Krant betaalt kroongetuige bij „schuldig5 De moderne regenjas is méér dan bescherming tegen de regen, hij is driekwart van het jaar de jas bij uitstek voor de man van nu. C& A is bij uitstek de zaak voor de regenjas van nü. De prijzen spreken voor zich. TERUG VERSCHIL V V C&A BEHEERST DE MODE Wisselvallig Uitgave: N.V. Ultg. Mi|. Neerlandla Directeur! Drs. W. A. J. M. Herkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J- v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda - Reigerstraat 16 tel. 22341 (7 lijnen). Postgiro 1114111 Bureau voor de Zeeuwse eilanden: (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG. Zonder overeenstemming te hebben bereikt over de kwestie van het minimumloon, zijn de le den van het Sociaal-Econo mische Raad gisteren weer uiteengegaan. De S.E.R. hoopte gisteren de minister van sociale zaken en volks gezondheid het door hem ge vraagde advies te verstrekken dat als basis voor een wette lijke regeling van het mini mumloon moet dienen. Kernpunt van het meningsverschil tussen de werkgevers- en de werkne mersvertegenwoordigers in de S.E.R. is het tempo waarin het minimumloon bij verdere welvaartsstijging zal moeten worden opgetrokken. De werkgevers staan daarbij een meer geleidelijk tem po voor dan de werknemers. g Het college van rijksbemiddelaars I heeft voorshands het bedrag van 1201 gulden als minimum aangeduid. In I 1965 was dat 110 gulden. Het ontwerp-advies is gisteren naar I de voorbereidingscommissie terugver-1 wezen. Het is de bedoeling dat de S.E.R. I zich op 20 mei opnieuw over het vraag- I stuk zal buigen. Naar verluidt waren er in de verga- I dering van gisteren enkele amende- I menten ingediend op het ontwerp- I advies. Sommige leden menen dat er I voor een wettelijke regeling van het I minimuminkomen op het ogenblik geen reden is. Zij verschillen daarmee van mening met de regering, die wel een wettelijke regeling noodzakelijk acht. De S.E.R. is gisteren wel akkoord gegaan met een voorstel van het dage lijks bestuur om een commissie in te stellen die een voorontwerp van wet zal voorbereiden op de werkstaking. Tot voorzitter van deze commissie is benoemd prof. mr. P. Verdam. Drs. J. de Pous is gisteren tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad herko zen. Tergal/katoen met zijsplitten Nylon voering. Kort model. 69. Tergal/katoen met nylon voering. Epauletten! O.a. iri zwart en whiskykleur 09.- "J&xlenka /katoen op foam. Shorty met rugceintuur. O.a. in whiskykleur 49.75 Tergal/katoen met verdekte sluiting Luxueuze binnenverwerking. 79,. OP DE KROQNAFDELING een grote sortering moderne luxueuze modellen en kwaliteiten o.a. Tergal Terylene en zware katoenen gabardine. Import uit Zweden, België, Duitsland droog het nict Scheel dps. zal ie'. T,,dens zonnige perio- J*»r,achtte kÏLe,w WC.' een voor- alKpmptio l5arakter hebben. Het "'tTiZEffW bl«" nog Voorbeeld van een Kroonjas: Hooggesloten raglan met sierstiksels. Zweedse import Aqua Perl scotchgard 106# JAARGANGNo. 25181

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 24