Jo de Roo gehuldigd Belgische ploeg Zeven jaar na fatale vliegramp te München Wereldkampioenschappen Vijfhonderd toeschouwers in Kruiningen Moeilijke Dennis Law nu zo mak als een lammetje Nederlandse arbiters naar buitenland Cornelisse wint in Grobbendonk Stomme verbazing Lege handen Kloosterman vierde Offensief Eindelijk gelukt Internos-Dongen Algemeen klassement Persoonlijk Scheepsrecht Volmachten KLEURENSMALFILM Jmm Ümkehr-Cine-FiTm type DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1965 13 (Van onze. sportredactie) j KRUININGEN. Langza- merhand gaat men Jo de Roo in zijn geboortedorp Kruiniir S gen erkennen. Evenals Mekka destijds door de profeet Mo- hammed een van de moei- jlijkst te veroveren bolwerken was, is Kruiningen nog altijd niet gelieel en al bezweken voor zijn kampioen Jo de Roo. Zeggen en schrijven vijf- t honderd inwoners waren gis- teravond aanwezig op het dorpslein toen de nationale wielerkampioen in een open wagen met zijn vrouw Corrie en zijn driejarig dochtertje Nicole zijn intrede deed. En toch, de aanwezige corresponden- ten van de dagbladen braken in ge- jubel uit toen zjj het „groot" aantal Zeeuwse supporters van De Roo zagen. „Het zijn er veel meer dan verleden jaar. Zie je wel, de wielersport begint X de Zeeuwen echt te interesseren." Jan X van Stee, vertegenwoordiger van een X vleeswarenfabriek en tevens voorzitter X van de enige echte Zeeuwse wielerclub, wreef zich van plezier in de handen. Ook hem werd duidelijk dat Zeeland langzamerhand overstag gaat. X Zelfs burgemeester A. Schipper van Kruiningen sloot zich van harte aan bij de „bekeerlingen" van Jo. Wielertermen zoals ongenaakbaar en etappe-overwin- ningen rolden tot stomme verbazing met souplesse over zijn lippen. Tenslotte toverde de heer Schipper een doos chocolade te voorschijn als ex- tra beloning voor de grote kampioen o De volgende spreker was de heer J- van Langevelde, commissionair in aard- appelen en uien, de voorzitter van Ren- J toe, waarvan Jo de Roo evenals van de „Ren- cn Tourclub Theo Middelkamp lid is. Rentoc houdt zich echter voor- namelijk bezig met het organiseren van wedstrijden tijdens het zomerseizoen en het enthousiast volgen van de presta- ties van Jo de Roo). Hjj noemde met 2 het voorbijzien van de Belgische wiel renner Rik van Looy De Roo „keizer in de wielersport". Een van de laatste sprekers was de consul van ae KNWU (Koninklijke Ne- derlandse Wielren Unie), district Zee- land, Jan Ganzeman, die tot eigen mis- noegen met lege handen moest komen. „Ik heb niets aan te bieden. De KNWU bezit zo weinig"De Roo nam het X hém niet kwalijk. MATT BUSBY WIL EUROPA-CUP! BRACKWEDE (ANP). - Orga- nisatiefouten kenmerkten de beide halve etappes die voor woensdag op het programma stonden in de ronde van Duitsland voor ama teurs. 's Morgens in de 86 km lange rit van Bocholt naar Münster, de den bij de nadering van de uit vier renners bestaande kopgroep even buiten de aankomstplaats enkele mannen wanhopige pogingen een finishdoek duidelijk zichtbaar aan te brengen. Van de leiders die al len in de veronderstelling verkeer den dat de aankomst in de stad zelf zou zijn zoals gepland was, zag de Duitser Lutz Loeschke het eerst wat er aan de hand was. Voorna melijk daardoor werd hij winnaar voor zijn landgenoten Unger, Po- desta en Ruster. De tweede halve etappe van Münster naar Brackwede over ongeveer 100 km werd kilometers langer door een op het laatste ogenblik ingelaste parcourswijzi ging. Kudden koeien die niets vermoe dend de weg versperden, zorgden vodr nog meer oponthoud. De renners zagen gelukkig de humor van het geheel in. De Turk Caliskan, 28e tn het klassement en dus ongevaarlijk mocht zijn land de overwinning bezorgen. Tien seconden na hem finishte een kopgroep met onder andere André van Middelkoop. Op liet Spartaveld in Rotterdam nam de Deense voetballer Ole Matsen, die voor liet straks beginnende seizoen door de vereniging is gecontracteerd met zijn verloofde Mej. Dorte de Sparta-outillage in ogenschouw, ile" lederen monster ontbrak daarbij natuurlijk niet. (Van een speciale verslaggever) Matt Busby for everOp 7 februari 1958 scheen er voorgoed een streep doorgezet te zijn. Matt Busby en zijn Manchester-Unitedbabes, nog na-vierend van een nieuwe Europa-Cuptriomf, werden op een onzalige manier uit hun met champagne overgoten voetbaldroom wakker geschud. Om niet te zeggen, verbijsterend. De BEA Elisabethian, die de ploeg van Belgrado naar het vertrouwde Manchester moest brengen, raakte temidden van een woedende sneeuwstorm boven het Münchener vliegveld Riem op drift. En dat wat een rustige tussenlanding had moeten worden, eindigde in een wereldschokkend drama. Het toestel verongelukte. Acht spelers, onder wie de legendarische Duncan Edwards, vonden onmiddellijk de dood, terwijl twee anderen heel ernstig gewond raakten zodat zij nimmer meer over het spelen van voet bal behoefden te denken. Ook Matt Busby verdween in levensgevaar verkerend, tussen de witte lakens van het ziekenhuis, aan de rechteroever van de Isar. De wereld leefde mee. Wekenlang streed de alom ge waardeerde manager van de Engelse kampioensploeg een strijd op leven en dood. En zoals hij als voethal- strateeg al zo vele malen aan het langste einde getrokken had, zo won Matt uiteindelijk ook deze strijd de zwaarste van zijn leven. „Ik geloof dat de kwaliteiten van mijn huidige team hoog genoeg reiken om ons aMMjHgj heel dicht bij de Europa-cup te brengen. Natuurlijk, oen gelukkige loting kan be langrijk zijn maar daarvan afgezien ben ik er niettemin vrijwel zeker van dat Manchester United de eerste Engelse ploeg zal worden die dit toernooi ale winnaar gaat afsluiten. Wij hebben nog niet onze topvorm bereikt. Die bewaren we voor het toernooi om de Europa cup." Veel tijd voor een verder herstel gunde de vroegere Manchester- Cityspeler zich niet. Met de in ver band met het trieste gebeuren in München door de verzekering uit gekeerde vijf miljoen pond, begon hij onmiddellijk aan de wederop bouw van zijn elftal. Dennis Law, 't Schotse enfant terrible, dat even min als Jimmy Greaves in Italië kon aarden, werd tegen een trans ferbedrag van 1.150.000 door F.C. Torino afgestaan. Met Bobby Charlton, de al wat kalende links buiten van het nationale elftal en de uit Ierland gehaalde 18-jarige George Best verleden jaar speel de hij nog tegen Nederland groeide de moeilijke Dennis al spoedig uit tot een voorbeeldige elftalspeler, die niets ongemoeid matt busby liet om het zijn teamgenoten en voor deze vooruitstrevends Britse debu tant. Vooral niet, omdat don Alfredo di manager Matt Busby naar de zin Stefano verklaarde: „Het enige^elftal, te maken. XP Grootspraak? Busby kennende gelo ven wij van niet. Zijn doel is inderdaad de Europa.cup In het Verenigd Konink rijk tobben de Busby Babes in de afge lopen periode alles bereikt wat er maar op voetbal'gebied te bereiken valt. Dat i» niet altijd even gemakkelijk gegaan. otciaiiv v tfz niaaiuc. „iivi cmgc vuias, dat in staat geacht moet worden Real te kloppen, heet Manchester United. DEN HAAG. (A.N.P.) Nederlandse scheidsrechters zullen de komende maand drie cup-duels arbitreren. Leo Horn zal. bijgestaan door J. Groenewoud en H. van der Schilden, op 15 september in Dublin de ontmoeting Drumcondra FC tegen SK Vorwaerts Berlin voor de eer ste ronde van het toernooi om de Euro pese beker voor landskampioenen leiden. Voor hetzelfde toernooi wordt de wed strijd tussen Derry City F.C. tegen Lyn Oslo in Londonderry donderdag 9 sep tember gearbitreerd door de Leidse re feree Wim Schalks, met als grensrech ters A. van Gemert en G. J. Klaassens. Tenslotte zal A. Aalbrecht in Cardiff de ontmoeting in de eerste ronde van het toernooi om de Europese beker voor be kerwinnaars tussen Cardiff City en Stan dard Luik leiden. Hij zal worden geas sisteerd door B. J. Verbeek en H. H. J. Vlug. De datum waarop deze wedstrijd wordt gespeeld is nog niet bekend. Precies zeven jaar had de strijdbare Matt nodig om zijn ploeg weer naar de top te brengen Nu is het hem dan ein delijk weer gelukt om tot het toernooi om de Europacup door te dringen. Het in het afgelopen seizoen behaalde kampioenschap betekende het zesde in de geschiedenis van „The United" 1908 - 1911 - 1952, 1956, 1957, 1965 terwijl de ploeg sedert 1945 bovendien nog vijf maal op de tweede plaats eindigde, twee maal de Cup won en twee maal in de Cup-final ten onder ging. Ook in het toernooi der jaarbeursste- den kwamen de Busby-babes en ze waren zeer ver gekomen. Niet zo vreemd, wan neer men bedenkt dat Busby c.s- reeds veel eerder „Europees dachten" dan de meeste Britten. Een gedachtengang die dus ondanks die allesoverschaduwende ramp van 1958 vruchten blijft opleveren. Als eerste Engelse vertegenwoordiger nam Manchester United in 1956 aan het toernooi voor de Europa-cup deel. Chel sea was een jaar tevoren nog gestruikeld over de kortzichtigheid van de Engelse bond. Maar Busby trok zich van de be zwaren, die er van die zijde tegen deel name aan dit immense bekertoernooi be stonden weinig of niets aan en liet zijn elftal inschrijven In de halve finale strui kelden zijn Babes. Het toen nog zonder meer koninklijke Real Madrid was daar voor aansprakelijk. Geen schande dus (Van onze sportredactie) ETTEN Zaterdagavond om zes uur zal Internos tegen het eerste elftal van Dongen voetballen. De wedstrijd zal wor den gespeeld op het terrein van Inter nos in Ètten. BocholtMünster (86 km).: 1 Loeschke. 2-10.22, 2 Unger. z.t 3 Po- desta, z.t., 4 Ruster, allen Duitsland z.t., 5 Rueschhoff, Duitsland op 45 seconden 6 Dolman, Ned., z.t. MünsterBrackwede (100 km) 1 Caliskan, Turkije, 2.15.30, 2 Joehnk, Duitsland op 10 sec., 3 Notaerts. België 4 Cengiz, Turkije, z.t. 11 Van Mid delkoop, Ned., z.t. Het algemeen klassement luidt na de ritten van woensdag als volgt: 3 Czarnowski. Did. 27.23.01, 2 Ebert, Did, op 3.10, 3 Luehti. Zwits., op 8.36, 4 Kloosterman. Ned., op 9 40. 5 Van Pierre, rwSL °P 6 RupHin, Did., op 9.50, 10 Dolman, Ned„ op 13.58. Foto boven: Burgemeester A. Schipper spreekt Jo de Roo toe. Links Corrie de Roo, naast haar de echtgenote van bur gemeester Schipper. Rechts achter Jo de Roo is Kees Pellenaars half zichtbaar. Foto onder: De familie De Roo wordt verwel komd op het gemeentehuis. Jo en tPrfiIexi^a1den hun driejarig doch- nismaki ™eeeebracht en de ken- pta™ekopg ,eVC",e dit W^. 7i ï,het,t Z ch na zi» fraaie de zêêuww til™ kop geplaatst van welingen Wlele>'«>mpetitie voor nieu- De standen zijn: Oieuwelingen: 1 Everste 98 punten 2 Wu°rtk42. 52' 8 Broeren 52> Beun 46, 10 GROBBENDONK (ANP) Op over tuigende wijze won Henk Cornelisse woensdag in een massaspurt een inter nationale profronde te Grobbendonk (B.), waaraan niet minder dan 116 coureurs deelnamen. De rappe Amsterdammer liet zijn naaste belager, de Belg Gilbert Maes, een volle lengte achter zich. Willy Vannitsen werd derde. Michel Jacque- min vierde en Etienne Vercauteren vyf- de. Van de overige Nederlanders werd Leo van Dongen als 22e geklasseerd BRUSSEL (ANP). De Belgische ploeg voor de wereldkam pioenschappen wielrennen in San Sebastian is als volgt samen gesteld. PROFESSIONALS: SPRINT: Patrick Sercu, Jos de Bakker en Valere Frennet. ACHTERVOLGING: Ferdinand Bracke. STAYERS: Leo Proost en Romain Deloof. WEG (voorlopige selectie, slechts acht renners zullen starten): Frans Brands, Tuur de Cabooter, Walter Godefroot, Jos Huysmans, Eddy Merckx, Ward Seis, Jos Spruyt, Julien Stevens, Roger Swerts, Bernard Vanderkerckhove en Rik van Looy. AMATEURS: SPRINT: Roland van Vlierberghe, Roger Vandenberghe en Jan Meersman. ACHTERVOLGING: Paul Seye en André Froidmont. PLOEGENACHTERVOLGING: Herman Vrijders, Paul Seye, uido Haast en Julien Verstrepen. STAYERS: Etienne Vandervieren cn Paul Maes. WEG (voorlopige selectie, slechts zes renners zuilen starten): André de Marteleire, Eddy de Sitter, Herman Flabat, Willy in 't Ven, Jean Monteyne, Fernand van Rijmenant en André Zwaenepoel. Ook in het rampjaar 1958 haalde Man chester United de halve finale De na een 3—0 overwinning en een 33 gelijk spel tegen Rode Ster Belgrado in de kwart finales bereikte halve eindstrijd leverde de door de vliegramp bij Mün chen uiteraard bijzonder zwaar gehaven de formatie uit de textielstad geen suc ces op. A. C. Milaan, hoewel nog niet zo sterk als in de laatste jaren, vormde daarvoor een te groot obstakel- Maar zo als gezegd, Busby en zijn Babes" kwa men terug. Het huidige kampioenselftal met ster ren als Dennis Law, Bobby Charlton, George Best, Bill Folkes en Norbert Sti les, bezit wellicht nog meer personality dan de glorieuze ploeg van voor het rampjaar. Matt Busby zelf is er dan ook heilig van overtuigd jn het komende toernooi om de Europacup een goed fi guur te kunnen slaan. „Driemaal is scheepsrecht", zei de flegmatieke voetbalkemner bij uitstek. Denken wij slechts terug aan het nu behaalde kampioenschap dat de ploeg voor het begin van de League al toe gemeten werd. De sterren van Old Traf ford leken het een lange periode niet waar te kunnen maken- Hun sterk op het individu afgestemde spelsysteem liep bij herhaling vast in de betondekking van menige tegenstander. Maar Busby liet niettemin zijn offensief-ingestelde speel wijze niet varen. En toen tenslotte toch het gewenste doel bereikt werd, zei dt grijnzende manager bijzonder openhar tig: „Het is een zware weg geweest. Vaak wilde het ons niet gelukken, maar ten slotte heb ik voor de zoveelste maal in mijn leven ondervonden, dat geduld een byzonder schone deugd ia." Wat is het succes van deze nu al legen darische Schotse manager? In tegenstelling tot de meesten van zijn collega's in Engeland bezit Busby wel haast dictatoriale volmachten. Toch I* Matt bepaald niet eigenzinnig. Integen deel. De samenwerking met het bestuur van Manchester United is voorbeeldig. Zonder dat Busby zijn standpunten ten gerieve van de lieve vrede ook maar eenmaal heeft prijsgegeven. Voor de spelers is hij een soort tweede vader, die de mentaliteit van de jongens zeer goed aanvoelt en die er in het geheel geen behoefte aan gevoelt, zich tegen over hen als een niets toelatende dicta tor te presenteren Natuurlijk discipline heerst er ook op Old Trafford, maar dan toch zo'n vorm van discipline, dat er voldoende ruimte overblijft voor de menselijke kant van de voetbalzaak. Een voorbeeld van de voorbeel dige coaching van Matt Busby vinden we in de zeer eigenzinnig ingestelde landsman van de Man chester manager, de Schot Dennis Law. Na een paar stormachtige ja ren bij Manchester City te hebben doorgemaakt en zich aan het Itali aanse publiek als een onverbeter lijk enfant terrible te hebben ge presenteerd, heeft Dennis op Old Trafford dan eindelijk zijn bestem ming gevonden. En met Dennis als voornaamste peiler gelooft Busby het Engelse clubvoetbal ook in de strijd om de Europa-Cup weer die plaats te kunnen schenken waarop het recht heeft. (Advertentie) heeft de juiste kleuren heeft alle nuances tussen fel en pastel geeft de volle filmlengte (2x7M m) heeft grote belichtingsspeelruimte heeft constante kwaliteit binnen enkele dagen ontwikkeld retour GEVAERT-AGFA

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 11