hard als Noren gaan net zo Russische stijlrijders" GELD GELD GEERTS - BREDA Deputatie uit Deventer toont belangstelling RHBS Breda en L VC gaan dé wedstrijd spelen SHARON STOUDERzwemmen en studeren TOERIST KLAAS SCHENK Persoonlijke leningen HYPOTHEKEN grote opslagplaatsen Wed. J. Vinck 11 5 Mikrokorfbal Zeeuws achttal kamp toen tegen Rhoda-Am'dam Grootmeesters schaken in Breda Om Australische tennistitels Opvallend Tijden Zaterdagvoetbal gaat niet door Leitner snelste afdaler in Megeve DE LOTINGEN Ronde start in Amstelveen FIF A-commissie wil experiment Tennisagenda voor komend seizoen VOLLEYBALCOMPETITIE Programma Groots Atletiek-cross bij Sprint Breda Zwemploeg gaat naar Bremen Geen zorgen om Spelen van 1968 SCHAKEN Simultaanseance in Breda Volgend jaar w.k. in Göteborg Laszlo Papp zal beroep aantekenen WEDGWOOD „Ik weet dat ik veel gemist heb Rustig Begin Mexico capaciteit vrij voor het maken van kozijnen, trappen enz. enkele jongedames BEKENDE ZUIVELHANDEL „LELIAERT" Textielgrooth. Fa. P. Weststrate Zn DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 13 GOETEBORG. De eerste treinen met uidruchtige Noorse schaatssupporters rolden vrijdagmiddag Goeteborg binnen. De invasie van de „fans" van Fred Anton Maier, Per Ivar Vloe en Magne Thomassen, om hun drie be- angrijkste favorieten te noemen zal tot zater- lagmiddag duren. Ongeveer tienduizend No ren worden in de Zweedse havenstad ver wacht en Deventers burgemeester, mr. dr. N. (Van onze speciale verslaggever) Bolkestein, die met wethouder W. H. A. Vric- ling en commissaris van politie J. Oosting naar Zweden is gereisd om speciaal de verschil lende organisatorische gebeurtenissen de Europese kampioenschappen betreffende te observeren ten einde in 1966 als de titel strijd binnen Deventers muren wordt be slecht zo goed mogelijk voor de dag te komen, was er kennelijk van onder de indruk. GOES Het voorgezette mikrokorfbal- programma voor aanstaande zaterdag in de Middelburgse Sporthal heeft als hoogtepunt een ontmoeting tussen het achttal van Rhoda uit Amsterdam en een achtai samengesteld uit de Zeeuwse KNKB-pIoegen. Het Rlioda-tcam be. haalde vorig jaar de titel van lands, kampioen. De Zeeuwsen kunnen zich dus melen met het huidige „top"-mikrokoi'fbal in Nederland. De wedstrijd begint om half acht en wordt gevolgd door een aantal aantrek kelijke toernooiwedstrijden, Tjoba 1, dat de kansen nog geheel in eigen handen heeft moet het opnemen tegc Swift 2 en Togo 1. De eerste ploeg heefi tot nu toe drie wedstrijden zonder winst en naar onze mening zal ook de laatste wedstrijd niets opleveren. Span nend zal het zijn bij Tjoba 1Togo 1. De Goesenaars zijn na twee wedstrijden ongeslagen en zullen zich tot het uiterste geven 017a dit te blijven. Wij voorspel len een gelijk spel, hetgeen zou bete kenen, dat, indien Swift 1 er in slaagt om Togo 1 er onder te houden, de Middelbur gers in hun sporthal de hoogste titel in dit toernooi voor zich opeisen. In de regionale afdeling 1 kan Tjoba 3 er voor zorgen, dat de spanning terugkeert door resp. van Swift 4 en Ondo 1 te winnen. Het volledige programma voor aan staande zaterdag ziet er, in de volgorde waarin het wordt afgewerkt alsvolgt uit: Adsp. F: Swift f—Animo c; pup. A: Swift a—Volharding; pup. B: Storm vogels—Swift c; adsp. C: Stormvogels- Volharding a; E: Volharding b—Togo a; 3c ValkenisseElto 3; 3b; BKC 2Vol harding 2; 3c; Stormvogels 2—Elto 3; 3b: BKC 2—Volharding 2; 3c; Stormvo gels 2—Elto 3; 3b: Volharding 2—Tjoba 6; 3a: Tjoba 5KVL I; 3b: Tjoba 6 BKC 2; 3a: Tjoba 5—Swift 6; 3c Storm vogels 2Vedo 3; 19.30 uur Rohda ZKB; 20.30 uur la: Tjoba 3—Swift 4; KNKB 1: Tjoba 1—Swift 2; KNKB 1: Togo 1—Swift 1; la Tjoba 3—Ondo 1; KNKB 1: Tjoba 1—Togo 1. In de maand februari trekt op kos ten van V. en D. een groep schaak grootmeesters en -meesters door Neder land om in verschillende plaatsen si- multaanvoorstellingen te geven. Op donderdag 11 februari komt de ka ravaan in Breda. Het wordt voor de schaakliefhebbers een grote dag, want Botwinnik ex-wereldkampioen), Flohr Russisch grootmeester en Larsen (een van de winnaars van het internationale toernooi in Amsterdam) zullen aantre den; verder komen de Nederlandse mees ter Mtihring en de sterke hoofdklasse speler Withuis. Ook schakers die geen lid zijn van een vereniging, kunnen mee doen (er zal voor ongeveer 150 spelers plaats zijn), als zij zich bijtijds, liefst nog deze maand, aanmelden bij de wed strijdleider van de Noordbrabantse Schaakbond, de heer K. Unk, Burge meester Vogelstraat 10, Zevenbergen. De clubschakers kunnen zich het best opgeven bij de secretaris van hun ver eniging, die hun namen aan de heer Unk zal doorgeven. Het deelnemen aan de séance is geheel gratis. Voor toeschouwers is behoorlijk veel ruimte opengehouden en er wordt geen toegangsprijs gevraagd. Voor winnaars en remise-spelers zijn prijzen beschik baar. De séance wordt gehouden in ,,De Graanbeurs". Reigerstraat 18-20. Om 7 uur 's avonds (donderdag 11 februari) wordt begonnen met het uitgeven van plaatsbewijzen. Na kwart over zeven worden de nog lege plaatsen vrijgege ven, en vervalt dus uw recht. Om ongeveer half acht begint de wed strijd. MM.Bol RNE Evenals in het heren, enkelspel is in het dubbelspel van het tournooi om de Australische tennistitels de strijd in het beslissende stadium nog slechts een Australische aangelegenheid. De enige buitenlanders die tot de halve eindstrijden van het herendubbelspel wa ren doorgedrongen, de Fransen Barthes en Jauffret, werden voor de finale uitge schakeld door de Australiërs Newcombe en Roche met 2-6 4-6 5-7. De andere fi nalisten zijn de Australische Wimblcdon- kampioenen Emerson en Stolle, die met t-3 9-7 6-3 hun landgenoten Bowrey en Davidson versloegen. Ook in het damesdubbelspel een Austra lische overheersing. De finale zal hier worden gespeeld door het Australische Paar Margaret Smith—Lesley Turner en de Amerikaans-Australische combinatie Billy Jean Moffitt-Robyn Ebbern, die in de halve eindstrijden overwinningen be elden op respectievelijk Carole Graeb- °!rmon <V.S.-Fr.) met 6-2 6-2 en Mana Bueno-Norma Baylon (Braz- Arg.) met 6-2 7-5. De accommodatie van de ijs baan in de IJsselstad heeft lang niet die toeschouwers capaciteit van Ullevi en wanneer de Noren volgend jaar weer even kansrijk zijn als nu, zal ook Deventer en omgeving vele Scandinavische kij kers onderdak moeten kunnen bie den. Piet Bergstrom. de directeur van de Deventer kunstijsbaan, die eveneens tot de delegatie in Goeteborg behoort, is overigens een en al optimist. „Ik krijg er een mooie serie kleedkamers bij en nog vele extra voorzieningen waarover ik nu nog niets kan zeggen. En wat de hotels betreft, we zitten hier in Goete borg ook niet allemaal dicht bij de baan. In de omgeving van Deventer kunnen wij genoeg gasten onderbrengen. Nee hoor, let maar op, het komt allemaal dik voor elkaar". En daar houden we het dan maar op. Tijdens voortdurende sneeuwval bij een temperatuur van één of twee graden boven het vriespunt, een situatie, die de mensen van de Ullevi baan dag en nacht in de weer doet zijn, is vrijdag door alle deelnemers getraind, dat de stukken er afvlogen. De Noren en Rus sen waren zelfs gelijktijdig op de baan en het was interessant te zien hoe ver schillend van stijl het rijden van de grote favorieten is. Klaas Schenk, de voor malige coach van de Nederlanders, nu als toerist naar de kampioenschappen gekomen („man nu Ard meedoet, ben ik nog nerveuzer dan vroeger"), wees op Maier. „Het is niet mooi wat die Noorse jon gens doen, maar het is gebaseei'd op een geweldige lichamelijke conditie en zij gaan net zo hard als de Russisch stijl rijders, zoals Matusevitsch en Antsson". Het was opvallend dat Maier en Tho massen met Erikssen en Guttormsen een volledig trainingsprogramma afwerkten, terwijl Per Ivar Moe alleen maar in ge lijkmatig tempo ronde na ronde draaide. Er werd druk over gepraat aan de kant van de baan en algemeen heerste de mening dat deze wijze van voorbereiding inderdaad wees op een zoals de schaatser dat noemt afgedraaid zijn. Zaterdagavond, na de 5000 m weten wij of de jonge blonde Moe inderdaad yit vorm is. Hieronder laten wij een lijstje volgen met tijden van de twee belangrijkste Noren, Per Ivar Moe, en Fred Maier. Van de twee sterkste Russen, favoriet Eduard Matusevitsch en titelhouder Ants Antsson, van de Zweedse oud wereldkampioen Jonny Nilsson en van de vier Nederlandse rijders. In de bovenste regel staan de persoonlijke records op resp. de 500, 1500, 5000 en 10.000 m. Daaronder komen dan telkens de beste tijden van dit seizoen, die in vele gevallen uiteraard gelijk zijn aan de er boven vermelde persoonlijk beste tijden. Per Ivar Moe (Noorw.) pers ree: 41.6 2.08.6—7.38.6—15.47.3 42.— 2.08.6—7.53.5— 16.20.6 Fred A Maier (Noorw.) 43.42.09.3 7.38.4—15.49.7 4$.4 2.09.8—7.47.—16.03.8. Eduard Matusevitsch (Rusl.) 41. Ants Antsson (Rusl.) 41.62.08.47.43.5 —15.57.7 41.7—2.08.4—7.50.7—16.20.1. Jonny Nilsson (Zwe.) 43,2.10.1 7.34.3—15.33.— 44.2.13.7.46.1— 15.55.2. Rudi Liebrechts (Ned.) 42.42.07.09 7.44.2—15.59.9 43.4—2.12.7—7.54.8—17.01.3. Ard Schenk (Ned.) 42.1—2.10.5—7.59.- 16.50.9 42.1—2.14.1—7.59.16.50.9. Cees Verkerk (Ned.) 43.12.10.5- 7.51.1—16.11.3 43.1—2.15.6—7.58.3—17.01.3. Peter Nottet (Ned.) 43.1—2.14.6—7.58.2 —17.05.6 43.3—2.15.9—8.04.8—17.22.4. Bij het beschouwen van deze tijden moet men wel in aanmerking nemen, dat de prestaties zijn geleverd onder vaak zeer verschillende omstandigheden. De tijden van de Noren en de Russen zijn dit seizoen alle in Noorwegen, dus op DEN HAAG De K.N.V.B. heeft alle voor vandaag vastgestelde wedstrijden in de zaterdagcompetitie afgelast. De afde lingen van de K.N.V.B. hebben eveneens alle voor zaterdag op het programma staande wedstrijden afgelast. Wat betreft het betaalde jeugdvoetbal op zaterdag wordt de keuring van de ter reinen aan de consuls en scheidsrechters overgelaten. Inmiddels maakte de K.N.V.B.-Zeeland bekend dat ook de matches van zondag in deze afdeling geen doorgang vinden. MEGEVE De Duitser Ludwig Leit ner heeft de vrijdag gehouden afdaling bij de internationale skiwedstrijden in de Franse wintersportplaats Megeve om de coupe Emile Allais gewonnen. Het was Leitners tweede overwinning dit seizoen in de afdaling. Het 3200 meter lange parcours, dat een hoogteverschil had van 812 meter, werd levensgevaarlijk genoemd door o.a. de veel te smalle stuk ken door het bos. Zowel bij de training als in de wedstrijd kwamen er dan ook veel valpartijen voor, die o.a. Perillat, Favre en Daetwyler vrijdag uit de strijd wierpen. De tijd van Leitner was 2 min. 26,68 sec. De Fransman Jean-Claude Kil- ly werd met 2 min 27;22 sec tweede en de derde prijs viel ten deel aan de Oosten rijker Heini Messner met een tijd van 2.27,41. 2.07.3—7.47.4—16.14.2 7.50.5—16.14.2. 41.2.07.3— GOTEBORG, 29 jan. Uit de lo- .ting voor de 500 meter en 5000 me ter is het volgende wedstrijdschema tevoorschijn gekomen. 1. Jouko Launonen (Finland) tegen Ard Schenk Nederland; 2. Magne Thomassen (Noorwegen) tegen Ru- die Liebrechts (Nederland)3. 01- drich Teply (Tsjechoslowakije) te gen Gerhard Zimmerman (West- Duitsland) 4. Antsa Antson (Rus land) tegen Per Ivar Moe (Noorwe gen); 5. Eduard Matusevitsj (Rus land) tegen Horst Freese (Oost- Duitsland)6- Oerjan Sandler (Zwe den) tegen Michael Thepenier (Frankrijk); 7. Guenther Traub (West-Duitsland) tegen Renao de Riva (Italië)8. Dieter Halbach (Oost-Duits'and) tegen Fred A. Mai er (Noorwegen); 10. Kees Verkerk (Nederland) tegen Viktor Kossitsjkin (Rusland); 11. Ivar Eriksen (Noor wegen) tegen Valery Kpalan (Rus land) 12. Juergen Traub (West- Duitsland) tegen Per W. Guttormsen (Noorwegen); 13. Ivar Nilsson (Zwe den) tegen Jean-Jacques Rumpler (Frankrijk); 14. Peter Nottet (Ne derland) tegen Joeri Joemasjev (Rusland). 5 000 meter: I. Ard Schenk (Nederland) tegen Jonny Nilsson (Zweden); 2. Zim merman (West-Duitsland) tegen Launonen (Finland); 3. Kees Ver kerk (Nederland) tegen Teply (Tsjechoslowakije)4. Per Ivar Moe (Noorwegen) tegen Matoesevitsj (Rusland); 5. Maier (Noorwegen) te gen A. Antson (Rusland); 6. De Ri va (Italië)) tegen Hallbacb (Oost- Duitsland); 7. Ivar Nilsson (Zwe den) tegen G. Traub (West-Duits land); 8. Hjellman (Finland) tegen Kositsjkin (Rusland); 9. Kaplan (Rusland) tegen Rumpler (Frank rijk); 10. I Eriksen (Noorwegen) tegen Rudie Llbrechts (Nederland) II. Thomassen (Noorwegen) tegen Freese (Oost-Duitsland)12. The penier (Frankrijk) tegen J. Traub (West-Duitsland)13. Peter Nottet (Nederland) tegen Guttormsen (Noorwegen); 14. Joemasjev (Rus land tegen Sandler (Zweden). (Van onze sportredactie) BREDA De organisatoren van de Ronde van Nederland en het gemeente bestuur van Amstelveen zjjn tot over eenstemming gekomen. Men besloot het prof-evenement te laten beginnen in de woonplaats van Peter Post en dan zul len de Amstelveners hun favoriet voor het eerst temidden van wieiermakkers zien! De werkzaamheden van Kurt Vyth en Ton Vissers gaan inmiddels door. Er werden drie ploegleiders aangetrokken Aad van Amsterdam uit Breda, Sjefke Janssen (Elsloo) en.als de dokter er mee akkoord gaat Piet Liebregts- Christ Delbressine (Roosendaal) treedt op als speaker. Drukke dagen voor de Brabant se beroepsmilitair die kort daarna Olympia's Toer weer verslaat. Maar Bram Kóopmans staat er hetzelfde voor. Hij werkt namelijk in beide coursen als ^wedstrijdleider. Er zijn intussen weer wat ploegen bijgekomen. De tot op heden ingeschreven formatie: Ford Gi- tane, Pelforth, Flandria. Torpedo. Fyf- fes, Accifit, Amstel, Caballero, Sunkist, Homburg en „Frittes-specialist". De laatstgenoemde ploeg heeft uitsluitend Limburgers opgenomen. Ploegleider is Sjef Janssen, renners: Jan Hiugens, Jaap Kersten, Leo Knops, Jan Schroder, Fons Steuten, Eugéne Beckers en Jean Turn, mers. GLASGOW Een speciale commissie die onder auspiciën van de FIFA heeft vergaderd zal de FIFA om toestemming vragen een wedstrijd te laten spelen waarin zal worden geëxperimenteerd met de buitenspelregels. De commissie, die in Glasgow heeft vergaderd, bestond uit de FIFA-voorzit- ttr sir Stanley Rous en de secretarissen van de voetbalbonden van Schotland, Noord-Ierland, Wales en Engeland. De commissie heeft deze verklaring uitgegeven: „De commissie onderzocht de diverse voorgestelde wijzigingen in de spelregels en het besluit van de Interna tional Board welke naar haar was ver wezen na de jongste jaarvergaderingen. Zij heeft aanbevelingen opgesteld welke zij de Board zal voorleggen op haar ver gadering en Edinburgh op 19 juni, in verband met de bal, het tijdverspillen door de doelman en buitenspel. Voorge steld wordt de FIFA toestemming te vra gen op later datum een wedstrijd te or ganiseren waarin een experiment zal worden gedaan met de buitenspelregel". laag gelegen banen gemaakt. Die van Nilsson echter op het kunstijs van het hoger gelegen Innsbruck. Bij de Neder landers moet in aanmerking worden genomen dat zij in Noorwegen dit jaar nog geen 10.000 m hebben gereden. De jongens zelf vinden het geen nadeel. Zij voelen zich fit en prettig. Ook Rudi Liebrelhts, die een paar dagen geleden nog hinder had van steenpuisten en ook Cees Verker, die een flinke kou had opgedaan. Anton Huiskes de coach van het pïoegje betreurt dat er zo weinig gelegenheid is geweest tot echte kracht metingen. Hij vooral ziet de komends dagen dan ook in grote spanning tege moet. DEN HAAG Het belangrijkste ten nistoernooi van het jaar in ons land, de internationale kampioenschappen van Ne derland, zal dit jaar worden gehouden van 19 tot en met 25 juli te Hilversum. De nationale kampioenschappen vinden plaats van 9 tot én met 15 augustus en het internationale toernooi te Eindhoven wordt gehouden van 5 tot en met 11 juli. De landenwedstrijd BelgiëNederland (dames en heren) is vastgesteld op 28 en 29 aug. Als streefdatum voor de wed strijd NederlandWest-Duitsland gelden 11 en 12 september. De tenniscompetitie begint dit jaar op zondag 25 april en loopt tot en met 13 juni. Hieraan vooraf gaat op 20, 21 en 22 april het Knicker- bockertoernooi. De districts-a-kampioen- schappen, alsmede die voor de b-klasse (en eventueel c- en d-klasse) en de jeugd zullen worden gehouden tussen 14 en 27 juni. De datums van de Nederlandse jeugdkampioenschappen zijn 12, 13 en 34 juli en die voor de oudere jeugd 15, 16 en 17 juli. HET OOSTDUITSE partijblad Neues Deutschland meldt dat de Engelsman Derek Woodman dit jaar waarschijnlijk voor het Oostduitse merk MZ zal gaan rijden. Het contract is nog niet gete kend maar het ziet er naar uit dat Woodman in de fabrieksploeg van MZ zal rijden om de grote prijzen in de klassen 125 en 250 cc. (Van onze volleybalmedewerker) Naast een volledig programma voor de eredivisie is er voor de hoofd- en overgangsklassers slechts een beperkt inhaalprogramma Voor de eredivisie heeft Tilburg weer een dubbelprogramma. Odulphus heeft goede winstkansen tegen Orawi en Tor nado zal tegen Libanon wel de tol moe ten betalen voor haar vermetele zege van vorige week in Rotterdam. Voor de hoofdklas gaan de dames en herenteams van Lyceum een bezoek brengen aan Sarto in Tilburg. Bij de dames is het verschil op de ranglijst maar twee puntjes en voor een Lyceum in opmars zit er wel een kans in. Min der kans geven we de heren van Ly ceum daar Sarto in de laatste weken in goede vorm blijkt te zijn. Heel wat span nender beloofd het in Vlijmen en Den Bosch te worden. Ever Ready ontvangt Rapid uit Maastricht dat een sterk de buut' maakt en nu stevig op de derde plaats troont. De meeste punten ver gaarden de Limburgers echter in eigen huis zodat een strijdvaardig Ever Ready in staat is om in Vlijmen tot volle winst te komen. V.C. Den Bosch heeft nog een appeltje te schillen met Bekkerveld. In Heerlen werd het een gelukkige 3-2 zege voor de thuisclub. Nu in eigen huis kan V.C. Den Bosch revanche nemen maar dan zal er ook stevig aangepakt moeten worden. In de laatste wedstrijden speelde men erg wisselvallig en dat kost punten. De overgangsklas brengt een vijftal heren wedstrijden die stuk voor stuk zeer boeiende strijd kunnen brengen. In Den Bosch de derby Rewa Robots-DO. Twee ploegen die. gezien ook de stand op de ranglijst, elkaar weinig in sterkte zullen ontlopen. De rivaliteit kan zorgen voor een felle strijd in de derbysfeer, temeer daar beide teams de inzet best kunnen gebruiken. VJC gaat een bezoek afleggen bij Cialfo in Aarle Rixtel. Een moeilijke hindernis die toch overwonnen moet worden willen de mannen der jeugdcen- trale hun kans behouden. 3-1. We zijn benieuwd of de krachtsver houdingen gewijzigd zijn. Matador staat er nog steeds niet roos kleurig voor maar de zege van vorige week zal de jonge ploeg goed hebben gedaan. Met DSV uit Dinteloord op be zoek kan de opmars worden voortgezet. Eredivisie: 18.00 Odulphus-Orawi; 19.00 Tornado- Libanon, AMVJ-Valuas, Blokken/DES- Cito, SOS-Valbovol, Olhaco-Or.-Nassau. Hoofdklas: Dames: 18.00 Sarto-Lyceum; heren: 19.00 Sarto-Lyceum, Ever Ready-Rapid M., V.C. Den Bosch-Bekkerveld. Overgangsklas: Heren: 7 Rewa Robots-DOS '58; Ci- alfo-VJC; 8 RHBS BredayLVC, Mata- dor-DSV, MVC-EWC. De grote strijd in overgangsklas 8, is de botsing der twee ongeslagen koplo pers in Breda. RHBS Breda met 24 pun ten uit 12 wedstrijden en de setcijfers 364. LVC 20 punten uit 10 ontmoetin gen en de sets zijn 30 voor en drie tegen. Al weken lang hebben beide kampen zich op dit grote duel voorbereid en geen Bredase volleybal liefhebber zal een punt van deze strijd willen missen- Maar ook Walcheren heeft zijn derby in MVC-EWC. In de eerste ontmoeting zegevierde het geroutineerde EWC met BREDA De Bredase atletiekvereni ging „Sprint" organiseert zondag 7 fe bruari een cross-loop over een afstand van 3000 meter in het Ulvenhoutsebos. Vrije inschrijving is mogelijk. Deze deel nemers komen in een aparte klasse. Start en finish zijn op het prachtige sportcomplex „Jeugdland". De cross be gint om 10.30 uur. DEN HAAG Aan de internationale zwemwedstrijden, die op 20 en 21 febr. zullen worden gehouden in het Zentral- bad te Bremen, neemt ook een Neder landse bondsploeg deel, die bestaat uit de volgende zwemsters en zwemmers: Toos Beumer (Nereus), Winnie van Weerdenburg (Zian), Ineke Reymerink iKNZB), Korrie Winkel (GDZ) Ada Kok (De Futen), Klenie Bimolt (GZPC), Ti neke van der Veer (GZPC), Betty Heu- kels (PSV). Jan Jiskoot (Het IJ), Bert Sitters (Het IJl, Henri van Osch (ZCG), Johan Bontekoe (HPC). Ronnie Kroon (ZAR) en Truus Looijs (De Rijn). MEXICO CITY Generaal Clark Flo- res, de voorzitter van het Mexicaanse Olympische Comité .heeft Avery Brun- dage. de Amerikaanse president van het Internationale Olympische Comité in een telegram medegedeeld dat „Mexico al zijn beloften betreffende de Olympische Spelen in 1968 zal nakomen". De generaal heeft het telegram ver stuurd naar aanleiding van geruchten dat Mexico ver achter zou zijn in zijn voor bereidingen voor de Spelen. BREDA Donderdag 11 februari wordt in Breda een groot schaaksimul- taan-iSeance gehouden, waar" verschil lende grootmeesters aan deelnemen. Het is voor de schakers uit Breda en omgeving een belangrijke dag, want niemand minder dan de oud-wereld' kampioen Botwinnik. de Russische groot meester Flohr en de winnaar van het interzonale toernooi in Amsterdam, Larsen, zullen optreden. Bij de Neder landse meesters behoort onder andere Mühring. De deelname aan de simul- taanpartijen staat open voor clubspelers en „thuisschakers". Er bestaat voor honderdvijftig schakers mogelijkheid om aan dit uniek gebeuren mee te doen. Clubleden kunnen zich op geven bij de secretaris van hun vereni ging Andere liefhebbers bij de heer K. Unk! Vogelstraat 10 in Zevenbergen. Deze prachtige kans om de grote „ko ningen" van het schaken aan het werk te zien wórdt aangeboden door een grootwinkelbedrijf in Breda. De deel name rs gratis. De wedstrijden in de „Graanbeurs", Reigerstraat 18 in Breda beginnen 's avonds om half acht. De deelnemers dienen voor kwart over zeven aanwezig te zijn. GOETEBORG De internationale schaatsunie heeft voorlopig besloten de organisatie van de wereldkampioen schappen volgend jaar toe te wijzen aan Goeteborg. De wedstrijden zullen worden gehou den op de kunstijsbaan van het stadion Ullevis waar komend weekeinde de Euro pese kampioenschappen worden gehou den. Het zal voor de tweede maal zijn dat de wereldkampioenschappen in Goete borg worden gehouden. In 1961 won de Nederlander Henk van der Grift daar onverwachts de titel. BOEDAPEST In Wenen is verno men dat de Europese middengewicht- kampioen Laszlo Papp heeft besloten be roep aan te tekenen tegen het besluit van het Hongaarse staatsbureau voor de sport een eind aan zijn carrière als be roepsbokser te maken. Papp heeft gezegd dat hij zijn beroep zal indienen bij „andere autoriteiten". Wie dat zijn vertelde hij er niet bij. Hij heeft verklaard dat hij het vooral verve lend zou vinden twee contracten te moe- ten verbreken. Zijn Parijse manager Max Stadtlander had al voor de komende paar maanden partijen gecontracteerd tegen de Zweed Hoegberg en de Spanjaard Folledo. Vorig jaar al wilden de Hon gaarse sportautoriteiten zijn beroepscar rière afbreken. (Advertentie) Korte Nieuwstraat 21 Hulst - Tel. 2478 DE EERSTE uitslagen van het kwalifici- catietoernooi voor het Europees kam pioenschap basketbal, dat in Parijs be gon, luiden: FrankrijkGr. Brittaimië 90-54 (39-19), Israël—Luxemburg 81-42 (38-18). GLENDORA, Californië Voor Sharon Stouder, het Amerikaanse zwemwonder dat op 15-jarige leeftijd drie gouden Olympische medail les won, vormden de overwinningen in het Olympisch zwemstadion van Tokio het hoogtepunt van haar carrière na jaren van nauwgezette toe wijding en zelfdiscipline. Vele tieners, aangelokt door het succes en het uiterlijk vertoon daarvan, zouden spoedig worden afgeschrikt door de opofferingen, die Sharon Stouder zich heeft moeten getroosten om dit niveau te bereiken. 5? Mejuffrouw Stouder, die als z.g. „a"- leerlinge staat ingeschreven aan de „high chool" in Glendora, Californië moet dagelijks vele uren trainen om in de juiste conditie te blijven. Gedurende de zomermaandes rijdt zij tweemaal per dag naar een zwembad in Bell Gardens, waar zij dagelijks vijf uur traint met de zwemvereniging 'City of Commerce". Het betekent dat zij per dag ruim 300 kilometer moet rydes om aan de eisen van haar oefenprogramma te kunsen voldoen. Sharon Stouder, die een uiterst rustigs indruk maakt en, zoals uit haar gehele optreden blijkt, met beide benen op de grond staat, woont in Los Angeles. Zij is blond en ziet er ouder uit dan 15 jaar. Ook de antwoorden die zij geeft ver wacht men niet uit de mond van een 15-jarige. „Ik weet dat ik veel heb gemist in de afgelopen jaren. Feestjes, waar ik an ders naar toe zou zijn gegaan heb ik laten lopen. Maar ik voelde dat ik met zwemmen moest doorgaan. Dat leek mij op lange termijn gezien veel beter voor mij", aldus Sharon. „Vergeleken met de opofferingen die ik mij zou moeten getroosten kwam ik tot de slotsom dat deze keer de moeite waard zouden zijn om de eer te behalen die wel moest volgen. Nog steeds ben ik bereid door te gaan en andere pret tige zaken daarvoor opzij te zetten". De eer die Sharon Stouder intussen heeft behaald vond zijn hoogtepunt in drie gouden medailles op de Olympische Spelen van 1964. Zowel op de 100 meter vlinderslag als op de 400 meter wissel slag bleek zij dc snelste terwijl zij voorts deel uitmaakte van de winnende Ame rikaanse dames-estafette-ploeg, die de snelste was op dc 400 meter vrije slag. Bovendien werd Sharon tweede op de 100 meter vrije slag, hetgeen haar een zilveren medaille opleverde. Sharon Stouder kwam niet onder de indruk van het aureool dat de interna- tiosale sportwereld rosd haar creëerde. Na haar terugkeer uit Tokic wijdde zij zich aan dc studie alsof er geen Olym pische medailles hadden bestaan. Dc re sultaten van het laaste semester waren uitstekend, hoewel zij met Engels en meetkunde achterop was geraakt en ex tra tijd aan deze vakken moest beste den. Over haar zwemloopbaan vertelt zij: ,Ik ben met zwammen begonnen toen ik drie was. Omdat ik de beste in de omgeving was deed ik aan een plaatse lijke wedstrijd mee op mijn zevende jaar. Het was alleen maar om eens te zien hoe het ging". Zij werd vierde en vroeg haar ouders het jaar daarop om lid te mogen wor den van een zwemvereniging in de buurt van Los Angeles. Als achtjarige begon zij toen haar op mars naar de top. Bij de eerste serie wedstrijden waar zij aan meedeed vero verde zij twee eerste plaatsen en een tweede plaats en verbeterde zij twee re cords. Zij legde toen de basis voor haar prijzenkast die momenteel niet minder dan 200 bekers en 500 medailles bevat. „Mijn ouders zijn altijd bijzonder en thousiaste supporters geweest maar zij hebben nooit druk op mij om te winnen of door te gaan. Toen ik zoveel succes had, dacht ik, och, waar om zou ik er niet mee doorgaan". „Ik kan ermee ophouden wanneer ik wil", aldus Sharon, „mijn ouders zullen mij dat m het geheel niet kwalijk ne men. Wat dat betreft ben ik zeker beter af dan een aantal andere zwemsters, waarvan ik heb gezien dat zij door hun ouders aan hun haren uit het water wer den getrokken wanneer zij niet hadden gewonnen", zo vertelt zij. Zwemmen en studeren nemen het grootste deel van Sharons tijd in be slag maar wanneer zij even gelegenheid heeft om zich te ontspannen leest, zij graag fictie-verhalen of luistert zij naar volksmuziek. „Peter Paul and Mary" en „The New Christy Minstrels" zijn haar favorieten. Verder vermaakt zij zich met haar grijze poedel Ardie die zij van haar vader ten geschenke kreeg uitgeoefend toen zij de 100 meter binnen de minuut had gezwommen. Zoals alle meisjes heeft ook Sharon een zwak voor mooie kleren. Haar ka mer lijkt daarom wel een kleedkamer van een modeshow, de creaties afge wisseld met de 200 bekers die haar ka mer sieren. De medailles bewaart zij in een lade van haar bureau. „Of ik in 1968 aan de spelen in Me xico deelneem? Dat hangt helemaal af van mijn studie, die steeds meer tijd gaat vergen. Verder moet ik ook nog afwachten of mijn resultaten zich zul len voortzetten op dit niveau. Daar is nu nog niets van te zeggen. Het is echt nog te ver weg om serieus aan Mexico te denken". TE HUUR voor allerlei doeleinden geschikt. Te bevragen: Wilhelminastraat 31 St.-Jansteen Tel. 01140-2575 sH Vanaf ƒ500,en hoger Voor ieder en elk doel. Normaal zonder borgstelling. Discrete snelle geheel schrifte lijke afwerking per post. Vraagt geheel vrijblijvend en kosteloos fol der aan, of bel om nadere inlichtingen „Al- cremada", H. Hermanslaan 558, Geleen, Telefoon 04494-5177, Aannemingsbedrijf Firma D. van Kerckhoven en Zn., Pres. Rooseveltstraat 7, Kloosterzande, tele foon 01148-346-258, heeft in haar afdeling machinale houtbewerking nog Vraagt u eens prijs, rerende prijs. Goed werk tegen concur- AMSTERDAMSCHE BANK N.V. kantoor MIDDELBURG vraagt in het bezit van Mulo- en typediploma. Schriftelijke of mondelinge sollictaties te richten aan de Directie van de Bank, Markt 7. LAGE RENTE - GUNSTIGE VOORWAARDEN Bureau: Fr. ROOSEVELTLAAN 49 Tel. 30686 Ter overname aangeboden: BOUDEWIJN LIPPENSTRAAT 8 MALDEGEM (B.) Tel. 71057 Koopprijs 150.000 franc Alle soorten REGENKLEDING voor land- tuinbouw en industrie. Elektrisch gelast. Dus doorregenen uitgesloten. Ook zijn wij ruim gesorteerd in Lederen-, Doulon- en Plastickleding speciaal voor motor- en bromfietsers. Voor de handel: VOORSTAD 79a GOES TELEFOON 01100—7847 en 7816.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 19