Princ van niet onder maar naast de priester Meer sfeer en kleur in kamer en keuken... Tornado Kleurmetaal. DISCOTHEOUE'COLORS VAN MAX FACTOR iedereen maakt het vuil wie maakt het schoon? aai weg dat vuil... weg in één keer? meerdere assistenten-accountant „Hel mooiste van hel mooisi Bouchette: „M P ACCOUNTANTSKANTOOR DRS. F. C. VERVLOET showmodellen MANTELS en MANTELKOSTUUMS sdoóephine 3 Idoutift1 Principieel Gevoelsmatig JZTette r'00ft er niet dat in m DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 Modekleuren die passeft bij het non-stop dansritme van een discothèque. De mond: zachte glanzende gloednieuwe tinten De nagels: dansen mee op de muziek van de lippen De ogen: de expressie van de nieuwe generatie De kleuren: crushed coral lichtoranje met een nieuwe glans cocoa frost fonkelende nieuwe chocoladetint met zachtrose ondertoon tint of pink zacht jeugdig beige/rose. Het resultaat: u straalt met discothèque colors. Crèmezachte parelmoer lipsticks (5.50), crèmezachte oogschaduw (4.95), parelmoer nagellak, in handig flesje (3.75). Een discothèque is een dancing waar de disk-Jockey non-stop platen draalt en de nieuwste dansen demonstreert Werkelijk geweldig wat je met dat Tornado Kleurmetaal allemaal kunt doen. Geen opbergproblemen meeren het hele huis fleurt er van op. Ik heb voor- raadbussen in de keuken, opbergbussen in de hobbyhoek en de kinderkamer, trommeltjes op de theetafel, onderzetters op de eettafel en papierbakken overal. Alles bedrukt (kan er niet af) met de leukste dessins in de vrolijkste kleuren: rozen, silhouet, brabantse ruit, boerenbont en nog vele andere. Tornado Kleurmetaal papierbakken, ovaal papierbakken, rond opbergbussen in 2 maten f 4,75 en f 5,25 f4,25 f 2,75 en f 3,95 voorraadbussen. per set (3 stuks) f 4,95 trommeltjes, per stuk f 1,75 onderzetters, per set (3 stuks) f 4,75 Boerenbont-dessin met speciale toestemming van de N.V. Koninklijke Sphinx-Céramique te Maastricht. Tornado maakt nog honderden andere handige artikelen voor modern huishouden. Vraag uw winkelier om de folder "Hartewensen" of schrijf aan Tornado, Tomadohuis, afd. K, Dordrecht. IIHWRtK TEGELS wie aai maakt alhro schoon! Uw vloeren, tegels, houtwerk... alles. Voor het halve geld Reuzefles 6Q0 GRAM BARONIELAAN 315 - BREDA Heeft plaatsingsmogelijkheden voor: Geboden wordt: Vereisten zijn: een zeer afwisselende werkkring rnet mogelijkheid van specialisatie op elk ge wenst administratief gebied. Tegemoetkoming in de kosten voor een door u te volgen kursus vindt plaats na onderling overleg. Voor gehuwden is na enige jaren diensttijd een opname mogelijk in het bestaande pensioen fonds. tenminste M.U.L.O. A. of B,, M.B.A. of hiervoor in opleiding zijnde. Brievan te richten aan bovenvermeld adres. (voorjaar- zomermode 1966} a contant Keuze uit kostbare collectie origine6 in elegante, chique en aparte w.o. echte Cashmere and wool dons), scheerwol, fantasies en ander liteiten. „concurrenfieloos" ^9e Prl'*ssSji» (enige fraaie regenmantels - diverse NU KOPEN BONTJASJES BONTMANTELS) a||ernieuWste mode' BONTSHAWLS BONTHOEDEN Heil' w.o. echte Zuidamerikaanse Oce Pers. en Ind. 'aiTI BERGWEG 218 - ROTTER^ (Van een onzer redacteuren) „Als wij de tegenstelling tussJ Leek en Ambt kunnen overwinnJ dan komt zelfs de vraag, of hl priesterschap een „roeping" of e l „beroep" is, niet meer aan de orcijj Dan zijn we zó doordrongen vJ het feit, dat het Christen zijn centrale roeping is, dat daarmee principiële keuze gedaan is". 9 temperamentvolle Henri Bouchfl te schrijft dit in de epiloog („W schreven nadat het imprimatW verleend was") van zijn nieiul geschrift „Het oude diaconaat in zich vernieuwende kerk".°) Met inspirerende boek werkt hij zl kijk'op het diaconaat, zoals hij A in zijn nogal opzienbarende hot „Leek en ambt" aansneed, verdl uit. De diaconaats-constitutie vA het laatste concilie roept talrijl vragen op. Met het oog op de a viescommissie ad hoe, door het M derlands episcopaat ingesteld, het aangekondigde kerkprovincie concilie gaat Bouchette hier il dringend op in. Met een verfrissejH de openhartigheid levert hij eil gezonde bijdrage aan het moeizanj denkproces om het eigen-ambtell ke diaconaat na een meer dan ch zendjarige slaap weer nieuwe i ti houd te geven. „Indien het zijn oo spronkelijke plaats terugkrijgt zj het ontzaglijke mogelijkheden op nen en misschien de enige weg z'm de kerk te deklerikaliseren en oJ de celibaatswet te beinvloeden"J Het diaconaat moet principieel en ni I opportuun worden hersteld. Dit is grondgedachte van zijn betoog. Bij concilie was het priestergebrek in wereldkerk nog tè veel het basismot^H om deze kerkelijke functie weer niei^B £even- Het pricipiële diacon^H ifiAl«.nie;? .*e rnaken enig priest^B leicort. ,,Wij kunnen rustig aannemeB hoL?rigeen sprake zou zijn geweest v| tal* - Yan eni£ eigen-ambtelijk diac I amtvLiif1,n de Presbytersituatie in het peil van de Nede I de 4orfZO? h?bben gestaan". Daaroml ïL d. ?dsf inbreng bij het hersiH functie van groot belang, on I tkrV.L vraag niet louter oppor tun teel kimeVen te zien- maar Tundame I iJ i,uSn®n^aanPa.kfeen. Bouchette lid en tonSnS>Cue (mis)groei uitvoerig tH menWa daarbij een goed gedocfl i* disrn .sebrijver. Deze bijdrage a: I ln l<Sle,Tr het diaconaat wil mfl jmrV,^ (on,a e b'eden met de „allefl ;hië. diaken" Ignatius van Antifl ?eSln™^-!'S0nsti,tlltie tekent het mil ikdrukkfnni ^ezf historische context, A ran on<ier en niet naast dfl bbnr«weSter; Voor een waarachtig 9 Priester T?era V»en ^dienaar die I 'armen Ö„t?lSe,ntlele behoetten kan I >nSr. S6kenJtaan dit diaconaat I I Wij kunnen bevoegdheden, ten rnenmaB I Mi nor tfir, 0ns d bet diaconaA Itn of m£?MI«n-ambtelijkheid berg A I Cb°ePeIdPlSn.le gr°nden en het 1 I ^ugusü!ncnrg~ leergangen, die als .1 beologiirho' 5l? -j-en aemi-academisc H 'aar komen "p!®ldmS tQt godsdienstlfl ?en dij? z°uden een eerste stap jfl Maar het ^^e61™'^1?,6 kunne» zfl weg hwft f ee^trtutie zelf, die eraren nnS om deze godsdienfl :e bekleden mwi qtUa met het diaconfl Jere geh^e*Va" fl 'e' aanbad 1SHse 'ultuur-klimfl 10. ,1 V°°r een celibatair an ierder 7f kunnen toenemen; het 'eroisme Te"' "°"Ze ieusd w» I éven in levenslan8 traditionele ifl iet ™i ?e" monastieke pastorie, heer Ee,"t0enk °VerKaat 'n een mJ Je. Zii f aanvaarden van de sitfl rfj wil ner We.' offcrs brengen, ml (-tokeTTkh °VertUigd vanl it nTet me d da"Va"' Z« "«vaal 1 meez als traditie". fl (°alsmaUgeUvlakd?ii h°f0ral in het fl k, bij het aanvaarden

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 16