Heineken MOEE Citosil RESTANTEN-WEEK in de van WIL KIN G's WARENHUIS - HULST Nede Bei telt r Stafrep Heineken is waarschijnlijk de snelste pijnstiller die n zonder recept kunt krijgen... fa (Dcxisojt fondce par De Centrale 14 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 JANUARI 1965 14 5 MASTIEK - TEERVRIJ - GLASVLIES DAKBEDEKKINGEN 10 RIJLESSEN voor f47.50 onWik® Zundert VERKOOPLEIDERS en VERTEGENWOORDIGERS DE KODDIGE KATER Avonturen van Suske en Wiske Alle restanten zijn nog eens EXTRA afgeprijsd. Alle overige kortingen gelden nog slechts tot 31 Januari a.s. VRIJE TOEGANG TEAROOM le VERDIEPING VRIJE (ZELF)-KEUZE onze prijzen zijn slechts weinig verhoogd, vraagt ons eens om eén offerte. ASPHALTBEDRIJF ANDON N.V. LANGE STALLEN TEL. (01600) 3 3410 - 4 2607 BREDA reportage van De Gier, in een suite van het Sa Aanmeldingsadressen: Raadhuisstr. 48, Roosen daal. Tel. 5073. St. Catha- rinaplein 8, Bergen op Zoom. Tel. 6465. Pater Beckerstr. 33, Ouden bosch. Tel. 2030. Emma- straat 108, St. Willebrord Tel. 795. St. Pieterstr. 1, Middelburg. Tel. 4029. Hoek Hobeinstr. - Paul Krugerstr., Vlissingen. Tel. 2593. Burg. Adelaar- str. 7, Meliskerke. Mag- dalenastr. 8, Goes. Tel. 5032. Boulevard 1, Bres- kens. Tel. 485. Oude Stad 38, Oostburg. Tel. 2340. Peursenstr. 34, Aarden burg. Tel. 226. Erasmus- weg 1, Cadzand. Tel. 496. Fonkelnieuwe lesauto's BONDS- AUTORIJSCHOOL De schipbreuk vergeten: een i werp, dat over enke! B.B.C. naar miljoenei buizen zou worden g moed der wanhoop pf nu op zijn volgende o: centreren: de eerste Brits schip uit de ha gen. Liever had hij ment in een warm bi lieverkoekjes worden van een filmreporter Daarom hief hij m glas en probeerde hij iets te vormen, dat 1 meet you". Moeheid egaal grjjs gevernist e> als een ondergaande schouders gezakt. Op hij ook nauwelijks aan dat hij al een jaar leger van rezende rep VIS-news de grote bi wereldgebeuren in hun De volgende ochter de stad in en in eei hij terug met zijn v tot stafreporter van in Londen wist men dat de kleine Nedei nacht uitgeslapen is. de zich zijn snelle de REM-operette er snellersfeest bij de en dat was reeds vol de Benelux als jacl wijzen. Verbaasde De Gic welig rood pluche we teur van VIS-news zei alleen: „Dat is bod, sir, maar ik h geld voor een peper mera en dat is toch ste, wat ik moet he antwoordde de direct ten wij ook en daar er een voor u gekoi Nauwelijks bekomen merciële klap op de j De Gier alweer in acti tige reder sir Donald i celluloid te vangen. gen het vogeltje. Dar was hij alweer, want in te de witte Orcades, Nederland tergu zou Vlissingen, uitgerekend waar hij zijn weekend Terwijl de 1400 reizig kende ene oor lagen, s brug naast de kapitein silhouet van de haven frommelen. Hij schoot leeg op de loods, die n< leven grotere schepen Vlissingen had binnen^ opeens geconfronteerd reuzensigaar van 28.00G filmde hij de grijsaards boord hesen, de Enge trijpen pantoffels aan en de burgemeester, d volle dingen over de B N.V. Finan- -SV&jSMIcieringsbank Hufima, W^^Emmasingel 33 a,Weert. Tel. 04950-3230. Alle financieringen. Agenten in alleplaatsen. voor de gezelligheid, als u zo 's avonds samen bent. Een gul-sprankelend glas Heineken! Prettig om altijd wat Heineken in huis te hebben, u hebt dan die „gouden momenten" maar voor het inschenken... ook als er gasten zijn! En uzelf? U drinkt toch ook een glas Heineken mee? Haal Heineken in huis, dan hebt u altijd ge zelligheid in voorraad Want een Citosil sneltablet verspreidt zich (opmerkelijke nieuwe vinding!) tot een 10 x fijnere nevel die binnen 100 seconden door de bloedstroom wordt opgenomen. Gevolg: Citosil sneltabletten verdrijven uw pijn, griep of koorts zeer snel en moeiteloos! Bovendien bevat Citosil vitaminen Bi en C - om de zenu wen te sterkenen de weerstand te verhogen. fl.-per buisje voor zo'n sprankelend glas Heineken. Leuk, dat je eraan gedacht hebt, zegt hij dankbaar. En hij waardeert het dat u K Heineken genomen hebt... zijn lievelings- Ig bier. Verstandige keuze, mevrouw! Heer lijk, helder Heineken is altijd pittig door het eeuwenoude geheime brouwrecept, en I brouw-vers door de snelle omzet van de winkelier! BELGISCHE FIRMA zoekt voor uitbreiding ver koopsorganisatie (verkoop aan particulieren) Vrijdag 22 ja HILVERSUM i VARA: 12.17 Overhe Voor de landbouw. 12.27 y>.v. land- en tuinbouw, stelhngsagenda. 12.35 O Actualiteiten. AVRO: 13.0 Mededelingen, eventueel a mofoonmuziek. 13.25 13.30 Kinderkoor met p: 13.55 Bij de tijd en bij rieerd programma. 15.30 muziek (opn.) VPRO: 16.0 sluitend: Voordracht, li grammofoonmuziek. 16.30 17.05 Muziekkalender. programma voor de rype Nieuws. 18.15 Instrumenta gel. 18.30 Sportspiegel. 18. 19.00 Kiosk: artikelen ui 19.10 Viool en piano: nu 19.35 Verder dan je neus ma over vragen die jong zighouden. 19.55 Eerste Nieuws. 20.05 Programm Schweitzer. 20.20 Stereo: orkest: Klassieke en mo 20.50 Boekbespreking. VA*. tropole-Orkest: amusemen Etherforum. 22.15 Pianosp mentale begeleiding (gr.) 22.40 Weerklank: muzie Lichte grammofoonmuziek listisch nieuws in Espera Nieuws. HILVERSUM H 2 NCRV: 12.00 Orgelcoi en moderne muziek. 12.27 t.b.v. land- en tuinbouw. 12.40 Variant: radio-sne Licht instrumentaal kwart te grammofoonmuziek. 14. 14.25 Koorzang. 14.45 Voort dichten. 15.05 Viool en c muziek. 15.30 Voor de vro Goed voorkomen welbespraakt In bezit van auto. Geboden: Garantieloon Soc. verzekering. Hoge provisie. Schrijven curr. vitae Agence Hossel nr. 573.738 112, rue Royale Brussel. OUD BRUIN - EXTRA STOUT PILSENER - MÜNCHENER door W. VAN DER STEEN Kom. m tón wil Ikweetfenoeü mMmtmdwml n [Zmitttfmiï DeFIWateeniah'sheidm op pb berg. meel Jaren rjeftoene heu- velen weene lien lt" "Ti 31 o 97—98. De twee bespie ders weten alles wat ze no dig hebben om hun gruwe lijke plannetjes ten uitvoer te brengen. Intussen gaat de burgemeester, nog vol komen onbewust van alle gevaren, die dreigen, rustig door met zijn verhaaltje. Hij vertelt de legende van de kater, die mensen kon beter maken met zijn blik. Maar als Wiske zegt, dat zij een echte kater gezien heb ben in de grot, moet hij eens hartelijk lachen. Hoe kan dat nou! Maar wij weten intussen, dat het heus wel kan. OPRUIMING m DEN HAAG - wind heeft Jacques breuk van een Duit: uit Londen had he waarvan hij na zes ellende, een nat pal Het pak had hij op v exemplaar, maar aan z: wachtkamer had gelegc De rol celluloid, waar a schip, schuimkoppen ei naast hem. Op London veuze koerier geven, d de oude Paramount-st de projector gedaan;

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 8