VOO GOUDMERK ROODMERK PAARSMERK INSTANT COFFEE SUPRA VACUUM. Wicuinn Ledentt boven gesti de melkchocolade smelt in uw mond,niet in uw hand GOED KOPER Weer drie F Friendships REUZE TAFELRIJSTof KANT EN KLAARRIJST N.V. DRUKKERIJ DE SPAARNESTAD voor het technische magazijn brandvers gemalen vacuum verpakt geli|ks in meer c 70.000 gezinnen gemalen VERENIGDE SCHEEPSWERVEN N.V. pootaardappelen HANGLAMPEN ELK 2e PAK DE GRUYTER ELKE 2e POT DE GRUYTER Totaal ELK 2e PAK DE GRUYTER Ditis de koffie,die doof 282 huisvrouwen in 3 steden werd getest in vergelijking met diver se bonenkoffie. Ruim 71°/o prefereerde Supra om haar geur, maalsel en smaak. PAKKEN DE GRUYTER Parallelweg 5 ETTE MAGAZIJNBEHEERDER i betere waar tien procent de gruyter DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1965 Treets, pinda's in melkchocolade, zacht en croquant tegelijk. Treets zijn bedekt door een fijn beschermend suikerlaagje. Daardoor smelt de chocolade in uw mond, niet in uw hand! (Van onze c( UTRECHT. De vordering van de fokkerij in Nederland ste warmbloedpaa werkzaam is over g( uitzondering van de vincies, heeft maand vergadering te Utree te Alkma&r, voorz Noord-Holland van gemene instemming meen voorzitter. Dit in de plaats va: van Lynden van Sant zaamheden als comn in Utrecht beletten tijd aan de V.L.N, k De aftredende vo hoofdbestuur tot er V.L.N. benoemd. Het was een drul ring in het 26ste j Voorzitter v. Lyndei succesvolle paardend rig jaar ter gelegenh jubileum, waarin du fokkers hebben gepr bleek, het nog goed ons paard. In zijn dacht de voorzitter E. v. Binsbergen te ter der (grootste) van de V.L.N. en e in de fokkerij. De diverse huishoi heden werden vlot a jaarverslag van sec mond bleek dat het 1963 tot beneden 10.< 1964 weer is toegenoi Het aantal geregistre een kleine verminde keuring werd gemen kroonprinses Beatrix schimmel-merrie ten boden en aan de -gen paarden voor de ber daar o.a. bezoek uit den waar men zich legt op het fokken Hiier te lande wordt baarheid meer op d den. Te zijner tijd ze fokrichting zal zegev Met het noordelijk denstamboek het h nauwere samenwerk als met een ponysta VOOR PRIMA doré, eersteling, meerlander enz. enz. aan zéér lage prij zen. - FRANCO levering. Keuze uit 115 verschillende modellen in sierlijk smeed ijzer in voornaam brons en modern metaal in glas en vele warme houtsoorten, in prijzen van 196,— tot 29,75. POOTAARDAPPEL- BEDRIJF Tel. 296 OVERSLAG VEEMARKTSTKAAT 43 BREDA TEL. 38880 UITGEZONDERD: DE APPELJAMS per 50 gram SCHIPHOL. Er stellingen gedaan vo< Friendship. De Mala in 1962 reeds vijf to< kocht, heeft er opn Bonanza Airlines br 12 Friendships uit rr geleverd zal worden der van Fokker in An Hiller Corporation, thans 15 toestellen o{ zal eveneens een Frie de Imperial Oil Ltd stel is bestemd als di Met deze nieuwe aantal verkochte Fi tot 292, waarvan er de Fokkerfabrieken child Hiller Corporal Ondergetekende (naam): Geboortedatum: Beroep: Adres: Woonplaats: wenst inlichtingen te ontvangen omtrent het bedrijf te in de funktie van VE 197 RAB 14067 D.D.S. Naast introducer SAMEN GELDIG IN DE WEEK VAN 27 JANUARI T/M 2 FEBRUARI 1965 [*M] zoekt op korte termijn een: Nadere inli Vereisten: zelfstandigheid de nodige technische en administratieve kennis leidinggevende kwaliteiten snel en akkuraat kunnen werken Ervaring op dit gebied strekt tot aanbeveling, Aanmelden uitsluitehd schriftelijk bij: N.V. DRUKKERIJ DE SPAARNE STAD, Afd. Personeelszaken, Eften. alsmede bij Delft, S

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 8