„Blij, dat ik het gedaan heb" EN WIT DAT ALLES WORDT! HEERLIJK DIE VERNIEUWDE OMO", MET OMO WAST U WERKELIJK WITTER „Ieder zyn manier van wassen... Ik kook bijvoorbeeld niet sekretaresse Fijne Dessert Rood-Merk Paars-Merk 12 rn R.K. SANATORIUM „DE KLOKKENBERG" ,STEMOTYP „STENOTYP" MOCCONA zegt Mevr. Mo S< Noppen-Stutterheim te Reeuwijk Zo denkt mevrouw Noppen erover. En U? Natuurlijk, U moet het zélf zien. Kijk naar het resultaat! Werkelijk witter, door de vergrote waskracht van vernieuwde OMO. Ja, werkelijk witter, of de was kookt of niet. En let eens op het spoelen: stukken vlugger! Uw nylon en no-iron? U hebt er geen speciaal wasmiddel meer voor nodig. Niet te geloven zo wit U ook dit wast in vernieuwde OMO, het complete wasmiddel. EEN JONGE ENERGIEKE WERKER BONTMANTELS KEES VAN DE VEN Hieronder staan 99 woorden, die betrekking hebben op levensverzekering. Merkwaardig. Mensen die een levensverzekering hebben, vofelen zich zonder uitzondering opgelucht. Sterker nog, ze hebben het gevoel bevrijd te zijn van een last. Merkwaardig? Helemaal niet. Op het ogenblik dat u een levensver zekering sluit, is het financiële welzijn van uw gezin gewaarborgd. Door die ene, verstandige daad koopt u veiligheid en zekerheid voor nu en later. Levensverzekering Is uw bondgenoot. Hij neemt een groot risico van u af, dat u alleen niet dragen kunt en helpt u tegelijkertijd sparen. Terecht bent u blij met uw levensverzekering. Uw bondgenoot, uw hele leven lang. Avonturen van Suske en Wiske DE KODDIGE KATER éefMed!) DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1965 14 heeft gelegenheid tot plaatsing van een voor de ekonomische direktïe. Minimum leeftijd 25 jaar, algemeen ontwikkeld. Kandidaten met goede vooropleiding en ervaring genieten de voorkeur. Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen en re ferenties te richten aan de ekonomisch direk- ^teur, Galderseweg 81, Breda. Uit onze grote kring van vaste relaties ontvangen wij dagelijks aanvragen voor tijdelijke krachten. U kunt ons daarbij helpen! Het is wellicht een mogelijkheid voor U voor een aardige bijverdienste. Wordt daarom één der zeer vele free lance steno)-typistes, ieder h/o Dr. Struyckenstraat 70 (brugflat) BREDA Tel. (01600)-35879 Snelle wekelijkse honorering. U profiteert met een van onze regeling: doorbetaling bjj ziekte en ongeval. Standaard potje 1.9S 100 grams pot Grote voorraadpot O2*6.6K.2B0 Wij hebben plaats voor die als vertegenwoordiger relaties in de bouwwereh (architecten) moet gaan bezoeken in Brabant, Zeeland en Limburg Rijbewijs B vereist. Brieven met volledige inlichtingen onder nummer S 27093-00 van dit blad. Lange Persianer Pattes f 395.— Lange Nertspootjes f 750.— Nieuwlandstraat 3 - TILBURG - tel. 04250-26617 LEVENSVER Voorlichtingscommissie uit het Levensverzekeringbedrijf, Emmataan 41, Utrecht. 105-106. Onze koddige kater is opeens het middelpunt van de belangstelling. De burgemeester vraagt of al die verhaaltjes over de heil zame blik nu echt waar zijn. Opeens springt onze be haarde vriend omhoog en smeekt om een roos. Wat is daar nu aan de hand? Hij vliegt als een pijl uit een boog het raam uit en stoort zich niet aan de smeekbeden van onze vrien den, die er weer niets van begrijpen. door W. VAN DER STEEN

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 10