Vlissingen achterop na verlies bij DE VALK Zeven doelpunten bij Desk-T erneuzen NSV kan vrijer ademen na zege over Zeelandia UNO ANIMO laat zich verrassen door Hilvaria DAGBLAD DE STEM VAN MAANDAG 25 JANUARI 1965 Vliegtuigbanden Zeeuwse mist de top-club Middelburg heeft Terneuzen geeft Axel wijst rivaal Steen-Breskens: j punten i kansen gehad.IDESK goed partij', Roosendaal terug tien treffeis j EERSTE KLAS E Zeeuwen laten kansen (vooral na rust) liggen Teleurstelling voor de Middelburg-fans TWEEDE KLAS A Vlijmense Boys in middenmoot DERDE KLAS D DERDE KLAS B Baardwijk blijft in de running VIERDE KLAS B Strijd in de top interessanter VIERDE KLAS H Steen knalt acht keer in de roos TWEEDE KLAS B VIERDE KLAS E Uitslagen zonder grote surprises IN 1965 HET HELE JAAR UITVERKOOP! VIERDE KLAS F Groen Wit doet het geweldig DERDE KLAS C ^rsrANDEM Fex iciimeiz PIET LIBREGTS soigneur-af Voor landbouwwagens etc. 725 x 12 nw. op wiel t 76.- 1100 x 12 m. binnenb. f 58,— 1700 x 20 f 125,- tot f 175. 500 x 16 nw. op wiel f 85, p. paar. Vele andere maten. Ook assen, wielen, etc. mullers banden - import Entrepot-Dok. Kadijksplein Amsterdam fel. 235836 na 18 u. 125017 jjlllilP? De enorme Enorm. De bolknak, die eigenlijk drie bandjes verdient. Eén voor zijn ferm formaat, één voor zijn fijn karakter en één voor zijn lage prijs. 27 cent. Nr. 1 van het befaamde Jasneva-kwartet met de kloeke Parfait van 22 cent, de senoritas l Vedette van l4cent en de kleine Vivat van 6 cent. Allemaal: licht en lekker! SIGARENFABRIEKEN VALKENSWAARD Vlissingen heeft dus de grote wedstrijd tegen De Valk niet m winst kunnen omzetten. Het raakt daardoor aansluiting met de grote jongens kwijt, maar wellicht lukt het de Zeeuwen nog terug te ko men. Per slot van rekening is de competitie nog niet afgelopen! Nu gaat De Valk aan kop, maar het zal die plaats wel weer kwijtraken om dat TOP 'n wedstrijd minder speel de. Middelburg bracht het er tegen Helmond goed,af. Eén puntje mag 'n prima resultaat genoemd wor den. Vlissingen heeft in het duel tegen de Valk kansen genoeg gehad om zegevie rend de terugreis te kunnen aanvaarden, maar deze, ondanks een groot overwicht vooral na de rust, niet benut. Midvoor Moens deelde links en rechts tal van uit stekende passes uit, maar noch Salawane, noch Lilipally maakten daar een goed gebruik van. Toch was het begin zeer hoopvol voor de Zeeuwen die al na 5 minuten de lei ding namen toen Lilipally uit een pass van Moens de invaller doelman Vrenken kon passeren, 01. Maar de thuisclub was er niet door aangeslagen, verhoogde het tempo en reeds vijf minuten later toen er een doelworsteling voor het Vlis singen doel onstond scoorde Louwers, tussen een woud van benen, de gelijkma ker, 11. De strijd kreeg hierna weer een span nend karakter en de gasten waren twee maal dicht bij een treffer, doch Moens schoot over en Huser naast. In de tweede helft nam De Valk on middellijk het initiatief, vooral Janssen, die weer van de buitenplaats naar zijn oude plaats als aanvalsleider was opge steld, roerde zich geducht. Uit een voor zet van Louwers kopte hij al na zes mi nuten de bal achter doelman Bos, 21. Vlissingen liet nu het verdedigend accent varen en trok met man en macht ten aan val. Maar het harde werken werd niet beloond omdat zelfs de simpelste kansen niet werden benut en De Valk verdedi ging, tegen het einde gesteund door de beide binnenspelers, het hoofd koel hield. (Advertentie) Het verloop van de wedstryd Middel burgHelmond moet voor de Zeeuwse toeschouwers wel een teleurstelling zijn geworden, want reeds in de eerste vyf minuten kreeg de Zeeuwse voorhoede zoveel doelrijpe kansen dat de zege een gemakkelijk karweitje leek. Het is echter hteel anders uitgekomen, want uiteinde lijk mag Middelburg met deze punten verdeling nog het meest tevreden zijn. Zoals gezegd begon Middelburg het hei ligdom van doelman Coolen onmiddellijk onder druk te zetten. Bostelaar kreeg een schietkans die hij niet zelf benutte maar zijn voorzet werd door J. Vogel gemist waarna Schuit ook de herkansing niet benutte. Vlak daarop kreeg J. Vogel opnieuw een kans maar nu was back Ermens ter plaatse om de bal van de doellijn te trappen. Even later was slechts een simpele voetbeweging nodig geweest om de bal in het Helmond- doel te prikken, maar ook dat mislukte. De tegenaanvallen van de bezoekers, meestal geleid via Duda op de rechter vleugel, bleken niet van gevaar ontbloot en bij een dier aanvallen schoot Martens keihard juist over de deklat. Het Mid delburgs-offensief bleek een strovuurtje te zijn geweest want Helmond bleef toon aangevend zonder overigens ook erg ge vaarlijk te worden. Even dreigde Mid delburg een achterstand op te lopen toen Schoenmakers bij een door Duda geno men hoekschop grandioos miste, maar er was niemand van Helmond ter plaatse om deze misser uit te buiten. Toch kwam Vlymense Boys werd weer (even?) achteruit geworpen. Het moest in Reu- sel Sport z'n meerdere erkennen en dat betekende een teruggang naar de mid denmoot. Vlijmense boys heeft het tegen Reusel Sport lelijk laten liggen. De thuisclub was in het veld niet de mindere, maar voor het doel was het met de schotvaar digheid van de voorwaartsen droevig ge steld. De gasten deden dat beter en na men in de eerste helft door hun rechts buiten de leiding 0-1. Ook daarna waren er kansen voldoende voor de boys om de achterstand weg te werken. Zij verzuim den dat. Reusel Sport drukte toen even door, vergrootte door rechtsbinnen de voorsprong, 0-2 en gaf de Vlijmense toen geen kans meer om gevaarlijk te kunnen worden. Met de kleinst mogelijke cijfers wist Axel een van de grootste rivalen, Roo sendaal, op afstand te houden en ver stevigde dus de leiderspositie. Meto viel op door een gelijkspel tegen Grenswach ters en NSV raakte uit de verdrukking via puntenwinst contra Zeelandia. In een druilerige regen en op een slecht veld heeft de streekderby tussen Grens wachters en Meto zich afgespeeld. De weinige toeschouwers hebben in ieder geval veel doelpunten kunnen zien. Me to opende door Sebregts de score, die tot aan de rust gehandhaafd bleef. On middellijk nadat de spelers weer in het veld waren barstte het vuur-geweld los: L. v. Tilborgh maakte in de derde minuut gelijk, nog geen minuut later bracht Jos Jansséns de stand in het voordeel van Grenswachters, weer drie minuten later maakte Van Overbeeke gelijk en nog eens twee minuten later maakte Paardekam het derde Putse doelpunt. Toen duurde'het tot de twin tigste minuut alvorens Van Overbee ke nogmaals doelpuntte en daarmee de eindstand op 3-3 bracht. In een vrij hard gespeelde wedstrijd De doelman van Zeelandia in vol le actie bij een aanval van NSV. waarbij voor beide ploegen veel op het spel stond is het tenslotte Axel gelukt de beide punten binnen te halen. Het was een gelijkopgaande strijd waarbij Axel meer doelrijpe kansen kreeg maar Roosendaal-doelman bleek in blakende vorm. De rust ging in zonder wijziging in de score. Zeven minuten na de rust viel het enige doelpunt. Lensen wist met een formidabele treffer een prach tig opgezette aanval af te ronden. 1-0. Hoewel aan beide zijden hard werd ge werkt om de score te wijzigen kwam er geen wijziging meer in de stand. NSU had voor de rust wel het beste van het spel en kon dit ook met twee doelpunten tot uitdrukking brengen. J. Hellemons schoot in de 16e minuut raak; P. Matthijssen trof in de 24e mi nuut roos. De Zeeuwen gaven echter geen krimp en vooral na de thee kwa men zij soms zeer gevaarlijk opzetten. Verstraeten kon 10 min. voor het einde de eer redden. Middelburg aan de openingstreffer. Daar was echter een fatale blunder van spil Kuppen voor nodig. De Vos kwam daar door na 26 minuten plotseling alleen voor Coolen en tegen het harde schot had de Helmondse doelman geen verweer (1o). De bezoekers bleven zeker niet bij de pakken neerzitten maar het duur de tot 2 minuten na de rust voor Van Berlo na een hoekschop fraai inkopte (1i). Middelburg's voorhoede bleef ook daarna systeemloos doorgaan en al kreeg men bij enkels doorbraken wel eens een kansje, oven het geheel genomen was het toch weer Helmond dat het meest ge vaarlijk was. Tot tweemaal toe kwam de bal, van de voet van de schietgrage Van Berlo tegen het houtwerk maar beide malen caramboleerde het leer op geluk kige wijze, naar de voor Middelburg goe de kant. Schoenmakers moest een keer op het nippertje redding brengen en vrij wel tot het laatste eindsignaal bleef Mid delburg in de verdrukking. Zoals gezegd kon Middelburg met deze puntenverde ling zijn handen dichtknijpen. De derby WSCRWB werd afgelast en daarom verplaatste de belangstelling zich naar het terrein van Baardwijk waar de club van die naam ODC ontmoette. De Langstraters trokken aan het lang ste eind en blijven daarmee in de run ning. Op een vrij goed bespeelbaar terrein heeft Baardwijk, door beter spel, ver diend van ODC gewonnen. De thuisclub ruam al na 10 minuten door v.d. Lee de leiding 1-0, maar twintig minuten la ter zorgde G. Karssemakers toch weer voor evenwicht 1-1. Baardwijk bleef in het offensief en nog voor rust kan v.d. Lee met een juweel van een kopbal zijn club weer op winst brengen 2-1. Na rust probeerde ODC gelijk te maken, maar de Baardwijk-defensie hield stand. Koploper Concordia heeft in Oss een kostbaar punt verspeeld. De Bosschena ren konden, nadat zij een voorsprong van de thuisclub hadden weggewerkt, niet meer tot het ruimschoots verdiende win nende doelpunt komen omdat OSS met negen man een muur voor haar doelman bad gevormd. Zwaluw is er tegen een fel spelend DSC niet aan te pas gekomen. Voor rust zorgden LJsveld en v. Houten (2x) voor een veilige 3-0 voorsprong die daarna niet meer in gevaar is geweest. RKSVA heeft oud rivaal OJC met een nederlaag naar Rosmalen terug gestuurd. Vooral midvoor Kastelijn was zeer ac tief. Hij schoot tweemaal raak, terwijl Den Otter maar één keer voor OJC kon scoren: 2-1. OHV raakte in 4B een punt kwyt aan Den Dungen, Haarsteeg won bij Lin- ge Boys met 0-4. Dat maakt de strijd in de kopgroep in ieder geval weer in teressanter. TGG heeft een wedstrijd meer gespeeld dan Haarsteeg, dat op het ogenblik bijzonder goed op schot. TGG's positie wordt duidelijk bedreigd. Linge Boys - Haarsteeg 0-4. Een met vier invallers spelend Linge Boys heeft het Haarsteeg op een glad en on effen terrein toch niet erg moeilijk kun nen maken. Vooral V. d. Heijden was zeer actief en had een groot aandeel in de toch ietwat geflatteerde 4-0 zege. Voor de rust kwam Haarsteeg al op fluweel te zitten door een 0-2 voorsprong en ook in de tweede helft schoten de gasten tweemaal raak. zodat de volle winst mee naar de Langstraat ging. JDen Dungen - OVH 3-3. Den Dungen en O.V.H. hebben een spannende en goe de wedstrijd gespeeld, waarin beide ploe gen elk driemaal scoorden. De Bossche naren troffen voor de rust wel tweemaal de lat, maar mochten tenslotte met de puntenverdeling toch tevreden zijn, want in de tweede helft was de thuisclub voortdurend in het offensief. Steen is flink nit z(jn slof geschoten, getuige de 8-2 overwinning op Breskens. RCS deed het tegen IJzendfjke wat kal mer, maar ook 2-1 betekent twee pun ten. Alle andere wedstrijden werden af gelast. Steen-Breskens 8-2. Reeds na 5 mi-- nuten had Van Rattingen succes 'l-O, maar 2 minuten later kopte Erasmus de gelijkmaker in de touwen (l-l). De Kind zorgde voor 2-1. Door een treffer in eigen doel werd het 2-2. Breskens deed het niet beter, want ook zij passeerden hun eigen doelman (3-2), waarna Van Dorsselaar nog voor de rust de stand op 4-2 bracht. Na de hervatting ver hoogde De Kind de voorsprong tot 6-2. De Smet en Van Rattingen maakte er 8-2 van. RCS-IJzjjndjjke 2-1. Twee ploegen met onmachtige voorhoeden speelden een matig partijtje. Uiteindelijk won de gelukkigste en dat was RCS. Na 20 mi nuten gaf Neve IJzendijke de leiding (0-1), maar 5 minuten voor de rust maakte De Nooyer gelijk (1-1). Het was Keyzer, die na 10 minuten spelen in de tweede helft de stand op 2-1 kon bren gen en hoe de bezoekers ook probeerden, hier bleef het bij. In deze klas ging alleen de wed- sen verrichten om DESK voor de ge lijkmaker te behoeden, terwijl de thuis- strijd van DESK tegen Terneuzen door. Het Kaatsheuvelse team handhaafde zich door een 4-3 over winning. Er zijn dus wel doelpun ten gevallen. Zij, die het druilerige weer trotseerden om getuige te zijn van DESK-Ter- neuzen, en dat waren er nog al wat, zullen daar ongetwijfeld geen spijt van hebben gehad. Er was immers sensa tie en er speelden zich voor beide doe len spannende momenten af, welke een compensatie vormden voor het gemis aan goed voetbal, dat op de doorweekte grasmat en door de gladde bal moeilijk te verwezenlijken was. De thuisclub was toch wel de betere ploeg-, maar het was duidelijk merkbaar dat men in de afgelopen twee maanden slechts één wedstrijd gespeeld had. De aanvallen werden wel volgens het bekende boekje opgezet, maar de voorhoede miste de nodige slagvaardig heid om deze in doelpunten om te zetten. De score had in ieder geval heel wat ho ger kunnen zijn. Aangezien ook de DESK verdediging duidelijk haar dag niet had en zich na de rust nog al eens liet over rompelen door de verrassende tegensto ten der gasten, was er opwinding genoeg langs de lijnen. DESK begon overigens meteen met het doel der gasten onder druk te zetten en reeds in de 12e minuut resulteerde dit in een doelpunt, toen Walter Dekkers een corner op links met een fraaie kop bal afwerkte. Twee minuten later was de stand echter weer gelijk, toen Ter neuzen op 25 meter van het DESK-doel een vrije trap mocht nemen. Onhoudbaar voor Tausch belandde de bal met een keihard schot tegen het net. De vreugde bij de gasten was echter van korte duur, want nauwelijks twee min. daarna be landde een pass bij Dekkers, die met een prachtig schot de stand op 2-1 bracht. Daarna brak een periode aan, waarin zich voor beide doelen sensationele en spannende momenten afspeel den, want de verdedigers tastten nogal eens mis op de gladde bal. Tot tweemaal toe moest Tausch spectaculaire reddin- club bofte toen een schot tegen de paal belandde. Aan de andere kant redde de Terneuzen-doelman fraai toen hij een schot van Appels op de vuist nam. In de 40ste minuut was hij echter kans loos tegen een schot van dezelfde spe ler, 3-1. In de tweede helft verschenen beide ploegen in een droog tenue en de gas ten gingen meteen agressief van start, waarbij o.a. een kopbal uit een corner net naast ging. Aan de andere kant werd Dekkers bij een doorbraak op het laat ste moment afgestopt. Tegenover het soms al te kalme spel van DESK stel den de gasten een enorme strijdlust en vooral de snelle linkervleugel was 'n ge vaar. Toch zou DESK de voorsprong vergroten toen in de 70e, minuut een Terneuzen-verdediger talmde met weg werken en Damen hem de bal ontfutsel de. Diens voorzet belandde bij Frank v. Riel, die op een beheerste wijze de bal in het doel schoot. 4-1. In de vol gende minuten kreeg DESK verschillen de kansen om de score op te voeren, maar de voorhoede schoot duidelijk te kort. Bij een der gevaarlijke uitvallen van de gasten wisten deze 5 min. voor t einde de stand op 4-2 te brengen. Toen even daarop een benauwde situatie voor het Terneuzen-doel ontstond, kopte Soe- terboek de bal hoog in het verlaten doel, die door een verdediger met de hand over de lat werd getipt. Herman Damen zag zijn strafschop echter ge stopt en hieruit putten de hard werkende Zeeuwen zoveel moed, dat zij een mi nuut voot het einde de DESK-verdedi- ging nog 'n beschamend figuur lieten slaan 4-3. Het was voor de DESK-aan- hang een verademing, dat spoedig daarop het eindsignaal klonk. Geen schokkende uitslagen tn 4E, want Zigo, Gudok en GSB deden wat van hen verwacht werd. GSBW won met 3-2 van SVG en blyft koploper Gudok dus goed volgen. In ieder geval is de strijd aan de kop nog lang niet gestreden. ZUNDERT ZIGO 0—1. Over het algemeen een aantrekkelijke wedstrijd, waarin het de thuisclub ech ter niet is gelukt enige winst te behalen. Zigo won met de kleinst mogelijke cijfers. Vanaf het beginsignaal bleek Zigo de sterkste en moest Zundert alle zeilen bijzetten om de aanvallen van de bezoekers tot staan te brengen. Mede door voortreffelijk werk van doelman Van de Broek kwam de rust met 0-0. In de tweede helft hetzelfde spelbeeld, namelijk een fel spelend Zigo tegen een vrij zwak opererend Zundert. Na twin tig minuten in de tweede helft volgde de zoveelste vloeiende aanval van de bezoekers, welke resulteerde in een schot van hun midvoor. In de eerste instantie werd het schot gekeerd, maar daarna weer door de Zigo-aanvaller op gevangen en onhoudbaar in het net gede poneerd, 0-1. Zundert slaagde er daar na niet meer in naast Zigo te komen. Gudok en GSBW hebben in hun res pectievelijke thuiswedstrijden tegen Ois- terwijk en SVG geen fout gemaakt, al hebben de overwinningen dan toch wel aan een zijden draadje gehangen. In alle geval blijft de spanning er in. Gudok kreeg dus af te rekenen met Oisterwijk, dat eerder op dreef was en na een kwartier aoor v. d. Louw de leiding nam. Moeizaam kwam Gudok door De Kort vlak voor de rust naast de gasten. In de tweede helft besliste De Kort over de punten, die dankzij een 2-1 zege bij Gudok bleven. In een gelijk opgaande strijd hielden GSBW en SVG elkaar voor de rust volledig in toom. Ondanks enorm hard werken geen doel punten. Na de thee kwamen er echter niet minder dan vijf treffers. Broers opende de score voor de thuisclub; SVG maakte gelijk. Broers hielp zijn club andermaal aan een voorsprong, maar weer repliceerde SVG. Vier minuten voor het einde was het laatste woord aan V. Gestel en dat betekende 3-2 voor GSBW. Zigo en Zundert brachten het in Zundert voor de rust ook al niet tot doelpunten. Zigo was doorgaans wat sterker, ook na de pauze en dat wist dan Kruyssen om te zetten in het enige doelpunt, waarmede de strijd ten voordel® van de Tilburgers werd beslist. (Advertentie) Het staat vast dat „koopjes halen" dit jaar niet beperkt zal blijven tot enkele weken. Twaalf maanden lang zullen prijsbewuste huisvrouwen elke dag kun nen profiteren van honderden voordelige aanbiedingen en daardoor het leven be langrijk goedkoper kunnen maken. De markt biedt hun namelijk een grote keuze-variatie tegen opruimingsprijzen. De markt is het voordeligste en grootste koopcentrum. Omdat de marktkoopman weinig onkosten heeft en uiterst voor delig inkoopt kan hij het hele jaar con currerend zijn. Dat komt in de prijzen tot uitdrukking. Marktkoopman en straathandelaar (de laatste brengt bovendien de huisvrouw zijn waren „thuis"!) zijn altijd uit op de combinatie van lage prijs en betrouw bare kwaliteit. Daarom is kopen op de markt steevast geld sparen, want... OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD! DESKTerneuzen was rijk aan sensationele momenten. Deze si tuatie speelde zich aj voor het doel van de Zeeuwse doelman, die er, men ziet dat, totaal van on dersteboven was!! De grootste verrassing in deze afdeling kwam zonder twyfel uit Princenhage: een verdiende overwinning op Raams- donk! Dat Right 'Oh SET zou weer staan op eigen veld hadden insiders wel verwacht, maar dat de zege zó overtui gend zou zyn, had Geertruidenberg zelf niet eens durven denken. Right 'Oh schaarde zich hierdoor by de grote kans hebbers voor de kampioenstitel. VCW staat het er nog het beste voor wat de verliespunten betreft. Ook Bavel liet geen twyfel blijken aan zyn supporters en verwees Waspik naar de vierde plaats. Breda en de Boys uit Made zyn dit jaar typische twijfelaars en toonden dit ook nu weer in hun spel. Bavel-Waspik 40. Met een snelle start had Bavel al spoedig succes, vooral door het goede werk van Christ Schets die het eerste kopdoelpunt van Joop van Ginneken en de verre treffer van Jan Jansen voorbereidde, 2-0. Waspik hield het spel te kort om succes te hebben. Kort na rust was het weer Bavel dat aan bod kwam, nu door Theo van der Sande, 30. Martens kreeg tot loon voor zijn zwoegen weer een goal en dat betekende 4—0. Groen Wit-Raamsdonk 20. Einde lijk! En nog een verdiend ook! In een regelmatige, sportief gespeelde match toonde Groen Wit goed spel, wat uit eindelijk resultaat opleverde, namelijk doelpunten van C. van de Wiel en H. Michielsen. Raamsdonk had geen ver weer en ook geen antwoord. VCWAdvendo 41. Aanvankelijk werd VCW overrompeld door de ver bluffende start van de Bredanaars, die met 0-1 -in 10e minuut begonnen. Dat schudde VCW meteen wakker en 5 minuten later was de stana gelijk 1-1, dank zij een mooie omhaal van Christ Simons. Daarmee kwam de rust. Het duo Ant. Romme-Cor van Meel zorgde voor 2-1. Uit een corner van Jos de Rid der schoot Cor van Meel nummer drie in, terwijl de laatste speler Kees de Rid der in staat stelde 4-1 te maken. Breda-Madese Boys 1-1. De uitslag geeft de verhouding juist weer. Toch heeft er een Bredase overwinning in ge zeten. Toen nl. 5 min. voor het einde Frans Remie in het beruchte gebied ge haakt werd, kreeg Breda een straf schop toegewezen. Hakkens wist hém echter niet te benutten. Zo bleef het 1-1, wat het geworden was door een treffer van Jan Schaerlaekens in de 15e mi nuut en een tegenpunt 10 minuten voor het einde. SET-Right 'Oh 04. Een doortas tende voorhoede en een hechte verdedi ging met een keeper vooral in optima forma waren dingen die Right 'Oh had en SET juist miste. Bij de rust was het 2-0 door goals van Frans van Strien en Piet Diepstraten. Toen kregen de Til burgers 20 minuten een stevig over wicht, maar wisten om bovengenoemde reden hier niet van te profiteren. Toen bezegelden Cor van Strien en Theo van der Pluym het vonnis 0—4 en Right 'Oh won verdiend. Wat niet verwacht werd, maar toch (we schreven het in onze voorbeschou wing reeds) tot de mogelijkheden be hoorde Hilvaria klopte Uno Animo. Een lelijke streep door de Loon op Zandse rekening. SCO zal wel bijzonder veel spijt hebben van de gelijke score tegen RAC. By winst immers was het leider geworden. Enfin, de competitie wordt er spannender door Virtus ontdeed zich va nde beruchte rode lantaarn en le verde daarmee een knappe prestatie. Een triomf over VES, dat er nu zelf mee zit, was er voldoende voor. Er heerste vreugde in Hilvarenbeek na afloop van de wedstrijd na de onver wachte en kostbare 4-3 zege op Uno Animo. Het heeft echter geducht ge spannen, Hilvaria heeft de overwinning zeker niet cadeau gehad. Van den Broek opende de score voor de gasten, doch de Kort en Wim Simons 'in uitstekende vorm) brachten een 2-1 ruststand te weeg. Na de pauze vocht Uno Animo geducht terug. Van den Broek bracht de stand op 2-2, waarop rechtsbuiten van Oorschot Hilvaria weer naar 3-2 leeidde. Toch werd het na een half uur 3-3 om dat van Hees in eigen doel schoot, na een mistrap. Hilvaria rook zijn kans en Simons zorgde prompt voor 4-3. In de gespannen slotfase van deze aantrekke lijke sportieve wedstrijd kreeg scheids rechter Huyser een schot in de maag, waardoor hij drie minuten down ging. Met een natte spons en wat wrijven werd hij bijgewerkt, zodat hij de wed strijd kon uitfluiten. RAC—SCO 1-1. Vooral voor de rust maakte RAC aan spraak op de volle winst. Met goed opgezette snelle aanvallen belaagde men het SCO-doel. Tot doelpunaen kwam men overigens slechts eenmaal door I. Incze. Vele rijpen kansen gingen teniet door een slechte afwerking en bovendien stak doelman Ripzaad in een uitstekende vorm. Na de thee was de strijd meer open en kreeg ook SCO gelegenheid ge vaarlijk te worden. Om te scoren had men echter de steun nodig van de RAC- verdediging die dermate slecht terug speelde op de doelman dat Jansen ge makkelijk kon gelijk maken. Dit was kort na de hervatting. RAC was hierna nog dikwijls dichtbij een zege doch SCO consolideerde het belangrijke punt. EERSTE KLAS B Laakkwartier-Overmaas 2-1 UVS-DCV 1-0 Papendrecht-SVH 1-0. Papendrecht CW DCV Unitas Musschen Overmaas EERSTE KLAS E Boxtel-Valkenswaard 2-1, De Valk- Vlissingen 2-1 Sparta-Brabantia 3-1, Middelburg-Helmond 1-1. De Valk 15-22 Brabantia TOP 14-21 Middelburg Vlissingen 14-18 Boxtel De Spechten 14-17 HW 14-20 Laakkw. 13-12 11-17 UVS 14-12 13-14 VUC 12-11 13-14 svw 12-10 10-12 TSC 12-10 12-12 ONA 14-6 Helmond RKC 14-16 13-13 Sparta Valkensw. 13-12 12-11 12-10 13-8 14-8 14-6 TWEEDE KLAS A Bladella-VOAB 1-2 Budel-UNA 1-4 SMG-Geldrop 2-2 Vlijm. Boys-Reusel Sport 0-2. UNA Reusel Sp. Geldrop Taxandria Budel Gemert Vlijm. Boys Best Vooruit VOAB SMG 12-14 Tongelrc 11-13 Bladella 13-17 13-16 13-15 11-14 TWEEDE KLAS B DESK-Terneuzen 4-3. Rood Wit DESK ODIO Zeeland Sp. Veerse Boys Alliance 14-20 11-18 13-14 11-13 12-13 11-12 Sarto Internos Terneuzen RKWU MOC Steenbergen 12-13 13-11 12-11 14-9 13-8 11-7 12-11 12-10 11-8 12-8 13-8 10-7 DERDE KLAS B DSC-Zwaluw 3-0, RKSVA-OJC 2-1 Baardwijk-ODC 2-1 Oss-Concordia 1-1. Concordia 13-21 Zwaluw 12-11 RWB 10-18 ODC 13-11 Baardwijk 12-14 OJC 12-9 RKSVA 12-14 DSC 12-10 Blauw Geel 13-14 Margriet 12-7 Oss 11-12 WSC 12-6 DERDE KLAS C Hilvaria-Uno Animo 4-3, RAC-SCO 1-1 Virtus-VES 6-1. Uno Animo 12-15 Hilvaria 13-11 SCO 12-15 TAC 10-10 Dongen 12-15 WVO 11-10 RAC 12-14 Virtus 11-10 RKTW 11-11 Gilze 12-9 Gloria 12-11 VES 12-9 DERDE KLAS D Grenswachters-METO 3-3 Axel-Roosen-; daal 1-0, NSV-Zeelandia 2-1 Axel 12-20 Meto 11-11 Roosendaal 12-16 Hontenisse 12-10 Goes 10-15 Zeelandia 12-7 Grensw. 12-15 NSV 12-7 Kaaise B. 12-14 Sluiskil 11-6 Dosko 12-12 BSC 10-5 vierde KLAS B Den Dungen-OVH 3-3 Linge Boys-Haar-: steeg 0-4. TGG Haarsteeg GW OVH RKJVV Buren 14-21 13-20 11-15 12-14 11-13 12-11 Linge Boys Den Dungen Heusden Zaltbommel RKOSC Irene 12-9 12-9 9-8 10-7 11-7 12-6 VIERDE KLAS E Zundert-Zigo 0-1 Gudok-Oisterwijk 2-1 GSBW-SVG 3-2. Gudok GSBW RKSSS Zigo RKDVC SVG 13-21 11-15 11-13 11-13 11-12 12 12 Ons Vios Zundert Hieronymus Oisterwijk Velocitas 11-10 10-7 10-7 10-6 10-4 VIERDE KLAS F VCW-Advendo 4-1 Breda-Madese Boys 1-1 Groen Wit Raamsdonk 2-0 Right'Oh 0-4 Bavel-Waspik 4-0. SET- Bavel VCW Right 'Oh Waspik SET Advendo 13-18 11-16 10-14 11-13 11-12 10-10 Raamsdonk 11-9 Madese Boys 11-9 Breda 12-8 Groen Wit 11-7 Sprundel 11-6 VIERDE KLAS G RKFC-Burgh 3-1. Zierikzee 10-18 Kruisland 11-10 SC Gastel 11-17 Vosmeer 11-10 Oudemolen 11-13 DIVO 10-9 Burgh 12-13 De Schutters 10-9 Halsteren 12-12 Nw. Borgvliet 13-9 RKFC 13-12 NVS 12-7 VIERDE KLAS H Steen-Breskens 8-2 RCS-IJzendijke 2-1 Clinge Aardenburg Vogelwaarde Biervliet Corn. Boys 11-15 9-13 9-12 10-12 10-12 Lewed. Boys 9-12 Breskens 9-9 RCS 10-8 Steen 10-7 Koewacht 10-2 BRABANT Eerste klas: UW-Berkdijk 1-0, White B.-Terheijden 0-3 Jeka-TVC 4-1 Chaam- SAB 7-0. (Advertentie) I Irr Voor betere sportprestaties *axlrost tabl. ur ELMA Breda, Tel. 46650 AMSTERDAM Op medisch advies zal de 35-jarige soigneur Piet Libregts zijn professionaal activiteiten in de wie lersport staken. Tijdens de onlangs ge houden zesdaagse van Keulen is de Bra bander ingestort en moest zich onder behandeling van een specialist stellen. Deze nu heeft Libregts aangeraden zijn werkzaamheden in de wielrennerij tot de helft te verminderen. „Gij leeft te erg in uw vak mee", had de specialist tegen Libregts gezegd. Het besluit vam Li bregts betekent een enorme strop voor Peter Post, die al jarenlang op de steun van deze bekwame soigneur kon reke nen. In zijn loopbaan als soigneur heeft Libregts grote ervaring opgedaan als verzorger in liefst 66 zesdaagsen terwijl hij ook vier maal de Tour de France meemaakte. Libregts, die in de omgeving van Den Bosch een ijssalon wil openen, gaat ech ter niet geheel verloren voor de wieler sport. „Ik ga als hobby door met ama teurs", zegt hij en volgens coach Joop Middelink betekent dit dat Libregts in de toekomst ook wel weer bereid zal zijn bij wereldkampioenschappen, Olym pische Spelen en misschien ook wel in de Ronde van de Toekomst zijn be kwaamheden ten behoeve van de ama teurs in dienst van de KNWU te stellen: „Want hij kan toch niet helemaal bulten de wielersport"*

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 27