Grote bedrijvigheid in Vlissingen Oost IIOECHST WIL FOSFORFABRIEK IN APRIL 1968 KLAAR HEBBEN Sasse glasfabriek start nu met nieuwe produkt Enkele besmette varkens oorzaak van exportverbod Integraal Delta beleid DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 11 JANUARI 1967 te- Noodoplossing oetgangersbrug Souburg over wee maanden gereed HOOGWATER Vandaag Morgen Aeer nieuws uit ;tad en streek Dp pag. 3 en 9 Directeur ETI Zeeland: Zeeland wilde Antwerpen wel uitnodigen op liavencongres Seminarist won reis naar Parijs Jaontje Goedkopere benzine Vier Sluise collega's volgen voorbeeld van P. C. de Smit Groot verlies voor dekenaat Hulst Pater C. Bours vraagt ontslag uit ambt Staatssecretaris opent internaat in Terneuzen t EEFZEN Staatssecretaris mi*. J. li. Grosheide van Onderwijs en We tenschappen, zal op maandag 16 ja- i?'f' °Hiciële eerste paal slaan voor net nieuwe internaat voor schip- persjeugd aan de Rozenstraat te Ter neuzen. Deze plechtigheid begint om twee uur. Het Terneuzense internaat, dat de naam draagt van koningin Ju liana, wordt bestuurd door de stich- 260 Ha Via Botlek Geen recessie Zaterdag in Goes Bijeenkomst Statenkring KYP Ideeënbus in kerkportaal GOEDE VOORUITZICHTEN VOOR '67 Kleurig Aart Franse grens 400 ton vlees opgehouden Alle gewonden zijn buiten levensgevaar Miljoen Bestuur der Visserijen dzande [vententoonstelltag De Postal >udersvereniging: ,,De Luchtbo.' hield in café Schouten een ten, 'telling van postduiven, waarvoor inzendingen waren binnengeko. De duiven werden gekeurd door eer Walrave uit Middelburg •esultaat: de duive: 1. J. Versprille. Oost. 2. M. Simpelaar. Oostburg; 3 e Hullu, Schoondijke; 4. A. vaij gem, Retrenchement; 5. J. van Jij eke, Zuidzande de duivinnen: 1. A. Vasseur. Cad. 2. D. Luteijn, Zuidzande; 3. j iprille; 4. P. de Hullu, Schoondijke' van der Lijcke. rige doffers: 1. Iz. Claeysen. Drie. .an; 2. J. Versprille; 3. A. Weeda liwvliet; 4. A. van Hanegem; 5. A. i, Schoondijke. rige duivinnen: 1. iz. Porreij, Cad. I; 2. J. Simpelaar. Oostburg; 3 fan der Wall. Cadzand; 4. D. Liu 1; 5. J. Wille, Zuidzande. nge doffers: 1. J. Versprille; 2. J leiaar; 3. Iz. Porreij; 4. J. pw Cadzand: 5. J. Versprille, nge duivinnen: 1 en 2. M. Simpe. 3 en 4. J. Versprille; 5. A. ia. te doffers: 1. P. Boekhout, Zuid. "e; 2. W. Kuipers. Zuidzande; 3. A jaerdt, Aardenburg. ite duivinnen: 1. A. Weeda; 2. A pelaar, Groede; 3. J. Wille; 4, J impioen doffers: J. Versprille. Oost Kampioen duivinnen; Iz. Poi-. Cadzand. (Van onze verslaggeefster) )UBURG De Souburgse brug het kanaal door Walcheren, voor oen voortdurende bron van er- lis, wordt „uitgebreid" met een gangersbrug. Ongeveer twee we geleden is men het werk begon. Omstreeks half maart hoopt men ïee klaar te zijn. verbreding van de brug is vol. de politie in Souburg niet meer een noodoplossing. Iedereen, die lmati'g over de brug gaat, weet het verkeer daar soms hopeloos in moei kan zitten. Behalve met een die te smal iis om het verkeer te ïen verwerken, heeft men ter .tse ook nog te maken met een, leens te smalle, spoorwegovergang aan de overkant van de brug het :eer van het jaagpad en het ge lijke kruispunt met de Nieuwe singse weg. ieder geval zal met de komst van voetgangersbrug de veiligheid van wandelaars worden vergroot. De aande brug blijft voor het overige "eer. Het nieuwe stukje brug gaat veer 42.000 gulden kosten, welke rekening komen van rijkswater, t. Het voetgangerspad, dat aan de •delijke kant van de brug wordt gebouwd, wordt ongeveer 1,5 me- breed. De brug zelf is slechts 3,3 *r breed. NEDERLANDSE jeugdelftal zal kwalificatiewedstrijden voor het A-toernooi tegen West-Duitsland op nsdag 1 en maandag 27 maart (twee- aasdag) spelen. De eerste ontmoe* vindt in Nederland plaats, de twee- n West-Duitsland. Het land dat de 0 resultaten behaalt plaatst zich in eindtoernooi, dat van 5 t/m 13 mei 'verse steden in Turkije wordt ver- :t. Voorts staat voor woensdag 15 uari de wedstrijd Nederland - Bel» ivoor spelers van 16 tot 18 jaar op programma. •gen, donderdag 12 Januari: Hans- 3.59 en 16.26 uur; Terneuzen: en 15.47 uur; VHssingen: 2.50 en uur; Wemeldinge: 4 43 en 17.04 eu zen or 20 uur The sound of music, 8.1- ELBURG ritiwburg: 20 uur: Les Carabinieri (Z.V.U.) ingen imbra 20 uur De lokvogels, 14 J. ingen annia 13.30 Jeugdconcert ANTWERPEN „Van Zeeland uit is heel sterk aangedrongen op de aanwe zigheid van Antwerpen op het zeeha vencongres te Middelburg. In verband met Rotterdam lag het echter nogal moeilijk." Dit heeft drs. Verburg, directeur van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland, gisteravond gezegd tijdens een voor Antwerpse academici, ingeni eurs en autoriteiten gehouden lezing. „Achteraf is het een beetje lummelig van de Nederlanders geweest. Meer steekt er heus niet achter", aldus de heer Verburg. Overigens waren zowel de inleider als ichepen L. Delwaide van Antwerpen achteraf bezien biij dat Antwerpen niet werd uitgenodigd. Drs. Verburg: „We hadden anders nooit zoveel publiciteit voor onze havendag gehad". Schepen Delwaide: „We zouden anders nooit zo dicht naar elkaar toegegroeid zijn dan nu het geval is". Het gaat er- volgens de heer Delawide maar om hoe het over leg in goede banen geleid kan worden. De Antwerpse schepen drong aan op een snelle totstandkoming van het over leg. Dit is alleen al een dringende nood zaak om te voorkomen dat de verdere industrialisatie van Antwerpen ernstig wordt verstoord. (Van onze correspondent) OUD-VOSSEMEER Seminarist Ad van der Zande uit Oud-Vossemeer op het eiland Tholen kreeg gisteren een reis naar Parijs aangeboden voor twee personen. De jonge priester-in-opleiding heeft de trip te danken aan de slagzin, die hR maakte in het kader van de wijnwedstrijd, die een levensmiddelen organisatie voor de kerstdagen had uitgeschreven. Vanuit het hele land kwamen duizen den slagzinnen binnen op het centraal bureau van dit bedrijf. Een jury heeft de achttien beste slagzinnen eruit ge haald. De makers er van krijgen ieder als hoofdprijs een reis naar Parijs aan geboden. Dezer dagen heeft winkelierster H Berstens uit de Molenstraat de familie er van op de hoogte gesteld. Omdat de reis voor twee personen is bestemd was het al gauw een uitgemaakte zaak dat een van de andere negen kinderen van het gezin met Ad naar Parijs mocht. ,.Maar zou het niet veel leuker zijn als u zelf eens naar Parijs zou gaan?" informeerde mevrouw Berstens, we tend dat vader en moeder Van der Zande zelf niet zo vaak van huis gaan. De familie vond het idee zo gek nog niet, men heeft er over nagedacht en nu is dochter Marian de winkelierster komen vertellen dat men de knoop had doorgehakt. „Pa en moe gaan naar Pa reis," zei ze. limmp. Kolonel Plimmp, hoofd va ime Dienst Wij van de B.G.D te Rijkhuyzen is ingenomen dubbelganger, Pjotr Nogorott. ste taak u uit handen van de Nk an. Dat is gelukt. Rest ons noS dit vreemde spionnen-gespuis t genesteld. Maar daar zullen want we hebben er een van 'estuurd". „Goeie help, waar.°T iid geraakt?" mompelde de t»1 I ZE heet in het dagelijkse leven me vrouw M. (officieel is het eigenlijk J.) Osté-Hoste. En ze woont in een riant huis in de Vlissingse wijk Pmiwenburg. Althans, daar gaat ze nu weer echt wonen, want de laat ste jaren schoot er wel eens een stukje huishouden bij in. Nagenoeg al haar vrije tijd ging op aan iets, waar anderen geld mee verdienen. Maar haar heeft het alleen maar geld gekost. Of ze er spijt van heeft? Niets hoor", lacht ze. „Het zijn vier jaren boordevol plezierige dingen geweest. En als ze me weer voor zoiets zouden vragen, zou ik het weer doen", voegt ze er aan toe, een beet je voorzichtig in de richting van haar man kijkend. JAONTJE, zoals ze in die vrije tijd van de afgelopen vier jaar heette, praat er graag over. „We hadden een ontzettend leuke groep. Alle rsaai amateurs, maar dan in de let terlijke zin van het woord. Liefheb bers dus, want we waren allemaal weV van het toneelstuk. Het is dan ook helemaal niet zo gek, 1 vat me- ne.er an de Vijver maandagavond n fclvapremière van Jaontje ln Gostburg zei: „De spelers hebben zich met hart en ziel aan het stuk oergegeven." Geen wonder: we oefden eigenlijk geen toneel te spe en Ons zelf zijn was voldoende, uaar dat is al moeilijk genoeg. OlE rollen waren ons zo op het lijf geschreven, omdat uie in het stuk ze eigen jeugdherinneringen en tlt de ou^ers tot leven brach- moesten de sfeer van het ran Kezand" rond de eeuw- oproepen. Daar zijn we, helr° "J Wel 'n 9eslaagd. Voor een CV. IN dee^ overigens dankzij he t JV!- de auteur. We hadden net bovendien niet moeilijk, omdat erLJ Sfeer van het stuk uit eigen dan ?0'c.a' tvas het niet meer dm et 9e. r*nnering, kenden. Juist het v, T !s ^rQllwens volgens mij veel l Sjeest, dat het stuk zo je geb^nr!S ^zorgd. Het zal le znni zeventien keer een vol- volle Jjn in een streek, waar gereken/11 tot ,loge uitzonderingen Betekend moeten worden! BesórtLm* f 'S me beslist niet tegen- ne terhnié l zaten no9 wel wat klei- diehmJ mankementjes in, maar Weer morden verholpen. Cnutó t Ztadat de film niet denken barbij wel be t-en, dat ik er onmogelijk objek- tief over kan oordelen. Over het spel b.v. durf ik echt niets te zeggen. Wel over de film als geheel, die naar mijn mening een heel goede weer gave is van wat Cor Schijve met het stuk bedoeld heeft. Blijkens de re acties, die ik na afloop van de pre mière heb gehoord, is men het er over het algemeen wel met me eens. ACH. van de verfilming zou je wel een film apart kunnen maken. Wat we al niet beleefd hebben. Zo is ons autootje gebruikt, toen ze voor een scène een rijdende camera nodig hadden. Dak open, filmer Roger Claeys achter in de auto met zijn camera, zijn zoontje voorin in de geopende kofferdeksel met de mi crofoonhengel. ikzelf achter het stuur en een hele troep mensen aan het duwen. Want de motor mocht, natuurlijk niet gehoord worden. En zo zijn er zo veel dingen, waar je alleen maar prettige herinneringen aan over houdt. En al die prettige dingen bij elkaar zijn me eigenlijk nog veel meer waard dan de be dragen, die een echte filmster met het spelen van een hoofdrol ver dient." Volgens de maquette gaat de fos- forfabriek van Hoechst in Vlissingen- Oost er zó uitzien. In het centrum van de foto de fosforfabriek. Geheel rechts enkele elektriciteitsgebouwen. Links boven ziet men de kraan voor het lossen en laden van binnenvaart schepen. SLUIS - Sinds zaterdag j.l. staat de Sluise garage- en benzinepomphouder P. C. de Smit niet meer alleen in zijn actie. Zoals bekend verlaagde de heer De Smit den week geleden de prijzen van de door hem verkochte benzine soorten met twee cent per liter, zon der hierover eerst contact op te nemen met zijn maatschappij, de Esso. Aanvan kelijk kreeg hij slechts enkele mede standers in de Kanaalzone van Zeeuwsch-Vlaanderen, maar vorige week zaterdagochtend volgden vier van zijn collega's in zijn woonplaats hem na. Alleen de exploitant van het Shell- pompstation te Sluis heeft zich tot nu toe gehoudenaan de regels van 2ijn maatschappij. Tot nu toe heeft de heer De Smit geen officiële reacties ontvangen van de Esso-directie, maar hij verwacht nog deze week nadere berichten,. „Het kan natuurlijk verkeerd uitpakken", meent hij, „maar ik heb de indruk, dat men de redelijkheid van mijn optreden wel in ziet". De heer De Smit heeft, zoals wij yorige week donderdag berichtten, dé prijzen verlaagd om te protesteren te gen de districtenindeling, die de grote maatschappijen onderling hebben vast gesteld, en die Zeeuwsch-Vlaanderen in een ander rayon ondergebrengt dan de rest van Zeeland. Hierdoor is de liter- prijs voor benzine in Zeeuwsch-Vlaan deren twee cent hoger dan boven de Westerschelde. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Pater C. Bours, dekenaal assistent voor de streekziel- zorg in het dekenaat Hulst en rector van het bejaardentehuis „St. Anto- nius" te Kloosterzande-Groenendjjk, heeft de bisschop van Breda, mgr. G. de Vet, ontslag uit zyn ambt en ont heffing van zyn functie gevraagd. De bisschop heeft hem reeds eervol ontsla gen uit zyn functie. Deken Amf. Koopmans van Hulst heeft dat in een brief aan alle pries ters en leken, die betrokken zijn bij de gezamenlijke zielzorg in het dekenaat Hulst, bekend gemaakt. Rector Bours heeft zondag de bewoners van het be jaardentehuis te Kloosterzande op de hoogte gebracht. In het dekenaat Hulst wordt het ver trek van rector Bours als een groot verlies ervaren. Hij heeft een zeer be langrijke bijdrage geleverd aan de op zet van de streekzielzorg-nieuwe-stijl in het dekenaat. In zijn brief vraagt de ken Koopmans begrip voor de stap, die rector Bours heeft genomen en gebed voor het werk, dat mede door de grote medewerking van rector Bours 00 gang is gebracht. Schipp&rsjeugcLde Internaten V0OT (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN-OOST Wan neer alles volgens plan verloopt zal de N.V. Hoechst Vlissingen volgend jaar april met de produc tie van fosfor beginnen. Er zul len driehonderd mensen nodig zijn om deze fosforfabriek aan het draaien te houden. Een maquette in de hal van het binnen twee maanden uit de grond gestampte kantoorgebouw van Hoechst in Vlissingen-Oost laat zien hoe het binnen nu en vijftien maanden zal worden. Hoewel de investeringen ten behoeve 'an de bouw van de fosforfabriek circa 100 miljoen gulden bedragen is hier nog slechts sprake van een betrekke lijk bescheiden begin. Hoechst zal in de loop der jaren aan de Westerschel de uitgroeien tot een mammoetbedrijf van ongeveer 320 ha. Het fabrieks complex in Frankfurt (370 ha) is niet veel groter. De fosforfabriek maakt deel uit van de eerste ontwikkelingsfase van Hoechst in de zeehaven Vlissingen-oost. Deze eerste fase omvat 60 ha. Dit terrein is in een tiental kavels van 200 bij 300 meter verdeeld. De fosforfabriek beslaat één van die kavels. Een van de andere kavels zal worden benut voor de electrolyse van geconcentreer de zoutoplossingen. Hieruit ontstaat natronloog (ten behoeve van de pro- duktie van natrium-fosfaat) en chloor. Het chloor op zijn beurt biedt weer verschillende produktiemogelijkheden, waarvoor op het terrein van de eerste fase nog ruimte genoeg overblijft. De tweede ontwikkelingsfase van Hoechst beslaat eveneens ongeveer 60 ha. Voor de volgende fasen zal t.z.t. ongeveer 200 ha grond beschikbaar moeten komen in zuidwest Zuid-Beve land. Eer het zover is zijn we echter minstens vier tot zes jaar verder. Voor de tweede en volgende ontwik kelingsfasen van Hoechst zijn nog geen vaste plannen opgesteld. In de chemische industrie brengt het ene pro- dukt het andere mee. Welke produkties in Vlissingen-Oost gekozen zullen wor den zal mede afhangen van de ont wikkelingen in andere bedrijven van Hoechst. Zo is de bouw van de fosfor fabriek in Vlissingen-Oost bedoeld als een aanvulling op de produktie van fosfor door Knappsack, een dochter onderneming van Hoechst. Knappsack zelf is destijds opgericht omdat de fosforproduktie in Frankfurt niet ver der kon worden uitgebreid. De N.V. Hoechst-Vlissingen kan weer. be schouwd worden als een volgende es tafetteloper in de fosforproduktie om dat het vervoer van fosfaten naar en de stroomvoorziening in Vlissingen- Oost uitermate voordelig zijn. Volgens ir. Hans Friedrich, directeur van de N.V. Hoechst Vlissingen, komt daar dan nog de algemeen geldende reden bij dat het in Duitsland moeilijk wordt om voldoende arbeidskrachten te krijgen. Wat dat aangaat heeft hij veel vertrouwen in de Zeeuwse ar beidsmarkt. Ir. Friedrich stelt ook na drukkelijk vast dat de N.V- Hoechst Vlissingen een Nederlands bedrijf zal worden met zo goed als uitsluitend Nederlandse arbeiders. Het leidingge vend Nederlands kader zal worden op geleid in Duitsland. De fosfaten, die Hoechst verwerkt, zijn afkomstig uit de Golf van Mexi co. Zij worden in het Botlekgebied o- vergeladen in binnenvaartschepen, die nu nog alleen naar West-Duitsland maar volgend jaar ook naar Vlissin gen-Oost zullen varen. Naar wordt verwacht zal de fosforfabriek in de nieuwe zeehaven ca. 230.000 ton fosfaat per jaar verwerken. De fosforproduk tie zal ten naaste bij 30.000 ton per jaar bedragen. Een gedeelte hiervan zal worden ver kocht, het restant zal worden verwerkt tot fosforzuur en tripoli-fosfaat, dat gebruikt wordt door de wasmiddelen industrie. Volgend jaar april zal Hoechst de be schikking hebben over een haven voor binnenvaartschepen tot 500 ton. Hoechst Vlissingen heeft ruimte gere serveerd voor een zeehaven, die voor schepen van 60.000 ton toegankelijk zal zijn. Voorlopig zal de nieuwe fosforfabriek met één fosfor oven worden uitgerust. In 1970 zal een tweede oven in ge bruik genomen kunnen worden. 1 Er wordt momenteel met man en macht gewerkt om de fosforfabriek be gin volgend jaar bedrijfsklaar te heb ben. Ongeveer 120 man is bij de bouw betrokken. De montage van de fa brieksgebouwen geschiedt voorname lijk door Duitse specialisten. Ir. Friedrich is niet ongerust over de economische teruggang, die in vele bedrijfstakken duidelijk merkbaar is. De chemie kent nog geen recessie, al dus ir. Friedrich. De totale omzet van Hoechst was in 1966 nog tien procent hoger dan in 1965. In 1965 was de om zet van Hoechst overigens nog 16,3 procent hoger dan in het jaar daar- (Van onze verslaggeefster) GOES. De statenkring Goes van de KVP houdt zaterdag 14 januari in „Slot Ostende" te Goes een bijeen komst. Deze begint 's middags om 2 u. De heer C. J. v. d. Ploeg, vice-voor- zitter van de Tweede-Kamerfractie van de KVP en lijsttrekker van de weste lijke lijst zal een inleiding houden over het onderwerp „Actuele politieke aan gelegenheden". Er is gelegenheid om hierover te discussiëren. Verder voert onder andere de heer W. R. V. Dusarduijn, de Zeeuwse KVP-kandidaat voor de aanstaande verkiezingen, het woord. Iedere belangstellende kan deze bij eenkomst bijwonen. Ir. Hans Friedrich, directeur van de N.V. Hoechst Vlissingen. Deze man is verantwoordelijk voor de op bouw van Hoechst in Vlissingen-Oost. (Van onze correspondent) NIEUW- EN SINT-JOOSLAND. Sedert enkele weken heeft ds. Siderius te Nieuw- en Sint-Joos- land in het portaal van de Ned. Herv. Kerk een ideeënbus opge hangen, waarin ieder zijn of haar verlangens kenbaar kan maken. Zo'n schriftelijke wens behoeft niet te worden ondertekend. Ds. Side rius hóópt, dat velen van deze ge legenheid gebruik zullen maken. Ook vragen, opmerkingen, kritiek zijn- welkom. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT De „lijn" is klaar. Na een ambachtelijke proefperiode kan de Sasse glas fabriek starten met de industriële produktie van emalit, het nieuwe glas, dat als kleurig bouwelement vooral in het buitenland (Zwit serland) steeds meer toepassing vindt. De lijn is de grotendeels geautomatiseerde weg, die het glas volgt in een hypermoderne afdeling van het oude fabrieks complex. In het afgelopen jaar werden de oude slijp- en polijstmolens gesloopt, omdat deze eerbiedwaardige maar verouderde techniek in Nederland niet meer lo nend was. Daarvoor in de plaats komt de lijn voor geëmailleerde produkten. Het glas zelf komt van een van de zusterfabrieken van het Saint-Gobain- concern, waarvan zowel glasfabriek en Zuid-Chemie in Sas van Gent als Iso- verbel in Etten afdelingen zijn. Na een wasprocédé wordt het glas bespoten met email, waarna het in een (op aardgas draaiende) oven tot 700 graden wordt verhit. Als het glas ten slotte uit de koelinstallatie komt, zijn niet alleen email en glas een onver brekelijke eenheid geworden, maar is het materiaal ook vijfmaal zo hard ge worden als gewoon glas. uitzondering wordt gemaakt voor de dure wagens. Dit. produkt, dat als emalit vooral in het buitenland op de markt gebracht zal worden, vindt zijn toepassing o.a. als bouwelement. De emaLit-platen ver vangen andere dekkingsmaterialen en zorgen voor een fris en kleurig effect in stadswijken, aan openbare gebou wen zowel als aan woonhuizen. In de kantine van de glasfabriek is nog een van de vele andere mogelijkheden van dit procédé toegepast. De Franse kun stenares Claude Descomps ontwierp een groot paneel van emalit, waarop het Sasse carnaval in beeld wordt ge bracht. Drs. P. A. Neeteson, directeur van glasfabriek én Zuid-Chemie, verwacht intussen niet dat de fabriek dit jaar al „de rijpe vruchten kan plukken van de nieuwe lijn". De vooruitzichten voor spiegelglas noemt hij „ietwat onzeker". De neer gaande conjunctuur en de rentestand beïnvloeden de bouw van grote objec ten, waarbij juist vaak spiegelglas wordt gebruikt. De afzet van securit is sterk afhankelijk van de autopro- duktie. DAF (waaraan Sas van Gent levert) heeft in tegenstelling met de Duitse auto-industrie goede verwach tingen voor dit jaar. Ook Ford is voor Nederland optimistisch gestemd; een (Van onze verslaggevers) DEN HAAG Gisteravond stond er ongeveer 400 ton Neder lands vlees voor de Belgisch- Franse grens. Het was toen nog steeds niet bekend of het vlees Frankrijk nog wel of niet mocht worden binnen gevoerd. Zoals ge meld werd maandagavond een Frans invoerverbod voor Neder lands vlees van kracht in verband met mond- en klauwzeer in Overijssel (20 tot 30 gevallen). De grens zou om zeven uur slui ten. Inmiddels was echter al een groot aantal Nederlandse koel auto's met vlees naar Frankrijk onderweg. Een veertigtal daar van had vóór zeven uur de Bel gisch-Franse grens bij Menen/ Haluin bereikt, maar daar bleek het zo'n drukte te zijn, dat de wa gens niet tfjdig door de Franse douane konden worden afgehan deld. Gistermiddag kwam de toezegging, dat het vlees kon worden ingevoerd als een verklaring werd overgelegd, dat het vlees tijdig Nederland had verlaten. Deze verklaring r— van de inspectie van de veterinaire inspectie aan de Belgisch-Nederlandse grens werd geproduceerd, maar daarna kwam toch nog geen invoervergunning. De waarde van de voorraad vlees die aan de Fran se grens is opgehouden beloopt tussen de twee en drie miljoen gulden. Ook Engeland en België hebben, zoals bekend, hun grenzen voor Nederlands vlees gesloten. In Nederland is men daarover nogal ontstemd. Men vindt de maatregel gezien het geringe aantal be smette dieren, wel wat rigoureus. Een duidelijke reactie kwam van mr. Bo- nans, directeur van de Coöp. Vleescen trale in Boxtel. „Nederland", zei hij, „zal door het invoerverbod ongetwijfeld var kens overhouden. We moeten maar zien dat' we het overschot kwijtraken". Hij dacht hier met name aan het directe binnenlandse verbruik en de conserven- industrie. Het huidige exportverbod heeft ook consequenties voor de boeren. „Zij krijgen ongetwijfeld lagere prijzen voor hun dieren. Een prijs daling van 20 ad 30 cent per kilo is snel doorgevoerd De boeren kunnen nu niet zeggen; „We houden de dieren nog even in de hokken", want zij zijn aan afleveringstermijnen gebonden", aldus de heer Bonans. Frankrijk neemt per week voor onge veer drie miljoen gulden vlss af van Nederland. Naar België gaat per week voor anderhalf miljoen gulden. De ex port naar Engeland is te verwaarlozen nog geen half miljoen per week. Deze landen betrekken zowel varkens- als rundvlees. „Misschien leert men nu eindelijk de mond- en klauwzeer te bestrijden", zegt mr. Bonans. Volgens hem .heeft de ziekte al te veel schade berokkend. Vorig jaar leed de Nederlandse eco nomie een schade van 300 miljoen gulden door het mond- en klauwzeer. 200 Miljoen ging verloren door export verboden. Het resterende bedrag stak men in de bestrijding van de ziekte De economische klap van vorig jaar heft geleid tot oprichting van een lan delijk bestrijdingsapparaat. Dit is met een na constatering van de ziekte in Overijssel in werking gekomen. Mr. Bonans kan dan ook meedelen:,,Geluk, kig wordt de bestrijding van het mond en klauwzeer nu harder aangepakt. Ir. C. A. J. van Schendel, directeur secretaris van de NC.B., is bezorgd over de handelwijze van de drie ge noemde landen. Hij neemt het op voor de NCB-leden, waaronder veel Neder landse varkensfokkers schuilgaan: ,,De invoerverboden werken marktversto- renU. De prijzen zullen dalen. Een bij zonder vervelende zaak". (Van onze correspondent) TILBURG In de toedracht van het ernstige verkeersongeluk op de weg Hilvarenheek-Tilburg, waarbR een bus van de B.B.A- tegen de achterzijde van een voor rijdende vrachtauto reed, is nog geen klaarheid gekomen. Dat wil zeggen, de rijkspolitie heeft zowel de chauffeur als enkele getuigen gehoord over de belangrijke bijzonder heid of de lichten van de .vrachtauto ontstaken waren. Zij geeft er de voorkeur aan in dit stadium van het onderzoek, gezien de draagwijdte van het al dan niet bran den van de verlichting, omtrent de re sultaten van de verhoren, geen gege vens te verstrekken. Vast is komen te staan, dat de bus niet geslipt is. De verwachtingen ten aanzien van de expansie van da chemische industrie zijn in Nederland hoog gespannen. De heer Neeteson noemt het voor Zeeland een voor de hand liggende zaak, dat langs de oevers van de Schelde en wel licht ook langs het kanaal nieuwe che mische bedrijven zullen komen. Tus sen de nieuwe reuzen maakt de Zuid- Chemie geen ongunstige indruk, meent hij. De wellicht grootste investering van het afgelopen jaar (ruim een mil joen) is echter niet aan het productie proces maar aan de „milieu-hygiëne" besteed. Binnenkort hoopt men de tank in ge bruik te kunnen nemen, waarin vloei bare zwavel in ontvangst kan worden genomen. Speciaal voor dit doel ge bouwde tankers zullen het reservoir vullen. Toit nu toe wordt de zwavelstof in poedervorm met grijpers uit de sche pen gelost. Bij de minste windvlaag verspreidt het hinderlijke zwavelstof zich over de weg langs het kanaal. De nieuwe tank hoopt men nog deze maand in gebruik te kunnen nemen De vloeibare zwavel wordt aangevoerd vanuit de depots in Rotterdam. Neder land beschikt op het ogenblik over vijf zwaveltankers. Ze hebben een laadvermogen van 1600 ton. Het Sasse reservoir zal 4000 ton vloeibare zwa vel kunnen bevatten. Het heeft een doorsnede van 20 meter en is 10 meter hoog. Op de mengmestafdeling zullen dit jaar de (reeds lang geleden bestelde) gaswassers worden geplaatst. De eer ste van hot drietal is inmiddels in ge bruik genomen. Uitbreidingsplannen voor de Zuid- Chemie zijn op het ogenblik in voor bereiding. „De leiding van het con cern", aldus de heer Neeteson, „hand haaft onverkort de mening, dat de lig ging van Zuid-Chemie dit bedrijf voor bestemd tot verdere uitbouw". Eén van de drie gaswassers, die bij de Zuid-Chemie in Sas van Gent in gebruik worden genomen. Ze hebben tot doel de luchtver ontreiniging tegen te gaan. (VERVOLG VAN PAGINA 1) Volgens drs. Verburg hebben het Be- nelux-ministerscomité en het Benelux- parlement gefaald in het ontwerpen van een integraal beleid. De Nederland se zeehavennota heeft er evenmin reke ning mee gehouden. De inleider zei, dat de beslissende aanpak van een integraal Deltabeleid weliswaar op regeringsni veau moet liggen maar dat de ideeën toch uit het gewest zullen moeten ko men. Drs. Verburg achtte de .tijd voor de stichting van een publiekrechterlijk li chaam ter stimulering van de ontwik keling in het Deltagebied nog niet rijp. Wel pleitte hij andermaal voor de op richting van een stuwend secretariaat en onderzoekingsapparaat dat vooral economisch gericht dient te zijn. Drs. Verburg vergeleek het Delta bekken (oppervlakte 120.000 km2, 6.000.000 inwoners) naar omvang en be tekenis met het Moezel-Saóne- Rhöne-bekken in Frankrijk en de Ten- nessee-vallei in de Verenigde Staten. Wil men alle mogelijkheden in de Delta echter uitbuiten, dan zulen de grens gewesten soidair moeten zijn. Deze eens gezindheid zal z.i. zelfs moeten uit groeien tot een Benelux-solidariteif. Havenplannen zullen openhartig'bespro ken, onderlinge concurrentie van de zeehavens zal gematigd moéten worden. Wat dit laatste betreft bracht drs. Ver burg de klachten van Nederlandse havenbeheerders over de zo geheten overtrokken Belgische havenpolitiek ter sprake. De directeur van het Zeeuwse E.T.I. schreef de klachten daarentegen toe aan een tekortschietende havenpoli tiek van de Nederlandse regering. (Van onze correspondent) GOES. Door de minister van fi nanciën zijn tot lid van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen voor een periode van 5 jaar benoemd: mr. J. Thielen, inspecteur domeinen te Goes; ir. H. v. Erp, inspecteur visse rijen te Amsterdam en D. Kastelijn, burgemeester te Zierikzee. Wegens het aflopen van het tijdvak waarvoor zij werden benoemd eindigt het lidmaat schap van het visserij bestuur van mr. M. Vlaming, C. Pekaar, Joh. v. Stee* allen te Yerseke en A. Rammeloo te Philippine. D001* de organisaties Ver voer, Vebo, Zeeuwse Ooester en Zevibel kan een nieuwe aanbeveling worden gemaakt. De bovengenoemde, thans nog zittende leden, zijn allen herbenoem baar.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1967 | | pagina 3