Gulf GULFPRIDE SINGLE-G AMES Rijden in het moderne verkeer vereist twee motoroliën in één: de nieuwe voor 6 zegels en slechts 1 gulden OMETEX DRIETEX aan c'e Rii><sweg Dordt-Rotterdam, Telefoon 01850-26755 Avonturen van Suske en Wiske Bedorven maag en diarree 66 Gulfpride Single-G de moderne voor het verkeer van vandaag DRirox Vrolijk nieuws van frisse Fanta! 150 GEBRUIKTE AUTO'S DE SCHONE SLAPER Nieuwe Ginnekonstracit 43 BREDA - J.nno 1896 Pas een Van Maaren bril en U ziet wat U heeft ge mist: de bril die U aanstaat. Want dit staat vast: Van Maaren heeft de bril die U past. In kwaliteit, stijl en prijs. U voelt het meteen, dat is pas een bril. Een bril van Ziekenfondsleveranciers voor geheel Nederland. DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1965 kosten U vakantiedagen Weg van kuis, andere eet- en leefgewoonten en... plotseling „loopt V leeg", wordt U wee en onpasselijk. Hoe vaak komt liet niet voor dat U last krijgt, juist op vakantie. Wat tonde en onnodig, zo'n nare maag en darmstoornis. ENTOSORBINE - witte, aan gename tabletten - bevat 6 snelwerkende stoffen die de maag tot rost brengen en de Ingewanden zuiveren - de diarree stopt. Voor die typi sche zomernarigheid hoort ENTOSORBINE (f2.10 per buisje) in elke rèisapotheek. Neem voor de zekerheid een huisje mee. U is zo weer in orde J en hoeft geen dag V/ van Uw vakantie te Jpfc, missen. zuivert maag en ingewanden ook £.g. yu pot. aypoin- ,n Wéér een kruispunt, wéér een stoplicht,rijden in file.Motor en olie bereiken nooit geheel de juiste bedrijfstemperatuur.Gevolg:snelle vervuiling van de motor. Een dagelijks probleem met één modern antwoord: nieuwe Gulfpride Single-GI Lange sprint op de autoweg. Steeds op hoge snelheid rijden eist vee! van uw motor-vraagt het ui terste van de beschermende olielaag op de snelbewegende onderdelen. Een dagelijks probleem -nu één modern antwoord: de nieuwe Gulfpride Single-G! Vandaag, meer dan ooit, vraagt uw motor om Gulfpride Single-G. De moderne multigrade off©, die op alles berekend is.Bevordert een snelle start.Gering verbruikeren volledige bescherming bij hoge temperaturen. Dit is de olie,die het glansrijkwon bij vele tests van auto- mobielfabrikanten.Laat uw Gulfdealer het carter van y/'JBr - uw motor ermee vullen. Gulfpride Single-G is Jmmr A. de trots van Gulf en 's werelds beste motorolie! /Mjjgjpr Ververs de volgende keer met Gulfpride IG£ jQ) kKV Single-G. En doe dit zo dikwijls als de AJfêT fabrikant van uw wagen dit aanbeveelt. /fff A GULF OIL (NEDERLAND) N.V.-BLAAK 32-ROTTERDAM tijdelijk uK dé kroonkurk van de Gezinaflea) 'e moofeiy^ Ra Fanla Fanta Fanl ita Fanta J kfenta Fa/ (van uw winkelier verdubbelde wltwerking Alle moderne weefsels blijven nu witter dan wit, witter dan ooit! versterkte waskracht Sneller en schoner ko men luier- en fijne was uit het natuurzuivere Drictex sop. BREDA N. Glnnekenstraat 23 tel. 38370 DEN BOSCH TILBURG EINDHOVEN HELMOND VENLO vruchtenlimonade bereid met zuiver sinaasappelsap Geniet van Fanta Orange, de sprankelende vruchtenlimonade, bereid met zuiver sinaasappelsap. Koop Fanta Orange in de grote Gezinsfles, waaruit het zo voordelig schenken is. Nu hebt U meer voordeel dan ooit, want tijdelijk zit onder de kroonkurk van elke Gezinsfles Fanta Orange een Fanta-zegel. Spaar die zegels I Want voor 6 zegels plus één guldentje krijgt U maar liefst 6 prachtige limonadeglazen, leuk gedecoreerd met Fanta clowns. Bij Uw Fanta winkelier - dus makkelijker kan het niet. Ga die Fanta-zegels sparen en plak ze op de spaarkaart, die aan de fles hangt (of die U van Uw winkelier kunt krijgen). de nieuwe UrnmtimJmfittttH smmE'moomr i>T Erkend Bottelaar van „Fanta" an „Coca-Cola": Bottelmaatschappij „Dongen N.V.Dongen - Hoge Ham 144 - Tel. 0 42 45 (de Moer) 333. 201—202. Het is duidelijk, dat slechts één persoon op het strijdtoneel van Suske en de tank uitkomst kan brengen. Jerom, wie anders. Met aan de omstandigheden aangepaste snelheid eilt hij door het woud. Ook hij ech ter ondervindt een hinder lijke vertraging. Een verra derlijke boomstronk, die hem doet struikelen eii weer de eeuwige draak, dis er maar geen genoeg van kan krijgen om in de weg te lopen. We mogen verwachten, dat su perman Jerom het beest nog eens danig de les zal lezen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 12