U WOONT ALTIJD DICHT BIJ DE BOERENLEENBANK Boerenleenbank Enqi van HESSING Plastic JMerckwaerdighe Bierologio ,OLD FIREHAND" Vakcent uitvoeri Maclitse WINKELPAND DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 OFFICIëLE PUBLIKATIE Opkomst eerste oefening c Kantoren te BREDA hui N.V. DE HOOP ALVOBA zaken of kantoorgelegenheid Om de draad weer op te vatten Opruiming Directeur scharrelt op zolder Heeft Peter Cuyper er zo uitgezien? Publicatie van de Grolsche Bierbrouwerij N.V. Democrats grote voo Ten behoeve van de dienstplichtigen, die op 1 en 2 fe bruari a.s. voor eerste oefening onder de wapenen komen wordt een aantal extra-treinen ingelegd. Deze dienstplich tigen moeten van deze treinen gebruik maken en daartoe op een zodanig tijdstip van hun woonplaats vertrekken, dat zij op het betreffende station aansluiting hebben op da voor hen bestemde extra-trein. De dienstplichtigen, die hun plaats van opkomst niet met een dezer hierna genoemde treinen kunnen bereiken, moeten reizen met treinen van de normale dienstregeling. Ingevolge hun lastgeving moeten zij dan reizen met de eerstvolgende reisgelegenheid nè 06.59 uur. Extra treinen op maandag 1 februari. ZWOLLE—BERGEN OP ZOOM: Zwolle v. 9.33; Olst v. 9.48; Deventer v. 9.58; Zutphen v. 10.14; Dieren Doesburg v. 10.25; Arnhem v. 10.45; Eist v. 10.56; Nijmegen v. 11.05; Wychen v. 11.15; 's-Hertogenbosch v. 11.51; Tilburg v. 12.10; Breda v. 12.26; Roosendaal v. 12.47; Bergen op Zoom a12.58. AMSTERDAM—BERGEN OP ZOOM: Amsterdam C.S. v. 9.27; Sloterdijk v. 9.33; Haarlem v. 9.45; Heemstede v. 9.52; Leiden v. 10.13; Den Haag HS v. 10.28; Delft v. 10.37; Schiedam v. 10.47; Rotterdam CS v. 10.55; Blaak v. 11.00; Zuid v. 11.04; Barendrecht v. 11.11; Dordrecht v. 11.20. Roosendaal v. 11.46; Bergen op Zoom a. 11.57. AMSTERDAMVUGHT: Amsterdam CS v. 10.42; Mui- derpoort v. 10.48; Amstel v. 10.52; Utrecht v. 11.15; 's-Her- togenbosch v. 11.48; Vught a. 11.53. Extra treinen op dinsdag 2 februari. AMSTERDAM—MAASTRICHT: Amsterdam CS v. 9.29; Muiderpoort v. 9.35; Amstel v. 9.39; Utrecht v. 10.09; 's-Hertogenbosch v. 10.48; Vught v. 10.54; Eindhoven v. 11.14; Roermond v. 11.46; Sittard v. 12.02; Maastricht a. 12.17. DEN HAAG—BLERICK (van Den Haag tot Dordrecht burgertrein, van Dordrecht tot Blerick extra militaire trein): Den Haag HtS v. 8.53; Delft v. 9.01; Schiedam v. 9.10; Rotterdam CS v. 9.19; Blaak v. 9.23; Zuid v. 9.27; Lombardijen v. 9.31; Barendrecht v. 9.36; Zwijndrecht v. 9.43; Dordrecht v. 9.48; Lage Zwaluwe v. 10.03; Breda v. 10.14; Tilburg v. 10.28; 's-Hertogenbosch v. 10.53; Vught v. 10.59; Eindhoven v. 11.19; Helmond v. 11.29; Blerick a. 11.50. Reizigers van of over Tilburg met bestemming Blerick of Maastricht mogen reizen via 's-Hertogenbosch. TE KOOP OF TE HUUR GEVRAAGD IN BREDA met een oppervlakte van minstens 160 m2. Boven het pand dient werkgelegenheid te zijn. Brieven onder no. S 19151-00 bureau van dit blad. ALLE VERZEKERINGEN BILLIJKE PREMIES VLUGGE EN COULANTE SCHADEREGELING DE BILT AMSTERDAM MOLENSCHOT (N.-Br.) HEEFT TOCH DE MOOISTE KEUS Sinds 1930 het vertrouwde adres A S I O N S Buick Special, schuif dak Buick Special, Chevr. Impala Chevr. Impala i radio - 1963 radio '1961-62 1964 radio 1962 2 Chevrolet's Bel-Air m. radio, enz. 1962-63 Chevy Nova 1962-63 Dodge Dart, m. radio 1963 Mercedes 220 S m. sch.- dak, radio 1960 Mercedes 220 S, m. sch,- dak 1962 Mercury Comet m. radio en schuifdak 1963 Ford Fairlane 500 Sport- coupé m. radio en schuifdak 1962 Ford Corsair G. T. met radio 1964 2 Ford's Zodiac 1962 2 Ford's Zephyr 6 en 4 met roldak 1963 4 Ford's Taunus 17 M toeringsport 1963-64 5 Ford's Taunus 17 M S 2- en 4-deurs m. radio 1964 4 Ford's Taunus 17 M 1962-63 Ford Taunus Stationcar 17 M 1961 4 Ford's Taunus 12 M 2- en 4-deurs m radio 1963-64 6 Ford's Cortina m. radio 1964 3 Ford's Cortina Estate stationcar m. radio 1964 4 Ford's Cortina met radio 1963 6 Ford's Anglia de luxe m. radio 1964 Opel Coupé 1964 2 Opel's Kapitan de luxe met schuifdak 1962 2 Opel's Rekord 1700 1963-64 2 Opel's Rekord 1700 4-deurs 1964 2 Opel's Caravan 1700 1963-64 2 Opel's Kadet Caravan 1963 Opel Kadet, nieuw 1964 3 Opel's Kadet 1963 2 Volvo's Amazone B 18 met radio 1962-63 Peugeot 404 1963 2 Peugeots 403, met sch.- dak 1960-61 BMW 1800 1964 BMW L.S., nieuw 1964 Sunbeam rapier cabrio let 1961 2 Morris 1100 m. schuif dak 1963-64 Fiat 2100 special met radio en schuifd. 1961 11 Fiat's 1300, 1500, 1800, 2300, schuifdak 1961-64 8 Fiat's 500, 600, 750, 1100 en Giardinièra 1961-64 4 Simca's 1000 grand lux 1962-64 2 Citroëns AMI 1963-64 2 V.W. 1500 S 1964 2 V.W. 1500 met schuif dak en radio 1962-63 2 V.W. 1500 stationc. 1963 5 V.W. met rold. 1961-64 V.W.Kombi-bus 1964 4 Renault's R 8 1963-64 4 Renault's Gordini en Dauphine 1962-64 2 Daffodill's m. rold. 1963 DKW Junior 1963 2 Trabants 1962-63 Trabant stationc. 1963 INKOOP - FINANCIERING - GARANTIE - INRUILEN A.N.W.B. en K.N.A.C.-kcuriitg toegestaan. Lid B.O.V.A.G. Geopend: 8.30 tot 22.00 uur. 's Zondags: 12.00 tot 17.00 uur. Tevens te koop inruilauto's in de goedkope prijsklasse. VERKOOP: AMSTERDAM: Havenstraat 12, bij Haarlemmer- meerstation. Telefoon 020—720840. DE BILT: Rijksweg Utrecht-De Bilt. Tel. 030—60409. MOLENSCHOT: Rijksweg Breda-Gilzerijen. Telefoon 01601—224. SERVICE-STATIONS AMSTERDAM: Havenstraat 12. Tel. 020—720340. UTRECHT: 's-Gravesandestraat 25. Tel. 030—24138. MOLENSCHOT: Schoolstraat 11. Tel. 01601—438. Waar u ook woont, de Boerenleenbank is altijd dichtbij. Met 890 vestigingen is dat wel te begrijpen en er is dan ook geen stad, dorp of gehucht of u ziet de Boerenleen bank staan. En dat is prettig voor onze spaar ders. De Boerenleenbank komt naar haar spaarders toe en de spaarders kunnen gemak kelijk naar haar toe tijdens de ruime open stellingsuren overdag of na het werk op vrijdagavond.Als unit vele spaarmogelijk- heden komt kiezen, dan hoeft u dus niet ver van huis. de spaarbank voor iederéén 890 vestigingen Aangesloten T)y de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven. BOERENLEENBANK BREDA: Hoofdkantoor NIEUWE PRINSENKADE 8 Bijkantoor BOEIMEER - BILDERDIJKSTRAAT 65 Bijkantoor BRABANTPARK - HOOGEIND 10 Bijkantoor DOORNBOS - BALIëNPIJK 24 Tel. 44850 Openstelling dag. ook 's zaterdags van Tel. 40159 Openstelling dag. ook 's zaterdags van Tel. 40683 Openstelling dag. ook 's zaterdags van Tel. 43916 Openstelling dag. ook 's zaterdags van 9-16 10-16 10-16 10-16 BOERENLEENBANK PRINCENHAGE Hoofdkantoor Bijkantoor LIESBOSSTRAAT 8 DR. STRUYCKENSTRAAT 23 Tel. 33077 Openstell. maand. t.m. vrjjd. 9-16 n. rat. 9-12 I Tel. 41088 Openstell. maand. t.m. vrljd. 10-16 n. BOERENLEENBANK GINNEKEN :j Hoofdkantoor GINNEKE NWE G 324 Bijkantoor BLAUWE KEI - VIVESLAAN Bijkantoor Ulvenhont: DORPSPLEIN 13 Tel. 35330 Openstell. maand. t.m. vrijd. 9-16 n. zat. 9-12 Openstell. maand. t.m. vrijd. 10-16 n. zat. 9-12 tl Tel. 01604—553 Openstell. maand. t.m. vrijd. 9-12 n. en van 13.30-16 tl nüJtaWMd «SB Uf» ttriefee bdhSN HYPOTHEEKGELDEN Descbikbaar op woonhuizen, ivoon-winkelhuizen en boer derijen. - Aflossingssysteem naar keuze. Rente vanaf 5\b Ook 2de HYPOTHEKEN, BOUWKRED1ETEN en FINANCIERINGEN Inlichtingen: BOHAN HYPOTHEKEN N.V. Brigittenstraat 17, Utrecht, tel. 030-23341. en by inspek- teur H. Franken, Wilhelm! naplein 4, Ouden bosch, tel 01652-2234. Ook voor buizen dakgoten golfplaten lichtkoepels folie dakramen enz. naar afd. Plastics Tel. 01150-2744 TERNEUZEN GEHEEL PER POST van f 200.- tot f 6000.-> (KWIJTSCHELDING BI] OVERLHDEM) ALGEM.VOORSCHOT- EN GELDSCHIEIBANK N.V, GEULSTR. 49 GRONINGEN TEL. 05900-37645 Agentsch. TILBURG Wilhelminapark 22 Tel. 04250-31030 Onmiddellijk ter beschik king: met bijbehorende flatwo ning (nieuwbouw) op één blok afstand van nieuwe snelweg. Inlichtingen: ERA SMITSPLEIN 2 BREDA PUBLICATIE VAN DE GROLSCHE BIERBROUWERIJ N.V. met medewerking van Mej. Dr. Margaretha A. Verkade Tot nu toe volgde U de goudgele draad van de historie van het bier in de kleurige loper van de geschiedenis der mensheid tot het midden van de Zeventiende Eeuw. De Merckwaerdighe Bierologie zal U nu meevoeren naar Groenlo, het vroegere Grol, bakermat van de Grolsche Bierbrouwerij, waarvan het wel en wee bekend is vanaf1676. Een curieuze geschiedenis van bierbrouwers tegen de achtergrond van het dagelijks leven in een oud vestingstadje. Omstreeks 1900 werden - door gebrek aan gevoel voor traditie-veel zakelijke en familiepapieren vernietigd en ver brand. Deze advertentie-serie zou waarschijnlijk nooit geschreven en getekend zijn als een oude houten koffer lang geleden niet was wegge schoven naar een verloren stoffig hoekje van een uitgestrekte schemerige zolder. Toen deze in 1951 tijdens een familie bezoek op de zolder van het pand Kevelderstraat 15 in Groenlo kwam om eens te kijken hoe het dak er uit zag, vond hij in de toen bijna uit elkaar gevallen kist een schat van boeken en losse papieren, waarvan het oudste stuk in 1676 in dat huis geschreven werd door Gildemeester Peter Cuyper. Wij weten het echt niet. Er werden geschriften van hem gevonden geen portret. Dit plaatje geeft Peter Cuyper weer zoals we hem ons voorstellen, hem als het ware reconstrueerden aan de hand van wat wij uit zijn schrifturen van hem weten. Zijn handtekening is echt. Peter Cuyper was behalve Bierbrouwer ook herbergier en boer. Hier zit hij dan met zijn Zondagse gezicht in zijn Zondagse pak aan zijn mooiste tafel. DIT WAS M.B. NO. 11. VOLGENDE WEEK MEER WETENSWAARDIGS met brouwerijen in Enschede en Groenlo, opvolgers van Gildemeester Peter Cuyper (anno 1676), de brouwers van het verse bier met de 3 voordelen. Voor correspondentie: Grolsche Bierbrouwerij N.V., Afd. Historische Documentatie, Boddenkampsingel 76, Enschede. Telefoon 05420-11369 59-5. Dicht genoeg bij hem geko men, trok ik heel voorzich tig zijn geweer naar mij toe. Pas door het geluid van het spannen van de haan merkte hij, dat hij niet alleen was. Toen hij zich omdraaide en daar in de loop van zijn ei gen geweer keek, verscheen er tussen het haar in de omge ving van zijn neus een groot gat, dat steeds maar groter scheen te worden. „Sam Haw kins," fluisterde ik, als je niet gauw die grote mond dichtdoet, schuif ik al de be- vervellen erin." „Lieve tijd, wat heb je me laten schrikken, als ik me niet vergis. Ik kwam met mijn vallen aanlo pen, toen ik eensklaps twee van die roje schurken voor mij zag staan. Nu, ik heb mij natuur lijk direct verstopt en ik kon nog net zien, hoe zij ieder een andere kant uitgingen. Nu zit ik hier te wachten, tot ze te rugkomen, om hen dan te vra gen wat voor moois zij gezien hebben, als ik me niet vergis." „Denk je dat ze zullen te rugkomen?" „Vast en zeker, als ik me niet vergis. Maar ga nu Harry halen en stel je aan de andere kant op, dan krijgen wij ze tussen ons in." Ik liep snel terug en waar schuwde Harry met een paar woorden. Even later zaten wil op de terugkeer van de rood huiden te wachten. De kwestie van de neming en vooral o er toe nodig zijn gegeven tot liet sch Deze theoretische b< formele climax de staatscommissie-V Wanneer men een gree sprake zijn gekomen, daiï worden: het recht van en wil toekennen aan de we vakcentrales dit recht to< opdrachtgevende minister trachten. De commissie hej lichtvaardig zouden tracht Daar staat dan natuurlijk dat diezelfde vakbonden informeerd zijn over het v de individuele onderneme te maken hebben. Ook ii gramma van N.V.V. en K. 1963 deze wens van het naar voren gebracht, zij h< de vormgeving anders da Het voorstel van de houdt in, dat de werknem vakcentrales het recht krij daar natuurlijk gronden v onderneming een onderzot stellen naar de gang van al de publiciteit, die daar vloeien, kan voor een on aanleiding zijn, voor zij b singen neemt, op haar teil Waarom is de vakbewé voorstander van dat enqi eens alleen om de regeling om de achtergrond, dat deze middelen een redeli. sering in de onderneming t( men. Er wordt tegenwoorc met de medezeggenschap ken over: het kweken van menwerking tussen de leiding. Natuurlijk is dd rijk, maar met een goede ding alleen komt men er als het erop aankomt, de fé nog steeds (te veel) aan Het een is voorwaarde vo< Pas wanneer er een zeke| wicht tussen beide polen blijft immers ook in tij met een onderneming mint een goede samenwerking Vandaar, dat de vakbev de nadruk legt op het ,yt verschillende afdwingbare^ de werknemers. En hiervan te-recht er een, ter beschei vitale belangen van de wt tegelijk als een beperking grote bevoegdheden van de de ondernemingen. Vandaar overlegorgaan van de drie zün teleurstelling heeft over het ontbreken in het ri commissie-Verdam van een voor de werknemers. Immers, ook van een de dat overigens alleen gehant nen te worden, wanneer do< neming onjuiste en onredel gen zijn genomen, kan naé ventieve werking een veel borging van de belangen mers verwacht worden. De vele moeilijkheden in in de laatste jaren maken Daarnaast is het verheugen commissie-Verdam voorstelt (Advertentie) Vanuit zijn praktijk als auteur eindelijk het boe waarop reeds jaar en dag Het geeft een diep doord woord op alle vragen ron< en huwelijk. De „techni worden toegelicht met vel zoals die in geen ander, u lijke levenssfeer geschreven ,den zijn. Zij ondersteunen ting over de liefde van m en haar beleving. Overschrijdt dit boek taboe overschrijdt moedig de gre oude naar het nieuwe denl angst voor het „zondige" li won en de weg opent naar beleving van het mens-zijn sualiteit. Zijn idealisme belemmert d< scherp oog te hebben voor waarom al te veel mensen ei lijkheden hebben met de se waarom huwelijken mislukk zijdse eenzaamheid. Dit boek kan de lezer volkc maken en hem bevryden var voorheen algemeen aanvaar! gen ons onnodig op de schoi Hierin past de uitvoerige van de geboorteregeling, aan de jongste ontwikkelinj paste moraal-theologische gen van de vertaler, daarin door prof. dr. W. van der m 240 blz. (72 blz. op kunstdi loze foto's, tekeningen en duidelijke toelichtingen) gel Ikl te zenden aa ri H. Nelissen. Giro 445117, tel. 03402-4989. S Boekh.: rechtstreeks: ex. v. Gagern: DE TWï IN HET HUWELIJK, 240 b tekeningen en toelichtingen) Naam en adres:

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 14