Deze week: Sam the Sham 's Wooly Bully Voor omroeppersoneel 15% loonsverhoging voorgesteld METSELAAR SCHILDERT EN BEELDHOUWT Donald Duck Autodidact in Lage-Zwaluwe Nederlandse tv.Jes in Aardenburg DISCO-NIEUWS Gerrit de Jonge en Zonen Kort nieuws van radio en t.v. SNEL VERLICHTING VAN VERKOUDHEID EN GRIEP Ontevredenheid Tekort aan mankracht Vaste regels voor s.o.s.-berichten DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 5 AUGUSTUS 196S nier mag tot de beste van haar reper oire gerekend worden. Conny heeft een aparte en zeer vo- umineuze stemdie alle goeds belooft, let tweede nummer heeft cew nogal ifwijkende compositiedie meer van haar talenten vergt. In beide num mers wordt ze begeleid door het or kest onder leiding van BertBal.gne-^ (Decca AT 10 159) DE PICO'S Het accordeon-echtpaar De Pico's heeft zijn 109de en 110de potpourri „gelan ceerd" Twee zijden met plezierig amu sement Een greep uit de nummers Hand in hand", „En van je hoempa "Och was ik maar". En natuurlijk Ja. nus Tante Mien en het onvergetelijke Pietje... <CBS ^97) SIVV MALMKVIST Siw Malmkvist heeft haar recente Ba den-festivalsucces „Das Fünfte Rad am Wagen" op de markt gebracht. Het is een typisch Duits nummer, dat op wer velende wijze „afgewerkt" wordt en het bij de tieners best zal doen. Dit ondanks de weinig bekoorlijke uithaal, die Siw in de groeven nog ten beste geeft. Even min bekoren kon ons de andere zijde van het singeltje, het nogal trage „Tagebuch der ersten Liebe". (Metronome M488) Sam the Sham „in" Imca Marina blykt nog steeds zijn. Overduidelijk werd dit bewezen door het grote aantal inzendingen op on ze Hitparade-prijsvraag van vorige week, waarmee haar plaat „Santo Domingo" te winnen was. Ook bleek deze populari teit uit het feit, dat dit nummer in de Stern-hitparade liefst op de derde plaats kwam te prijken. Er waren acht goede inzendingen, waarvan voor de prijs in aanmerking komt die van Ir een en Ria Thijs Eikenlaan 29 Koewacht De gezusters Thijs krijgen de plaat een dezer dagen per post thuisgestuurd. De hitparade, zoals die door onze le zers is samengesteld, ziet er als volgt uit: 1. Wooly Bully Sam the Sham en the Pharao's 2. Hello Josephine The Scorpions 3. Santo Domingo Imca Marina/Ria Valk/Wanda Jackson 4. Mr. Tamhourineman The Byrds/The Hunters 5. Ticket to ride The Beatles 6. II Silenizio Nini Rossi 7. La dance de Zorba Duo Acropolis 8. Bring it on home to me The Animals 9. Price of love The Everly Brothers 10. Colours Donovan Deze week draait onze pr^svraag om Nederlands hoogst genoteerde plaat „Wooly Bully" van Sam the Sham en the Pharao's. De opgaven voor de komende week luiden: A. Stel uit de nu volgende lijst platen naar eigen voorkeur je eigen hitpa rade samen: 1. Go now 2. That '11 be the day 3. Wooly Bully EVerly Bl"0thers Sam the Sham en the Pharao's 4. Als je maar nooit Tr Corry Brokken 5. Heart of stone m, The Rolling Stones 6. The birds and the bees Jewel Akens 7. Red roses for a blue lady Vic Dana 8. Goodbye my love LUCILLE STAR T ucille Star zet haar zegetocht door het platenrijk voort. Nu weer met „So ma ny others", een nummer, dat gerust tot de *e chansons gerekend mag worden (en dan nog tot de goede!) en op bezielende wyze wordt vertolkt, uiteraard weer tweetalig. Ook in het andere nummer „Gone", L< Lucille helemaal wat we van haar mogen verwachten. Beide nummers zijn andermaal een be wijs van het veelzijdige talent van deze veelbelovende Canadese zangeres. (Londen 3157 FLX) Momenteel worden in Aardenburg opnamen gemaakt voor de Belgi sche televisie. Het zijn opnaaien voor een televisieserie, welke door de Franstalige sectie van de Bel gische televisie zal worden uitge zonden vanaf oktober, waarbij aan de kijkers Nederlands wordt ge leerd in de geest van de serie En gelse lessen van Walter en Conny. De lessencyclus is getiteld „Le Néerlandais Pratique". Hierbij speelt een jongetje de hoofdrol, dat Nederlands leert bij de familie Van Hove In Aardenburg worden op namen gemaakt van bezoeken aan de Sint Baafskerk, het museum, het gemeentehuis, een restaurant, het sportpark en zo meer. De Nederlandse les, waarvan deze serie een onderdeel vormt, werd deze winter reeds begonnen en is samengesteld door de heer G, De Laet, leraar Nederlands te Brussel, die in Aardenburg geen onbekende is als leider van het St. Vincentius. huis te Draaibrug. Een en ander geschiedt in overleg en met mede werking van de plaatselijke V.V.V. ZWEMMEN IN EMMEN In de gemeentelijke zweminrichting te Emmen wordt van woensdag 4 tot en met 8 augustus de strijd om de nationale zwemkaimpioenstitels gehouden. Via een directe NTS-reportage zal zondagmiddag van 16 tot 17 uur via Nederland 1 een aantal finales worden uitgezonden. ATLETIEK UIT DUITSLAND Volgende week woensdag en donder- ig vindt in het Rosenaustadion te Augsburg de atletiek - landen - ontmoe' ting tussen West-Duitsland en Amerika (heren) plaats. Een televisiereportage van deze Inte ressante landenwedstrijd kan men op woensdagavond 11 augustus van 22.10 22.50 uur en donderdagavond 12 augus tus van 22.05—22.50 uur via Nederland 2 zien. (Advertenties) Elke OLVEH polis is winstdelend Dank zij Togal. Helpt snel-afdoende bij griep, verkoudheid, hoofdpijn, migraine, spit, reumatische pijnen. Met Togal in huis: gelukkiger leven. Zonder zorg voor gezondheid. Bij apoth./drog. TOGAL 0.95; 2.40; 8.88. Donderdag 5 augustus HILVERSUM I 462 m Nieuwsberichten en mededelingen: 12.30, 22.30 en 23.55 uur. Populaire muziek: 13.15, 14.15 en 17.00 uur. Klassieke mu ziek: 14.30, 15.30, 16.35, 18,10 en 20.00 uur. Vrouwenprogramma: 13.45 uur. Docu mentaire of klankbeeld: 16.00 uur. Sport- uitzending: 17.50 uur. Jeugdprogramma: 17.15 uur. HILVERSUM II 298 m Nieuwsberichten en mededelingen: 13.00, 18.00, 21.50 en 23.55 uur. Populaire mu ziek: 14.30, 15.30, 18.25, 20.30 en 23.15. Klassieke muziek: 13.30, 16.30 en 20.05 uur. Jeugdprogramma: 17.00 uur. BELGIË VLAAMS 324 m Nieuwsberichten en mededelingen: 12 uur en verder ieder uur. Populaire muziek: 17.15, 17.30, 18.52, 19.40 en 23.05 uur. Klas sieke muziek: 14.03, 16.09, 20.00 en 21.00 uur. Sportuitzendillig: 18.28 en 18.45 uur. Vrijdag 6 augustus HILVERSUM I 402 m Nieuwsberichten en mededelingen: 7.00, 8.00 en 11.00 uur. Populaire muziek: 7.20, 7.30, 8.10, 10.00 en 11.15 uur. Jeugdpro gramma: 8.50 en 11.02 uur. HILVERSUM U 298 m Nieuwsberichten en mededelingen: 7.30 uur. Populaire muziek: 7.55 en 8.40 uur. Klassieke muziek: 8.15, 9.40 en 11.00 uur. Ziekenprogramma: 9.00 uur. Donderdag 5 augustus NEDERLAND I NCRV: 15.00-15.35 Voor de vrouw. NTS: 19.00 Nieuws in het kort. 19.01 Voor de kleuters. 19.06 De Verrekijker: interna tionaal jeugdjournaal. 19.15 Van gewest tot gewest, regionaal journaal. NCRV: 19.35 De Lucy Show. NTS: 20.00 Jour naal. NCRV: De Beverly Hillbillies. 20.45 Attentie. 21.10 Soubrette, blijspel. 22.50 Dagsluiting. NTS: 22.55-23.00 Journaal. (Advertentie) NEDERLAND n NTS: 20.00 Nieuws in het kort. 20.01 lm. provisatie: jazzmuziek. VARA: 20.25 Burke's Law, t.v.-film. 21.15 Filmvenster. 21.45-22.10 Achter het nieuws. BELGIË VLAAMS 19.30 Engelse les. 19.43 De smokkelaars, vervolgverhaal voor de jeugd. 20.00 Nieuws. 20.20 Stel je voor. 20.25 De Flint, stones, tekenfilms voor jong en oud. 20.50 Puccini-festival. Madama Butterfly, ope ra. 22.45 Nieuws. BELGIË FRANS 19.00 Berichten. 19.03 Opération survie: la fin du Hindenbourg, documentaire mlfi. 19.30 Robin des bois, feuilleton: l'oiseau de malheur. 20.00 Journaal. 20.30 Le plus beau moment, film. 21.55 Le car rousel aux images: nieuwe films. 22.20 Journaal. (Van onze radio- en t.v.-redacteur) HILVERSUM De arbeidsvrede on der het omroeppersoneel werd reeds eni ge malen verstoord door de achterstand in salariëring ten opzichte van het be drijfsleven en het overheidspersoneel met minstens 25 punten. In 1961 aan vaardde de Tweede Kamer de motie- 9. Colinda 10. King of the road The Searchers Lucilla Star Roger Miller B. Raadt op welke plaats „Wooly Bully' van Sam the Sham en the Pharao's volgende week in de Stern-hitparade komt te staan. Briefkaarten weer naar „Dagblad De Stem", Reigerstraat 16, Breda. Op de adreszijde weer het woordje „hitparade' vermelden. De inzendingen moeten uiter lijk maandagavond in ons bezit zijn. De uitslag en de nieuwe opgaven vindt men weer in ons blad van donderdag a.s. JÜRGEN HERBST uitstands hoog in de hitparade geno teerde Jürgen Herbst heeft twee nieu we nummers aan zijn repertoire toege voegd: „Ein Stern geht auf" en „Wenn es Nacht wird am Missouri". Beide num mers. die op een „singeltje" zijn samen gebracht. ademen geheel de cowboy_ en prairiesfeer, die nog versterkt wordt door Herbsts diepe, welluidende stem en een passende muzikale begeleiding. Bei de nummers liggen bijzonder prettig in het gehoor. (cbs 1666) CONNY VAN BERGEN Qonny van Bergen, die op het recente Knokke-festival zo'n uitstekende heurt maakte, heeft twee van haar testivalnummers op een singeltje ge zet: „Johnny, oh Johnny" en „Ik kijk naar ie horizon". Eerstgenoemd num- (Advertentie) Voor al Uw TOPHITS FONOBAR Oranjestr. 2 Axel Tel. 01155-565 (Van onze verslaggeefster) Op een koude winteravond waren wy bij hem terecht gekomen. In een bouw vallig weggezakt hutje, dat aan een smalle modderige weg in Lage Zwaluwe lag, had hy zijn „atelier". De lage zol dering, de donkere nissen, waar een gaslamp onze silhouetten schaduwde, een klein venster by de deur, een oude potkachel een waar kunstenaarshok. We zyn teruggegaan om te horen hoe hy, metselaar van beroep, ertoe geko men was zich aan de beeldhouwkunst te wyden. „Zo zou ik het niet willen noemen." van Leest, lang en donker heeft een afkeer van grote woorden. En met zijn donkere stem zoekt hij wat aarze lend een betere formulering: „Ik expe rimenteer eigenlijk maar. Ik ben nog maar twee jaar bezig Vóór die tijd schilderde i-k wel, maar dit is iets van de laatste tijd." Kijk je in het modern gemeubileerde vertrek rond, dan is er geen spoor van enig artistiek pogen. „Ja, buiten in de tuin staat mijn eerste beeld je, een zeemeermin. Eng klassiek wel en niet geheel geslaagd, maar van je eerste liefde kun je zo slecht scheiden". Met recht zijn de eerste probeerselen vain hem experimenten te noemen. Te natte klei leerde, dat de produkten in lüliputformaat uit de strijd met het vuur te voorschijn komen. En de boter die dienst deed om zijn zeemeermin uit haar eerste gevangenis te verlossen bleek ook niet aan alle eisen te kunnen voldoen. „Maar een pakje boter doet wonderen! Ik heb trouwens nog wel meer moeten experimenfberen, ik ben maar een arme huisvader en kan weinig geld uitgeven voor een goede uitrusting". Het eerste baksel, dat twee oude man netjes in vertrouwelijk gesprek voor stelt, is in de haard in de huiskamer uitgeprobeerd. In een grote pot met zand in de geïmproviseerde oven verkreeg het werkje wat meer duurzaamheid. Een steenfabriek die de heer van Leest de boetseerklei levert, heeft aangeboden om ook voor hem te bakken. Hierdoor is het risico dat alle moeite vergeefs zal zijn wat afgenomen. ,,Na al dat proberen met gieten en bakken ben ik in «teen gaan hakken. Herinnering aan de waters nood: de mensdie zich aan het leven vastklampt. Duidelijk is zichtbaardat Niek van Leest het naturalistische pad verlaten heeft en naar een eigen uitdrukkings- wijze zoekt. Op de voorgrond een zelfportret. Als metselaar heb ik het gevoel voor steen in mijn vingers. Bij het hakken ben ik ook helemaal niet bang te ver te gaan. Ik weet precies wat ik met steen kan doen. Ik zou van het beeld houwen ook echt iets willen maken. Daar heb ik me eigenlijk al helemaal op toegelegd. Maar ja, de mensen ko men nog steeds bij me voor het schil derwerk, en dan moet het zo „echt" mogelijk zijn. In ds vele jaren dat ik schilder, heb ik veel geleerd. De anato mie van mens en dier ken ik echt wel. Lessen heb ik nooit genomen, wat ik doe is zélf gezocht. Ik heb nog nooit een beeldhouwer bezig gezien.Toen ik geen raad wist met gipsafgietsels, die ik wilde maken, heb ik de stoute schoe nen aangetrokken en ben naar beeldhou wer Koreman gegaan. Hij was niet thuis en zijn vrouw legde uit hoe het zo on geveer moest gebeuren. Dat is eigenlijk de enige les geweest die ik gehad heb De vrouw des huizes schenkt koffie. Vier kleine kindieren houden zich stille tjes op de achtergrond Hoe is het mogelijk zo dikwijls uit te breken voor de overgave aan de beitel? „Ik vind het prachtig," bekent zijn vrouw met lachen de otgen. „Ik ga ook graag mee naar de werkplaats." Zo lang hij zijn vader lijk» plichten niet verwaarloost heeft hij het fiat van zijn vrouw- „Het oude atelier heeft afgedaan," vertelt de heer Van Leest spijtig. „Er komt een garage. We hadden al plannen gemaakt om het in zijn oude staat teruig te brengen. Gelukkig sta ik nu niet op straat. De pastoor heeft me ean kamer in de school ter beschikking gesteld. Het vertrek is ruim en licht en ik heb er ook water. Dat is erg be langrijk. Bovendien is het er niet zo vochtig. Het beetje licht dat er in mijn vorige werkplaats naar binnen kwam, werd meestal nog door nieuwsgierige kinderen buiten gehouden..." De oude kleedkamer in de school waar hij nu veel van zijn vrije tijd doorbrengt, een mime kamer onder de zware steunbal ken van het dak, biedt de Zwaluwse kunstenaar alle mogelijkheden te experi menteren. Zijn werkstukjes staan er in sfeervolle wanorde verspreid. „Ik heb tot nu toe drie beeldhouwwerkjes ver kocht Een heb ik als dank voor waar devolle en stimulerende aanwijzingen aan de heer Zelissen uit ons dorp gege ven. Die heeft er ook voor gezorgd dat de burgemeester van Esch, de heer SmiJts, bij me kwam rondneuzen. Hij wilde een beeldje hebben voor een kleu terschool. Dat heb ik mogen maken. Ik was wel erg onzeker en ook niet over tuigd of het beeldje, dat een meisje met bal voorstelt, acceptabel zou zijn. Ik heb het toen naar de heer van Poppel in Breda gesjouwd. Hij vond het aardig." Natuurlijk is er geen uitzonderlijke artistieke prestatie geleverd, maar het werkje toont dat er in de Zwaluwenaar mogelijkheden zitten. Ook de andere beeldjes, gipsmodellen, schetsen en te keningen bewijzen dat toewijding en jong enthousiasme hem al een stuk op weg hebben geholpen, Niek streeft naar een eigen vormgeving, maar weet dat hij in zijn activiteit vaak alleen staat, omdat contact met anderen ontbreekt. Voor 'n jong kunstenaar is kritiek 'n on ontbeerlijke wegwijzer op de weg naar waar kunnen. Eerlijke zelfkritiek en meer technische beheersing zijn belang rijk naast de natuurlijke gevoeligheid. Het zou een grote stap verder betekenen meer uit het plaatselijk isolement te treden en contact te zoeken met andere kunsten aairs. De mogelijkheden zijn aan wezig; ze moeten alleen him weg naar buiten kunnen vinden Zwanikken (K.V.P.), waarin om een po sitiebepaling van het omroeppersoneel ten aanzien van de algehele beloning in andere vergelijkbare sectoren werd gevraagd. In 1962 werd de commissie- Nierstrasz verzocht een werkgroep in te stellen, welke een studierapport zou maken over deze gecompliceerde ma terie. Dezer dagen is de werkgroep ge reedgekomen en heeft minister mr, M. Vrolijk geadviseerd aa-n het gehele om roeppersoneel (3600 radio, en t-v.-mede- werkers) met terugwerkende kracht tot begin 1965, een loonsverhoging van 10 tot 15 pet. toe te kennen. Volgens een voorzichtige raming is hiervoor ee*i be drag van vijf a zes miljoen nodig. Met spanning wordt in Hilversum nu afgewacht wat de huidige bewindsman in Den Haag, minister mr. M. Vrolijk zal beslissen. Uiteraard zal hij eerst overleg plegen met zijn ambtsgenoot van Financiën, dr. A. Vondeling, aan gezien de bodem van de kijk- en luis- tergeldpof allanig zichtbaar is. Boven dien moet de minister ook nog voor dit jaar een onverwachte suppletie van minstens vijf miljoen aan Hilversum overmaken voor de financiering en rea lisatie van het nieuwe derde radionet. Welingelichte kringen in Hilversum ver klaren dat Den Haag in de loop der jaren uit de retributiegelden minstens een reserve van tien miljooen heeft ge kweekt ten behoeve van studiobouw en andere doeleinden. Het geld voor het derde net en voor de radicale loonsver hogingen is dus blijkbaar aanwezig, maar het schijnt dat de regeringscom missaris voor radio en televisie, de heer M van Veen, nog geen krimp geeft voor hij duidelijke financiële instructies uit Den Haag heeft ontvangen. Momenteel is de situatie zo, dat vele omroepen jaarlijks uit eigen verenigings- gelden, verkregen uit de winst op de gidsen en de lidmaatschapsgelden, hon derdduizenden guldens moeten bijpassen op de tekorten, omdat de overhield slechts een deel van het luister- en kijk geld een bestemmingsheffing naar de omroepen overmaakt. Hoewel de om roepen volledig achter de verbetering van de salarispositie van hun personeel staan, kan disze alleen gerealiseerd wor den als de regering de financiën daar voor beschikbaar stelt. In de nu te volgen procedure zal mi nister Vrolijk niet alleen dr. Vondeling raadplegen, maar tevens het advies vra gen van de Stichting van de Arbeid. De stichting keurde destijds een verzoek af, om het radio- en t.v.-personeel in na volging van de andere loontrekkenden over 1964 een welvaartscorrectie van 3,5 pet. toe te kennen. Eerst wilde de Stichting van de Arbeid de positie van het omroeppersoneel in verge) ijking met andere groepen zien geregeld. Deze slepende affaire veroorzaakte grote ontevredenheid in Hilversum en Bussum en aan het begin van dit jaar werd zelfs na enige protestvergaderin gen met modelacties en staking ge dreigd. De vakorganisaties wisten nog bijtijds de storm te bezweren door te verklaren, dat op hoog niveau onder handelingen gaande waren, welke in een vergevorderd stadium verkeerden. Maar aangezien het hier een zeer ge compliceerde zaak betrof, waarbij al le partijen de grootst mogelijke spoed betrachten, diende men dit overleg niet te doorkruisen met bepaalde ac ties. De rust keerde weer, maar slechts aan de oppervlakte De interne opposi tie wordt weer groter, omdat men niet kan verkroppen dat Den Haag op een of andere wijze plotseling wel vijf mil joen te voorschijn kan toveren om het derde net in oktober van start te laiten gaan, terwijl diezelfde overheid niet uit de reserves een alleszins redelijke loons verhoging kan bewerkstelligen. Men is verbitterd over het feit, dat de overheid al jarenlang de N-T.S. en N.R.U. verplicht om alle nieuwbouw en investeringen in apparatuur in één jaar af te schrijven. Waarom worden hier voor geen kapitaalsleningen met een looptijd van twintig of dertig jaar uit geschreven? Met de opbrengst van de radio- en t.v.-reclame in het vooruitzicht (geschat op 40-100 miljoen aan inkom sten) moet het mogelijk zijn, om zowel de achterstelling van het omroepperso neel teniet te doen als de plannen voor de zendtijduitbreiddng via het derde ra dionet gestalte te geven. In dit licht bezien is het niet minder interessant te weten, dat bij alle om roepen, vooral wat de radio betreft, een enorm tekort aan geschoolde medewer kers bestaat. Een aanvulling van twaalf medewerkers per omroep, zou slechts een eerste bescheiden aanloop kunnen zijn, om de steeds toenemende radio activiteiten te kunnen opvangen. Maar waar kan men tegenwoordig capabele medewerkers vinden, die genegen zijn om bij de radio te komen werken te gen een salariëring, welke ver ten ach ter blijft bij andere groeperingen? De romantiek van het werken bij de radio is er allang af en vooral jonge menisen zijn tegenwoordig bikkelhard in hun fi nanciële eisen Daarnaast willen zij niet alleen ruime vooruitzichten hébben, maar eigenlijk bij het begin al tegelijk hun maximum c.a.o.-salaris genieten. De leiders van de Hilversumsie pro- grammastaven zien daarom de toekomst met zorg tegemoet, temeer omdat men telkens weer bij de regeringscommis saris zijn neus stoot, aangezien hij voor de kleinste uitbreiding zijn fiat moet ge ven. Alle betrokken parijen in Hilversum, zowel werkgevers, werknemers als hun vertegenwoordigers in de resp. orgatni- satis, hopen vurig dat minister Vrolijk zo snel mogelijk ingrijpende beslissin gen zal nemen. Het zou niet alleen de arbeidsverhoudingen, maar ook de kwa liteit van radio en televisie ten goede komen. In het kader van de Europese Radio Unie zijn onlangs algemene regels opge steld voor het doorgeven van SOS-be- richten. Hierbij werd overeengekomen dat de omroeporganisaties in de navol gende landen op wederzijds verzoek een dergelijk bericht zullen uitzenden: Bl- gië, Cyprus, Dahomey, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Grieken land, Groot-Brittannië, Ierland, Israël Italië, Japan, Joegoslavië, Malawi, Mal ta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zambia, Zweden en Zwitserland. In de regeling werd opgenomen dat alleen in ernstige en dringende gevallen (ongeluk, ziek te of overlijden) berichten zullen wor den uitgezonden, die bestemd zijn voor toeristen zonder vast adres. Ze zullen in principe eenmaal, zo mogelijk tijdens een „luisterpiek", worden uitgezonden. Voor Nederlanders die zich in eigen land ophouden, worden geen overlij densberichten doorgegeven. In dat geval geldt alleen: Ongeluk of ziekte. Voor het opgeven van SOS-berichten kan men zich wenden tot de omroepverenigingen, die op de betreffende dag de uitzendin gen verzorgen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 7