HM. DE VITRITE FABRIEK MACHINEBEDIENERS (0 ETALEURS PHILIPS TERNEUZEN MEDEWERKERS N.V. De Vitrite Fabriek ENIGE MEISJES PHILIPS ROOSENDAAL vraagt medewerkers Ben Dames n.v. (THE VITRITE WORKS) DECORATEURS BEDIENDE CHEF-ASSISTENTE AANKOMEND MAGAZIJNBEDIENDE draaier bankwerker-draaier administratieve kracht VIC0N een VICON pendelstrooier GRIFFIER ONTVANGER Bronneerders Hulpbronneerders Ongeschoolden BEHEERDER in 3- en 2- ploegendienst technisch administratief werk m archief- en documentatie de lichtdrukkamer DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 18 Maisbaai 6 Middelburg Tel. 01180 - 3143 Voor onze productieafdelingen zoeken wij: Ervaring in de metaalindustrie is niet vereist. Het bedrijf draagt zorg voor de opleiding. In aanmerking komen MANNEN VAN 18 JAAR en ouder, die bereid zijn in 2- of 3-ploegen te werken. Zij die in land- en tuinbouw, visserij, kleinambacht, midden stand e.d. werkzaam zijn, kunnen voor deze functies om geschoold worden. Er bestaat een regeling voor reiskostenvergoeding. Woning beschikbaar. Mondelinge en schriftelijke sollicitaties te richten aan: Het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken, N.V. De Vitrite Fabriek, Maisbaai 6, Middelburg, tel. 01180 - 3143. Instituut voor Rationele Suikerproductie Bergen op Zoom LEERLING- ANALYSTE Machinefabriek J. LINDENBERG - Terneuzen eerste en tweede eerste en tweede VROOM DREESMANN Bierbrouwerij „De Halve Maan" N.V. te Hulst een mannelijke en/of vrouwelijke Boekhoudkundige kennis vereist LANDBOUWERS IN ZEEUWSCH-VLAANDEREN VRAAGT UW AANDACHT gratis verloting W. SCHIPPER ZN. N.V. Goes - Zierikzee - Axel VICON-dealer voor Zeeland HERHAALDE OPROEP De Vlissingse Nufsspaarbank Terneuzen heeft in verband met uitbreiding van werkzaamheden op verschillende afdelingen nog plaatsingsmogelijk heid voor Inlichtingen op onze zittingsavonden te Dagelijks van 9.00 tot 12.00 en van 2.00 tot 5.00 uur op onze Afdeling Personeelzaken, Mr. F. J. Haarmanweg 25, Terneuzeh. (The Vitrite Works) Lampvoeten voor electrische gloei- en gasontladingslampen Metaalwaren vraagt voor voor voor Vereisten: M.U.L.O.-diploma of daarmee overeen komende opleiding werkzaamheden in de Bedrijfsbibliotheek. Vereisten: M.U.L.O.-diploma of daarmee overeen komende opleiding. Vereisten: enige jaren M.U.L.O.-opleiding. Mondelinge en schriftelijke sollicitaties te richten aan: Het Hoofd van de Af deling Personeelszaken N.V. De Vitrite Fabriek, Maisbaai 6, Middelburg. Tel. 01180-3143, toestel 71 Licht, schoon werk in een prettige omgeving. Hoge lonen. Zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden inlichtingen iedere dinsdagavond te 18 Lampvoeten voor electrische gloei- en ontladingslampen Metaalwaren Voor het IJkkantoor te Dordrecht wordt gevraagd een (in de rang van Rijksambtenaar F) Taak: het stempelen van maten en gewichten, meet- en weegwerktuigen, het justeren van gewich ten, het verlenen van hulp bij de ijk- en herijk van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en het onderhoud van instrumenten. Enige technische kennis strekt tot aanbeveling. Salariëring: afhankelijk van de leeftijd: 19 jaar oud per maand 279.— tot maximaal per maand 50b'.te bereiken op 24-jarige leeftijd. Huurcompensatie f 35.90 per maand (23 jaar); va kantietoelage 4 van het jaarsalaris. A.O.W.-premie komt voor Rijksrekening. Vergoeding van eventuele reiskosten. Schriftelijke sollicitaties richten aan de directeur van de IJkkring Dordrecht, Hugo de Grootplein 1 te Dordrecht. Als directe hulp bij de in- en verkoop zoeken wij als een beschaafde, bijdehande dame, liefst met ervaring in textielvakken. Eigenhandig geschreven sollicitatie met op- j gave van school- en vakopleiding, vorige j betrekkingen (geheimhouding verzekerd) leeftijd tot 40 jaar aan directie GEBR. LIN- j DERS N.V., warenhuis, L. Breestraat 20, j DORDRECHT. Voor ons Chemisch Laboratorium vragen wij een met enige praktijkervaring en in het bezit van het diploma leerling analyste van de Koninklijke Chemische Vereniging. Minimum-leeftijd 19 jaar. Sollicitaties te richten aan het INSTITUUT VOOR RATIONELE DUCTIE, W1TTOUCKSINGEL 31, ZOOM, Telefoon 4970. SUIKERPRO- BERGEN OP Voor direct gevraagd: AUTOMOBIELBEDRIJF DE GROENE N.V. Anjelierstraat 5-7 GOES Off. DAF-dealer Tel. 01100 - 6810. vraagt een volslagen of een Goed loon Tel. (01150) 3581—3103 Voor de verzorging van etalages en winkelruimten in onze vestigingen te BREDA - BERGEN OP ZOOM - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL zoeken wij enkele UITSTEKENDE MEDEWERKERS. Wij vragen: Tevens vragen wij: Wij bieden: Een goed sala ris, prettige werkkring en uitstekende sociale voor zieningen w.o. 5-daagse werkweek, opname in pen sioenfonds en aantrekke lijke korting op perso- neelsinkopen. Schriftelijke SOLLICITATIES richten aan: VROOM DREES- MANN Afd. Personeelszaken, Breda. BREDA BERGEN OP ZOOM - OOSTERHOUT ROOSENDAAL vraagt zo spoedig mogelijk Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen en verlangd salaris te richten aan: Steenstraat 5 te Hulst Zorgt u tijdig voor een toegangskaart VOOR DEZE VICON EVENEMENTEN Deze worden gehouden: Donderdagavond: 4 februari 1965 te Axel in „Het Cen trum', aanvang 7.00 uur en Vrijdagmiddag: 5 februari 1965 te Oostburg in hotel „Du Commerce", aanvang 2.00 uur. ELKE bezoeker neemt deel aan de met als hoofdprijs (Zie de u toegezonden circulaire.) Toegangskaarten worden op uw verzoek gratis toe gezonden of zijn verkrijgbaar bij onze vertegen woordigers: de heer J. L. Murre te AXEL, telef. 01155—205 de heer HL Francbe te AXEL, telef. 01155917 LANDBOUW MECHANISATIE BEDRIJF VOOR ZEELAND Het dagelijks bestuur van het per 1 januari 1965 op gerichte Waterschap „De verenigde Braakmanpol ders" roept sollicitanten op naar de betrekking van Vereist middelbare-schoolopleiding, alsmede ruime ervaring op het gebied van de financiële admi nistratie van een waterschap of gemeente. Salarisgrenzen (behoudens goedkeuring Ged. Staten van Zeeland) 11.11814.964, exclusief huurcom pensatie, vakantietoelage en eventuele verhogingen per 1 januari 1965. Aanstelling boven minimum wedde is mogelijk. Uitvoerige met de hand geschreven sollicitaties met volledige inlichtingen omtrent opleiding en levens loop binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan de dijkgraaf van voornoemd waterschap, Nieuwlandse Molen 5 te Biervliet. Persóonlijk bezoek alleen na oproeping. BRONBEMALING GRONDBORINGEN WATERVOORZIENING DIEPTEBEMALING VRAAGT VOOR DIRECT: Zij, die hiervoor belangstelling hebben worden verzocht zich te melden: ZANDSTRAAT - HULST - TELEFOON 2158 vraagt een voor het in aanbouw zijnde bijkantoor Axelsestraat 104 te Liefst in het bezit van het spaarbankdiploma. Woning beschikbaar, behoudens toestemming b. en w. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige in lichtingen aan het hoofdkantoor, postbus 23, Vlis- singen. AARDENBURG dinsdag 2 februari a.s. in Café „Centraal", M. Lekens, Markt 25, 's avonds van 8.00 tot 9.00 uur. AXEL maandag 1 februari a.s. in Café „De la Paix", R. Dieleman, Noord straat 1, 's avonds van 7.30 tot 8.00 uur. 8RESKENS donderdag 4 februari a.s. in Hotel-Café-Restaurant „Scheldezicht", A. Roest, Scheldekade 17, 's avonds van 8.00 tto 9.00 uur. HOOFDPLAAT maandag 1 februari a.s. in Café „De Vriendschap", J. Mariens, Kerse- laan 7, 's avonds van 7.30 tot 8.00 uur. HULST donderdag 4 februari a.s. in Café-Rest. De Bruyn, Achter de Kerk, K. Nieuwstraat 13, 's avonds van 8.00 tot 9.00 uur. OOSTBURG maandag 1 februari a.s. in café l'Ambassadeur, Eenhoornptantsoen 2, 's avonds van 8.15 tot 9.00 uur. SLUIS dinsdag 2 februari a.s. in Café „Lamminsvliet", W. Groosman-Schee* pers. Kade 3, 's avonds van 8.00 tot 9.00 uur. TERNEUZEN maandag 1 februari a.s. in Lunchroom v. d. Assche, Noordstraat 5, Terneuzen, 's avonds van 8.15 tot 9.00 uur. (JZENDIJKE donderdag 4 februari a.s. in Café-Rest. „La Porte d'Or", P. Provoost, Markt 19, IJzendijke, 's avonds van 8.00 tot 9.00 uur. t'laati; BOKSSELE GOES s-URA VENPOLDER HEINKENSZAND KAPELLE KRABBEN DIJ RE KRL1NLNGEN LEWEDORP OVEZANDE RILLAND WULP AARTSDIJK VERSEKE COL1JN SPLAAT KAMPERLAND KORTGENE WISSENKERKE POORTVLIET ST. ANNALAND Hotel-Café mi*. Schikker de Landbouw t Raadhuis Wed. Hoonderd de Zwaao Koophandel de Korenbeurs de Goede Verwachting Verheelt 't Wapen van Rilland Ossewaarde Oester beun Verburg Havenzicht De Korenbeun de Kroos Tolrust de Gouden Leeuw adres Monsterweg 49 Markt 38 Raadhuisstraat 10 Dorpsstraat 82 Kerkplein 47 Dorpsstraat 82 Markt 6 Dijkstraat 2 Kerkplein 1 Hoofdweg 40 Lepelstraat 9 Wijngaardstraat 2 Havenstraat 30 Westhavendijk 1 Kaaistraat 12 Voorstraat 17 Stoofstraat 27 Voorstraat 50 van—toe 19.00—19.45 uur 20.15—21.00 uur 19.0019.45 uur 20.15—21.00 uur 19.00—19 45 uur 20,15—21 00 uur 19,00—19 45 uur 20.15—21 00 uur 19.00—19 45 uur 20.15—21.00 uur 20.15—21.00 uur 19.00—19.45 uur 20.1521.00 uur 19.00-19.45 uur 20.15—21.00 uur 19.00—19.45 uur 20.15—21.00 uur 19.00-19.45 uur

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 10