mmi Dames Walcheren naar lijstaanvoerder Velo Kees Kuys naar Veerse Boys Achtste terreincross op circuit Bosbad Hoeven 20 cent. A.D.O. velt Bredanacirs binnen vijftien minuten emar Johansson weer in de I Anton Huiskes loch naar vergadering K.N.S.B. Nationale gymnastiek jeugdkampioenschappen lieren te Stadskanaal in halve finales Ernie Terrell verdedigt zijn titel ttl« VELDHANDBAE DEN HARÏOG TWEEDE IN ANTWERPEN OUGREE Ih,L\?o0e0raAkers' Kunst cn Kracht, Til- 51 ?n i 2 Jac°bs. Olympia, Blerick I senLl'^ó?"lkmans- Prinsenbeek, Prin- Piet Rentmeester zegevierde in Enghien Beide benen Nederlands bridgeteam Dilletanterig Grote trekpleister: Cor van Heugten Nederlandse renners naar buitenland District zuid B Programma I 13.75 AMSTERDAM (ANP) „Als Anton Huiskes vanavond de zaak nog eens met ons zou willen be kijken en doorpraten, dan heb ik maar een woord: welkom". Op deze woorden van KNSB- voorzitter H. Wesselo geuit tij dens de persconferentie van woensdag heeft schaatscoach Huiskes donderdag gereageerd met de volgende mededeling: „De heer A. Huiskes zal van avond ondanks de sinds maan dag door de KNSB bewust ge sloten deur een deel van de ver gadering bijwonen om bepaalde onjuistheden, gelanceerd in een persconferentie intern recht te zetten". De vergadering van de techni sche commissie, het dagelijks bestuur, de heer Bergstroem en de heer Huikes werd gisteravond in Amsterdam gehouden. Bij het ter perse gaan van deze editie was er over de uitslag van deze vergadering nog niets bekend. Ie méér met minder geld ANTON HUISKES (Van onze sportredactie) I BREDA Zondag vinden in de Sport- 'lal te Stadskanaal de nationale jeugd- I kampioenschappen voor heren van de Nederlandse Katholieke Gymnastiek Bond I Plaats. ,J00r,deze kampioenschappen klasseer- l °J? 13 maart in Blerick tijdens I m j fi,nale een twaalftal gymnas- i tJ!' i r u e halve finale is de stand van de I raatf besten als volgt: I 4705 skir50i0: ,4 Y- Kuys' USV' Uitgeest I «??1Hfshoven' Wilskracht, Am- I S.h6 J' Wei-ie>'s- prins Bern- Ku Bw?lsb?ïl45'75; 7 J Petcrs' Olym- I h g Koomen, USV, I SchlmmJ» kr9 H Niessen' Excelsior, I en Kracht t'h 10 C' v' LiSdonk, Kunst 1st-Huhar! l bAUrg 43'55: 11 c- Balfoort, Bruin mm Am«'sfoort 42.95: 12 P. 1"' PW. Noord-Scharwourie 42.60 (Van onze sportredactie) BREDA Kees Kuys. NAC's masseur gedurende vele jaren, zal de Bredase eerste divisieclub gaan verlaten. Met in gang van het nieuwe voetbalseizoen zal de Bredanaar de amateurvoetbalvereni ging Veerse Boys gaan trainen. Naast een nieuwe trainer zal NAC dus ook een nieuwe masseur moeten aantrekken. KEES KUYS étÊÈ&MtëMÊÊÊÈëd. Arbiter Van Ravens houdt de men op de ADO'er Aarts, na een de buurt van de NAC-spelers, die wraak willen ne- ietwat hard uitgevallen aanval, uit Haagse speler. N.A.C. UIT BEKER GEWIPT: 1-3 BOURNEMOUTH (ANP) Op de vierde dag van de Britse tenniskampi oenschappen heeft de Nederlander Tom Okker zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het heren enkelspel. Hij zegevierde in de kwartfinales over zijn teamgenoot Jan Hajor met 60. 119. Even leek het erop dat een derde set de beslissing zou moeten gaan bren gen. toen Hajer op een gegeven moment in de tweede set op twee set points kwam te staan. In de halve finales komt Okker uit te gen de Britse nummer een, Mike Sang- ster, die het gisteren tegen de 40-jarige Australiër Bob Howe niet gemak kelijk had. Hij won tenslotte iri drie sets: 7—5, 3—6. 6—1. In de andere halve finale komen de Australiër Ken Fletcher en de Brit Bob by Wilson tegen elkaar uit. ENGHIEN (ANP)In de donderdag gehouden ..Pijl van Enghien" voor pro fessionals finishten twee Nederlanders drie seconden voor het peloton. Piet Rentmeester eiste de eerste plaats voor zich op, Jo de Roo werd tweede. Hun f(jd over de 185 km was 4 uur en 39 mi nuten. Op drie seconden finishte als der de de Belg Julien Stevens. Rik van Looy werd vierde, zijn landgenoot Frans Melc- kenbeeck vijfde, van de overige Neder landers klasseerde Bart Zoet zich als achtste en Jos van der Vleuten als elfde (Van onze sportredactie) BREDA Overmoedig en par mantig tegelijk stapte de kleine Pelknians na de rust het veld op. Hij knipoogde naar links en naar rechts. Hij maakte gebaren, die moesten illustreren hoe goed de eerste divisieclub NAC zijn gro te broer ADO uit Den Haag in de tang had. Zijn vertrouwen in de overwinning, na het Bre daas offensief in de eerste helft en de ongetwijfeld lovende toe spraak in de kleedkamer, had gigantische vormen aangenomen. De klap, het tweede Haagse doelpunt van de gedrongen su persnelle Heynen kwam des te harder aan Weg was het zelfvertrouwen bij Pelk- mans en nog in grotere mate bij de rest van het Bredase elftal. Aangesla gen was NAC, aangeslagen als een niet goed tegen het harde geweld van de grote broer bcstande eerste-divisie- club. De mythe van de ten onrechte door pech naar de eerste divisie ge degradeerde club was voor de zo veelste maal naar het land der dro men verwezen. Aan de zelfoverschat ting was een eind gekomen. Wat rest te was een los aan elkaar hangend groepje spelers, die met rode hoofden van schaamte en bewust van hun te kortkomingenachter de bal aan draafden. HOUSTON (A.N.P.) Ernie Terrell, de houder van de wereldtitel zwaarge wicht in dc versie van de World Boxing Association, zal eind juni in Houston zijn deel van het wereldkampioenschap ver dedigen tegen Doug Jones. Terrell accepteerde enige tijd geleden een gevecht tegen Cassius Clay, die over al als kampioen wordt erkend, behalve in de 43 Amerikaanse staten die lid zijn van de W.B.A., maar trok zich terug toen zijn beurs kleiner werd na de verplaatsing van het gevecht naar Toronto. De Cana dese kampioen George Chuvalo fungeer de daarna als tegenstander van Clay en werd in vijftien ronden op punten versla gen. De 27-jarige Terrell heeft geen enkele partij meer verloren sinds hij in 1962 door Cleveland Williams k.o. werd gesla gen. Jones' aanspraken op een titelgevecht, berusten vooral op de goede tegenstand, die hij leverde tegen Cassius Clay, toen deze nog geen wereldkampioen was. Clay, in voorbereiding voor een titelge vecht tegen Sonny Liston had toen de volle tien ronden nodig voor een punten- zege. DEN HAAG (ANP) Het Nederland se bridgeteam, dat van 26 april t.m. 6 mei a.s. in St-Vincent (Italië) deelneemt aan het toernooi om het wereldkampioen schap bridge voor viertallen, bestaat uit de. heren Slavenburg-Kreyms, Boender, Oudshoorn en Blitzblum-De Leeuw. De deelnemende landen zijn: titelhou der Italië, Noord-Amerika, Venezuela, Thailand en Nederland. In de eerste ron de ontmoeten onze landgenoten Italië, in de tweede ronde Noord-Amerika. Heynen, de rechtsbuiten van ADO, was het die in de eerste minuut van de tweede helft de Bredanaars weer met beide benen op de groene grasmat plaatste. In een verrassend snelle actie (zo snel, dat de verdediging van NAC met wijd opengesperde ogen van verbazing de bal tot in het net naoogde) schoot hij de bal in het Bredase doel. Nog geen tien minuten later onthalsde Aarts met een derde Haagse treffer alle eventueel nog bestaande Bredase illusies. De eerste helft was een gezapig par tijtje voetbal, waarin NAC ongetwij feld de beste kansen kreeg toebe deeld. Ook in deze bekerwedstrijd werden de geboden kansen (op een doelpunt van Kaloperovic na) niet benut. Vooral na het eerste Haagse doelpunt van rechtsbinnen Maassen ra slecht wegwerken van Rob Mul kwam NAC sterk opzetten. On danks het feit, dat de taktiek van de Bredanaars fout was, ontstond er een sterke druk op het doel van doelman Tonny Thie. De Haagse verdediging kon zich echter, doordat negen van de tien ballen hoog door het midden werden gespeeld, gemakkelijk hand haven. Immers de lange stopper Jan Villerius was de gehele voorhoede van NAC met koppen de baas. De vleugelspelers van NAC, Kalopero vic op links en in mindere mate Peet Petersen op rechts, kregen weinig of niets te doen. Ten koste van alles trachtte NAC middenvoor Jacques Visschers te bereiken; de enige man die in de voorhoede van de Breda naars kan en durft te schieten. Het spel van NAC deed wat di lettanterig aan. De overtuiging ontbrak volledig. Het was alsof men zich verbaasde als een pass een medespeler bereikte. Ove rigens was het spel dat ADO op de grasmat ten toon spreidde ook niet van bijzondere kwaliteit. Rinus Michels de trainer van Ajax, die zijn tegenstander van aanstaande zondag kwam bekij ken zei ons tijdens de rust zelfs: „NAC speelt beter. Het is alle maal wat langzaam In de tweede helft binnen vijf tien minuten, veranderde er echter bijzonder veel. De me ning van Michels, het zelfver trouwen van Pclkmans en de stand (Van onze sportverslaggever) HOEVEN Zondagmiddag wordt voor de achtste maal de motorterreinwedstryd gehouden is Bosbad Hoeven, te Hoeven. Dit circuit mag gerekend worden tot de mooiste en beste in Nederland. De wed strijd van zondag telt mee voor het na tionaal kampioenschap. Aangezien de be langstelling van de terreincross steeds meer toeneemt verwacht het bestuur van de West-Brabantse Motorclub een zeer grote belangstelling, vooropgesteld na tuurlijk dat het weer een beetje mee werkt. Visschers houdt de bal in zijn bezit DEN HAAG (ANP) Een aantal Ne derlandse amateur wielrenners gaat dc komende weken weer deelnemen aan enkele buitenlandse wedstrijden. Een ploeg van zes renners start in het „Circuit des Mines", -dat op 26 april in Bouligny begint en daar op 1 mei. eindigt. Het zijn Peter Heynig (Rotter-j dam), J. v. d. Horst (Haarlem), André van Middelkoop (Rotterdam), Harry van Piere (Uithoorn), Daan Holst (Amster dam), en Nol Kloosterman (Leiden). De Amsterdammer Jan Jansen en de Hagenaar Chris Kipping starten 6 mei in Kopenhagen in de grote sprintprijs van Europa en twee dagen later in Oost- rup, in de grote omniumprijs van Euro pa. Tenslotte neemt een militair team be staande uit de coureurs: Fedor den Her tog (Harderwijk), Sander Douma (Grouw), Eddie Kroon (Den Haag), Wim Neefkens (Borne) en Bram Breui- (Nieuwe Tonge) deel aan internationale wedstrijden op 21 mei in Aken. In tegenstelling tot vorig jaar zullen er zondag in de zijspanklasse acht deelne mers meer aan de start verschijnen. De grote favoriet in deze klasse is de Neder lands kampioen Cor van Heugten. Maar ook de andere klassen in totaal vijf hebben hun trekpleisters. Bij de 50 cc senioren zullen ongetwijfeld de toeschou wers boeien de coureurs B. te Lindert uit Halle met Rond Sachs, J. J. Ruine mans uit Steenwijk met Crosta en J. van Beek uit Zelhem met Looman Spec. Op de deelnemerslijst van de junioren 250 cc-klasse staan de bekende namen genoteerd: W. J. Buninga uit Nijmegen met Maico en T. Selling uit Koog aan de Zaan met Greeves. De coureurs B. Nijhuis uit Soest met Ja- wa en F. Sigmans uit Bake! met Hus- qvarna '360 cc) zijn de grootste favorie ten in de junioren 350 cc-klasse (en ho ger). In de zijspanklasse zal kampioen Van Heugten het niet gemakkelijk hebben naast R. v.d. Goorbergh, die BSA 500 cc rijdt. Ook H. Jansen uit Breda zal alles op alles zetten en zich beslist niet laten afschrikken door grote namen, Want hii staat bekend om zijn felheid en vecht lust. In totaal zijn er 9 wedstrijden. De 250 cc-klasse rijdt twee series en een finale (dus drie starts). De 50 cc-klasse zal eveneens twee manches rijden; de 500 cc en de zijspanklasse twee manches. De wedstrijd begint om 2 uur. sld deze week: u krijgt s een verrukkelijke ge len. Deze 6 repen leve ze waardevolle merkjes ukkig maar, want het is (Van onze handbal medewerker) BREDA Ook zondag kunnen'er weer enkele kampioenen bijkomen in de veld- handbalcompetitie. De laatste loodjes wegen het zwaarst en de meeste kop lopers hebben slechts twee punten voor sprong. De dames van Walcheren ir de overgangsklasse gaan naar Waterin gen om lijstaanvoerder Velo te ontmoe ten. Wanneer Velo wint en VHC weet naast concurrent Posterholt een gelijk spel af te dwingen dan is de ploeg uit Wateringen kampioen. Velo gaat ook win nen maar ook Posterholt. De heren van EBHV die reeds ge doemd zijn te degraderen reizen naar Eindhoven om te duelleren met PSV 2. De Eindhovense ploeg bezet de onder ste plaats op een na, misschien gaat EBHV zijn eerste punten binnenhalen. Stratum Meteoor krijgt in Eindhoven Tonido uit Goes op visite. Tonido, dat de tweede plaats bezet met twee punten voorsprong op Stratum Meteoor neemt de punten mee naar Zeeland. Dames le klas: Ook zondag kunnen de dames van EBHV zich nog geen kam pioen noemen. De reis gaat naar Vlissin- gen om de strijd aan te binden met Ma rathon. De Bredase rood-witten gaan winnen en hebben dan nog één punt nodig. Volt, dat onderaan de ranglijst staat krijgt zondag de laatste kans om de degradatie te ontlopen. Tegenstander is Blauw Wit uit Den Bosch dat slechts twee punten voorsprong heeft. Het is v°or de Tilburgse ploeg een thuiswed strijd dus de kansen liggen wel gunstig. Heren le klas: Hier is het verschil tus sen bovenste en ty/eede plaats slechts één punt. Koploper E.M.M. ontvangt in Middelburg het Bredase Rapid en houdt de punten in Zeeland. Nummer twee van de ranglijst is Fortuna uit Bergen op Zoom. Were Di uit Tilburg dat nog een theoretische kans heeft op het kam pioenschap gaat winnen van Hellas uit Goes en behoudt daarmee de derde plaats. De wedstrijd Volt Tilburg-Ta- xandria Oisterwijk gaat eindigen in een overwinning voor Volt. Dame s 2e klas: Heerle dat zondag jl. een steek liet vallen moet weer op z'n qui-vive zijn tegen EBHV 2. Dongen ontvangt Terheyden en wordt op eigen veld verslagen. VCW krijgt DVS uit Til burg op bezoek en houdt de punten in Wagenberg. Heren 2e klas A: Boemerang-Volt 2 is een plaatselijke ontmoeting in Tilburg met winst voor Boemerang. Het Til burgse Longa met nul punten op de ranglijst gaat zijn eerste punten bin nenhalen tegen Blauw Wit uit Den Bosch. Heren 2e klas B: De uitwedstrijd ver loor Tonido 2 met 16-7 van Olympus uit Vlissingen.Ook thuis in Goes zal Tonido 2 niet tot winst komen. Mara thon uit Vlissingen dat met Olympus en Walcheren kampioenskandidaat is gaat winnen. Tegenstander is SIOS uit Bergen op Zoom dat de middenmoot be zet. De uitwedstrijd verloor SIOS met. 6-3. HOOFDKLASSE Dames: Sagitta—Zeeburg; Hygiëa— Verburch; Niloc—PSV; Swift—Athene. Heren: Aalsmeer—AHC '31; Hellas— ESCA; NilocPSV; AttilaOperatie '55. OVERGANGSKLASSE Dames: WLC/DESQuintus; Athleta Hygiëa 2; VeloWalcherenPosterholt —VHC. Heren: PSV 2—EBHV; Swift—WLC/ DES; Str. MeteoorTonido; Sittardia Dynamo. DISTRICT ZUID B Dames le klas: VoltBlauw Wit; Ma rathon—EBHV. Heren le klas: VoltTaxandria; EMM —Rapid; Were DiHellas. Dames 2e klas: Heerle—EBHV 2; Dongen'Terheyden; VCWDVS. Heren 2e klas A: BoemerangVolt 2; LongaBlauw Wit|. Heren 2e klas B: TonidoOlympus; Marathon 1SIOS. AFDELING WEST NOORD-BRABANT Heren le klas elfhandbal DESK 2— SOA 2. Heren le klas zevenhandbal: Dongen Gilze. Dames le klas: RielBHV; EVV— Be Fair. Heren 2e klas: EHBV 2—Dongen 2; Were Di 3Velocitas 3. Dames 2e klas: Avanti—Tachos; EVV 2Gilze; Uno Animo-Beatrix. AFDELING ZEELAND Dames le klas: EMM—SIOS; Hellas— Zld. Sport; Walcheren 2—ODI. Heren le klas: Hellas 2—Olympus 2; Marathon 2SIOS 2. Dames 2e klas: TonidoZld. Sport 2; Walcheren 3—Volharding; Fortuna 2— Marathon 2. Een van de vele beelden uit de terreincross-wereld: beheersing en concentratie van de coureur. OUGREE (ANP) Arie den Hartog eindigde donderdag als tweede in de 200 kin lange wegwedstrijd Antwerpen— Ongrec. Den Hartog moest in de sprint de Belg Willy Monty voor laten gaan. Achter de Nederlander eindigden, even eens in dezelfde tijd als de winnaar (5 uur en 7 minuten) in volgorde de Duitser Rolf Wolfshohl, de Belg Martin Van- denbossche en diens landgenoot Theo Verschueren. Jan Janssen werd negen de op vijftien seconden. Het peleton had een achterstand van meer dan twee mi nuten. Wereldtilelhouder schaken Tigram Pe- trosyan en uitdager Boris Spassky heb ben gisteren m hun vijfde partij bij de tachtigste zet tot remisse besloten. Beide spelers hebben nu 2L puut.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 21