om 2 uur, in het Grand Hotel „Rotterdam" (benedenzaal), Westkolk- straat te Terneuzen. Terneuzen 3 juni 1967. IHAVEL-SLEEPER STEUNPOTEN UIT.DEKSEL OMKLAPPEN TENT SPANNEN.KLAAR Aan de hoofdweg Tilburg - Eindhoven by de brug over het kanaal a^r'' EXPOSITIE BUITEN EN BINNEN TOTAAL 3000 m2 Oir-sct»' (Van o HILVERSUM Pete Fell Jockey van de Hilversumse i Radio Unie een programma wereld van de jazz. Deze „pr tien dagen op zaterdag van gezonden. (ADVERTENTIE) NIEUWS OF» DE VLOT (Van onze radio- en t.v.-redac Hilversum De twee kof veersters uit de kantine van (i Radio Unie, mej. Tineke Hoetmi en Joke Meulenveld (24) zijn plo in het nieuws gekomen. Bij hef .Omega" is van hen een plaatj schenen met het toepasselijke lied teder potje past wel een dekseltj De beide meisjes werden „on o°or de dochter van André de Marjan de Raaff hoorde beide i m de kantine zingen met bege ue eerste microfoonervaring de het populaire KRO-prog: vrnMt ?et KeIs"- dat °P Hilvel wordt uitgezonden. Toen ze op e geven dag de door hen geadoreer den z.Ta SPTEekcal zaSen zitter died a l°°£.K?es Schilperoort u ï&fi*?- ln de cel server, amhSt teen ook even de groetei ten vS cn verwanten. Ro< ten volgde dit voorbeeld in zijn .r JONDEN fAT) - Er moJ om Va" tlCn -iaar aan te Pas I anem BBC tC vel"tel,en hoe da ■naai bij de schildpadden zit. toen rfj oo^de'T had het direct gramma mt n\naar het kind| over a "flue Peter" keek dal liet was Beer,dirad Fred' Tessa sc „Ik weet dat heet maar een Fre' ik heb co.: een vrouwtje is heeft, wflt n",,,, „Pred een st onderlijf Cnn,^JÏs et staartje e staartje en c°ntr°ieren. Als zij heeft dan isGhetP onderlijf o£ Voor het Sw? een meisje en Do BBC r1?nnSa te noemen." kundige in die h 7lp van ee: vrouwtje was b!?e,stlSd® dat Fr, Tessa was- 1 7 commentaar oen vrouwtje ?s ?Ve weten dJ Sch'en ook kleinH i en ze haar] kleintjes laten krijgenl HlLVRRsnJadi°" en t-v-redact: 'kUwaaT,n„d^V^aoon°pnrdoJ ^oomr&f^a|o rorrdtdebt Genève. ms Welke is gehoud Plaats van'hef pr°gramma koi Uitee°f amma „Waarom150"0'606 di f'tsesteid tot ïa^7at^nog?-:

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 10