VERKOOP U KOOPT imÈÈSsm mwsmrnn MPêmm 0000 DEMI-SAISONS textiel textiel M.O.van1923" Ben Dames n.v. EN FRUIT BELANGRIJKER DAN DE INTERESSANTSTE BU LEU6RAAF bijvoorbeeld voor 100 gulden U MAG VOOR Fl. 50.- GRATIS UITKIEZEN 69.50 79.50 89.- 98.- 109.- 129.- 139.- 169.- UW TIENTJE NU VIJFTIEN GULDEN WAARD! 59.- 69.-«c. 39.50 44.50 49.50 19.50 25.- verkoop-inspecteur 98 79 Verfijnd gastheerschap... Bronneerders Hulpbronneerders Ongeschoolden voor dezeTOP-AGTIE zijn door de befaamde BORONETfabrie ken een groot aantal, zojuist gereedgekomen, moderne kwaliteitskled1ng beschikbaar gesteld onder andere ^iiiiiiiniiiiiniiiiiinnninniniiiiiinniiiiniiiiiiniiiiiiiinimmnnmnnnnmnnnnmnniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^ 1 B-O-EKHOU-D-E-N I VOORDEEL Alle gebruikelijke SERVICE zoals U die van Leijgraaf gewend bent BLIJVEN ONVERMINDERD VAN KRACHT 'tvrtdtn j JSSf''S',n "ÓcVjji"?*'* "ftïr 1nÜU' i.... Ten overvloede melden wij nog even de vastgestelde „Boronet"-kostuum prijzen SERIE I SERIE II SERIE III SERIE IV SERIE V GOUDSERIE De service-verkoop is nu ook doorgevoerd in de andere afdelingen, ook daar is SPORTKOLBERTS REGENJASSEN PANTALONS JONGENS DEMI-SAISONS Kledingadviteurs sinds 1892. Tijdschriften Distributie Organisatie dCtioVG varkensfilet snertgarnituur f speklappen lever I M I I Vil I brussels lof malse kassla fyffes bananen jaffa's golden delicious 18 -i DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 29 JANUARI 1965 18 Belangrijk! zaken of kantoorgelegenheid Belangrijk! B*«K6MEWe»lo^MKe «*»AI»WJÏK5NAVn SINDS 1892 In febr. 1965 aanvang nieuwe en herh.cursussen voor: M.B.A. - S.P.D. BOEKHOUDEN M.O. HANDELSWETENSCHAPPEN M.O. te Rotterdam, 's-Gravenhage en Tilburg. M Prospectus en Inlichtingen bij: K. J. A. v. d. Broek, Jonker Fransstraat 67c, Rotterdam, Tel. 137526 b.g.g. 01895-2930 H A.C.v. Berkel,Theresiaplein5,Tllburg,Tel.04250-21 71 9 §s J.W. Grulters, Koraalstraat 65, Breda,Tel.01 600-41 51 8 BRONBEMALING GRONDBORINGEN DIEPTEBEMALING WATERVOORZIENING VRAAGT VOOR DIRECT: Zij, die hiervoor belangstelling hebben worden verzocht zich te melden: ZANDSTRAAT - HULST - TELEFOON 2158 •A 8Mo«Mo?nf* a»'*' iTiTii'h'iU 11 allen zuiver wollen kwaliteiten in een reeks van moderne dessins Zuiver wollen alle vooraanstaande merken zijn in grote getale vertegen woordigd. Italiaanse, Schotse en Engelse tweeds, voorbeel dig gemaakt 49.- Poplin In kort of lang model, Ita liaanse en Engelse modellen zuiver wollen kamgaren, de nieuwste maakwijze, kun nen niet afzakken. Nieuwe kleuren en dessins Zuiver wollen etc. BREDA: VAN COOTHPLEIN HOEK GINNEKENSTRAAT Venlo: Parade 40 Eindhoven: Grote Berg 16 Nijmegen: Lange Burchtstraat 60 Arnhem: Kortestraat 3 MEER O A N JAAR Een zich snel ontwikkelende zoekt: Ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling. Liefst woonachtig in Brabant of Limburg. Rijbewijs BE noodzakelijk. Brieven onder no. S-27657-oo, bureau van dit blad. Vrijdag en zaterdag 500 gram 10% 10% Maandag 500 gram 10% Dinsdag 250 gram 10%^ 7/AD/fc I lilII I I Vil I I 111II I lil I Vrijdag 500 gram Zaterdag 2 krop 1 kg 7 2 kg Spaar nu Castella kopjes Voor gouden munten of Onmiddellijk ter beschik king: met bijbehorende flatwo ning (nieuwbouw) op één blok afstand van nieuwe snelweg. Inlichtingen: ERASMUSPLEIN 2 BREDA Spaar nu Castella kopjes voor gouden munten of 2882/A4 IMPORTEUR: N.V. BREDASCHE WIJNHANDEL, BREDA Maak eens wat méér mee van de tijd waarin we leven. Gun Uzelf nu wat anders en beters. Ont dek de verfijning van Asbach" Uralt" en maak Uw gasten deelgenoot van Uw andere levensstijl en breder gastheerschap. Ook in hotels, café's en restaurants, zal men U, op Uw verzoek, gaarne Asbach "Uralt" schenken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 12