95 MEDEWERKERS appelmoes 3 Spotten voor I" IxaadkipX Dagblad De Stem „Kijk, mijn leverworst' HOMBURG 0 Band - mmm... en kérngezond Sch. mor: erwten wortelen sardines paillon 1.39 bij FLORA hoger! HOGER groter! GROTER... en moeder helpt met kerngezonde BLUE BAND AUTOMOBIELTENTOONSTELLING Waardig behaag Sluis w zalm VOORLICHTINGSAVOND VROOM DREESMANN speiaje hondebrood TWEE GLAASJES VAN DER HAM T.V.knappers Hazelnootgebak Een beste krant in elk opzicht een levensmiddelenbedrijf j CURSUS BETERE KEUKEN nieuw verbouwd pand ft 8 2 LITERBLIKKEN VAN 1.15 NU VOOR in onze gebakafdeling WEEKENOTIP. DONDERDAG 21 JANUARI Restaurant „De Graanbeurs" ±1100 GRAM VAN 3.69 VOOR „Leverworst is 1-e-v-e-r-worst", zegt Homburg, ,,en daar houd ik mij aan. Wij in Cuyk nemen de mooiste, grote, gave levers. Kruiden ze - eigen recept - en doen er dan niet kinderachtig mee. Als er Homburg op staat, moet het nu eenmaal goed zijn. Ik zeg altijd: ik sta er op, dus ik sta er achter. Wie fijne vleeswaren verkoopt, verkoopt mijn lever worsten. Ik maak Saksische en Haagse en Berliner en Cuykse en Hausmacher en kalfsleverworstProef dat eens. Op- of aanmerkingen aan: S. Homburg, Cuyk." w gebruikte auto's ZWIJNDRECHT - TEL. 01850-26755 Blue Band 1 Breiwol en Ba by wol bij Blue Band Wij vragen te koop of te huur: „STENOTYP' STENOTYP' R.K. Huishoudschool „Regina Pacis" Luu- Twee Kleirj DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 PRIMA KWALITEIT VAN 1.19 NU VOOR PORTUGESE 3 BLIKJES VAN 1.17 VOOR VV INHOUD PER M rj PAK 12 STUKS"lu PER 4 STUKS1J0 RODE OF WITTE FRANSE LANDWIJN VAN 1.65 NU van Papierverwerkende Industrie te Rotterdam op van 18.30-21.00 uur in REIGERSTRAAT - BREDA Gevraagd worden: voor dagdienst en 2- en 3-ploegen- dienst. Gratis vervoer van Breda en omstreken - Rotterdam v.v. is aan wezig. van goudreinetten Deze prijzen zijn geldig t/m woensdag 27 jan. BREDA* BERGEN op ZOOM OOSTERHOUT Het licht verteerbare en uitgebalanceerde voedsel voor uw hond. Voedt uw hond met FLORA iedere dag alleen maar FLORA, daar zit alles in wat hij nodig heeft om mooi, gezond en levenslustig te blijven. Bovendien zorgt FLORA voor afwisseling in het menu.'FLORA biedt u keus uit: FLORA KRACHTVOER - FLORA TERRIERVOER - FLORA MOPJES - FL0R1TA (de warme maaltijd voor uw hond) en voor de jonge hond FLORA PUPPYFOOD. KOOP VANDAAG NOG FLORA BETER VOOR UW HOND- GEMAKKELIJKER VOOR U 1 Vraag bij uw JE leverancier om A een aanvraagkaart voor een gratis speldje. Kwaliteitsgarantie sinds 1897 FLORA HONDENBROODFABRIEK- Postbus 28 - Dordrecht V -w - „Ik sta er op en ik sta er achter" sinds 1905 keuze uit ruim 150 stuks in onze permanente 3000 m2 AAN DE RIJKSWEG ROTTERDAM - DORDRECHT Blue Band! Vitamine A en D... energierijke grondstoffen. Dat wat Uw kinderen nodig hebben om jong en blij te zijn. En die ge zonde levenslust begint bij gezonde eetlust. Trek in een boterham met Blue Band. Trek in een warme maaltijd.-Trek in alles wat U met gezonde Blue Band zo smakelijk bereidt...'s morgens,'s middags,'s avonds! acht uur 't Gaat erin... zo'n ontbijt. Spelenderwijs! Omdat het zo lekker is met smeuïge Blue Band. half een Vier boterhammen! Natuurlijk met malse Blue Band. Met energie voor uren spelen. zes uur Mmm... de geur van goed gebraden vlees. Om kleine ravotters op hun Blue Band best te verzorgen. VEREDELD1 MARGARINE NOG TOT EIND APRIL! Vraag een bestel-envelop aan Uw leverancier. .23 A /r*£< 1 NEEM IEDERE DAG maar dan van v. d. Ham. U rijdt er wél bij Ga dus eerst naar de oogarts en met uw briirecept naar OPTICIEN BREDA; Nieuwe Ginnekenstraat 35. ROOSENDAAL: Nieuwe Markt 42. BERGEN OP ZOOM: Stationsstraat 12. met goede toekomstmogelijkheden. Brieven onder no. 19082-00 bureau van dit blad. Uit onze grote kring van vaste relaties ontvangen wij dagelijks aanvragen voor tijdelijke krachten. U kunt ons daarbij helpen! Het is wellicht een mogelijkheid voor U voor een aardige bijverdienste. Wordt daarom één der zeer vele free lance 'steno)-typistes, ieder h/o Dr. Struyckenstraat 70 (brugflat) Tel. (01600)-35879 BREDA Snelle wekelijkse honorering. U profiteert met een van onze regeling: doorbetaling by ziekte en ongeval. Dr. Struyckensfr. 100, Breda, tel. 01600-37867 2 februari a.s. begint een 18 lessen op dinsdagavond van 18.45—21.15 uur. Cursusgeld: ƒ13,50. Ingrediëntengeld per les. Inlichtingen en opgave mondeling of telefonisch Te koop aangeboden te Essen (België) voorzien van c.v. ingericht voor gebruik als kantoor. Ook als woonhuis bruikbaar. Vrij te aanvaarden. Inlichtingen: Mevr. Peeters, van Schermbeek laan 4, te Ulvenhout, tel 01604-636, na 19 u. (Van een onzer versla MIDDELBURG. we schouwburg worde de allerlaatste lcarweit; Het is de finishing to schouwburg volkomt maakt voor de officie die morgenavond ven door de staatssecretari: en W., drs. L. J. M. v: De schouwbzurg zal avond prachtig uitzien, de bouw en inrichting heid wel in het oog i: heerst er in het gebouw sfeer van waardigheid lijkheid, waarin de S' bezoekers zich zeer zullen voelen. De totale inrichting is b en tegelijker tij" d doelmatig beeld hiervan is de garderc bezoeker een plaatsbewijs 1 weet hij ook waar hij mei recht kan, want het numrr plaatsbewijs is tevens het de garderobe. De prijs van zit tevens begrepen in de plaatsbewijs. Aparte gar liertjes en aparte garderol men er dus niet meer aan t( Dit is nog masfr één van c systemen, die de nieuwe kent. Ruime foyers in mo bieden voorts aan congress zoekers alle mogelijke comi trekkelijkheid van het sch< plex wordt tevens verhoogd gelijks geopend restaurant, biedt op Miniatuur Walch< achtergrond ziet men van d de contouren van het oude De schouwburg is onder van de Middelburgse archil zen in eenentwintig maand door het aannemingsbedrijf re. De sticlitingskosten van burg bedragen twee miljc hetgeen voor een nieuwe sc deze tijd geen hoog bedrag is. Momenteel bestaan er in meente elders in het land om een even grote schouw in Middelburg te bouwen. E kosten worden daar reeds vier miljoen gulden. Het bestuur van de „Stich burgse Schouwburg" en het se gemeentebestuur hebben rendabele gedeelte van de tering maar ten dele zelf gen. Daarom hebben ook he provincie subsidies toegeken hier n.l. niet zonder meer delburgse schouwburg, ma; Zeeuwse schouwburg, die te nu toe enige moderne sch Zuidwest-Nederland zal vorr dien past het in een zich sn( lende streek volkomen om n derne schouwburg de leef verhogen. Het „rayon", dat de schou bestrijken, zal aanvankelijk klein zijn. Middelburg heeft i 24000 in woners en in geh ren wonen slechts ongeveer sen, hetgeen overeenkomt m< delmatige stad in de Randsta Daarom hoopt het stichtingf de nieuwe schouwburg ook b< trekken uit Zeeuwsch-Vlaa Noord- en Zuid-Beveland en te,rscheldebrug klaar is, ook wen-Duiveland. Voorts zou burg kunnen voldoen aan wensen, die er komen i.v.m. lijke bevolkingstoename op door de ontwikkeling van he De voornaamste taak van,; tingsbestuur zal aanvankelij verhuren van de lokalite schouwburg aan de verenigi (VERVOLG VAN PA De eensgezindheid onder i gen werd licht verbroken gemeester ook de medewer] buurtschap Heille verzocl schapsvoorzitter Hoorickx zieh nu hetzelfde voelt als 1880. „Heille heeft andere behoort voor de helft tot Aardenburg. Het zal moeil iedere Heillenaar vkn het be zelfstandigheid van Sluis te zei hij. Het actiecomité zal nu eei de handtekeningen van alle rige Sluizenaars naar G. burg zenden. In het adres wordt ernst: teerd tegen het voornemen +ls *e ^e^en en de sa met Aardenburg onvoorwa gewezen. „Sluis moet en ka zien het afwijkende karak aparte sfeer een zelfstandh blijven. Ook de grote en mentaliteitsversehillen tusse Iters van Sluis en Aarden! het samengaan van Sluis en tot een onmogelijkheid" Ve nen zullen de handtekenini len, zodat het adres begii week kan worden verzonde

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 4