Jasnera LOES HAMEL VERZEILDE VIA MODE IN CABARET hollenkamp sport hemden Rotary landdag was gewijd aan cultuur 't is weer tijd voor Donald Duck Toevallig loop ik zonder make-up graag rond 1 VP m Dochter van kiepwagenchauffeur bij Cardm mm ■JêUenka s Kijk Beatles, Bach en Beethoven Wederopbouw Rotterdam Spoedig rechtstreekse Amerikaanse t.v. op Europees scherm? DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 17 MEI 1965 Wijziging spreekuur ST.IGNATIUSZIEKENHUIS Vanaf 19 mei: IEDERE WOENSDAG SPREEKUUR voor aanmeten van: Steun zolen - Medische en Orthop. Bandages van 10.30 tot 12.00 uur. Fa. L. DINGEMANS- RAAYMAKERS Piet Avontuurstraat 76, BREDA Telefoon 01600 - 35540 el.. ooo Het voltallige J asne va-kwartet. De kleine Vivat, de senoritas Vedette, de kloeke Parfait en de enorme Enorm. In het bijzonder voor prijsbewuste kenners. Alle vier altijd: licht en lekker! SIGARENFABRIEKEN vatkbnswaakd De laatste tijd ervaren we steeds meer, dat er een heleboel mensen zijn die ergens afkeurende kritiek op leveren, terwijl ze het helemaal niet zo bedoelen. Zo zijn er bijv. mensen die de Beatles afschuwelijke schreeuwers vinden. In 9 van de 10 gevallen vinden deze zelfde mensen óók niets aan werken van Beet hoven of Bach. Volgens hen is alleen de muziek van zo'n 20 of 30 jaar ge leden mooi. Wij vinden deze gedachte ongegrond en onverantwoordelijk. Men sen die namelijk met zo'n mening rond lopen laten blijken, dat ze op het ge bied van muziek maar een zeer scha mele ontwikkeling hebben, die dan uit gaat naar werken van 20 of 30 jaar terug. Wij vinden deze mening temeer on gegrond, omdat deze mensen zich nog nooit in andere muziek dan „hun" mu ziek verdiept hebben. Als ze over de radio het woord Beatles Beethoven of Bach horen draaien ze ae knop al om. Wij vinden dit absurd. Iedereen vindt deze muziek goed. Alleen kan iemand zijn voorkeur naar een bepaalde stijl uitgaan. Het is dus zuiver een kwestie van: zich verkeerd uitdrukken, hetgeen voor al bij de ouderen onder ons nogal eens voorkomt. BREDA SWART. Tijdens de vijf jaren durende bezet ting viel aan wederopbouw niet te den ken. Eerst na de capitulatie van de Duitsers kon men in 1945 beginnen met opruimen van het puin en het bouwen van allerlei noodwinkels en uiteindelijk aan de definitieve wederopbouw. Deze bewering, die dezer dagen als inleiding voor de televisie-uitzending van 10 mei werd afgedrukt, is er volkomen naast. De feiten zijn de volgende: Op zaterdag 18 mei 1940 werden de eerste arbeiders en vrachtauto's voor het opruimingswerk opgeroepen; op maandag 20 mei d.a.v. kreeg stadsarchi tect ir. Witteveen opdracht het weder- opbouwplan te ontwerpen, waartoe de gespaarde Gemeentebibliotheek als werkruimte werd ingericht. Genoemde 18 mei wordt jaarlijks nog als „opbouw dag" herdacht. In juni 1940 waren circa 20.000 puin ruimers met 1400 vrachtauto's (eerst met benzine, later met houtgas) inge schakeld. Gedempt werden o.a. de Blaak, Schiedamsesingel, de Schie en helaas een klein gedeelte van de Kra- lingse Plas. Daarna ontstonden er aan de rand van de stad enorme puinber gen. In Dijkzicht en Blijdorp, aan de Goudsesingel en de Coolsingel werden noodwinkels gebouwd, waarvoor de ge troffen winkeliers zich reeds op 21 mei 1940 konden opgeven. In 1941 kwam het complex van vroegere Noordblaakwin- keliers aan de Jongkindstraat gereed. Bekend is het drukke Postkantoorstraat je op de Coolsingel, terwijl ook de win keliers voor het uitgebrande, maar weer ten dele herstelde ziekenhuis een nieuw centrum vormden, niet ver van de Bij enkorf. Deze was in het midden getrof fen en werd voor één derde deel op nieuw ingericht. Ten noorden van de Goudsesingel verrees het „Wereldha ven "-complex van flats. Voorts werd de schade van Engelse bombardementen in 1941 vooral in het westen van de stad hersteld. In het centrum werden nieuwe straten aangelegd en een geheel nieuw water bouwkundig stelsel (Steiger) gebouwd. Niet alleen het puin werd geruimd (5 miljoen m3), ook de fundamenten zijn verwijderd, waarbij uit menige kelder mooie tegeltjes te voorschijn kwamen. De nieuw ontstane vlakte werd ge bruikt voor verbouw van rogge en koolzaad, terwijl de Duitsers er tegen mogelijke luchtlandingen gerooide bo men (z.g. Rommelasperges) plaatsten. Ook de schade aan de ten dele getrof fen gebouwen als Stadhuis, Postkantoor. Politiebureau, hotel Atlanta e.d. werd hersteld. Dank zij al die activiteiten van de DIWERO (Dienst Wederopbouw Rot terdam) kon uitzending naar Duitsland van duizenden arbeiders lange tijd wor den voorkomen. BREDA J. A. M. (Van efen onzer redacteuren) Haar intrigerend silhouet vult de voorpagina's van de dikke bladen in binnen- en buitenland: Loesje in kleur, losjes hange een Dorische zuil of leunend tegen een glimmend autoportier. Haar vochtige tuitlippen wijken van elkaar, alsof ze op het punt staat om voor te gaan lezen uit Duizend en één nacht. De donkeromrande ogen rond en wijd opengesperd suggereren zowel de koele ongenaak baarheid van de sophisticated lady als de zwoele overdaad van de vamp. Naar welke kant de weegschaal in feite doorslaat, laat het spottend gezicht in het midden. Ze vindt het vooralsnog niet nodig, dat de wereld weet, wie Loesje Hamel is. (Advertentie) Tientallen keren heeft ze zo al voor de lenzen van modefotograaf Paul Huf ge staan, met diezelfde blik heeft ze de sjieke cliëntèle van maitre Pierre Cardin van de precieuze gouden stoeltjes afgeke ken. Eén rapiersnelle oogopslag en een spottende krul naast haar mondhoek vormden het exclusief handelsmerk, dat haar op de top van de mode-Olympus zet te. Achteraf zegt ze gulzig: „Ik was één van de favoriete mannequins van Cardin, ik smeet 's morgens vroeg al mij. wim pers d'r op en dan stond hij aan één stuk door op me e creëren. Van tien tot tien soms. Hij is een man die geïnspireerd moet worden door een lijf en een hoofd en toevallig had ik net, wat hij bedoelde. Cardin is een heel bijzondere man, bik kelhard. maar ook een artiest tot in de toppen van zijn vingers. Die andere man nequins waren er alleen maar op uit om nog mooier te worden en de godsganse- lijke dag liepen ze met uitgestreken ge zichten rond. Het was eigenlijk één maf fe troep, waar ik maar zo'n beetje gie chelend tussendoor liep, want ik word immers niet gehinderd door een prachtig gezicht en ik kan me dus ook niet per mitteren om de mooie juf uit te hangen. Neen, ik moest het echt van mijn gekke smoeltje hebben. Je mag het wel weten ook: ik heb de boel altijd een beetje beduveld. Ik zocht bijvoorbeeld een bezoekster uit en die ging ik dan net zolang fixeren totdat ze er draaierig van werd. Geinig. Toen Ram ses Shaffy me op een modeshow had ge zien zei hij nag afloop: „Je bent 'n verrekt slechte mannequin Loes" en daar had ie gelijk in, want ik eis veel te veel aan dacht op voor mezelf. Het is al een ijdel vak, maar als ik over het plankier was gestoven, wist niemand, welk pak ik aan had gehad. Dan zeiden ze na afloop: „Ik zou die jurk nog eens willen zien, die dat malle meisje net aan had". Dat was ik dan. Die anderen lagen ook altijd in kat zwijm, wanneer Cardin in de buurt was en ze deden net, alsof hij een halfgod was. Nou ben ik gewoon te nuchter voor zulke aanbiddingstoestanden, maar daar komt nog bij, dat ik mijn mond geen seconde dicht kan houden. Ik klets maar door en als je er geen beton in gooit, dan ben ik niet te stoppen. Cardin vond dat prachtig. Ik liep met een grijns om hem heen en we lachten ons een ongeluk. Alleen te gen de première kregen we met zijn al len de zenuwen en dan liep zelfs de con ciërge hardop te schelden. Ik wa: brood mager in die tijd en als ik zo'n hele dag had gestaan, dan moesten er flessen met allerlei reuktoestanden aan te pas komen om me weer wat op te kalefateren. Schuimbekkend Ik ben eens halverwege een generale flauwgevallen, maar ik deed net, alsof er niks aan de hand was, want je moest en je zou die première halen. Daar vocht je voor en als je dan ook nog als eerste naar binnen mocht, dan was het helemaal voor elkaar. Dat was een enorme eer. Ik heb Cardin van de maagpijn zien kronkelen en toen ik zijn favoriet was, heeft hij zelfs schuimbekkend om me heen gedanst, om dat de schoenmaker te kleine pumps voor me had gemaakt. Hij had maat 36 bij zich, maar dat is niks voor een meissie uit Andijk. Ik heb achtendertig en een half en ik heb al mijn tennen moeten op vouwen om er in te kunnen. Ik had ook nooit een tas bij me als we op toernee gingen en dat vonden de an deren hoogst bedenkelijk, want een man nequin heeft op zijn minst 'n beauty-case bij zich. Daar doet ze dan de spullen in, waar ze zich mee optut, want het gaat er immers om dat je een plaatje bent. Nou, toevallig gaat dat voor Loes niet op, want zo'n tas past niet bij me. Dat voel je. In Mexico hebben we 24 uur in een hete bus gezeten en toen had je ze moeten zien. Gegild heb ik om die af gezakte gezichten. Dat moet je eigen lijk voor je zien. We waren met tien mannequins, van elk huis één, en ze de den niks anders dan mooi wezen. Kun je je dat voorstellen? En ondertussen maar uitkijken naar een geschikte mil jonair, want als mannequin word je voortdurend omringd door zindelijke, oudere heren die graag nun valse tanden in 'n jonge blom zetten. En de meeste meiden vinden het geweldig, want als ze zo'n mannetje aan de haak slaan, hoeven ze nooit meer shows te lopen en kunnen ze toch mooie kleren dragen, En daar gaat het uiteindelijk om. We kwamen als clochards bij het Hil- tonhotel aan allemaal afgezakte witte Loes Hamel is de favoriete mannequin van de Nederlandse couturier Dick Holthaus. „Ik ben met die modetoestanden opgehou den", zegt ze, „maar voor Dick blijf ik werken, want het is gewoon za lig werken met di man". jurken en gezichten. Ik heb er bij staan snikken van het lachen, maar die ande ren vonden er niks aan. Die zaten maar te janken, omdat ze de gein ervan niet wilden zien. Ze zitten vastgeroest in dat ene maniertje en de hele dag draaien ze voor de spiegel rond. Ik vond alleen steun bij een Amerikaans meisje. Nou ja, meis je, het was een vrouw van veertig, maar ze zag er nog prachtig uit. Die begreep het wel, zoals de meeste Amerikaansen trouwens. Die bekijken de zaken nuchter en blijven met de beentjes op de grond. Dat doen de Franse meiden nooit. Die hebben daarbij ook nog een humor, waar ik niks mee te maken heb. Ik denk nog steeds dat 't gewoon niet leuk was, wat ze zeiden. Ik kom van een dorp en daar leer je wel, wat nuchterheid is. Als ik me op wü tutten, dan doe ik het, maar anders loop ik zonder make-up rond. Dat vind ik toevallig fijn. Ik weet, dat ik er dan af schuwelijk uitzie en dat het voor heel wat mensen een afknapper is, maar dat is nou mijn protest tegen dat opgeschroefde mooi-wezen. Als je je etaleert, dan doe je het voor de business, maar als je in je vrije tijd geen ruimte maakt voor andere dingen, dan kom je nergens meer toe. Ik voel me lekker zo, met die ruige broek aan en die afgetrapte schoenen, want nou kan ik tenminste dingen doen die ik zelf enorm vind. Shows lopen bij Cardin was natuurlijk ook fijn, maai* 't blijft 'n vak en dat vergeten de meeste meiden. Die hangen buiten ook nog steeds de mooie mannequin uit. Dat is krankzinnig, want het is net hetzelfde als toneelspelen. Ko van Dijk zie je toch ook niet geschminkt over straat lopen. Ik vergelijk een mode ontwerper maar met een schilder. Als die een doek gemaakt heeft, hangt ie het aan de muur en als Cardin een pak af had, dan hing ie het aan één van zijn mannequins. Toen ik in Parijs kwam, wist ik niks van mode. Ik kende ook één naam, Jacques Fath, maar die was allang dood. En als ze zeiden: „Loes, zet eens effe die nertsmuts op" dan wist ik niet welke van de 200 ze bedoelden, want voor mij was het allemaal konijn. Nou moet je niet denken, dat ik gelijk in de put zat, want als je uit Andijk komt, laat je je niet zo gauw intimideren. Ik had als verpleegster trouwens voor he tere vuren gestaan. Denk erom, dat dit meisje op d'r 21e al d'r verpleegsterskruis had en toen ik op de operatiezaal kwam, moest ik nog twintig worden. Misschien is dat wel de boeiendste tijd van mijn le ven geweest. De hele wereld draai timmers om mensen en als je by een operatie bent, zie je, hoe ze iemand repareren, alsof het een horloge is, een auto. Ik heb er bij gestaan, terwijl een verbryzelde knie werd opgelapt. Enorm. Ik werkte in het Weesperpleinzieken- huis, toen ik voor de eerste keer poseer de. Gewoon voor de gein. Die foto kwam in een damesblad en meteen moest ik bij de directrice komen. Ze zei, dat het geen pas gaf. Ik heb de logica van de redene ring nooit begrepen want waarom zou een verpleegster niet voor een meubel zaal reclame mogen maken? De mensen bemoeien zich trouwen altijd met een meisje, dat effe anders is dan een ander. Ik was net vijf, toen ik mijn haar omhoog ging dragen en dat vonden ze ook krank zinnig. Dat deed je niet als Andijkse, maar ik wel. Ik wilde mezelf manifeste ren en daar was ik druk mee. Ik had dui zenden interesses en was voortdurend be zig. Ik speelde gitaar en zong er hard bij, ik had 's maandags gym en dinsdags koor en woensdag de band en donderdags de toneelclub. Dat had ik van moeder; die was ook altijd bezig, behalve met het huishouden. Wij waren in het dorp de buitenbeentjes en bij ons brandde het licht ook altijd langer dan bij de anderen. Wij waren gewoon later op, omdat er nog zoveel te doen was. Vader is weer anders. Hij is een com pleet mens, die alle plezier van de wereld heeft. Als hij *s avonds uit de Wieringer- meer komt, dan is ie blij. Hij pakt een boek, hij leest de krant. Vader is kiepwa genchauffeur en dat vindt hij best. Hij heeft wel een droom gehad, hij had buschauffeur willen worden. Een bus naar het buitenland, maar toen hij zag, dat het er nooit van zou komen, is hij. niet gaan mokken. Het is geen obsessie geworden. Zalige toestand Later heb ik gedacht: misschien heb ik alles gedaan, wat hij had gewild. Toen ik naar Amsterdam ging dachten ze in An dijk, dat ik verloren was. Ze vertelden zelfs dat ik in een nachtclub werkte, maar ik zat alleen op terrasjes in de zon. Dat was alles. Ik had trouwens geen idee, dat ik nog eens mannequin van Cardin zou worden. Ik wilde wat anders. Ik wil de kiepwagenchauffeur worden zoals va der. Of buschauffeur. Maar een echt plan heb ik nooit gemaakt, omdat het toch wel gebeurt. Ik zoek nooit naar leuke dingen, maar ze komen. Onweerstaanbaar Op het moment dat ik dacht: „Die mode toestand ken ik nou wel zo langzamer hand" kwam Ramses vragen, of ik mee wilde doen aan zijn cabaret. Het is een zalige toestand van mensen die elkaar volkomen begrijpen. En het gekke is, dat de meesten uit een dorp komen. Liesbeth List komt van Vlieland, Polo de Haas is ook in een dorp geboren en van mij weet je nou alles. Wij hebben allemaal een dosis frisse lucht ingeademd en dat heeft ons blijkbaar nuchter gemaakt. Ik neem nou alleen maar mezelf. Tot aan mijn 6e jaar heb ik gewoon Neder lands gesproken en ik zei dan ook braaf bips in plaats van gat. Dat vonden ze in Andijk absurd, want in West- Friesland heeft niemand een bips. Ik was drie dagen op school, toen ik be greep, dat ze gelijk hadden. Als je in Andijk bent, moet je je moers taal spre ken. Daarom was ik ook echt blij, toen ik op de ijsbaan in ons dorp mijn oude vriendinnen weer eens zag. Ze hadden een hoop over me gelezen en ze dachten, dat ik een dame was geworden. Toen ze me hoorden praten zeiden ze: Verrek Loes, je bent helemaal niet verandeid Ik zei: „Moet dat dan?" Maandag 17 mei HILVERSUM I 402 m NVRV: 12.00 Lichte orkestmuziek (opn.) 12.22 Voor boer en tuinder. 12.27 Mede delingen t.b.v land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Grammofoonmuziek even tueel actualiteiten. 12.50 Brussels mo zaïek: Lichte orkestmuziek en solisten (opn.), 13.25 Licht instrumentaal kwar tet (opn.). 13.45 Amusementsmuziek uit de 20-er en 30-er jaren (opn.). 14.05 Schoolradio. 14.35 Moderne kamermuziek (opn.). 15.00 Londens Symfonie-orkest (gr.): moderne orkestwerken. 16.00 Bij beloverdenking. 16.30 Dubbelkwartet met orgel: geestelijke liederen. 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Voor de jeugd. 17.30 Lich te grammofoonmuziek voor de tieners. 17.50 Overheidsvoorlichting: Kennisma king met Suriname. Spreker: L. Huls bos. 18.00 Koninklijke Militaire Kapel. 18.20 Uitzending van de Christelijk His torische Unie. Politoeren. Nieuws en kom- mentaar van de Christelijk Historische Unie. 18.30 Klassieke grammofoonmu ziek. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 19.10 Radiokrant. 19.30 Stereo: Metropole-or- kest: amusementsmuziek. 19.55 Op de man af, praatje. 20.00 Lichte grammofoonmu ziek. 20.25 Fuga voor twee stemmen, hoorspel. 20.55 Muziek voor miljoenen (gr.): The Planets, opera. 21.45 Twin tig jaren om ons heen: het Nederlands economische leven in terugblik en pers pectief, lezing. 22.00 Oude muziek (opn.). 22.20 Wereldpanorama. 22.30 Nieuws en SOS-berichten. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Twintig jaren om ons heen, het Nederlandse economische leven in terug blik en perspectief, lezing. 23.10 Stereo: Lichte orkestmuziek en zang. 23.25 Piano recital (opn.): moderne muziek. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m AVRO: 12.00 Licht orkest. 12.27 Mede delingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Wat is er aan de orde? actualiteiten van het platteland. 12.37 Licht instrumentaal kwintet (gr.). 13.00 Nieuws. 13.10 Ac tualiteiten. 13.25 Beursberichten. 13.30 Stereo: Moderne en klasieke muziek. 15.30 Lichte grammofoonmuziek. 16.00 Nieuws. 16.30 Dansorkest en zangsolisten. 17.00 Na zeven eeuwen, programma ge wijd aan Dante Alighieri. 17.15 Licht ensemble. 17.30 Metropole-orkest. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.25 A la carte: dinermuziek. 18.50 Openbaar Kunstbezit. 19.00 A la carte (vervolg). 19.45 Overheidsvoorlichting: Samenwer king met ontwikkelingslanden. Vraagge sprek van Paul de Waart met dr. C. Nagtegaal, alg. secretaris van het Ko ninklijk Instituut v. d. Tropen en dr. W. J. H. Kouwenhoven, chef van het Jon geren Vrijwilligers Programma over de voorbereiding en uitzending van jongeren- vrijwilligers. 20.00 Nieuws. 20.05 Voor de tieners. 20.55 Zo is het gekomen, radio portret. 21.25 Volgend jaar géén Rivièra, hoorspel. 22.30 Nieuws. 22.40 Actuali teiten. 23.00 Frans muziekprogramma. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m 12.00 Nieuws. 12.03 Grammofoonmuziek. 12.08 Kroniek voor de landbouw. 12.15 Gevarieerde muziek. (12.25 Weerberich ten, mededelingen en berichten voor de schippers). 12.50 Beursberichten en pro grammaoverzicht. 13.00 Nieuws. 13.20 Ka mermuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 School radio. (15.00 Nieuws.) 15.45 Grammo foonmuziek. 16.00 Beursberichten. 16.09 De ramen open, programma voor de zie ken en herstellenden. 17.00 Nieuws. 17.15 Lichte muziek. 18.00 Niéuws. 18.03 Voor de soldaten 18.28 Paardesportberichten. 18.30 Protestantse godsdienstige uitzen ding. 18.45 Sportkroniek. 19.00 Nieuws en radiokroniek. Correspondentie uit Ne derland. 19.40 Grammofoonmuziek. 19.50 Verkiezingsspreekbeurt. 20.00 Amuse mentsmuziek. 21.00 Kamermuziek. 22.00 Nieuws. 22.15 Operakroniek. 22.35 Klas sieke muziek. 22.45 De zeven kunsten. 23.00 Nieuws. 23.05 Jazzkroniek. 23.30 Gevarieerde muziek. 23.55 Nieuws. 24.00- 0.45 Uitzending voor de zeelieden. BRUSSEL FRANS 484 m 12.00 Nieuws. 12.02 Gevarieerde muziek. 13.00 Nieuws. 14.00 Nieuws. 14.18 Geva rieerd programma. (15.00 Nieuws.) 16.00 Nieuws. 16.08 Kamermuziek. 17.00 Nws. 18.00 Nieuws. 18.27 Lichte muziek 19.00 Muzikale jeugkroniek. 19.20 Grammofoon muziek. 19.30 Nieuws. 20.00 Hoorspel. 22.00 Wereldnieuws. 22.15 Jazzkroniek. 22.55-23.00 Nieuws. Dinsdag 18 mei HILVERSUM I 402 m KRO: 7.00 Hiet levende Woord. 7.05 Ouverture: reportage en commentaren, wegeninformatie en lichte grammofoon muziek. (7.30-7.40 Nieuws; 8.00-8.05 Over weging.) 8.30 Nieuws. 8.40 Voor de huis vrouw. 9.35 Waterstanden. 9.40 School radio. 10.00 Lichte grammofoonmuziek. 11.00 Voor de vrouw. 11.30 Pianorecital: Klassieke muziek. 11.50 Voldaan vooruit, praatje. HILVERSUM II 298 m AVRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Lichte grammofoonmuziek. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte grammofoonmuz. 8.25 Groenteman. 8.30 Lichte grammofoon muziek (vervolg;. 8.45 Morgenwijding. 9.00 Lichte grammofoonmuziek 10.00 Voor de kleuters. 10.10 Lichte grammofoonmu ziek. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de zieken. (Advertentie) SELECTIEKLEDING !■-! vi i ;:.i I |0ïS 'V Aanbevolen! Sterk, praktisch (wel i wassen, niet strijken) en heerlijk in. het dragen. Hollenkamp heelt ze in vele dessins en kleuren. amsterdam breda eindhoven enschedé heerlen rotterdam- Maandag 17 mei NEDERLAND I NTS: 18.30 Teleac - Studievoorlichting. 19.00 Nieuws in het kort. 19.01 Barend de Beer. 19.06 De woonboot (The house boat), film Comedy Caper. 19.20 Open baar kunstbezit. 19.35 Huckleberry hound, tekenfilm. 20.00 Journaal en weerover- zicht. 20.20 Politieke Partij: G.P.V. 20.30 Terminus, filmreportage over het Wa terloo Station te Londen. 21.05 Brief Encounter, speelfilm (beide keuringen 18 jaar). 22.25 De eerste wereldoorlog, do cumentaire. 22.50 Socutera. 22.55-23.00 Journaal. NEDERLAND II NTS: 20.00 Nieuws in het kort. 20.01 Andy Griffith - de nieuwe vriend, TV- film. VARA: 20.25 Veelgelezen, literair gesprek. 20.55 Boekenmarkt 1965, repor tage van de boekenmarktshow. 21.45 Ach ter het nieuws BELGIë VLAAMS 14.05-14.40 Schooltelevisie. 19.00 Zand mannetje. 19.05 Voor de teenagers. 19.40 Verkiezingsuitslagen. 19.55 De weerman. 20.00 Journaal. 20.30 Openbaar Kunst bezit. 20.40 De waarachtige geschiedenis van Joël Brand: de transactie die nooit doorging, tv-spel. 22.40 Vergeet niet te lezen, auteurs te gast in onze studio. 23.10 Journaal. BELGIë FRANS 14.15 Schooltelevisie. 15.05 Schooltele visie. 18.30 Berichten. 18.33 Voor de kin deren. 19.00 Boutique: kroniek voor de vrouw. 19.30 Sportprogramma. 20.00 Jour naal. 20.20 Face a l'opinion, inleiding. 20.30 Kroniek over de eerste wereldoor log. 21.00 Le Saint, feuilleton. 21.50 We kelijks programma waarin politici tele fonische vragen beantwoorden. 22.40 Journaal. VANAF VANDAAG zullen in Amster dam de eerste, tegen overvallen be schermde taxi's, rondrijden. Ze zijn uit gerust met speciale claxon, op een ge heime plaats aangebracht. (Advertentie) (Van onze verslaggevers) DEN BOSCH De Nederlandse Rotary heeft haar jaarlijkse landdag, zater dag in de Brabantse hoofdstad gehou den, gewyd aan de situatie van onze cultuur. Ds. N. K. van den Akker uit Den Bosch hield een referaat naar aan leiding van prof. dr. P. j. Bouman's Cultuurgeschiedenis van de Twintigste Eeuw". Zyn kritische vragen werden door de auteur van deze Prisma-uit gave beantwoord. Ds. Van den Akker stelde o.a. de vraag of Bouman zich niet te zeer beperkt tot de Westerse cultuur. Ziet hij daar door de ontwikkeling van de cultuur niet wat eenzijdig optimistisch als de eeuwige drang naar zelfverwerkelij king Moet de Westerse cultuur niet in gesprek treden met de oosterse cul turen om zo haar eenzijdigheid te cor rigeren Men moet Boumans cultuurbegrip ken nen om zijn antwoord te kunnen be grijpen. Met de Frans-Russische socio loog G. Gurvitch onderscheidt hij in de cultuur vier geledingen. In de boven laag vindt men de natuurlijke gegevens en materiële hulpmiddelen (techniek) in de daaronder liggende tweede laag de organisatievormen van de samen leving daaronder weer de normen en gewoonten die het gedrag bepalenen het diepst verborgen ligt tenslotte het gebied van de waarden waarin geloof, hoop en idealen samenvloeien. Een gesprek met andere culturen is vrij wel onmogelijk geworden, meende prof. Bouman, omdat de Westerse cul tuur zich in zijn oppervlakte-lagen over de hele wereld heeft verbreid- ,,De exportvormen van de Westerse cultuur hebben elders het karakter ge kregen van een geïmporteerde afgod waaraan men zich zonder meer onder werpt en de menselijke vrijheid prijs geeft." In Europa, de bakermat van de Westerse cultuur, is men echter in staat om vanuit de dieper liggende lagen de menselijke vrijheid te redden, waar zij dreigt te bezwijken onder de druk van wetenschap en techniek. Evenals Ro mano Guardini meenit prof. Bouman dat het probleem van de menselijke vrijheid het centrale vraagstuk zal worden in de komende tijd. Ongeveer 600 rotarians hebben aan de landdag deelgenomen. Zij betuigden hun aanhankelijkheid aan het konink lijk huis in telegrammen aan de ko ningin en prins Bernhard. Aan het be gin van de bijeenkomst werden zij be groet door de commissaris van de ko ningin in Noord-Brabant dr. C. N. M. Kortmann, die in de Rotary met haar ideaal van dienstbaarheid de „eenheid- -in-verscheidenheid" prees. „Zo'n club moet in het nieuwe Brabant een goede kans hebben", aldus de commissaris. (Van onze correspondent) MAINZ in West-Duitsland wordt In t.v.-technische kringen het vermoeden ge uit, dat de telecommunicatiesatelliet Ear ly Bird nog een geweldige revolutie op het gebied van de intercontinentale, trans atlantische televsie tot stand zal brengen, en dat het over niet al te lange tijd mo gelijk zal zijn om via deze satelliet de Amerikaanse televisieprogramma's recht streeks op de huisantenne op te vangen. Daartoe behoeft zo zeggen technici, die het moeten weten alleen maar de energie, d.w.z. de zendsterkte van de te lecommunicatiesatelliet te worden ver sterkt en een antenne te worden ontwik keld die het mogelijk maakt de Ameri kaanse televisieprogramma's direct op te vangen. Dit is in beide gevallen geschied* De Hughes Electronics hebben een t.v.- antenne ontwikkeld, die deze ontvangst van Amerikaanse t.v.-programma's mo gelijk maakt. Onder deze omstandigheden wordt het zo langzamerhand van geen enkele bete kenis meer, of een regering of een om roep of een politieke partij zich weert tegen de invoering van de reclame-in-de- televisie of commerciële televisie. Over de hoofden van regeringen, omroepen en partijen heen zal binnen afzienbare tijd het Amerikaanse t.v.-programma in Eu ropa kunnen worden ontvangen, met in begrip van de reclamespots. Luister naar ,,'t Is weer tijd voor North State", met de Dutch Swing College Band o.l.v. Peter Schilperoort via Radio Veronica -za. 11.15 en 18.45 u.zo. 10.30 en 16.45 csoed! dan saam we het hem vragen! l)Utribut<l>lgXfmrycatUfC5S.\xiUcnle. 4 ...gtaatu op om negen uur of om vtiem uur?

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 7