leb" [SPORT Watersnood maakt oefenduel op slag zinloos AFSTANDSSCHOT VAN PIET FRANSEN IS BESLISSEND INTERLAND VALT IN HET WATER COEN SCHITTERT OP WISSELSLAG Mei het water stijgt spel van Henny v. Nee Jn Amerika kunnen ze geen spikes maken Amateurvoetbal zondag 31 januari WATERTRAPPEN IN TEL AVIV Scheidsrechter ziet wat door de vingers, KNVB niet HENK VISSER zekering. elen zich it gevoel vensver- larborgd. leid voor isico van sparen. Gras is er niet te zien.... Hajer verliest in MELBOURNE Schaatsploegen voor Goteborg Sjoukje en Anton dé sportmensen Zaalhandballers voor interland Betaald voetbal op 31 januari Viktor Kortsjnoi schaakkampioen Goede prestatie van Thor-atleet DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1965 13 (Van onze speciale verslaggever) TEL AVIV. Toegegeven, fle vondst was uiteraard groots. Israël en Nederland zouden beide wedstrijden voor de voorronden van het zware toernooi om de wereldtitel moeien spelen in het voorjaar van 1965. Geen wonder dus dat de Israëli direct genegen waren in de januari-maand een duel tussen heide landenteams in hun oefenschema op te ne men. Nederland was dat had secre taris-penningmeester Lo Brunt al direct laten weten ongeschikt om een wedstrijd in de eerste maand van het jaar te laten spelen, Vandaar dat het Oranjeteam op de 26e januari Israël in het Bloom- fieldstadion van Tel Aviv ontmoet te. Helaas, Lo Brunt en zijn Israëli sche confrator hebben te veel op de medewerking van de weergoden gerekend. Zeker, de wedstrijd kon dinsdag door gaan. Nederland won het duel, waarin het vaak scheen dat de plassen de voor naamste tegenstander waren van het oranje-team, zelfs met 10. Maar daar mee was dan eigenlijk ook al het positie ve gezegd. Veertien regendagen telt de januari maand in Tel Aviv. De statistici hebben dat nauwgezet vastgesteld. En op die da gen pleegt het water overvloedig te val len. Sinds dinsdag kan het Nederlandse groepje dat het nationale elftal begeleidt daarover meepraten. Het zag er prachtig uit toen de Boeing, die Oranje naar Is raël bracht, maandagavond op het vlieg veld van Tel Aviv landde. De stewards wisten te zeggen dat na een week van regen eindelijk een langdurige weersver- betering in zicht scheen. Ze kregen on gelijk. „De eerste „echte" winter die ik hier sinds 1946 heb meegemaakt", stel-, de een Nederlander, die direct na de oor log als een vroege immigrant Tel Aviv binnenkwam, een dag later in het verre gende Bloomwield-stadion vast. In de morgenuren kondigde het dicht getrokken wolkendek de komende de bacle aan. Rond negen uur barstte de eerste van de reeks wolkbreuken los. En kele uren later donderden de bandjirs door de hellende straten van Jaffa, het 4.000 jaar oude stadje dat thans deel uit maakt van het zeer moderne Tel Aviv. Tientallen auto's bleven in de soms een halve meter diepe stroom steken. Voetgangers konden slechts nadat ze van vele tegels steunpunten in de on diepste delen van de stromen hadden gebouwd, hun tocht naar het stadion voortzetten. Wat ze zagen, nadat ze de scherpe politie-bewaking waren gepas seerd en de trappen hadden genomen tart elke beschrijving. Tientallen, vele meters brede plassen, die soms meer dan tien centimeter diep waren, bedekten het speelveld. Er kan lang over worden getwist, maar waar- j schijnlijk waren er meer plassen dan groene stukken op het veld waarop Oranje binnen enkele minuten tegen Israël moest aantreden. Het zou een zinloos duel worden, dat stond al bij voorbaat vast. Helaas werd geen gebruik gemaakt van de mogelijk heid deze oefenwedstrijd, die toch voor beide landen interessant was, een dag uit te stellen. Er zou nn moest gespeeld wor den en dat maakte de vierdaagse trip van het Oranje-team naar Israël vrijwel vol komen nutteloos. DENIS NEVILLE niets wijzer KLAAS NUNINGA uitgevallen invaller (Van onze sportredactie) ENSCHEDE Het bewust verzwijgen van strafbare feiten, teneinde een spe ler van Markelo voor een schorsing te behoeden, is de Enschedese scheids rechter H. Levinga duur komen te staan. De strafcommissie van de KNVB leg de hem een schorsing van een jaar op, omdat hij de besturen van de voethal- verenigingen Enter en Markelo had ver zocht over het uit het veld zenden van de Markeloër Leeftink tijdens de op 11 oktober gespeelde wedstrijd tussen de ze twee clubs, geen rapport bij de KNVB uit te brengen. De heer Levinga was namelijk van mening, dat Leeftink met het voortij dig moeten beëindigen van de wedstrijd reeds voldoende was gestraft. De besturen van Enter en Markelo gin gen met het voorstel van de arbiter ak koord, maar desondanks werd de KN VB gewaar, wat er op 11 oktober op het Enterterrein was voorgevallen. Een onderzoek werd ingesteld en men besloot de heer Levinga te schorsen. De speler Leeftink kreeg twee wedstrijden „voorwaardelijk". Eerder in de wed strijd Enter - Markelo was de scheids rechter reeds van een beslissing om de Enter-speler Dreyerink van het veld te zenden teruggekomen. Dreyerink mocht MELBOURNE De Nederlandse ten nisspeler Jan Hajer is in het gemengde dubbelspel van het toernooi om de Aus tralische kampioenschappen te Melbour ne, waarin hij tezamen met de Zuid-Afri kaanse Bernice Vukovitch uitkwam, uit geschakeld. De NederlandsZuidafri- kaanse combinatie werd in de derde ron- tfe verslagen door het Australische paar Bill Bowrey/Jill Blackman met 7-5, 0-6 en 0-6. de strijd voortzetten omdat de heer Le vinga zich zou hebben vergist. De ver gissing der arbiter ten spijt besloot de KNVB-strafcommissie toch ook de Ente- rer maar een voorwaardelijke schorsing van twee wedstrijden op te leggen. Daarmee was de maat nog niet vol, want het onderzoek bracht voorts aan het licht, dat kort voor het einde van de wedstrijd een vechtpartij tussen een toeschouwer en een Markelo-speler had plaatsgevonden, waarbij de grensrech ter van Markelo zijn speler te hulp was gekomen door de toeschouwer met het grensrechtersvlaggetje over de rug te „strelen". De grensrechter, de heer G. Krabben- bosch uit Markelo, zal zo besloot de KNVB vóór 14 juli 1967 de vlag bij een voetbalwedstrijd niet meer mogen hanteren. (Van onze speciale verslaggever) TEL AVIV Een speciale voetbalstrategie werd geboren in de interland IsraëlNederland: het zoeken naar droge plekken. Lage ballen, die al na enkele meters zeker een plas in hun weg zouden vinden, waren nutteloos. Slechts hoge, verre voorzetten gaven kans op succes. Het ging niet meer om het opbouwen van gave combinaties, doch eerder om het pro fiteren van de gelegenheid, van de remmende invloed van de plassen en de fouten die de tegenstanders wel moesten maken. Pas in de laatste fase van de strijd, toen de regen was opgehouden en het „waterpeil" eindelijk zakte, ging het wat beter. In dat laatste half uur pas kreeg het veld het aanzien van het domein van de voetballer, voor de rust was de zwemmer er wellicht beter in zijn element geweest. Die dertig minuten konden het duel echter bij lange na niet meer redden. Veel kan Dennis Neville, de tijdelijke bondscoach van de KNVB, niet van deze eerste interland van Oranje in Azië hebben geleerd. Coen Moulijn, feller dan ooit en bijna „hard" in de tackle, speelde ondanks alles een gave partij. Linksback Atzmon en de andere bewakers die Coen bijna omsingelden kwamen vrijwel tot wanhoop. De rappe Rotterdammer zwoegde, als moest hij de felle Israëliërs geheel alleen verslaan. Ook Daan Schrij vers, die vaak als laatste man in de verdediging opereerde om verrassin gen te voorkomen, gaf zijn tegenstanders nauwelijks mogelijkheden. Doch dat wist Dennis Neville al lang voordat hij de nationale ploeg onder zijn hoede kreeg. Niemand nam op de over-ijverige spelers na uiteraard het ,,duei nog serieus. Zelfs de 15.000 Israëlische toeschouwers niet, die toch amper drie maanden geleden hun nationale team in een heroïsch voetbalgevecht tegen de uit Tokio teruggekeerde amateurs van Zuid-Slavië naar een 2-0 zege hadden geschreeuwd. Met gelach werden de glijpartijen van de spelers en de onverwachte wendingen van de bal begroet. Alleen in dat laatste half uur, waarin de vertoning eindelijk wat op voetbal ging lijken, kreeg hun nationaliteitsgevoel de overwicht. Ze smeekten bijna om de gelijk maker. Zo ver kwam het niet, al hun rumoer ten spijt. Het zou ook niet verdiend zijn geweest. Zelfs onder de moeilijke omstandigheden waar onder werd gespeeld de technisch sterkste ploeg was stellig het meest gehandicapt bleek vaak duidelijk dat het Nederlandse elftal stellig meer klasse had dan de atletische, miaar zeker niet grootse amateurs van Israël. Opvallend was voorts dat de veel-verguisde Heracles-crack Henny van Nee, juist toen de stortbuien de spelers en toeschouwers het felst striemden, tot zijn beste spel kwam. De man die, om met Neville te spreken, zijn plaats in Oranje verdient door zijn zwoegen, leverde voor de rust door zijm harde werken een uiterst verdienstelijke prestatie. Later, toen de ploegen eindelijk aan echt voetbal konden toekomen, viel hij snel terug. OSLO Nationaal kampioen Fred A. Maier, kampioen van verleden jaar Per Ivar Moe, Magne Thomassen, Ivar Erik- sen en Per Willy Guttormsen zullen Noorwegen vertegenwoordigen bij de Europese schaatskampioenschappen die op 30 en 31 januari in Goteborg wor den gehouden. Als reserve is Svein Erik Stiansen aangewezen. STOCKHOLM De Olympische kam pioen op de 10.000 meter Johnny Nils- son, Ivar Nilsson en Oerjan Sandler zijn aangewezen als de Zweedse vertegen woordigers. Johnny Hoeglin is reser ve. Ook de Sovjetunie heeft zijn schaats ploeg bekendgemaakt. Het heeft enige verbtzing gewekt dat de opkomende ster van vorig jaar, Joeri Joemasjef, slechts als reserve meegaat. De vijf deelnemende Russen zijn: Europees kampioen Ants Antson, Edu- ard Matusevitsj. Viktor Kosjitkin, Vale- ry Kaplan en Oleg Semakof. MANUS VAN VUGT uit Vlijmen is amateur geworden en gezien de prestaties uit zijn nieuwelingen periode betekent hij een verster king voor de Vlijmense wielerclub, die naast Bart van der Ven nog twee beroepsrenners telt: Huub Zil verberg en Piet Buuts. WIM DE JAGER, Emiel Moentjes (B.), de Duitsers Roggendorf en Schulze zijn de belangrijkste ele menten in de groep Ruberg waar van Walter Grönen sportbestuur der is. HUUB ZILVERBERG zal van 2 tot 7 maart met o.m. Willy Bocklant, Yvo Molenaars en Jan Nolmans deelnemen aan de ronde van Sar dinië. Ook de ploeg Van Looy met o.m. Rik II, Seis en Sorgeloos zal aan deze ronde meedoen. LEO SEBRECHTS, de in België wonende Nederlander die in juli plotseling met de wielersport stop te, wil in 1965 weer van de partij zijn. Mogelijk komt hij weer on derdak bij Dr. Mann. THEO VERSCHUEREN heeft de wielerclub „De Sporters" verzocht de huldiging rond zijn kampioen schappen uit te stellen tot na de Europese derny-kampioenschappen op 6 februari. Oorspronkelijk wil de men de St.-Jansteense renner op zijn tweeëntwintigste verjaar dag (vandaag) in de bloemetjes zetten. Theo wil zich echter serieus voorbereiden op de derny-strijd. JAN PIETERSE behoorde tot de deelnemers aan home-trainerwed strijden in Hoeven. De Olympi sche kampioen werd tweede achter R. Baremans. Piet Cooremans leg de beslag op de derde plaats. Bij de nieuwelingen triomfeerde Brooy- mans, met C. Maas en Ad van O verveld respectievelijk op de 2e en 3e plaats. RENE PIJNEN heeft ook een actie ve supportersclub. Op zondag 7 februari namelijk wordt door die vereniging, in samenwerking met de W.V. Zuidwest-hoek, een wed strijd op rollen verreden. Het tref fen vindt plaats in café Non plus ultra te Hoogerheide. (Van onze sportredactie) De AVRO maakte dinsdagavond in een gecombineerde radio- en t.v.-uitzending de sportstad, sportman en sportvrouw van 1964 bekend. Het stond bij voorbaat vast, dat de commissie van sportdeskun- digen Anton Geesink als sportman en Sjoukje Dijkstra als sportvrouw zou kie zen. Volgens een ingewikkelde formule werd Groningen als sportstad uitgekozen. Dit alles geschiedde in een allerlammeltabelst programma, dat door reporter Dick van Rijn op de meest bedroevend denkbare wijze werd gepresenteerd. Dick presteer de het zelfs een geschenk, dat AVRO-be- stuurder mr. Hoekstra aan de veertig jaar in de sportjournalistiek zijnde ir. A. van Emmenes wilde overhandigen, af te pakken en zelf aan de jubilaris te geven. Alles wat in een uitzending als deze fout kon lopen, liep fout. Rest nog te vermel den dat de Ossendrechtse coureur Jan Janssen na Geesink als tweede sportman werd benoemd UTRECHT Het Nederlandse zaal handbalteam, dat zaterdag 6 februari in Den Haag een interland tegen Frank rijk speelt, zal uitkomen met de vol gende spelers: Doel: George van Noesel (Swift, Arn hem), wisselkeeper Coby Wethly (UD) en de veldspelers Gijs van Koppenha gen en Ab Veenhuizen (ESCA), Daan Gillissen en Frans van der Heijden (Niloc), Theo Mulder en Helmert Bot- terman (Operatie '55), Guus Cantelberg en Pim Rietbroek (Sittardia) Dick Veen (Jahn) en Jaap Bax (Microme ters). EREDIVISIE DWS—Sittardia, NAC—DOS, Enschede Feijenoord. Ie DIVISIE DHCde Volewijckers, Volendam VVV, Holland Sport—Willem II, Velox— NEC, ElinkwijkEindhoven. 2e DIVISIE A HaarlemPEC, FC ZaanstreekZwar- temeer, Spel. CambuurHeerenveen, de GraafschapHilversum. 2e DIVISIE B NOAD—SVV, Hermes DVS—HVC. Lim- burgiaFortuna VT., DFCRoda JC, Hel- mondia '55Longa. HENNY VAN NEE goed aangepast SCHIPHOL Henk Visser, de thans 32-jarige oud-kampioen verspringen van Nederland, die in 1956 zijn scootertje ver kocht, zijn spaargeld van de bank haal de, zijn moeder aan het Robert Koch Plantsoen te Amsterdam vaarwel kuste, op Schiphol een vliegbiljet naar Amerika kocht en vervolgens de grote sprong waagde met slechts 15 dollar op zak, drijft thans in Californië met veel succes een im- en exporthandel in sportartike len en heeft zojuist een zakenreis door Europa en een kerstvakantie bij zijn moe der beëindigd. Met zijn 25-jarige Amerikaanse vrouw Jacqueline Ann Diener en dochtertje Kimberlee Ann is de ver-Amerikaanste Henk Visser per DC-8 straaltoestel van Pan American World Airways van Schip hol naar de V.S. teruggekeerd, nadat hij zich in Europa had verzekerd van nieuwe voorraden stopwatches en spikes, die hij in Amerika aan vele universiteiten ver koopt. Omgekeerd zet hij in Europa Ame rikaanse polsstokken van fiberglas af en de „aërodynamisch uitgebalaceerde held speren". „Tot op heden kan Amerika nog geen spikes maken", vertelde hij bij zijn ver trek van Schiphol. „De Amerikaanse zijn te zwaar en te log, daarom importeer ik ze uit Europa.". Onze vroegere top-atleet, die driemaal naar Olympische Spelen werd afgevaar digd (1952 Helsinki, 1956 Melbourne en 1960 Rome) en die in 1956 te Boekarest met een sprong van 7.98 meter het Euro- MOSKOU Grootmeester Viktor Kortsjnoi uit Leningrad heeft voor de derde keer het Russische schaakkampi oenschap gewonnen. Met slechts nog een ronde te spelen heeft hij tweëeneenhalve punt voorsprong op zijn naaste concur renten Michael Tal en David Bronstein met elk 12 punten. Ie klas B: TSC - Laakkwartier, DCV - Overmaas, De Musschen - VUC, SVW - CVV. Ie klas E: Valkenswaard - Helmond, Brabantia - HVV '24, Boxtel - RKC, Mid delburg - De Spechten. 2e klas A: Vlijmense Boys - Taxandria, Bladella - Budel, Gemert - St.-Mich. Ges tel. 2e klas B: Zeeland Sport - DESK, RK- VVU - Steenbergen, Terneuzen-Internos. Alliance - MOC '17. 3e klas B: RWB - Baardwijk, Oss '20 - RKSVA, Zwaluw VFC - ODC, Concor dia SVD - OJC, DSC - Margriet. 3e klas C: Dongen - RAC, RKTW - Hilvaria, Gloria UC - TAC, VES '35 - WVO, SCO - Virtus. 3e klas D: Goes - Grenswachters, Meto- Zeelandia, NSV - BSC, Kaaise Boys Roosendaal, Sluiskil - Axel. 4e klas B: Zaltbommel - Den Dungen, RKOSC - Irene, OVH - RKJVV, 12.00, Heusden - GW. MILAAN F.C. zal op 17 maart in Brussel een vriendschappelijke voetbalwed strijd spelen tegen Anderlecht. Op 9 juni zal in Milaan een tweede wed strijd tussen de twee clubs worden ge speeld. IN SCIACCA in Italië is de achttien jarige Giuseppe Verdolin tijdens een amateurvoetbalwedstrijd aan een hart verlamming overleden. 4e klas E: RKSSS - Velocitas '31, Zigo - GSBW, Zundert - Hieronymus. 4e klas F: Groen Wit - Advendo, Ma dese Boys - Bavel, Raamsdonk - Sprundel. Right Oh - Waspik. 4e klas G: De Schutters - Oudemolen, DIVO - SC Gastel, Vosmeer - Nw. Borg- vliet, Zierikzee - Kruisland. 4e klas H: RCS - Steen, Lewedorpse Boys - Breskens. Bij deelname aan een internationale cross te Mezidon (Fr.) heeft de THOR- atleet J. v. Eekelen verdienstelijk werk geleverd. In deze wedstrijd waaraan werd deel genomen door atleten uit Engeland, Bel gië, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Nederland, bezette hij een eervolle 14e plaats waarmede hij zich tevens als eer ste Nederlander klasseerde. Winnaar werd de Parijse politieman Martinage. De klassering van de overige Nederlan ders was: 19e P. Beelen Spartaan, 21e P. de Haas Minerva en 39e Smit Spar taan. pees record op zijn naam bracht, is er dus mee gestopt. Zijn veelzijdige atletiek-ervaring (pols- stokhoog 3.80 meter, 100 meter sprint in 10.3 en 7500 punten in de tienkamp) geeft hem een unieke kans om op de Ameri kaanse universiteiten voor de sportleer- lingen de kwaliteit van zijn artikelen per soonlijk te demonstreren. Visser kreeg in 1956 zijn kans om zich aan een Amerikaanse school in het En gels en de atletiek te bekwamen, nadat hij bij de Olympische Spelen in Mel bourne (waaruit Nederland zich wegens de gebeurtenissen in Hongarije te elfder ure terug trok) de Australische versprin ger John Bennet had ontmoet. Die stu deerde zelf aan een Amerikaanse uni versiteit in Wisconsin en bewerkstelligde dat Visser een studiebeurs kreeg van een „college" in Bakersfield, Californië, La ter werd het een universiteit in Santa Barbara, waar hij nu nog woont. Intussen nam. hij in 1960 voor Neder land deel aan de Olympische Spelen in Rome en ontmoette in december vam dat jaar zijn huidige vrouw Jackie, tweede jaars studente aan dezelfde universiteit in Californië. Zij trouwden in Santa Cruz ten zuiden van San Francisco op 16 jumi 1962, ter wijl Henk langzamerhand geheel op za ken overschakelde. Een jaar later slaag de Jackie voor haar eindexamen en werd onderwijzeres aan een school in Cleve land. Thans woont de familie Visser in Santa Barbara. Jackie heeft de school vaarwel gezegd en wijdt zich thans ge heel aan haar gezin. Het bevalt Henk uitstekend in Ame rika, al is hij zijn eigen land nog niet vergeten. „Op den duur wil ik eventueel toch wel Amerikaan worden", zei hij tot slot. naan.COEN MOULIJN l V i rWc»r hf>t \*7/arlctriirl_ st.flnP: Tk" É»e»t me» or» Tir/al i TEL A\ i v Over het wedstrijd verloop van Israël-Nederland kan nauwelijks een woord worden ge schreven, dat waard is geschreven te worden. Er schuilt dan ook veel waarheid in de lakonieke opmer king van een Nederlandse suppor ter die na het waterballet zo'n half uurtje te hebben aangekeken, maar veer in zijn zakje met nootjes dook me een Sevoel van troost vast- stelde: „Ik eet me er wel door heen De Nederlanders begrepen al snel dat afstandsschoten op het doorweekte veld de meeste kans op succes boden. Eerst probeerdo Klaas Nuninga het en Bennie Muller volgde hem na een klein half uur. Nog juist kon de voortreffelijke maar uiterst grillige Israëlische doelman redding brengen, al kostte het ook een corner. Het zou de inleiding worden voor de beslissende treffer. Op enkele meters buiten het strafschopgebied ving Piet Fransen de bal op om meteen hard in te schieten. Doelman Levin was, al zijn klasse ten spijt, kansloos (0-1). ?.Y.en was het te veel voor de aanvan kelijk opvallend rustige toeschouwers. Ze weerden zich plotseling geducht. Zelfs toen de jeugdige Spiegler even later ze ker drie meter buitenspel stond, gaven ze hun landgenoot Abraham Klein, die de wedstrijd zeker niet sterk leidde, te kennen dat ze weinig waardering hadden voor zijn beslissing. Na de rust keerde matchwinner Fran sen niet terug. Guus Haak completeerde de Nederlandse ploeg, die later ook nog Klaas Nuninga - veteraan Mick Clavan verving hem - kwijt raakte door een blessure. Inmiddels had het dreigende, grijze wolkendek waaruit van tijd tot tijd bliksemschichten tevoorschijn schoten, plaats gemaakt voor een vrijwel blauwe hemel. Het laatste half uur zouden de dapperen toch nog echt kunnen voetbal len. Haak demonsteerde het direct al heel duidelijk door de bal prachtig met de hak over een tegenstander heen te tik ken. Arbiter Klein had er weinig waar dering voor. Hands, besliste de Israëli sche rechtspreker, die op het zelfde mo ment bijna een vijand van de ex-Hage naar werd. Ondanks de weersverbetering bleven de omstandigheden voor de spelers uiterst moeilijk. Dat bleek na 28 minu ten in de tweede helft. Prachtig passeer de Pummey Bergholtz de geroutineerde Ben Baroukh. Een harde voorzet volgde die Klaas Nuninga een unieke kans bood. De Ajacied behoefde de bal maar aan te raken om een tweede Nederlands doel punt te scoren. De blonde Groninger was echter een fractie van een seconde te De sfeer werd er inmiddels in Vit veld niet beter op en de druk van de Israeli's nam toe, heel dicht kwam de ploeg van trainer Merimovitch. die over nog geen week zijn plaats moet afstaan aan de Zuid-Slaviër Miiovan Ciric. in de voorlaatste minuut b(j de gelijkmaker. Van amper drie meter kopte links buiten Young in, nog juist redde Pieters Graafland doch de bal kwam voor de voeten van Chelnikier. De Israëlische aanvalsleider kreeg gelukkig de tijd niet om te richten en schoot keihard over. Even later was het „tijdperk-Merimo- vitch" ten einde en begon de „periode- Ciric". Erg enthousiast zal de Zuid-Sla viër wel niet over de kennismaking met zijn pupillen zijn geweest. Degenen die poogden hem uitspraken te ontlokken over de kansen, die de Israeli's hebben tegen de Belgen en de Bulgaren - tegen standers in de voorronden van het toer nooi om het wereldkampioenschap werden niets wijzer. „Pas op 1 februari treed ik in dienst, daarvóór kan ik niets zeggen", was zijn voorzichtig commentaar Zijn somhere gelaat sprak echter op het zelfde moment een wel heel duidelijke taal. Opstellingen: Nederland: Pieters Graafland. Flinke- vleugel, Israel. Schrijvers en Veldhoen Muller en Fransen. Bergholtz, Van Nee Nuninga en Moulijn. in de rust maakte Fransen plaats voor Haak. Twintig minuten na de hervatting ver ving Clavan de geblesseerde Nuninga. Israël: Levin, Atzmon en Leon. Bachar Levkovitch en Ben Baroukh. Chminlo- vitch, Stelmach. Chelnikier, Spiegler en Young.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 11