bijverdienste Direktie sekretaresse MANNEN <n VROUWEN JONGENS. MEISJES VOLT OOSTERHOUT VERPLEEGSTER jongemannen verplegers VAN GEND LOOS BREDA ONZE POORT chauffeurs JONGEMAN A - ziekenverpleging 2e assistenten 3e assistenten arbeidsanalist planningfunktionaris twee vertegenwoordigers ADMINISTRATIEF MEDEWERKER ENIGE FITTERS en HULPFITTERS ENKELE MONTEURS LEERLING MONTEURS Psychiatrisch Ziekenhuis „DUINENBOSCH" te CASTRICUM AAN ZEE ADMINISTRATIEVE COMMERCIËLE MEDEWERKER C. Jamin flinke JAMIN IJS (u weet wei het „national©" ijsje) het nationale ijsje H u ize „St. Servati us" 's-Hertogenbosch Groof-Ziekengasthuis Leerling-verpleegsters Van Kampen, Schermers, Sfruijs en Vrind enige enkele BRUYNZEEL BERGEN OP ZOOM RenwaE Products Inc. Mineola U.S.A. EEN BEKWAME BOUWKUNDIG OPZICHTER Architectenbureau A. Verschoor T. Bier GEMEENTE BREDA ill DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 XI» Meisjes die een vak willen uit oefenen dat meer is dan alleen een broodwinning kunnen worden opgeleid tot gediplomeerd in het Leeftijd 17 jaar en ouder. Salaris van f 228.- - f 285.- per maand, bovendien kost en inwoning, verpleegstersuitzet, reiskostenvergoeding bij familiebezoek. Gezellige eigen kamer in modern zusterhuis. 5-daagse werkweek. Brieven aan de Geneesheer-Directeur N.V. CONDOR IMPORT EN EXPORT te Waalwijk, importeurs van en groothande laren in leder en rubberprodukten voor de lederwaren-, lederkleding- en schoenindustrie, vragen voor de inkoop-administratie een Hij zal in nauwe samenwerking met de ver koopleiders van de verschillende verkoop afdelingen zijn taak moeten verrichten. Ver langd wordt een ruime ervaring in een com mercieel administratieve functie, daarnaast zal de afwikkeling van de inkoop-orders, het schriftelijk en telefonisch contact met leveran ciers tot zijn werk gaan behoren. Opleiding op middelbaar niveau is gewenst, alsmede een redelijke praktijk-ervaring. Zij die als buiten lands correspondent werkzaam zijn geweest hebben de voorkeur. Leeftijd bij voorkeur tot 35 jaar. Met de hand geschreven sollicitatiebrieven ver gezeld van een recente pasfoto voor 8 februari a.s. te richten aan de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek, Wittevrouwenkade 6, Utrecht, onder nummer ST 252869. Door wordt een aangeboden aan degenen die in de komende zomermaanden hele dagen of alleen in de avonduren en de weekends het heerlijke, veelgevraagde per carrier willen verkopen. Deze nieuwe trapcarrier wordt gratis ter beschikking gesteld. Mocht U hiervoor belangstelling hebben, dan kunt U zich Maandagavond 1 februari a.s. tussen 7 en 9 vervoegen in Café „Du Commerce" Grote Markt 26. Breda waar u alle nadere inlichtingen verstrekt zullen worden. Desgewenst kunt U ook schriftelijk om.inlichtingen vragen aan C. Jamin n.v., afdeling ijsverkoop, Postbus 5840, Rotterdam. Vermeldt U dan wel in Uw brief of U reeds in het bezit bent van een ventvergunning. Op ons bureau te Breda is plaats voor een sekretaresse, die geheel zelfstandig en akku- raat werkzaam kan zijn en in staat is op representatieve wijze haar taak te ver vullen. Vereist: Middelbare opleiding, diploma Steno en Typen, kennis van loonadministratie, min. leeftijd 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten onder nr. 27794-00 bureau van dit blad. -DE POORT NAAR EEN GOEDE TOEKOMST STAAT VOOR U OPEN! Zoekt U niet zomaar een baan, maar een „dienend" beroep? Dan hebben wij een mogelijkheid voor U. In de opleiding voor LEERLING VERPLEGER is nog plaats voor van 18 |aar en ouder, terwijl zij die 17 iaar oud zijn eventueel geplaatst kunnen worden als ADSPIRANT- LEERLING-VERPLEGER. Salaris volgens Rijksregeling. Gratis verstrekking van dienstkleding, vijf daagse werkweek, premiespaarrege ling met 25% premie. Ruime recreatie mogelijkheden, o.a. skelter- en tennis banen. Tweemaal per maand reiskos tenvergoeding naar huis boven f2.50. Bovendien kunnen nog enkele in het bezit van diploma A en/of B geplaatst worden. Sollicitaties en verzoeken om Inlich tingen te richten aan het bestuur van Stationsweg 46 te Venray Bij oproep na sollicitatie reiskosten vergoeding. Telefonische inlichtingen onder no. (04780) - 2254, toestel 111. heeft plaatsingsmogelijkheden voor met groot rijbewijs Geboden wordt zelfstandig en afwisselend werk. Laat U zonder verdere verplichting nader inlichten. U kunt hiervoor op alle werkdagen (behalve 's zater dags) terecht op ons kantoor uitstekend loon waarderingspremie vrije dienstkleding 5-daagse werkweek toeslagen voor overwerk BELCRUMWEG 12 BREDA Gevraagd: voor de administratie Vereisten zijn: leeftijd 20-25 jaar; mulo- of gelijkwaardige opleiding; typediploma. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties richten aan onderstaand adres, waarna afspraak voor een mondeling gesprek volgt. VEEMARKTSTRAAT 43 BREDA TEL. 38880 Op 1 april aanstaande begint weer een cursus voor het diploma Meisjes welke op die datum 18 jaar oud zijn en een vooropleiding op MULO-niveau hebben ge noten, kunnen zich voor inlichtingen over de op leiding, de toekomstmogelijkheden enzovoorts wenden tot de directrice der Verpleegsters Zuid- Willemsvaart 65 te 's-Hertogenbosch (telefoon 04100—24441, toestel 476). Ln het Groot-Ziekenhuis ontvangen de een gedegen opleiding en een goed salaris, zij wonen in een nieuwe, riante verpleegstersflat en zijn al tijdens de opleiding praktisch werk zaam. ACCOUNTANTS TE EINDHOVEN vragen: met standplaatsen Breda en Eindhoven en c' met standplaatsen Breda, Eind hoven en 's-Hertogenbosch. Enige ervaring bij een accountantskantoor strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het adres Elzentlaan 18, Eindhoven. b*tek*nt voor on* bedrijf *en groter* vraag neer ome produkten en du* meer werk. VOOR MONTAGE- EN WIKKELWERK Komt U zich een*, vrijblijvend, op d* hoogt* *t*ll*n var onze loon- en arbeidsvoorwaarden. Voor gehuwde vrouwen gelden aangepast* werktijden. WIJ ontvangen U graag, op ons bedrijf, onder werktijd *n elke MAANDAGAVOND tuseen 6 *n 8 uur. FABRIEK VAN RADIO- EN T E L E V I 5 I E O N D i R D E L I N Br*da*ow*g WH Tel. 3601. N* 17.36 uur 46». Een groeiend bedrijf... waarvoor, ter versterking van de meegroeiende organisatie, wordt gevraagd een Deze moet met kennis van zaken meedenken en meewerken aan de verdere opbouw van onze bedrijven. De werkzaamheden omvatten lay-out, methodeverbetering en tijdstudie. Opleiding: arbeidstechnische richting. Leeftijd: 25 - 40 jaar. Tevens vragen wij een Tot zijn taak behoort de programmering van de grondstoffenaanvoer, van de machinale bewerkingen en de uitwerking van de programma's in alle benodigde materiaaluitgifte- en bewerkingsopdrachten. Het inwerken hiervoor geschiedt In ons bedrijf te Zaandam Opleiding: middelbaar peil. Leeftijd: 25 - 30 Jaar. Voor bovenstaande funkties kunt u solliciteren bij BRUYNZEEL KEUKENS/KASTEN Afdeling Personeelszaken, Wattweg 17, Bergen op Zoom. School-instructiematerialen, zoekt voor het bezoe ken van scholen in Zeeland en Brabant Bekendheid bij scholen is niet noodzake lijk, mag ook als bij-artikel meegenomen worden. In bezit van auto. Zelfstandig werkende personen hebben voorkeur. Sollicitaties na telefonische af spraak 01193346. Gevraagd voor bouw van een Pensiontehuis voor Bejaarden te Axel. Bouwtijd 2 jaar. Aanvang 1 maart 1965, met ervaring in dit soort werken Sollicitaties te richten aan: Zflde 135 BOSKOOP Telefoon 01727—2651 Bij de RIJKSWATERSTAAT arrondissement Goes, Wijngaartstraat 21 te Goes kan worden geplaatst voor tijdelijk (1% jaar) een Vereist: MULO-diploma of gelijkwaardige opleiding, Leeftijd: tot 30 jaar. Salarisgrenzen: 361,— tot 589,— per maand, excl. eventuele huurcompensatie en vakantietoelage. A.O.W.-premie voor Rijksrekening. Inpassing naar leeftijd, opleiding en ervaring. Beneden de leeftijd van 21 jaar wordt jeugdaftrek toegepast. Sollicitaties onder no. 5-0148/VW 5-014/2084 (in linker bovenhoek brief en env.) richten aan boven, genoemd adres (tel. 01100-5590, ts. 4). EEN GOEDE TOEKOMST DANK ZIJ AARDGAS Door de komst van het aardgas heeft het Energie- en waterbedrijf te Breda voor de ombouw en de uitbreiding van de gasvoorziening vele handen nodig. Voor de afdeling GAS en WATER vragen wij: Het diploma L.T.S. (metaalbewerking of gawalo) en/of het bezit van diploma's van voortgezet Gawa. lo-onderwijs strekt tot aanbeveling. Tevens kunnen bij de afdeling ELEKTRICITEIT geplaatst worden: (het bezit van het V.E.V.-diploma strekt tot aanbe veling), alsmede in het bezit van het diploma L.T.S. afdeling elek. trotechniek. Loon, afhankelijk van leeftijd, ervaring en be kwaamheid: voor hulpfitters, fitters en monteurs van 381,57 tot 624,20 per maand, exclusief de huurcompensaties; voor leerling-monteurs van ƒ156,54 tot ƒ328,73 per maand volgens de jeugdregeling. Behalve een ZEKERE TOEKOMST, EEN UIT STEKENDE PENSIOEN- EN ZIEKTEKOSTEN REGELING, bieden wij u: 1. Gelegenheid tot systematische scholing door op leiding voor hogere diploma's 2. Studie-kostenvergoeding 3. Kleding, en rijwieltoelage 4. 4Vakantie-toeslag 5. Tenminste 3 weken vakantie per jaar. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties gelieve u te richten aan de directie van het Energie, en waterbedrijf, Nieuwe Prinsenkade 14, Breda. Tele foon: 22071. U kunt ook een afspraak maken voor sen onderhoud in de avonduren.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 22