6 RENTE NOG 5 DAGEN BIJ PRENATAL PRENATAL Dagblad De Stem RESTANTEN GELD NODIG M. van Lieshout en een goede belegging II N.V. WIERCK-TACK, Brandstoffenhandel, Liniestraat 74, Breda, telefoon 34567 Verkrijgbaar bij: BRANDSTOFFENHANDEL S. C. L. PAULISSEN, Akkerstraat 8, Breda, tel. 33200 Bestel de syntraciet bij: VERENIGDE BRANDSTOFFENHANDEL „BREDA", N.V. Terheijdenseweg 2 - 4, Breda, tel. 36536 en 43886 Filiaal Hooghout 64, Breda, tel. 38325 Filiaal Jan Ligthartstraat 13, Breda, tel. 30500 KOLENHANDEL „DE ROVER", Terheijdenseweg 2 - 4, Breda, tel. 35600, Filiaal Rover, Ginnekenweg 148, Breda, tel. 34349 VAN TILBURG en DE HAAS N.V., Z.O.-Singel 17a, Bergen op Zoom, tel. 01640-3678 PULLENS-APPELS, Olie- en Brandstoffenhandel, Laageinde 54, Waalwijk, tel. 2514 Een beste krant in elk opzicht r PENSIONS (volledig) ^ORONft 9 „PERSOONLIJKE LENING" (F Pr 10% KORTING op 10% KORTING OP 5% KORTING op (F "X 25% KORTING op Pr MOEDER EN KIND N.V. HERO CONSERVEN BREDA de Groenkraag met de Hoogste Opbrengst 25 ton méér per hectare I EEN GROTE UITGAVE TE DOEN CONTANT GELD FINATA N.V. 12 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 Met een wederzijdse opzegtermijn van 6 maan den, nemen wij op onderhandse schuldbeken tenis gelden op, voor dringende uitbreiding van onze verpleegruimte. Door een vaste bron van inkomsten zijn uw gelden safe belegd. Brieven onder no. S 27043-OO, bur. van dit bl. al die schattige, modieuze Prénatal-kleding voor a.s. moeders. al Ie uitzet-artikelen, die niet zijn afgeprijsd (uitgezon derd op merk-artikelen). houtwaren, wiegen, kinder wagens, wandelwagens, ix kinderstoelen. de laatste exemplaren van een collectie ledikantjes: Spijltjes-ledikantje 70x140 cm van 84,50 nu nog 63,30 Bambi-Iedikantje 60 x 120 cm met plastic afwerkrand van 66,50 nu nog 49,75 Ledikantje met grappige dierefiguren 60x120 cm \\^var> 79,75 nu nog 59,68 jj 1,98 voor een royale, heerlijk warme trappelzak! De laatste /aN' luiers van het tösa' beste merk van 1,60 voor 1,21! Echte Draion jurkjes (schatjes voor schatjes!) nu nog 4,98 ALLES VOOR DIE NEGEN MAANDEN EN DE VOLGENDE TWEE JAAR BREDA: Veemarktatrast 24 (bij Grote Markt), tel. 3787S. AMSTERDAM, ARNHEM, ENSCHEDE. GRONINGEN, DEN HAAG. HAARLEM, HILVERSUM. LEEUWARDEN, ROTTERDAM, RIJSWIJK, UTRECHT1. als u voortaan kolen bestelt i neem dan de goedkope schone syntraciet voor rijk, levend vuur. Syntraciet, de moderne vaste brandstof, wordt gega randeerd door de specialisten van de Staatsmijnen in Limburg. Let op de èchtheid! Syntraciet heeft rondom 3 ribbels- aciet' GEDEPONEERD HANDELSMERK TELEFOON 070-607806 DEN HAAG LAAN COPES VAN CATTENBURCH 76 BREDA: BARONIELAAN 128, TEL. 01600-34989 BERGEN OP ZOOM: VERDISTRAAT 12.TEL.01640-3856 MIDDELBURG: TER H00GESTRAAT 53, TEL. 01180-4287 TERNEUZEN: STATIONSWEG 65, TEL. 01150-2369 PIANO'S HARMONIUMS BOULEVARD 134-136 Tel. 3164 Roosendaal moderniseren stemmen verkoop verhuur zoekt voor huisvesting van mannelijke Spaanse werki nemers in de periode 29 maart t.m. 10 december '65. Brieven met volledige gegevens te richten aan de afdeling Sociale Dienst. rooit schoon, dus minder werk Uw zaadhandelaar heeft Corona en levert U het verpakte zaad met waarborg van de kweker en N.A.K. zegel. ZWAAN IVOORBURG Telers van voederbieten Oscar Polypioïde" FIN ATA helpt u sneJ aan door een Laag rentetarief Geen aanvraag- of behandelings- kosten. De restantschuld wordt bij overlijden kwijtgescholden. INLICHTINGEN BIJ: Bergen op Zoom Kastanjelaan 76 Tel. 01640—6392 a-Hertogenbosch Juiianaiaan 26 TeL 04100—31914

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 20