CAM PI L*j van MAaKEN TUINCENTRUM Glanzer NIEUW is make-up voor uw vloer constructie-schilders bronswerk-FIJENOORD N.V. r. ervaren Wat is nóg vlotter, leuker, modieuzer dan een pakje? (iatyed-ssoA uaa) V.W.-BUSJE Aan de E-10, tussen Breda en Zundert Dagelijks geopend Zaterdags tot 16.00 uur VERTE FINA NEDERLAND NETTE VERK00PSTI VROUWELIJ! PERSONEEL K caravan I 23 IMPORTEUR C. G. SIEBEM CO N.V. POSTBUS 338 AMSTERDAM ervaren verwarmingstechnici aankomend verwarmingstechnici DAGBLAD DE STEM Wij pakken 's goed uit met al onze pakjes. Deze week en voicsnde. Pakjes uit Parijs, uit Zurich, uit Londen. Ja, van overal. Pakjes, pakjes, pakjes, pakjes. Pakjes voor 59,75. Pakjes voor 159,—. En voor alle prijsklassen daartussen. We hebben zelfs pakjes, die volgend seizoen pas mode worden! EEN TWEEDE KOK en LEERLING-KOK EEN JONGEMAN NIEUW Vogel kwekers SERVICE-STATION BEDIENDEN |Merk Speelgoedhi N.V. Hero Conserven Breda RUIME 6-PERS00NS 22 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 Waar U ook bent in Europa, in eigen land of ver daarbuiten CAMPING GAZ INTERNATIONAL staat overal met een wijdvertakte organisatie en service-apparaat voor U gereed. Snel koken, goede verlichting en behagelijke warmte alles uit die ene tank. CAMPING GAZ INTERNATIO NAL is gemakkelijk herkenbaar aan het voor U bekende embleem. WEIGER daarom elke tank, die niet voorzien is van het RODE "CAMPING GAZ INTERNATIONAL' zegel (tape). Voor tanks ZONDER deze waarborg nemen wij geen enkele verantwoording. UITSLUITEND voor gebruik met "Camping Gaz'toestellen. Alleen CAMPING GAZ geeft U die garantie en veiligheid. UITGEBREIDE PRIJSCOURANT EN DEALERSLIJST OP AANVRAAG li' BRONSWERK-FIJENOORD N.V. afdeling Verwarming en Airconditioning te Breda vraagt Eventueel kan voor het verkrijgen van woonruimte hulp worden verleend. Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan BURG. SERRARISLAAN 75, BREDA. Uit talloze monturen, licht, donker, breed of smal kunt u nu kiezen, van Maaren heeft voor u de bril waar u ter) goed mee uitziet. BREDA N. Glnnekenstraat 23 tel. 38370 OEN BOSCH TILBURG EINDHOVEN HELMOND VENLO is een factor van betekenis voor het welslagen van uw reclame campagnes 1 GEVRAAGD: Zich te vervoegen: MIDDENLAAN 12, OOSTERHOUT piqué imprimé. Fleurig dessin. Maten 36 t/m 44. 59,75 Te koop wegens omstan digheden: bouwjaar 1964 Geel kenteken Te bevragen St. Joseph- straat 33, tel. 01640-4785 Bergen op Zoom. Het bestuur van het flatgebouw „VREDENBERGH" te Breda vraagt voor spoedige indiensttreding: Schriftelijke sollicitaties te richten aan het adres: Lovensdijkstraat 7, Breda. Gevraagd voor zo spoedig mogelijk: liefst met praktijkdiploma boekhouden, die ze sfandig en accuraat kan werken. Sollicitaties met volledige gegevens te riet aan Jac. I. Cohen's Behangselpapierhandei Postbus 4, Rijenj tel. 01692—2951. (de zelfglanzende was, die verzorgt en jong houdt) Dat valt een man zelfs op. Voor-maanden-ineens verzorgde vloeren. Geef uw vloeren van tijd tot tijd een verjongingskuur met Glanzer NIEUW. Niets is eenvoudigeren wat een voldoe ning! Glanzer NIEUW gewoon dun op uw vloer aanbrengen. De glans komt vanzelf op en blijft maandenlang! Echt een compfliment waard (compliment voor U natuurlijk!). Geeft rietl AS^ De <0* verkoop van machines dwingt ons de ve Wanneer U verkooperv represents' secuur kur actief en inventief t neem dan i Ontdek zelf alfe andere voordelen van Glanzer NIEUW Zelfs de allerlichtste vloeren be houden hun eigen frisse kleur. Glanzer NIEUW is volkomen kleur loos. Veel belopen plaatsen werkt u tus sentijds met Glanzer NIEUW ge woon even bij. Glanzer NIEUW bespaart u tijd en geld. Glanzer NIEUW zelfglanzende was een verstandige aankoop voor de Europese huisvrouw van nu Strepen of voetstappen? Het vuil ligt op het Glanzer-laagle. Even een vochtige doek erover en uw vloer is weer smetteloos schoon. Glënzer NIEUW is hygiënisch. Glanzer NIEUW laat n°oIt.rf;an. na. U begint en eindigt met het a brengen waar en wanneer Glanzer NIEUW is praktisch. voor alle vloeren, kunststof, rubber, steen en ook parket. Importeur voor Nederland: HandetmlJ. Penning 4 Geurt») Westvest 25 - Schiedam. Tel. <010) 261963 ONS ADRES IS: FLORAPLEIN U Zondag 24 april koopt Corslrns-Schellekens uit I Helmond M an-kanaries f 11.50, popjes f 5.50, witte lebravinkjes f 5.50 p.p. grijze en bruine f 4.50 p.p. Man bastaard putters f 13.00. Vogels brengen van 10 tot 110,30 Café Huygens, Grote Markt 11, Bergen op Zoom. [•Van 10.45 tot 11.15 Café de Kroon, Boulevard 84, Roo- lendaal. Van 11.30 tot 12 uur Café Buitenlust, A. v. d. Klun- dert, Dijklaan 61, Breda. [Zaterdag van 10 tot 5 uur: Bij de firma v. d. Kruijssen Eatharinastraat 31, Ooster hout. N.V. Zaa Boomkwe WED. P. GOES De jaarlij li Vergadering houders zal den op: ZATERD./ des morge| in Hotel Grote Mai De punten en de jaarsl vanaf 22 ap aandeelhoude neming ten Vennootschai Aandelen r, 3 mei 1966 neerd ten ka nootschap te Bankinstelïir Het depotred wijs van toef vraagt voor haar service stations Het bezit van rijbewijs B-E strekt beveling, doch is niet vereist. Kandidaten kunnen schriftelijk nisch solliciteren bij onze inspek heer E. VAN GOOL, Keersbergen le Breda, tel. 01600 - 37905. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiHiiHi Wegens huwelijk der tegenwj spoedig mogelijk gevraagd: Minimumleeftijd 17 jaar C. LANGEVELD, Lange Kei Ij Telefoon 01100—5158 i'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinmnmiimnnin,! vraagt voor de AFDELING HUISH dienst Diploma Huishoudschool is nlicMingen omtrent werkzaamhedl m/w ga:>rne verstrekt door de Maf werkster op de afdeling Sociale Dien - -d TE KOÖFT" jtel- 01148-402, bevragen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 22