Trainer Barry Hughes: Ik geef en vraag honderd procent Oscarsvoor NA Cl De Graafschap Zelf volop meedoen Europese mogen gezien sportmeisjes worden Het gaat om hoofd mij vooral en hart Intertoto- Nablik op voetbalcompetitie BEZORGD OM EXAMEN Mentaliteit MEER KIJKERS BIJ DOS EN ELINKWIJK Aanpassen Koningen der schutters Mr. Penalty Florissant Bijzonderheden Gunstig Verlengd Geschorst Oscar Onmogelijk Excuus Go Ahead, en DWS w DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 6 JUNI 1966 ALKMAAR „Goei bal, goei bal". Deze kreet is „in" bij de fervente Alkmaar-supporters, bij degenen die regelmatig de trainingsavond volgen van achter de hekken. Het is de kreet, waarin men onder elkaar de trainer van Alkmaar herkent, Barry Hughes. Hoe veel keer per trainingsavond zal deze schreeuw niet over het trainings veld klinken? Barry schreeuwt het naar zijn spelers, maar wat meer betekent, op dat moment méént hij wat hij zegt. Het is een kreet uit z'n hart, even welgemeend als wanneer hij even later iemand toeschreeuwt: „Niet zo slap, come on, zet je in, nu slap is zondag slap en dan kost het twee punten". Volledig geconcentreerd, met een intense aandacht voor elk van de spelers heeft Barry Hughes één voetbalseizoen lang Alkmaar getraind, praktisch gesproken elke avond- Noch in cijfers, noch in beschrijvingen is uit te drukken hoe groot het aandeel is, dat Barry Hughes heeft geleverd in de uit stekende resultaten van het afgelopen seizoen. Vaststaat echter dat Barry zelf tevreden is, dat hij zo dit ooit geoorloofd is re den heeft om met enige voldoening terug te zien op zijn eerste jaar als trainer. Zijn tevredenheid van nu is het logische gevolg van de volledige persoonlijke inzet, die zijn leiding kenmerkte. De trainingsavonden zijn zwaar... maar goed! 55 55 (Van onze sportredactie) De spreken Barry na afloop van een van de trainingsavonden uit de afgelopen week. Met kwieke tred verlaat hij met de jongens het veld, het was de laatste voorbereiding op de afsluiting van de com petitie. Niet minder hevig transpirerend dan de spelers, niet min der vuil ook begeleidt hij hen naar de kleedkamer. „Bereid je voor op de wedstrijd van zondag, denk erom dat je vroeg naar bed gaat". (Van onze sportredactie) UTRECHT Als de Nederlandse voetbalwereld Oscars kende, zouden onge twijfeld landskampioen Ajax, het gepromoveerde NAC en De Graafschap hier voor in aanmerking komen. De Amsterdammers omdat zij in de afgelopen com petitie het meest attractieve voetbal op de grasmat hebben gelegd. NAC en De Graafschap zouden hun onderscheiding in ontvangst mogen nemen omdat zij de minst gepasseerde ploegen uit het betaalde voetbal zyn. Peter van der Merwe en Harry Hentenaar, de respectievelijke doelverdedigers, behoefden namelijk slechts 22 keer te capituleren. Trouwens, ook DOS zou eventueel (als er nog een Oscar over was) zo'n trofee kunnen krijgen op grond van de omstandigheden dat de Utrechters de meeste spelers hebben ingezet, namelijk niet minder dan 26. De Kanaries hebben in het afgelopen seizoen dus eigenlijk met „twee" elftallen gespeeld. En dan trekt Barry zich terag. ,,Ze moeten de gelegenheid hebben onder elkaar te zijn. De hele avond heb ik hun doen en laten bepaald. Als ik me bij de spelers ga verkleden, krijgen ze - behalve op de zondag - nooit de gelegenheid eens gewoon met elk aar van gedachten te wisselen. Ik geloof toch dat ze dat nodig hebben. Er is echt wel een goede geest in het elftal." Barry zegt het niet als de man, die meent dat alle succes sen de vrucht zijn van zijn werkme thode. Integendeel dergelijke op merkingen komen er schuchter uit. Barry is kritisch, allereerst tegen over zijn spelers, maar zeker niet minder tegenover zichzelf. „Weet je, ik vind vooral de Instel ling, de mentaliteit belangrijk. Het gaat om hier - Barry wijst naar de rechterzijde van zijn voorhoofd - het gaat om daar - en dan wijst Hughes naar de plaats, waar het menselijk hart pleegt te zitten. Tijdens de oe feningen zet ik me voor de volle hon derd procent in, dit verlang ik op het veld van mijn spelers." In het gesprek vloeit het ene on derwerp als vanzelfsprekend in het andere over. Alle avonden wordt er getraind op het oefenveld van Alk maar '54, alle avonden heeft Barry Hughes de leiding, bij de jeugd, zo wel als bij de spelers van het eer ste. Van maandag tot en met vrij dag is hij daadwerkelijk met de trai- nirigsstof bezig, gedurende de rest van de week is Barry tenminste in gedachten bij Alkmaar. aan hun lot overlaten." Om in deze leemte te voorzien, zou Alkmaar nog een hulptrainer nodig hebben. Want officieel is Barry in dienst als hulp trainer onder supervisie van Gerrit van der Wijhe. Zal Barry bij het begin van het nieuwe seizoen volledig.bevoegd zijn? Ettelijke zaterdagen heeft hij nu de cursus KNVB-oef enmeester A ge volgd op het Sportcentrum in Zeist. Het examen vindt over enkele we ken plaats. Heeft Barry kans om te slagen? „De praktijk zal wel gaan. De oe feningen van George Kessler kan ik wel volgen en begrijpen, maar over de theorie struikel ik. Nee, niet over de lessen in voetbaltactiek. Dat gaat wel, vooral als er nog wat tekenin gen bij gemaakt worden. Maar van de lessen anatomie, fysiologie enz. begrijp ik niet veel. Je moet niet ver geten ik mag dan verstaanbaar Ne derlands spreken en ik kan ook wel volgen wat een ander tegen me zegt, maar zodra er technische termen op tafel komen begrijp ik lang niet al les. Ik ben bang dat ik het niet haal". tijd of ik alles wel helemaal goed be grijp. Als ik het dan verkeerd ver taal, verkeerd opschrijf, dan leer ik het ook verkeerd." Barry Hughes zucht, nog altijd maakt hij zich hier over zorgen, zoals hij een jaar gele den - en naar bleek niet zonder re den - al deed. Barry laat ons de stencils zien van de theorielessen, die hij denkt niet te kunnen volgen. „Het is voor mij net alsof deze lessen in het Frans geschreven zijn. Ik moet ze dus eerst vertalen, zoals ik ook het gesproken woord tijdens de les in het Engels opschrijf. Maar ik weet lang niet al- ,,Ik geloof dat ik in het afgelopen seizoen bewezen heb in de praktijk mijn vak als trainer te verstaan. Alkmaar speelde goed. Alkmaar had een uitstekende wedstrijdmentaliteit, met 7-1 winnen en een 3-0 achter stand wegwerken in de slotfase van het seizoen bewijst dit toch? En Alk maar toonde zich een sportieve ploeg. Ben ik dan geslaagd of niet? Barry duikt onder de douche, hij gaat zich verfrissen. Maar ja, als hij eenmaal over zijn ploeg praat, over zijn werk spreekt - Barry is nog altijd de En gelse voetbalprof, hoezeer zijn auto- washing hem ook na aan het hart ligt - dan raakt al het overige in ver getelheid. En dan herinneren we ons de ner vositeit van Barry tijdens belangrij ke wedstrijden van Alkmaar. Hoe hij in de thuiswedstrijd tegen NEC (2-1) zijn pijp kapot „vrat", hoe hij in Sittard de ene sigaret na de ande re, elk slechts voor een vierde gedeel te oprookte, weggooide, hoe hij op Hemelvaartsdag in Leeuwarden de hand voor zijn gezicht hield toen Henk Tijm een penalty moest ne men. Barry Hughes leeft met zyn jon gens mee, Barry Hughes heeft de volle aandacht voor ieder van hen persoonlijk, Barry Hughes heeft Alk maar duidelyk sterker gemaakt, voor ons is hij in het seizoen 1965-1966 al geslaagd. IN da strijd om de Europa-Cup voor landskampioenen zijn er dit sei. zoen geen opvallende schutterspresta. ties geleverd. Ferenc Puskas van Real Madrid en Hasanagic van Parti- zan waren de meest succesvolle voor. waartsen van de finalisten met beiden vijf treffers. Eusebio, de zwarte pa. rel van Benfica, scoorde zeven doel. punten ofschoon de Portugese voor. malige Europa-Cuphouder reeds in de kwartfinale door Manchester Uni. ted werd uitgeschakeld. Puskas speel, de slechts drie wedstrijden mee (waaronder in Madrid tegen Feije- noordAchter Eusebio staan op de topscorerslijst middenvoor Albert van Ferencvaros en Connelly van Manchester United met ieder zes doel- punten. Sinds er om de Europa Cup wordt gestreden mogen zich de vol- gende spelers schutterskoning van dit toernooi noemen: 1956: Mflutinovic (Partizan, 7 doelpunten); 1957: Violett (Manchester United, 9); 1958: Di Ste- fano (Real Madrid, 10); 1959: Fontai. ne (Reims, 10); 1960: Puskas (Real Madrid, 13); 1961: Aguas (Benfica, 10); 1962: Di Stefano (Real Madrid, 8); 1963: Altafini (AC Milaan, 14); 1964: Mazzola (Inter Milaan, 8); en 1965: Torres (Benfica, 10). IN VERBAND met zijn al te grote voorliefde voor het uitdelen van strafschoppen heeft de Columbiaanse scheidsrechter Esteban Rojas zich voor een bijzondere commissie moe- ten verantwoorden. Rojas toonde zich wel zeer kwistig met strafschoppen, In één wedstrijd legde hij de bal zelfs veertien maal op de witte stip, terwijl de .experts" van mening waren dat dat'eigenlijk slechts tweemaal ge. rechtvaardigd was. De gulle elf-me- tei-scheidsrechter werd voorlopig ge. schorst, kreeg opdracht om over de strafsehopregel een verhandeling te schrijven en zal zich bovendien nog aan een mondeling examen moeten laten onderwerpen. Van het resultaat daarvan zal het afhangen of Colum bia's Mr. Penalty ooit nog de fluit in de mond mag stoppen. En dat terwijl wij dachten dat de Leidse eredivisie- scheidsrechter Wim Schalks royaal met strafschoppen omsprong. Het is nog niets vergeleken hij die meneer uit Columbia Wanneer men de toeschouwersaan tallen van het afgelopen seizoen be kijkt, springen enkele dingen direct in het oog. Z»o trok DOS ondanks het feit dat de ploeg doorlopend in de gevarenzone verkeerde meer toe schouwers dan het vorig seizoen. Uiteraard was dit ook het geval met Eiinkwijk dat van de eerste naar de eredivisie promoveerde en derhalve meer bekende tegenstanders in Zui len op bezoek kreeg. Voor beide ploegen waren de wedstrijden tegen elkaar het meest rendabel; men had beide keren een uitverkocht huis. In het gehele beeld bezien sloegen de Utrechtse clubs geen slecht figuur, omdat ploegen als FC Twente, MW, Telstar, Heracles en.. Fortuna '54 minder toeschouwers trokken. Minder florissante berichten over Velox. De geel-zwarten trokken aan de Koningsweg een gemiddelde van ruim vierduizend toeschouwers. Dit ondanks het feit dat men tot de slot fase van de competitie betrokken was bij de strijd om de drie promotie- plaatsen. Het enige werkelijke „top- duel" was de thuiswedstrijd tegen Xerxes waarvoor ongeveer 9.000 toe schouwers waren opgekomen. Merk waardiger wijze trokken de thuiswed strijden tegen Alkmaar, Sittardia en NAC naar verhouding veel minder kijkers, maar hierin dient men te verdisconteren dat het bij al deze wedstrijden bijzonder slecht, regen achtig weer was. „Typisch Velox- weertje" placht voorzitter Gijs Eisen- deorn bij zijn thuiswedstrijden op te merken, wanneer de regen weer met bakken uit de lucht kwam vallen. Voor HVC had het slot van de com petitie wel een bijzonder dramatisch verloop. Als een geschenk uit de he mel kregen de clubs uit de tweede divisie het bericht dat ook de num mers 4 naar de eerste divisie zouden promoveren. De Amersfoorters die gedurende de gehele competitie op de derde en vierde plaats van de tweede divisie A hadiden gebivak keerd, werden op de laatste zondag nog ingelopen door Zwartemeer en FC Zaanstreek waardoor de mannen van voorzitter Hoogewoning op het nippertje de kans op promotie ver- speelden. Het aantal toeschouwers dat Barkhoven bevolkte lag overigens beduidend hoger dan de (matige) competitie eerder. Met een gemid delde van ruimdrie en een half dui zend toeschouwers nemen de Amers- foorter s in dit opzicht een goede klassering in. Nog enkele bijzonderheden uit het afgelopen seizoen: FC Den Bosch verloor slechts één keer (uit tegen Excelsior), maar speelde dertien keer gelijk. Wageningen behaalde grootste overwinning in de competitie, name lijk een 102 zege op Zwolse Boys DOS behaalde de grootste zege in de bekercompetitie, namelijk een 122-zege op Gooiland... Ex-Elinkwijkspeler Zweers scoor de in één wedstrijd vijf treffers inhet duel De Graafschap - Wa geningen. Ajax kreeg slechts in één wed strijd drie doelpunten tegen, name lijk uit tegen Eiinkwijk... EEN laboratorium in Brussel, dat belast was met het urineonder- zoek van drie spelers van Real Ma drid en drie spelers van Partizan - deze ploegen speelden in de finale om de Europa Cup voor landskampi oenen heeft een geruststellende verklaring kunnen uitgeven. „Wij hebben geen enkele aanwijzing ge vonden die erop duidt, dat de spelers doping zouden hebben gebruikt", zo luidde de conclusie. Onze conclusie: dat is maar goed ook, waar moet het anders met de voetbalsport naar toe! EUSEBIO Dit voortdurend denken over het hoe en waarom deed Barry al vroeg in het seizoen besluiten het aantal trainingsbijeenkomsten uit te brei den. .Hierdoor leer ik de jongens veel beter kennen, ik kan mijn oefe ningen aanpassen." Wsnt al heeft Barry dan misschien voor elke avond de grote lijnen ai gepland, pas als de eerste looprondjes gedraaid zijn, be paalt hij precies wat er die avond gaat gebeuren. „Altijd eerst even kijken hoe de stemming is. Ik kies mijn oefenin gen zodanig, dat ik altijd een volle dige inzet mag verwachten." In dit opzicht dus tevreden? „Nee, graag, heel graag zou ik bepaalde jongens vaker alléén onder handen hebben. Maar ja, dan moet ik de overigen DE Duitse achterspeler van wereld klasse Karl Heinz SchneUinger. heeft zijn contract met de Italiaanse vereniging AC Milaan opnieuw met een jaar verlengd. Zijn handtekening bete kende, dat SchneUinger daarvoor het niet onaanzienlijke bedrag van ongeveer 190.000 gulden zal toucheren! Tegen on geveer dezelfde voorwaarden verlengde de Duitse speler Helmut Haller zijn contract bij Bologna. Beide spelers zijn door hun respectievelijke clubs vrijge geven teneinde het Duitse nationale elf tal op de wereldkampioenschappen te versterken. „TV/TENEER RASOVIC van Partizan uit -1- Belgrado en stopper van het Joego slavische nationale elftal heeft zijn straf ontvangen. In de op 1 mei gespeelde competitiewedstrijd tegen Zeljeznicar Serajewo was zijn unfaire spel er de oorzaak van, dat een tegenstander met een gebroken been naar het ziekenhuis moest worden vervoerd. De Joego-Sla- visehe voetbalbond heeft Rasovio een schorsing van 6 maanden opgelegd. (Van onze sportredactie) BREDA Is de sportbeoefening op een of andere wijze schadelijk voor het figuur van de vrouw? De Amerikanen menen van wel. Maar wanneer men regelmatig op de sport velden vertoeft, kan men dit moei lijk geloven. Het zien van zoveel mooie vrouwen, die in Tokio aan de Olympische Spelen meededen, deed ons geloven dat de regelmatige wed strijdsport de vrouw heus niet lelij ker hoeft te maken. Natuurlijk zyn er in de sport wel vrouwen, die te vèèl tijd besteden aan training en wedstrijden. Er is dan sprake van maniakale sportbeoefening, die een eenzijdige ontwikkeling van bepaal de lichaamsdelen sterk bevordert. MARY RAND-BIGNAL De Amerikanen beweren dat vrou welijke atleten over het algemeen groot en lelijk zijn. In wezen is het zo, dat de Yankees vinden dat de sport een vrouw niet aantrekkelijk maakt en zelfs minder vrouwelijk. Een van de grootste sportbonden, de „American Amateur Atletic Union" vat het aldus samen: „Veel Ameri kanen vinden het zowel onvrouwelijk als ongepast dat vrouwen meedoen aan de ongekleedheid in de sport." Onzin! Zelfs mensen die niet zo dol zijn op tennis, zullen moeten toege ven, dat het zien van de wedstrijden in Wimbledon menige slome zomer middag heeft goedgemaakt. Het En gelse vakblad „Tailor and Cutter" gaf onlangs een van zijn Oscars aan d© Britse atlete Mary Rand-Bignall. de Olympische kampioene versprin gen in Tokio. Waarom? Omdat de korte shorts, die zij droeg, geen af breuk deden aan haar sportfiguur en haar vrouwelijkheid goed deden uit komen. Maar er is meer dat de Ame rikanen niet zint. De A.A.A.U. merkt daarover nog op: „Er zijn heel wat mensen, die geloven dat een vriouw, die aan atletiek gaat doen, eindigt als een onnatuurlijk gespierd geheel waaraan niets vrouwelijks meer te bekennen is." Europese sportmeis jes, die Amerika bezochten, konden deze instelling van de Amerikanen bevestigen. Zij geloven, dat de meis jes aan de andere kant van de oce aan, die aan indoortraining doen al lemaal vreselijke figuren krijgen. Ondanks het feit, dat deze figuur tjes alleen maar op de juiste plaats hun rondingen vertonen, moeten we toegeven dat er wel enkele sport vrouwen zijn, die meer op een wor stelaar lijken dan op Sofia Loren. De Russische Kogelstootster Tamara Press mag dan een van de beste at letes van de wereld zijn, ze mag best eens naar de kapper en met haar gewicht van 104 kg kan men toch moeilijk zeggen dat ze nog eni ge charme bezit. Hetzelfde kan ge zegd worden van haar „zusj e" Tinna- ra, wereldkampioene op de 80 meter horden. Veel Amerikaanse Eva's kijken neer op de vrouw in de sport. Ze vin den dat de echte wedstrijdsport al leen voor mannen bestemd is. Na tuurlijk zal niemand ontkennen, dat bij internationale wedstrijden sommi ge meisjes zo jongensachtig lijfeen, dat men haast zou denken dat er bij het invullen van het geboortebewijs een vergissing is gemaakt! Dat zijn evenwel uitzonderingen. Er is geen enkele wetenschap of medische ver klaring waarom een vrouw, die de voor haar meest geschikte vorm van sport beoefent, mannelijke trekken zou krijgen. Dit is een ouderwets i- dee, een denkbeeld d*at vroeger ook in Europa sterk was ingeburgerd. En als de bewering van de Ameri kanen nu eeng waar zou zijn wat zou er dan de oorzaak van kunnen zijn, dat de spieren van vrouwelijke sportsterren dikker en sterker wor den op verkeerde plaatsen? Hun da gelijkse oefeningen in verband met hun juiste gewicht? „Onmogelijk,zegt Ken Oakley, een van de Britse coaches die de Britse atletiekploeg traint voor de Spelen in Mexico. „Men vergeet dat ook schoonheidskoninginnen iedere dag oefeningen moeten doen om hun gewicht op peil te houden." Maar wat voor bezwaren er ook mogen zijn, we geloven dat een meisje, dat onder het juiste toezicht traint, er eerder beter van wordt dan slechter, zowel wat betreft haar gezondheid als haar uiterlyk. Een eenzijdige sportbeoefening - we denken aan zwemmen, tennis, hockey en roei en - kan er wel eens de oorzaak van zijn dat we rustig van een „uit de kluiten gewassen jongedame" mo gen spreken. Hopelijk heeft dit alles u niet ang stig gemaakt. Dat is ook niet nodig, want de meeste Nederlandse sport meisjes mogen best gezien worden. Voor een aantal buitensporten is het seizoen weer begonnen. Tot al die duizenden meisjes, die hun spikes, hockeystick of tennisracket weer uit de koffer hebben gehaaid, zouden we willen zeggen: „Als je straks je ge liefde sport beoefent, denk dasn even aan Mary Rand-Bignall." Nadat ze tijdens de Spelen in Tokio het wereld record verspringen had verbeterd en het gejuich was verstomd, zei ze: Ze zouden alle roem van me ca deau kunnen krijgen als ik op dit moment mijn baby Allyson in bed zou kunnen stoppen. Ik mis haar zo erg, dat het mij pijn doet." Was dat vrouwelijk of niet? En wat die Ame rikaanse ideeën betreft, misschien is het wel iets van een excuus, om dat op het ogenblik in de atletiek maar zo weinig Amerikaanse meis jes tot topprestaties komen. TAMARA PRESS FEI BREDA De Nederland ADO Go Ahead en DWS intertoto-wedstrijd in een weten om te zetten. Alleen bleek in Rotterdam kansloos veel sterkere Eintracht Fr a trainer van de Duitsers, ex- Elek Schwartz keek glimlach Tnz zijn mannen met 4-1 wii drie andere vertegenwoordig toernooi om de „Rappan Cup een uitwedstrijd. De resuitat Go Ahead 2-4, Grenchen—DW -ADO 3-5. Hoeveel er aan Feyenoo kernploeg moet worden verb-i bet volgend seizoen niet nóg vertrouwen bij het roód-wittr verliezen, kwam nog eens seh het licht. Ondanks de tel nrestaties van de laatste maa men toch nog liefst 30.000 get- ken hoe Feijenoords debuut toto-competitie tegen het Frankfurt van ex-bondsc Schwartz op een fiasco uitliep. De Duitsers enorm gehan de Duitse bondscoach Hel" voorgeschreven absentie van ternationals Grabowski, Lutz e gaven niettemin de Rotter lesje dat hen nog lang zal he tisoh voortreffelijk vanuit de dekkende defensie spelend, voortdurend aan knappe aan steevast de Rotterdamse d-efe in PLeters Graafland ronduit moeilijkheden brachten. Het aile spontaniteit gespeende aan van Feijenoord, dat voor de n veldmeerderheid had, was kan de snelheid en het raffinement op technisch gebied excellen trachters, die de na 'n viertal se goals verkregen voorsprong, ali mochten demonstreren. En ook zij feilloos. Schwartz' komst Feijenoordstadion was een r triomf van het modern gespet waar bij het „ouderwetse" opt de pingelende Rotterdammers uit de toon viel. Het werd zege voor de Duitsers BIEL—ADO: Twee doelpu Maassen, twee van Mansveld e nalty ingeschoten door Aarts 1 de intertoto-competitiewedstrij ADO het lot van Biel bezegeld zegevierde het Haagse ADO toeschouwers, waarbij de Zwi de rust het beste van het sp Twee doelpunten van Chatelai- ter voor Biel toonden du id el ij meerderheid, waartegenover A twee keiharde schoten k-on s echter alleen het houtwerk fa- Een omstreden penalty in de 4 die vele discussies uitlokte op het veld, demoralliseerde de die aan het slot niet meer de 1 den terug te komen. De score zag er als volgt ui telain 1-0, 38 Matter 2-0, 49 A~ schop) 1-2, 55 Van Miert 2-2, 3-3, 79 Maassen 3-4, 87 Van Mi SION—GO AHEAD Go Deventer won in Sion, tegen namige club werd het 4-2 (2- vooreiohtig begin en een voo sterk aanvallend Sion. Na de ren het de Deventenaien die b bal speelden en .verdiend wo- Zwitserse kamt was Bosson de h Ier. De doelpunten werden als seoord: 19 Bosson (penalty) 1-0, tefeld 1-1, 32 Strik 1-2, 46 Wuest 83 Ressel 1-4, 90 Bosson 2-4. GRENCHEN—DWS: DWS Ar zegevierde in Bruehl met 5-3 G Grenchen. Vooral in de eerste he de 1200 toeschouwers een aantr wedstrijd, waarbij beide teams gc elkaar opwogen. Na de pauze onze landgenoten veel beter de kansen en het was Frans Geui een hattrick scoorde. Hij en waren de beste spelers va het De doelpunten werden als scoord: 32 Geu-rtsen 0-1, 35 Tem Ognanovie 1-2, 44 Gueg-gi 2-2, 55 2-3, 75 Fuchs 3-3, 80 Tem-min Geurteen 3-5. (Advertentie) Nu verlaagde pru

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 6