SPORT Kies een visdag met de getij-tafel in de hand op het n puzzel Den Bosch (heren) houdt Breda-aanval in toom RAPID-dames steviger op de leidersplaats! Bokser met te veel en te weinig CENTEN Floyd Patterson I Wielernieüws in nog niet k.o. „de spatten" Middelkamp-renners op home-trainers kan alleen ht heten Europese titel 47-2 Heerlen DAGBLAD DE STEM VAN DINSDAG 26 JANUARI 1965 skens Microkorfbal >ba en Swift ilen de buit :ht meent KM ICWATKR Vandaag Morg en i Kans op goede vangst beter Schaatsmeisjes hebben succes Biljarten Brabant-Zeeland Titel 4e klas voor G. de Louw VOLLEYBALCOMPETITIE DAMES Uitslagen Ad van Overveld eerste in cross CHARLES PANDOLPH IN SINT MORITZ Nederlands elftal is naar Israël Engeland ziet zaterdag toch gewoon voetbal 11 1„ wachten er vijftig op de Lenst openbare werken werd van tal van machines. Voor de pr zijn in aanbouw een garage, lts en instructielokaal. In de ector is veel beriekt door het ■jaardenwerk. Dit jaar zal de fan 34 bejaardenwoningen wor- en. len weinig rooskleurig begin I ok de visserij in 1964 niet te I gehad, aldus de burgemeester. Ikens werd aangevoerd 8.261.000 1 er waarde van 2.758.000. Hiei^- [et begrepen de afzet gedurende te IJmuiden. Het experiment mechanische lossing van de noemde de burgemeester ge- aanvang van de vergadering de burgemeester Churchill en |n ogenblik stilte in acht genomen, f besloot om een telegram te liaar jhr. mr. De Casembroot. j— Het met spanning tegemor 1 mikro-korfbalduel tussen d 1 grootmachten Tjoba 1 en Swif jtidigd in een 2—2 gelijkspel. Mr slag kreeg Swift misschien iel Jg loon naar werken. Bij de hf |fhet Swift-viertal superieur mar l^enover stond het feit dat d nes in kwaliteit hij de Tjobr fchterbleven. Lpaald grootse wedstrijd is hf prden, vooral omdat de zenuwe Jrdje meespraken. Beide achtte utten een toegekende strafscho jkspel was de meest gunstige ui yr het Goese Togo. De stand e afdeling K.N.K.B. is nu: Swi Togo 1 2—4, Animo 1 3—2, Tjot ?n Swift 2 30. afdeling K.N.K.B. II is het Swi ;elukt de titel veilig te stelle ?oed gespeelde wedstrijd verloc 2—0 van Tjoba 2. Dit Tjob; stelde even later echter weer t< ir met 0—3 van Animo 2 te ve ^.nimo 2 zag hierdoor zijn kansc mmerkelijk stijgen, maar hee nsen niet meer in eigen han iet uitgespeeld is. De stand i leling is nu: Animo 2 46, Swi' Tjoba 2 22, Dosko 1 2—1 ei 2—0. regionale 2e klas A bleek Blauv it Kloetinge niet opgewassen te kracht van de topploegen uit dr se tweede klas. Tegen Atla? Dg een 33 gelijkspel behaald. *en BKC 1 kwam men juist iets L2). Overigens opnieuw een be de Bressiaanders tot steeds be- staties komen, tslagen: .B. I: Tjoba 1 - Swift 1 2—2. II: Tjoba 2 - Swift 3 20, Tjo- knimo 2 03, Regionaal 2A: BI. Atlas 1 3—3, BI. Wit 1 - BKC 1 BI. Wit 2 - Stormvogels 11, gels 1 - Vedo 2 3—2. BI. Wit 2 - 2 34, 3 A: Dos 55 - Ondo 3 KVL 2 - BKC 2 6—2. Jun. B: - Swift 2 4—1. 5. FREGAT Dubois van de Kon een van de twee stationssche de Nederlandse Antillen, zal in te helft van februari deelnemen oefening „Springboard". Die g wordt gehouden in het zeege- ibij Porto Rico. JARIGE Carolina van Bussel te sn is gisteren, toen ze met haar 5 Lieropsedijk overstak, door eer angereden. Het meisje overleec' latse. id van Koewacht verklaarde ziel ravond trouwens wel tevreden de gemeenten Koewacht, Over- Zuiddorpe niet bij Axel zullen gevoegd. De bezwaren gelden telijk het feit dat Zuiddorpe de el van de combinatie van de ïeenten zal worden. lag 27 januari: Hansweert 11.01 lur, Terneuzen 10.35 en .23.16 uur n 10.07 en 22.46 uur, Wemeldingi 10.00 uur. Jiuis 19.30 uur De trotse rebel, a IR PEN uur Turandot 20 uur De kardinaal, 14 j. JZEN 20 uur Het misdadige brein v? abuse opgebouw 20 uur Irma la Douc JRG 20 uur Ursus, de leeuwenkonin n'noorn 20 uur Ledenvergaderin ;club ommerce 19.30 uur Bijeenkom^ 10 uur Voorlichting bespuitin Opera 20 uur Théêtre Nation? E t. chouwburg 20 uur Wie is bar. irginia Woolf [STEEN .-gebouw 19.30 uur Voorlichting stichting kankerbestrijding PLAAT uur Rode Kruis-film, a.l. rebel" opgebouw: 20 uur Irma la douc JRG Raadsvergadering (Van onze hengelsportmedewerker) Wie gaat vissen, moet niet alleen op weersomstandigheden, water temperaturen en getijden letten, maar ook de stand van de maan in de gaten houden. Deze tip geldt niet alleen voor de zeehengelaars: die van eb en vloed afhankelijk zijn maar ook voor de binnenvissers. Het is goed eens na te gaan welke rol de zogenaamde solunaire peri odes in de visvangst spelen. En niet alleen in de visvangst. De hele na tuur. het biologisch leven en groei vormen, eetgewoonten en leefge woonten, worden er door beïnvloed. Wie nu denkt, dat het maar een kwestie van kalender-keuze is op dagen tussen eerste kwartier en vol le maan te gaan vissen. •M|| De kansen op een goede vangst zjjn be slist veel beter, maar ook de natuurlyke omstandigheden zoals luchtdruk, wind richting, wisselvalligheid of standvastig heid van het weer ztfn natuurlijke om standigheden, die het gedrag van de vis, dus de bijtlust mede bepalen. Wie een wegwijzer in de solunaire doolhof wil hebben, doet er goed aan de getijtafels voor Nederland 1965 bij de Staatsdruk kerij 3,75) te bestellen. Al is er zelfs al een polshorloge met een mareograaf in de handel waarop vissers en jagers de solunaire periodes met grotere kansen op succes in het jachtveld of aan de water kant, kunnen aflezen. Voor de grote I massa hengelaars zjjn enkele algemene tips al voldoende om hun kans op succes te vergroten. De zeehengelaar, die met zijn gezin een hengelvakantie kiest, doet er goed aan eerst de getij-tafel te hanteren. Wie op Walcheren zijn vakantiedagen wil doorbrengen en de strandgenoegens met een hengelvakantie wil combineren, dient te weten, dat de volle maan rond 13 juli ligt, in augustus is dat de „12e" te doen. De verschillen tussen eb en vloed (de giertijen) zijn dan het grootst. Kort vóór en kort na volle maan blijken de vang- kansen over het algemeen het best. Dat zullen ook vele beroepsvissers kunnen getuigen. Komt water, komt vis, zeggen ze. Er zit „schiet" in het water is een kreet, die ook in kringen van de zeehen gelaars van Zeeland en West-Brabant op gang doet. Uit de getijtafels is snel af te lezen op welke datums de hoog- en laag- waterverschillen het grootst worden. Op zaterdag 10 juli begint een gunstige pe riode, die tot en met zaterdag de 17e juli duurt. In augustus zijn het vooral de da gen rond de 12e augustus, die de kans op een leefnet vol, vergroten. De meeste ver plichte vakanties beginnen op maandag 19 juli, een periode, die beslist minder gunstig is. Wie zijn vakantie een week tot 10 dagen kan vervroegen, moet het beslist doen. Een bijkomstig voordeel is nog, dat in deze solunaire periodes de verschillen tussen eb en vloed het grootst zijn. Het water loopt dan bij eb zo ver weg, dat de zagerstekers gemakkelijk bij het aas kunnen komen, dat u aan de ha ken moet rijgen om de vis tot bijten te y.?rl®lc*eh- Tijdens de zogenaamd „luie tijen als het water minder hoog wordt bij vloed, maar ook bij eb minder ver wegloopt, is de aasvoorziening zeker bi? grote vraag in de vakantietijd, vaak in dè war. Vooral een langdurige periode van constant weer is gunstig. Een komend hoge drukgebied wekt dan de bijtlust van de vis vaak op. Een lage drukgebied, van invloed op de zwemblaas van de vis, kan rampzalig zijn. Vooral een depressie AMSTERDAM De Spanjaard Aqui- lera heeft zonder opgaaf van redenen afgeschreven voor het Europees kam pioenschap kader 47/2, dat donderdag in Heerlen begint. Zijn plaats zal nu worden ingenomen door de Belg Clement van Hassel. De paring voor de eerste ronde is Scholte— Wijnen (beiden Ned.); Van Hassel— Vervest (beiden België); Galvez (Spanje) —Witte (Duitsland) en Grethen (Luxem burg)— Corti (Zwitserl.). aan de ingang van het Kanaal met een wind, die naar het noordoosten gaat, kan een visdag bederven. De vis ervaart die drukdalingen aan de druk in de zwemblaas. Een storing met depressietrillingen, die zich ook op een weerstation als een micro-aardtril- ling registreert. De vis is voor deze tril lingen gevoelig. Al vele uren voor het een depressie doorbreekt of een storm opsteekt, de wind omslaat of een weer beeld wijzigt, kunnen ervaren beroeps vissers aan hun vangsten zien, dat bij voorbeeld de platvis verstek laat gaan. Of de vis dan in het zand van de zee bodem kruipt of hoger gaat zwemmen, is moeilijk te zeggen. De schrobnetten vangen plotseling niet meer of veel min der. Ook de zeehengelaars en zoetwater vissers, in gebieden zonder eb en vloed dus, ervaren dit. U moet maar eens aan tekening van uw vangsten houden, met vermelding van plaats, dag, getij, wind, temperatuur, luchtdruk en andere fac toren, die een rol kunnen spelen, de voedselsituatie van het water niet te ver geten. Wie in de komende februarimaand meer kans op vis wil hebben, moet de volle maan van dinsdag de 16e kiezen. Het getij en de stand van de maan be gint al rond de 12e gunstig te worden, inclusief dus het weekend van zaterdag en zondag 13 en 14 februari en enkele dagen later. De laatste drie uur van de eb en de eerste drie tot vier uur van de vloed zijn het gunstigst. Ook rond hoog water wil de vis het nog wel eens doen. Dat komt, omdat rond laag en hoog wa ter het etenstijd is voor de pelagische vissen, die hun prooi op gezicht moeten pakken dus op een tijd van het getij, dat het water helder is. Én dat is rond hoog en rond laag water. Precies valt dat niet te zeggen. Op vele plaatsen zijn kleine plaatselijke tijdverschillen door verschil lende stroombewegingen. Aan de stran den en piertjes van Westkapelle tot Vlis- singen komt de vloed vaak eerder ir (vlak langs de stranden) dan de getijta fels aangeven. Soms ligt het gunstig ogenblik om gul, makreel en zeebaars te vangen al een uur of iets meer voor offi cieel laag- of hoog water. Deze praktijk ervaring voor tie sportvissers bewijst ook hoe waardevol een betrouwbaar polyester bootje kan zijn, waarmee u ook tijdens hoogwater enkele honderden meters van het strand tegen het diep van de geul kunt blijven doorvissen, als zelfs de verste worp vanaf het strand geen schijn van kans meer biedt. Wie dan schuin naar de koppen van de pieren en strek dammen tegen de stenen vist, waar de grote vis aast, kan onvergetelijk mooie vangsten binnensleuren. En als u dan nog eens met bliek vist of zandspiering ge bruikt, zult u bemerken, dat vissen niet alleen sport en vrijetijdsbesteding, maar ook een stukje wetenschap is met kennis van de natuur. Laat de getijtafels en de volle maan met de solunaire periodes uw wegwijzer zijn. Als tijdens de wassende maan de sappen in bomen en planten stijgen, de kuikens krachtiger uit het ei breken, de natuur uitbundiger groeit en bloeit en de dieren feller leven, is het te doen. Dat is geen visserslatijn of een sciense-fiction-sprookje. De grote vader landse hengel-professors zweren erbij HOLMESTRAND Voor een Neder lands succes zorgden maandag Stien (Van onze hockeymedewerker) De slechte weersomstandigheden drassige velden waren oorzaak, dat van het vastgestelde inhaalprogramma weer een aantal wedstrijden werd afgelast. Toch vonden er nog enkele ontmoetin gen doorgang. Verrassende resultaten werden daarbij niet geboekt ofschoon de draw tegen 's-Hertogenhosch bepaald een teleurstelling voor het heren-elftal van Breda zal betekenen. HEREN, le KLAS Op eigen bodem wel enigszins dras sig doch goed bespeelbaar bond Breda de strijd met 's-Hertogenbosch aan, Di rect na de beginbully van het duel voortreffelijk geleid door de arbiters G. Lathouwers en K. Rokx, trokken de Bredanaars ten aanval. Talloze straf- en lange corners leverden geen enkel re sultaat op en op de vele aanvallen, waarbij het te korte aanvalsspel bleef domineren, vond de vijandelijke defensie telkens weer een afdoend antwoord. In het laatste kwartier vóór de rust rukten de gasten zich los uit de Bre dase greep, maakten het de vijandelijke defensie danig lastig en had met pech te kampen toen J. Smeets de bal keihard tegen de bovenlat schoot. Dit waren dan ook de voornaamste wapenfeiten, welke zich vóór de rust afspeelden. Na de thee openden de gastheren de strijd direct met twee lange corners, welke te non chalant werden afgewerkt om positief resultaat te bewerkstelligen. Indirect uit een straf corner bracht H. van Veen vreugde in het Bredase kamp (1-0) Geenszins gedeprimeerd speelden de gasten verder, bepaalden zich tot snelle uitvallen welke niet van gevaar ontbloot waren. Niet altijd even overtuigend sloeg de Bredase defensie deze af en toen de Bos schenaren plotseling weer hun kans schoon zagen, was het J. Smeets, die met een afgemeten pass van W. Beekers de balans in evenwicht bracht (1-1). Met dit gelijk spel wilden de gastheren kennelijk geen genoegen nemen, ge steund door de uitstekende middenlinie werd het vijandelijke doel voortdurend bestookt. Te individuele pogingen van het binnentrio, te weinig inschakelen van de vleugelspelers leidden tot onvol doende afwerking der aanvallen en ble ven derhalve zonder doelpunt bekroond. De Bosschenaren bleven zich hardnek- kig verdedigen en stonden doorboring van hun doel niet meer toe, zodat met ongewijzigde stand het einde kwam. Promotieklasse B.: In eigen omgeving duelleerde Breda 2 met MOP 2, dat zes invallers in de gelederen telde. Na mis lukte pogingen der gasten wist de thuis club het spel naar de andere zijde te verplaatsen. Het duurde echter geruime tijd voordat R. Waterman uit een straf- corner doelpuntte (1-0). Nog voor de rust bracht E. de Vleeshouwer uit een strafcorner beide partijen op gelijke voet (1-1). Na de thee nam de thuisclub geleidelijk aan het heft volledig in han den. Er werd door de voorhoede uitste kend gecombineerd en door J. Verheem werd via de hattrick de eindstand op 4-1 gebracht. eigen bodem met het in deze afdeling leidende M.O.P. 2. Voor de rust waren beide partijen vrijwel aan elkaar ge waagd. De gasten namen al spoedig de leiding (0-1). doch uit een strafcorner bracht mevr. Lachniet de balans in even wicht (1-1). Na de thee hadden de gas ten het beste van het spel, verzekerden zich van een 1-3 voorsprong, welke door M. Rassers nog werd verkleind (2-3). In de resterende periode van de strijd wa ren de gasten voortdurend aan bod en brachten met drie doelpunten de eind stand op 2-6. CEES HAAST, de Rijsbergse coureur, zet 1965 niet fortuinlijk in. Op een trainingsrit samen met Leo van Dongen deed hij een val en brak een pols. CEES RENTMEESTER uit Ove- zande (27 januari 1947) is mo menteel Nederlandse jongste amateur. Rentmeester, vorig jaar 64 koersen met 26 klasseringen bij de eerste vijf, is reeds met de training begonnen. Hij zal ech ter geen klassiekers rijden. PIET RENTMEESTER vertelde dat met hem Adri van Tilburg, Jac. van der Kloot, André van Aert, Dies Kosten, Cees van Am sterdam, Rinus Hoogerland en de Bredanaar Dekkers in Spanje het seizoen gaan voorbereiden. Enkele renners kregen van Hout handel Brabant de middelen om te gaan. HUUB HAR1NGS' deelname aan het Nederlands kampioenschap cyclo-cross is twijfelachtig. Tij dens een cross in Frankrijk kwam hij zwaar ten val en zijn arts heeft hem veertien dagen rust voorgeschreven. GERARD KOEL, met Oudkerk, Schuuring en Cornelisse bron zen-medaillewinnaars te Tokio, zal nu ook overstappen naar de beroepsrenners. Roosendaal In hotel Hermans, het clublokaal van de biljartvereniging „Steeds Beter" werd het kampioen schap 4e klas iibre van de K.N.B.B. ge west Brabant.Zeeland gewonnen door G. de Louw uit Oss. Tweede werd de heer C. Breugelmans uit Roosendaal. De uitslag: G. de Louw Oss 450 carr. 197 b. h. s. 11, gem. 2.28 12 p.; 2 C. Breugelmans, Roosendaal 42820613 2.07—10 p.; 3 C. Beerens Acht 421—210— 152.006 p.; 4 J. Bosters, Fijnaart 394 210161.874 p.; 5 J. Dielemans, Axel 383—214—12—1.78—4 p.; 6 Lat houwers, Geldrop 320—201111.594 p.; 7 G. Bakker, Tilburg 370—251—15— 1.47 2 p. (Van onze volleybalmedewerker) Het zuidelijke volleybal is weer eens in het nieuws en daarvoor zorgde deze keer Tornado uit Tilburg, da.t zelf op de onderste plaats in de eredivisie kans zag om 't ongeslagen Libanon, in Rot terdam nogwel, met 3-2 te kloppen. Weer een stapje verder om de westerse hegemonie te doorbreken. In Amster dam nam A.M.V.J. revanche op Odulphus voor de enige weken geleden in Tilburg opgelopen nederlaag. Wat dichterbij in de zuidelijke hoofd klasse, is het zaterdagavond wat rusti ger gebleven. In Roosendaal had Bermi niet veel moeite met Lyceum dat haar karig om de dans te ontspringen hier door weer kleiner zag worden. De enige misschien wat ongewone uitslag kwam uit Vlijmen waar Ever Ready er niet in slaagde om de aanvalskracht van Sarto te bedwingen. V.C. Den Bosch ondervond dat het bij Rapid in Maas tricht kwaad kersen eten is. In het be gin kregen de Bosschenaren geen voet aan de grond. In de 3e en 4e set ging het een stuk beter, maar in de beslissen de set ging de winst weer met grote cijfers naar die thuisclub. Ook de da mes van V.C. Den Bosch konden in het verre Maastricht geen succes behalen. In de o-vergangsklas 7, dames, was het een volledig succes voor de teams uit Den Bosch. P.T.T. won eindelijk weer eens in drie sets. Slachtoffer Dames Promotieklasse A. Push kruiste op eigen bodem de sticks met haar rivale E.M.H.C. 2. Het werd een strijd met weinig pluspunten en veel min-punten. Hoewel de voorhoede der thuisclub talrijke scoringskanten toege meten kregen, liet zij er evenveel ver loren gaan en van het binnentrio kwam alleen T Rommens met een voldoende uit de bus. Zij ondervond echter te wei- - „-«v.. .iiuaiiuag o (nu - Kaiser en Carrie Geyssen tijdens wed. steun v.an haar medespeelsters om IT„I41 r. pnn tot. pen Pfïf-Hp afrOn(?l'ntf floi' Onnirollnn strijden in Holmestrand. De 500 m werd gewonnen door Carrie Geyssen in 48.7 seconden. In het algemeen klassement eindigde Stien Kaiser op de eerste plaats voor Carrie Geyssen. Bij de junioren won on ze landgenote Willie Burgmeyer. De uitslagen: 500. 1 Carrie Geyssen (Ned.) 48.7; 2 Sigrid Sunby (Noor) 48.8; Stien Kaiser (Ned.) Jeannette Ann Neil (Noor) 49.4. 1500: 1 Stien Kaiser (Ned.) 2.32.3; 2 Carrie Geyssen (Ned.) 2.34.5; 3 Sigrund Sundby (Noor) 2.35.1; 4 Ans Schut (Ned.) 2.39.8. Klassement: 1 Stien Kaiser 99.767; 2 k rr^Sfysse" 100-200; 3 Sigrund Sund. by 100.500: 4 Willie van Wees 103.600; a Ans Schut 104.267. tot een goede afronding der aanvallen te kunnen komen. Uit een strafcorner nam C. van Baarle voor haar club de leiding '1-0). Tegenaanvallen der gasten werden goed door de middenlinie tot staan ge bracht. Toch slaagden zij erin enkele malen in de vijandige cirkel door te dringen en slechts door een strafbully kon de thuisclub het gevaar voorlopig keren. D. Westerterp-Elsevier wist ech ter dit gevaar te keren! Na de thee de monstreerde de thuisclub een nog hoger overwicht, doch de voorhoede slaagde er niet in een van de vele scoringskansen in een doelpunt om te zetten, zodat met ongewijzigde stand het einde kwam. 2e klasse A. Forward 2 zegevierde met duidelijke cijfers over het bezoe kende H.O.C.O. (3-0). 2e klasse B. Breda 2 duelleerde op (Van onze sportcocrespondent) NEW VÜKK Enige tijd gele den spraken we niet Cus D'Amato, de manager van Moyd Patterson, over wat hij een gebroken vechter noemt. „Iedere krachtfiguur met stevige vuisten en een bijzonder sterk hart kan wat dollars bij el kaar krijgenzei D'Aniato. „Groot geld maken is niet zo moei lijk, maar om het bij elkaar te hou den is veel moeilijker. Geloof me, e enbokser behandelen is een emo tionele aangelegenheid. Ik moet niet alleen zijn handen, maar ook zijn geest opvoeden. Op die manier blijft hij op het goede pad. Patter son, de 29-jarige oud-wereldkampi oen zwaargewicht, vecht nu terug en wil nog proberen zijn titel te heroveren". We weten dat D'Amato één doel heeft. De meeste managers maken zich niet zo druk om de toekomst van hun bok sers. De meeste kampioenen schitteren maar kort, trekken zich dan terug, blij ven nog enkele weken in het nieuws en verdwijnen dan in het niets. Het schijnt niemand te interesseren wat er met de oude vechters gebeurt. Voor enkele grote kampioenen uit de rmg is de geschiedenis niet zo best ge ëindigd. Lichtgewicht Beau Jack poetst nu schoenen. De destijds befaamde ve dergewicht Young Griffo ligt de mees te dagen - en nachten voor de ingang van een New-Yorkse brouwerij, meestal in gezelschap van 'n fles wijn. De weiter gewicht Joe Walcott, de „Duivel van Barbados eindigde als manusje van alles in een cafe. Ja, de lijst is lang. Sam Langford, in vroeger jaren zeer bekend als „de Bos- T(1H nQnV Iron TT- I ton Baby" kan men in Harlem" berig zien met het vegen van straten. Ande ren kwamen op een minder dramatische manier van hun voetstuk. Paul Berlen- bach werd chauffeur, de middengewicht Billy Papke werd portier bij een dan cing en de weltergewicht Fritzie Zi- vie is nu stratenmaker. Natuurlijk kom je ook bij boksers allerlei karakters tegen", zegt D'Amato. Maar de hier genoemde waren toch wel de grote besteders. Zij hadden er nu een- ma PLezier *n om centjes uit te ge ven Maar hoe gaat het nu met de kam pioenen die dit nooit gedaan hebben. Zijn zij nu rijk of niet?. In geen enkele tak van sport en ook met in zaken is er zo'n groot contrast ais in de bokserij. Een bokser kan in een week 50 gulden verdienen, maar ook miljonair worden. In Engeland ligt ae beloning vpor een gevecht van 6 ron den van 2 minuten tussen de 60 en 150 gulden Voor zes ronden van drie minu ten zal men tussen de 200 en 300 gul den betalen en voor acht ronden van drie minuten 500 tot 1500 gulden. De bokser moet aan zün manager 25 en aan zijn trainer 10 pet. afstaan. De van zes weken. Daarom is het eenvoudig te zien waarom er maar zo weinig full time profs zijn. Voor een bokser is het heel moeilijk een goede boterham te verdienen. We vroegen aan de Britse zwaarge wicht Henry Cooper, waarom ze dan prof werden. „Ik geloof"zei hij, „omdat een zesrondenbokser het idee heeft dat hij nog eens tienrondenbokser wordt We hebben allemaal onze dromen. Voor enkelen wordt het werkelijkheid. Na tuurlijk, iedere zwaargewichtkampioen - van Europa of van de wereld - kan verwachten nog ooit miljonair te wor den. Zo is het steeds, geweest, vanaf Jack Dempsey in 1919 tot op heden. Thans heeft Dempsey een fortuin, dat men rustig op tien miljoen gulden mag schatten. Gene Tuney is directeur van zes grote maatschappijen. Luis „Angel" Firpo, in zijn grote dagen bekend als ,,de Wilde Stier van de Pampas", die in 1960 overleed liet 10 miljoen gulden na en had meer vee in Argentinië dan wie ook. De Duitse ex-wereldkampioen zwaar gewicht is eigenaar van een groot res- meeste boksers vechten met tussenpozen taurant in der buitenwgken FLOYD PATTERSON come back Hamburg. Hij heeft meer dan 160 em ployees. Door de aanleg van een ge sloten t.v. circuit is hij rijker dan ooit tevoren. De vijf laatsten, Marciano, Pat terson, Liston en Clay zijn allen miljo nair. In de na-oorlogse tijd zijn er slechts twee uitzonderingen, te weten Ezzard Charles, die een zeer moeilijke tijd heeft gehad en gek genoeg de gro te Joe Louis. Toch heeft Louis eens meer dan 4 milj. dollar op de bank ge had, maar eindigde met een belasting schuld van meer dan een miljoen. Een al even rare geschiedenis schijnt de thans voor iedereen zichtbare val van Sugar Ray Robinson. Ook deze bok ser, die niet minder dan vijf maal de wereldtitel middengewmht veroverde, zag zijn financiële rijk in elkaar storten. Toch wil hij nog een keer die titel terugwinnen, Ja, jaEn nu denken we nog even terug aan de woorden van D'Amato, die iets vertelde over de weg welke wordt bewandeld door gebroken vechters. Wat ons betreft heeft Patter son'» manager gelijk. werd Tornado, dat een zwakke indruk achter liet. De derby Set Up-Den Dun- gen was een levendige en spannende partij waarbij beide teams elkaar wei nig toegaven. Den Dun gen bleek de lang ste adem te hebben. VCT had in de twee eerste sets weinig moeite met Olympia dat de fouten zelf maakte. In de derde set boden de dames uit Tilburg betere tegenstand en bijna was er nog een vijfde set nodig geweest. De 14-8 in de vierde set konden door VCT nog net tot 14-16 winst worden omge bogen. Bij de heren is de spanning bo ven en onder aan de ranglijst nog niet verzwakt. Deze week was het een vol ledige triomf voor de thuisclub in Den Bosch, Vught en Vlijmen. In de Vliert overklaste DOS een zwak Tornado 2 en sleepte daarmee twee heel kostbare puntjes in de wacht. Rewa Robots heeft de inzinking blijkbaar overwonnen en stuurde Orsaco met een drie sets neder laag naar huis. In Vught een volledig succes voor VCV en VJC. Eerstgenoem de had al heel weinig moeite met Ac- tivia dat in drie sets slechts negen punten mocht scoren. VJC draaide goed tegen Cialfo, een sterk aanval lende ploeg, die alleen in de 2e en 3e set kans zag om de verdediging van VJC in moeilijkheden te brengen. In Vlijmen wist Ever Ready 2 de opmars voort te zetten. Het werd weer eens een keihard duel waarbij Sarto 2 nog een 2-1 voorsprong wist te nemen. In de slotfase konden de reserves van Ever Read, het voordeel van eigen veld uit buiten. In overgangsklas 8, dames, won Rapid de belangrijke strijd van EBVC. In de eerste drie sets ging de strijd zeer goed gelijk op. In de vierde set zakte het Bredase verzet ineen. MOC behield haar kans door een zege op Marathon. De Zeeuwse dames verweerden zich echter uitstekend. De kans op redding is echter veel kleiner geworden daar EGVC er in slaagde weer twee kostbare punten rij ker te worden. De winst op EVVC kwam moeizaam tot stand. Eerst in de vijfde set viel de beslissing. Bij de heren ging •het heel wat vlugger. EWC boog hier in drie sets het hoofd voor de geestdrift van EGVC. De derby in Walcheren tussen Mata dor en Marathon werd een 3-1 zege voor eerstgenoemde. Van de strijd zelf ont vingen we geen gegevens. In Dinteloord had men bezoek van RHBS Breda. Het werd geen succes volle dag voor de DSV'ers want zowel bij de dames als bij de heren ging de winst in drie sets naar de Bredase teams. Er was nog meer succes voor Breda want LVC won in Roosendaal twee in gelaste wedstrijden. Rapid kon nog een set van de ongeslagen titelkandidaten maar Bermi 2 kon de geen enkele set in gevaar afsnoepen, LVC'ers in brengen. Eredivisie: AMVJ-Odlphus 15—12 15—13 15—10 3—0; Or. Nassau-SOS 15—5 13—15 15— 12 159 3I; Ollhaco-Valbovol 11-15 13- 15 15—13 18—16 15—8 3—2; Cito-Orawi 12—15 5—15 15—5 15—5 15—9 3—2; Valuas-Blokheer/DES 5—15 15—11 5—15 8—15 1—3; Libanon-Tornado 11—15 15— 2 15—5 13—15 8—15 2—3. Hoofdklas: Dames: PSV-Orsaco 3—0; Rapid E- VCT 3—0, Theresia-Hevok 7—15 15—10 15—9 15—9 3—1; Rapid M-VC Den Bosch 15—8 15—6 15—3 3—0 Heren: Ever Ready-Sarto 315 15—3 12—15 8—15 13; Bekkerveld-St.-Pieter 15—11 157 815 1510 31; Odulphus 2- Hevok 9—15 6—15 5—15 0—3; Bermi- Lyceum 15—12 15—3 15—4 3—0; PSV- Roermond 3—0; Rapid M-VC Den Bosch 15—1 15—9 10—15 9—15 15—6 3—2. Overgangsklas: Dames: PTT-Tornado 15—2 15—13 15—9 3—0; Olympia-VCT 5—15 11—15 158 1416 13; Set Up-Den Dungen 16—14 13—15 8—15 12—15 1—3. Heren: DOS '58-Tornado 2 15—11 15— 1 155 3—0; VCV-Activia 15—1 157 151 30; Rewa Robots-Orsaco 1512 15—10 17—15 3—0; VJC-Cialfo 15—5 15— 12 1115 157 31; Ever Ready 2- Sarto 2 15—5 2—15 11—15 15—6 15—12 32; Menenco-Were Di 15—5 10—15 7— 15 14—18 1—3. Dames: DSV-RHBS Breda 12—15 10— 15 14—16 0—3, Rapid-EBVC 15—12 12— 15 15—13 15—5 3—1; EWC-EGVC 2—3- MOC '17-Marathon 15—11 15—11 13—15 15—13 3—1. Heren; DSV-RHBS Breda 9—15 12— 15 3—15 0—3; Mollerlyc.-MVC 15—5 15— 1 15—13 3—0; EWC-EGVC 0—3; Mata dor-Marathon 3—1, Rapid-LVC 8—15 3— 15 15—11 4—15 1—3; Bermi 2-LVC 1—15 5—15 11—15 0—3 HOOGERHEIDE De door de wieler vereniging de Zuidwesthoek georgani seerde cyclo-cross, is niet zo'n geweldig succes geworden als men had gehoopt. De negen deelnemers gingen onder bij zonder geringe belangstelling van start tjjdens een mals buitje en trachtten stuk voor stuk de ongeveer vijftien kilometer van de race zo vlug mogelijk af te leg gen. Dat gelukte het best aan Van Over veld uit Zegge, die van meet af aan de leiding had gehad. Hij werd gevolgd door Maas uit St.-Willebrord en Raaymakers uit Hoogerheide. De overige deelnemers eindigden op één of meer ronden. Aan het eind van de tweede we reldoorlog maakte een oorlogsfo tograaf, de later wereldbekend ge worden, foto van enkele soldaten, die, na harde strijd, de vlag van de V.S. op het eiland Okinawa planten. Een van deze soldaten is Charles Pandolph, die momenteel met zijn co-equipier Charles Mc- Donald flinks) deelneemt aan de wereldkampioenschappen bob sleeën, die in het Zwitserse St. Moritz worden gehouden. SCHIPHOL Zonder de geblesseer de Bouwmeester is het Nederlands voet balelftal, dat dinsdag (of indien stro mende regen dit mocht verhinderen), woensdag in Tel Aviv zal aantreden te gen de Israëlische ploeg, maandagmid dag met een lijntoestel van El Al van Schiphol naar Israël vertrokken. Naar bekend wordt het een vriend schappelijke ontmoeting tussen de beide landenploegen, bedoeld als oefening voor de komende wedstrijden in de voorron den van het wereldkampioenschap. Ne derland komt daarin op woensdag 17 maart te Belfast uit tegen Noord-Ierland, met een return-wedstrijd op woensdag 7 april in het Rotterdamse Feijenoord- stadion. De wedstrijd tegen Israël wordt 's middags gespeeld in het Bloomfield- stadion van Tel Aviv. Voor de gebles seerde Bouwmeester zal naar reeds be kendgemaakt de Ajacied Nuninga wor den opgesteld. Ook in de wedstrijd in Amsterdam tegen de Engelse ploeg moest de Groningse Amsterdammer te elfder ure invallen en wel op de rechtsbuiten plaats voor Bergholtz. Van de wedstrijd zal noch een radio- noch een t.v.-reportage worden uitge zonden. De ploeg wordt donderdagmiddag per El Al op Schiphol terugverwacht. LONDEN De Britse voetbalbond heeft bekendgemaakt dat het voetbal programma dat was vastgesteld voor aanstaande zaterdag normaal doorgang zal vinden. De bond deelde mee dat hiertoe is be sloten omdat de officiële rouwplechtig- heden voor sir Winston Churchill voor het begin van de wedstrijden reeds zul len zijn afgelopen. Als zaterdag tot een officiële rouwdag zou zijn verklaard zou het volledige programma zijn afge last. GOES In hotel de Zwaan te Kapel- le zijn de jaarlijkse home-trainers-wed- strfjden gehouden om de clubkampiocn- titels van de RTC „Theo Middelkamp". Voor deze wedstrijden werden niet min. der dan 36 coureurs ingeschreven, ver deeld over 6 adspirantcn, 16 nieuwelingen en 14 amateurs. De wedstrijden waren op deskundige manier voorbereid en werden verreden onder leiding van Adriaan de Schipper, daarbij geassisteerd door het Sportcom- missielid Harrv Deegens. Als juryleden fungeerden: Wim Hendriks, Nic. Hol, Wim Jeremiasse, Theo de Vrieze en mevr. Vgn Stee-Kampman. De publieke belangstelling was bijzonder goed te noemen. De totaaluitslagen luiden: Adspiranten: 1. Tonny Strooshijder 21.4 sec.; 2 Theo Schouwenaar. Kruiningen 22.8 sec.; 3 Chr. de Smit, Hoofdplaat 22.9 sec.; 4 Jan Blok, Kruiningen 23.1 sec.; 5 Jan Lens. Vlissingen 23.6 sec.; 6 Ad Kuzee, Kapelle 26.9 sec. Nieuwelingen: 1 Wim Evertse, Zierik- zee 42.6 sec.; 2 Daaf Lindenbergh, Wol- faartsdijk 42,9 sec.; 3 Jan ICiviet, Borssele 43.8 sec.; 4 Jan Scholing, Scharendijke 44.7 sec.; 5 Cor Swenne, Kruiningen 44.9 sec.; 6 Ad Dominicus, Borssele 45.9 sec. Amateurs: 1 Dies Kosten, Kapelle 52.4 sec.; 2 Willy de Feber, Sluiskil 53.6 sec.; 3 Jan Moerdijk, Lewedorp 54.9 sec.; 4 Ko Tolhoek, Yerseke 55.2 sec.; 5 Henk van Koeveringe, Sehore 57.2 sec.: 6 Jan Mesu, Arnemuiden 57,3 sec.; 7 Jan Grim, Lewedorp 57,70 sec.; 8 Chris de Jonge, Bruinisse 58.5 sec.; 9 Camiel de Wolf, Souburg 58.7 sec.; 10 Jaap Moelker, Wemeldinge. EUGENE BECKERS, enkele Ja- ren terug een der beste Lim burgse amateurs, is met de wie lersport gestopt en heeft een functie aanvaard in de sportcom- missie van wielerclub Maastricht

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 3