EDELBONTMANTEL KUFLEX WAT HEBBEN BRIKETTEN MET RUSTIG SLAPEN TE MAKEN? EEN KLEIN DEEL VAN DE WAARDE! SUPERWAS neem ze er bij EDELBONT VAN GEND LOOS BREDA Q - NIEUWE TIJDEN, NIEUWE MOGELIJKHEDEN BEGIN UW EIGEN WASSALON! ,OLD FIREHAND' chauffeurs t super l'lff Brandstoffenhandel LANGERWERF, Waspik, tel. 04168-526, Raamsdonk, tel. 01621-232 PULLENS-APPELS, Olie- en Brandstoffenhandel, Laageinde 54 Waalwijktel-2514 N.V. Wiercx-Tack, Brandstoffenhandel, Liniestraat 74, Breda, Tel. 34567 w heeft u de kans van uw leven een te bemachtigen voor slechts lOOO,- OPRUIMING 10 pet. KORTING 1090,- BOSDIJK 74 EINDHOVEN, TEL. 65438 uitstekend toon DIT IS UW KANS - DE TIJD IS NU RIJP! enkele FUNCTIONARISSEN een assistent(e) Dit. 's Nachts wilt u uw kachel aanhouden. Dus u vult 'm, zet 'm zacht en gaat slapen. Maar niet rustig. Want u beseft drommels goed dat het weer een duur nachtje wordt. Fijn, dat u dan briketten kunt kopen. Die blijven o zo lang o zo gelijkmatig gloeien. Wat te doen? 's Avonds het vuur afdekken met een paar briketten. Slapen gaan, de volgende morgen de kachel openzetten en ziedaarin géén tijd brandt-ie als een lier. Ja, de moderne briket is makkelijk en voordelig. U kunt er op koken als de beste (gelijk matige warmte I), ze zijn ideaal voor een open haard en zuinig in het kille voor- en najaar. Briketten geven geen sintels,zijn niet duur en altijd volop verkrijgbaar! niet duur gezellig zuinig sintelloos Uw koienman heeft ze altijd! DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1965 8 I 3/4 modellen: PERSIANER PATTES normaal 495.- bij ons slechts ZOBELFEH normaal 545.- bij ons slechts BISAM NATUREL normaal 1195.- bij ons slechts NERTZ KOPPEN diverse Naturel-tinten, normaal 1090.- bij ons slechts PERSIANER NATUREL normaal 1600.- bij ons slechts Kom direht kijken. Kom direkt passen. Neem een kenner mee om u te bevestigen dat u het KOOPJE van uw leven gevonden heeft! Iri verband met de op deze extra lage prijzen nóg eens i Verder vele andere edele bontsoorten als NERTZ - ZEEHOND - OCELOT etc. i Voor gespreide betaling hebben wij een discrete oplossing. Bijzonder gesorteerd in vol-slanke maten. Bij aankoop worden 2 dagretours (door geheel Nederland) vergoedl Lange modellen: ZOBELFEH normaal 695.- bij ons slechts NERTZ-BISAM normaal 1195.- bij ons slechts NERTZ-MURMEL normaal 1495.- bij ons slechts NERTZ KOPPEN met grote Nertz-kraag. normaal 1690.- bij ons slechts PERSIANER SUPER met Nertz-kraag. normaal 2960.- bij ons slechts 19S5|a heeft plaatsingsmogelijkheden voor met groot rijbewijs Geboden wordt zelfstandig en afwisselend werk. Laat U zonder verdere verplichting nader inlichten. U kunt hiervoor op alle werkdagen (behalve 's zater dags) terecht op ons kantoor BELCRUMWEG 12 - BREDA waarderingspremie vrije dienstkleding 5-daagse werkweek toeslagen voor overwerk De behoefte aan zelfbedieningswasserijen en -stomerijen wordt met de dag groter. De moderne vrouw ziet het meer en meer als de ideale oplossing voor haar was- en droogproblemen. U hebt nog geen vestigingsvergunning nodig. U kunt zonder personeel werken. I U kunt ook 's avonds geopend zijn. U behoeft niet te investeren aan voorraden. U heeft min. f 30.000.— eigen kapitaal nodig. Zeer interessante winstmogelijkheden, zowel voor eigen exploitatie, als beleggings-object. Chr. Huygensstraat 52, Breda. Telefoon 01600-42500. Vooraanstaand financieel concern heeft plaats voor in de buitendienst. Deze functies zijn voorlopig als neven functie te aanvaarden, daar de werk zaamheden in de avonduren kunnen worden verricht. WIJ VRAGEN een algemene ontwikkeling op behoor lijk niveau, voldoende persoonlijkheid en vlotte omgang met geïntroduceerden uit alle lagen der bevolking. Leeftijd ten minste 25 jaar- Het bezit van een vervoermiddel strekt tot aanbeveling. GEBODEN WORDT een afwisselende werkkring voor de zeer werklustigen de mogelijkheid tot omscholing gedurende hun huidige werkzaamheden, waarna bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste dienst mogelijk is in diverse functies. Naar gelang de capaciteiten is promotie in versneld tempo mogelijk. Voor hen die in vaste dienst worden aangesteld is een behoorlijk inkomen gewaarborgd alsmede vergoeding van gemaakte on kosten en representatie. Desgewenst kunnen de werkzaamheden blijvend als nevenfunctie worden uitge oefend. Brieven, eigenhandig geschreven met volledige antecedenten, worden ingewacht onder No. 27404-oo aan het bureau van dit blad. MOLENSCHOT vraagt voor haar afdeling Inkoop voor zeer spoedige indiensttreding Mulo-diploma vereeist. De werkzaamheden zijn: 1) Factuurcontrole. 2) Contakten met leveran ciers betreffende o.a. na koming levertijden e.d. Alleen schriftelijke sollici taties met bijsluiting van recente pasfoto worden gaarne ten spoedigste inge wacht bij Afd. Personeels zaken, Teteringsedijk 53, - tel. 24450, Toestel 16, Breda. UNION BRIKETTEN 56—5 ,,Hier hadden wij de vallen geplaatst, die de roodhuiden ons hebben afgenomen. Daar even verder is de Bee-fork, waar wij eigenlijk naar toe had den gewild, maar nu zullen we er wel niet komen, want hun sporen gaan in de richting van het bos". Hij wilde weer ver der gaan, toen ik hem terug hield. „Harry, zou jij niet lie ver teruggaan en mij dit alleen laten opknappen?" Hij keek mij verbaasd aan. „Hoe komt u daarbij?" „Ken jij de gevaren, die ons bedreigen?" „Maar na tuurlijk! Zij kunnen onmoge lijk groter zijn dan de geva ren, die ik al met goed gevolg heb doorstaan". „Okay, dan moet je het zelf maar weten". Even later stootten wij op het spoor van vier mannen waar van twee hier een andere weg waren ingeslagen. De twee, die wij onschadelijk hadden ge maakt, moesten naar alle waar schijnlijkheid tot een grote groep behoren. Ik vroeg mij af, of de mislukte roofoverval op de trein de Ponkas ertoe gebracht had in vijandelijk gebied een rooftocht te onder nemen. Dus een wraakoefening over een geleden verlies. In zo'n geval zet een. Indiaan alles op het spel. „Wat zullen wij doen. Sir?" vroeg Harry. „Die ande re sporen leiden in de richting van ons kamp, dat onder geen voorwaarde ontdekt mag wor den. Zullen wij het andere spoor volgen of zullen wij hier uit elkaar gaan?"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 6