ws Amste voor H@@ de anaïs In BrI® plantenssaargarine U helpt om fit te blif ven Nu GRATIS (één foto bij elk pakje) SPANNENDE SPORTFOTO'S BIJ BRSO OPGEHEVEN voor het album "Olympische Spelen 1964" PERSOONLIJKE LENING DANSSCHOOL JANVIER WILLEMSEN - HERENKLEDING AXEL KERKDREEF11 Alle om typen tjicier var, gelastte in woonu Maïsolie zit er in Brio, en sojaolie, daarom goed voor Uw gezondheid, en zonnebloemolie... Waarom juist Daarom is Brio, de nieuwe planten- die drie? De moderne voedingsleer margarine, er mee bereid! Gezonde geeft het antwoord: maïs-, soja- en Brio. Ongezouten, zuiver plantaar- zonnebloemolie zijn alle drie in hoge dig, lichtverteerbaar... Breng die mate meervoudig onverzadigd en heerlijke, gezonde Brio van nu af aan op Uw tafel. brandvers gemalen vacuum verpakt Dit is de koffie, die door 282 huisvrouwen in drie steden werd getest in vergelijking met diverse bonenkoffies. Ruim 71% prefereerde Supra om haar geur, maalsel en smaak. MARGARINE EEN GROTE UITGAVE TE DOEN JONK-BOS CONTANT GELD voor GEVORDERDEN 5% KORTING Algemeen Ziekenfonds voor Zeeuwsch-Vlaanderen - Terneuüen STENOTYP parka's, - jongens-jacks en jongenskostuums STENOTYP DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 28 JANUARI 1965 Biltse burgei Huisvrouwen maalden en zetten hun eigen, bonen- koffie tegen - op dezelfde wijze gezette - Supra. Resultaat: Supra won overtuigend van het thuis gebruikte merk. DE BILT De acl wagenkamp in De Biltl politie zelfstandig uitgl gemeentepolitie tevoreJ I was gesteld en om assi I man was gevraagd. DJ I verleend. De opdracht! I betreden was de rijkspJ I door de officier van K Dit heeft de voorzitter I gemeenteraad, burgemei in een raadsvergadering I aanleiding van sehriftel: 1 de KVP-fractie. SUPRA Zekerhcl zuiver plantaardig Deze aanbieding geldt voorlopig alleen voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, Daarna gaan we naar* Zegenree. Daar kun je delen, het is er heel® verboden terrein, beha® sen uit het dorp". Ze® wandeling door het do® want ze hadden veel H komende dagen hebber® om over te praten", ze® zien jou minstens aan® ron". Op Zegenree was® verrukkelijk om te v® weer was goed, een bet® daar waren ze op gekit® hem naar het perceel k® wilgen. Het grauwe Dommel stond hoog, H plaatsen stroomde het I gen. ,,Wat is hier vooi® te zien?" vroeg hij. opa zou vragen, zou 1® je hier staat op gez® Dit is een magische I Dommelhoeve. Meer d® geleden stond opa hiei® snoeien, hij was toen pachter van Zegenree. H ter heen zag hij een® meisje in onze wei. D® te groot om haar goed® nemen, maar hij da cl® lief gezichtje had. In i<® ze niet lui, dat kon h! haar manier van doen. later hoorde dat Marir de boer van de Domme val onder de brug wa en dat dat meisje, 3V1 achterbleef, heeft hij ee na staan denken en is pastoor gegaan om te met Marjan wilde trc was dus liefde op het veraf", lachte Harrie. het meest voor geïnten de hoeve of voor het denk voor- de hoeve, arme boerenknecht en vroeger waard? Ook hebben ze nog niets te zal gedacht hebben dal zijn gatje in kon draai je was gekocht. Daar kwaad van denken, Ha een voorbeeldig echtpaa in zijn leven wel bewez in hem stak". Harrie heen. De knoestige knd i den narrig in het drabb dikke waterrat vluchtte het zag er maar triest hier geen opgewekt ple 1 ,,In de zomer als de c 1 van de wilgen uitschiet! i aardig Harrie". Ze liepe i het intens rustige lanc i de propere, scheefgeza] en met hun vergroende l Dan stonden ze voor h< landhuis. „Hier woonde 1 een baron, die goed 1 1 met Jan Griniau. Voor heeft hij grootvader het schap van Zegenree maar dat heeft die eig I geweigerd. Hij wilde lie I in zijn huis bij het mast voirt. De baron was e:n Hij wilde de Dommel omdat hij dan ook ov heen in zijn eigen lanc Dat heeft opa niet ged pen tot Wansoord het i tje dat Harrie in verru -biANÖ^ -a» keuze uit ruim 150 stuks in onze permanente 3000 m2 ZWIJNDREGHT - TEL. 01850-26755 AAN DE RIJKSWEG ROTTERDAM - DORDRECHT VRIJDAGS de gebele dag WARME GEBAKKEN VIS VISHANDEL '/■/IllS? i *»v FIN ATA helpt u snel aan door een BOSCHSTRAAT 38 BREDA TEL. 31909 Laag rentetarief Geen aanvraag- of behandelings- kosten. De restantschuld wordt bij overlijden kwijtgescholden. Bij aankoop van Uw baby- uitzet, wieg, ledikantje commode of kinderkast INLICHTINGEN BIJ OP UW KINDERWAGEN BABYHUIS DE OOIEVAAK Kalsdonksestraat 46, teL 3446 ROOSENDAAL Bergen op Zoom Kastanjelaan 76 Tel. 01640—6392 's-H«ertogen bosch Julianalaan 25 Tel. 04100—31914 f Hierbij delen wij u mede, dat in verband met reorganisatie ons bijkantoor te OOSTBURG met f ingang van 1 februari 1965 zal worden EXTRA VOORDELIGE PRIJZEN: _gsgsJwfyT Uit onze grote kring van vaste relaties ontvangen wij dagelijks aanvragen voor tijdelijke krachten. U kunt ons daarbij helpen! Het is wellicht een mogelijkheid voor U voor een aardige bijverdienste. Wordt daarom één der zeer vele free lance 'steno)-typistes, ieder h/o Het kantooradres is dan uitsluitend TERNEUZEN, Scheldekade 26, telefoon 01150-2179. Te Oostburg zal een wekelijks spreekuur worden gehouden en wel op woensdagen, des middags van 14.30 uur—16.00 uur in het Groene-Kruisgebouw, Volderstraat 23. Dr. Struyckenstraat 70 (brugflat) BREDA Tel. (01600)-35879 Snelle wekelijkse honorering. U profiteert met een van onze regeling: doorbetaling bij ziekte en ongeval.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 8